Oferta de carte Dorin M

MENIU PLANUL DE CONTURI
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate.

|Planul de conturi general - financiar-bugetar-bancar|
Aici veţi putea vizualiza planul de conturi general, unificat, cu istoricul evoluţiei acestuia, având posibilitatea de a vizualiza fiecare cont în parte.

Contabilitate financiară
Contabilitate bancară
|Planul de conturi general financiar| |Planul de conturi simplificat| |Planul de conturi P.J.F.S.P.*| |Planul de conturi bancar|
|Clasa de conturi 1|
|Clasa de conturi 1| |Clasa de conturi 1| |Clasa de conturi 1|
|Clasa de conturi 2|
|Clasa de conturi 2| |Clasa de conturi 2| |Clasa de conturi 2|
|Clasa de conturi 3|
|Clasa de conturi 3| |Clasa de conturi 3| |Clasa de conturi 3|
|Clasa de conturi 4|
|Clasa de conturi 4| |Clasa de conturi 4| |Clasa de conturi 4|
|Clasa de conturi 5|
|Clasa de conturi 5| |Clasa de conturi 5| |Clasa de conturi 5|
|Clasa de conturi 6|
|Clasa de conturi 6| |Clasa de conturi 6| |Clasa de conturi 6|
|Clasa de conturi 7|
|Clasa de conturi 7| |Clasa de conturi 7| |Clasa de conturi 7|
|Clasa de conturi 8|
- |Clasa de conturi 8| -
|Clasa de conturi 9|
- |Clasa de conturi 9| |Clasa de conturi 9|
* Planul de conturi pentru Persoanele Juridice fără Scop  Patrimonial
Contabilitate bugetară
|Planul de conturi bugetar| |Planul de conturi trezorerie| Alte planuri de conturi bugetare
|Clasa de conturi 1| |Clasa de conturi 1| |Planul de conturi A.C.P.**| |Planul de conturi A.M.***|
|Clasa de conturi 2| |Clasa de conturi 2| - -
|Clasa de conturi 3| - |Planul de conturi I.P. - A| |Planul de conturi I.P. - B|
|Clasa de conturi 4| |Clasa de conturi 4| - -
|Clasa de conturi 5| |Clasa de conturi 5| |Planul de conturi I.P. - C| |Planul de conturi I.P. - D|
|Clasa de conturi 6| |Clasa de conturi 6| - -
|Clasa de conturi 7| |Clasa de conturi 7| - -
|Clasa de conturi 8| |Clasa de conturi 8| - -
- - - -
** Planul de conturi pentru Autoritatea de Certificare şi Plată
*** Planul de conturi pentru Autorităţile de Management
A - Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor speciale pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget
B - Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget pentru operaţiuni cu fondurile externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget
C - Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate integral din venituri proprii pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget
D - Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pentru fondurile externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Legenda culorilor

.... Notele şi comentariile autorului documentaţiei.
... Conturi ale contabilităţii financiare.
... Conturi ale contabilităţii bugetare.
... Conturi ale contabilităţii bancare.
... Denumirea veche a conturilor.

Această documentaţie este realizată de Dorin Merticaru, Brăila, România, dorinm@email.com (www.dorinm.ro; www.dorinm.3x.ro), prin realizarea de sinteze din legislaţia română.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow