Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Simplificat (O.M.F.P. nr. 2239/ 2011)
Clasa 4 - Conturi de terţi
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 0,2 M; Imprimare: 7 pag. A4

Planul de conturi general - financiar - Contabilitate simplificată - O.M.F.P. nr. 2239/ 2011
Clasa 4 - Conturi de terţi
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 4 "CONTURI DE TERŢI".

 

Din clasa 4 "Conturi de terţi" fac parte următoarele grupe de conturi: 40 "Furnizori şi conturi asimilate", 41 "Clienţi şi conturi asimilate", 42 "Personal şi conturi asimilate", 43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate", 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate", 45 "Grup şi acţionari/asociaţi", 46 "Debitori şi creditori diverşi", 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate", 48 "Decontări în cadrul unităţii", 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor".

 

GRUPA 40 "FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE".

 

Din grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate" fac parte:

 

Contul 400 " Furnizori şi conturi asimilate ".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a decontărilor în relaţiile cu furnizorii, pentru aprovizionările de bunuri sau serviciile prestate, obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale, decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii pentru care nu s-au primit facturi.

Contul 400 " Furnizori şi conturi asimilate " este un cont de pasiv.

În creditul contului 400 " Furnizori şi conturi asimilate " se înregistrează:

- valoarea la preţ de cumpărare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor şi păsărilor, mărfurilor şi ambalajelor, achiziţionate cu titlu oneros de la terţi pe bază de facturi (300, 340, 361, 371, 381, 320), precum şi diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente, în cazul în care evidenţa acestora se ţine la preţuri standard (308, 368, 388);

- valoarea imobilizărilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terţi pentru realizarea acestor imobilizări (200, 210, 220, 230);

- obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar, şi a dobânzii aferente (160, 666);

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări (230);

- valoarea materialelor achiziţionate, nestocate şi consumul de energie şi apă (600, 605);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori (409);

- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, mărfurilor, ambalajelor etc. achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (600, 607);

- valoarea serviciilor prestate de terţi (610, 620, 471);

- valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidenţiate anterior ca facturi nesosite (400);

- valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de către furnizori, precum şi a altor datorii către aceştia pentru care nu s-au primit facturi (300, 361, 371, 381, 4428, 600, 605, 610, 620, 650);

- taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);

- valoarea timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi călătorie şi a altor valori achiziţionate (532);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor (650);

- valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate, aferente perioadei (650);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);

- diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668);

- valoarea avansurilor facturate (409).

În debitul contului 400 " Furnizori şi conturi asimilate " se înregistrează:

- plăţile efectuate către furnizori (512, 531, 542);

- valoarea garanţiilor depuse la terţi (160);

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia (409);

- sumele nete achitate colaboratorilor şi impozitul reţinut (512, 531, 444);

- valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare, ca plată în natură potrivit prevederilor contractuale (340);

- datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750);

- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării (609);

- valoarea sconturilor obţinute de la furnizori (768);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, predate furnizorului (409);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizori, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.]

 

Contul 409 "Furnizori - debitori".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestări de servicii.

Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ.

În debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează:

- valoarea avansurilor facturate (400);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori (400);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

În creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează:

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia (400);

- decontarea avansurilor încasate de la clienţi (419);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, înapoiate furnizorilor, precum şi valoarea ambalajelor degradate (400, 600);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reţinute în stoc (381);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

Soldul contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.

 

GRUPA 41 "CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE".

 

Din grupa 41 "Clienţi şi conturi asimilate" fac parte:

 

Contul 410 "Clienţi şi conturi asimilate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor şi decontărilor în relaţiile cu clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri etc. vândute, servicii prestate, inclusiv a clienţilor incerţi, rău-platnici, dubioşi sau aflaţi în litigiu, livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru care nu sau întocmit facturi.

Contul 410 "Clienţi şi conturi asimilate" este un cont de activ.

În debitul contului 410 "Clienţi şi conturi asimilate" se înregistrează:

- valoarea la preţ de vânzare a mărfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate şi serviciilor prestate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (700 la 708, 4427);

- valoarea livrărilor de bunuri sau a serviciilor prestate către clienţi, pentru care nu sau întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, precum şi a altor creanţe faţă de aceştia (700 la 708, 4428, 750);

- creanţa reprezentând ratele aferente leasingului financiar (260);

- dobânda cuvenită locatorului pentru ratele de leasing financiar (766);

- venituri înregistrate în avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exerciţiilor financiare următoare (472);

- valoarea avansurilor facturate clienţilor (419, 4427);

- valoarea creanţelor reactivate (750);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienţilor (419);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de terţi (750);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

În creditul contului 410 "Clienţi şi conturi asimilate" se înregistrează:

- sumele încasate de la clienţi (512, 531);

- valoarea garanţiilor reţinute de terţi (260);

- valoarea cecurilor şi efectelor comerciale acceptate (511);

- valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (709);

- valoarea sconturilor acordate clienţilor (668);

- sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a clienţilor incerţi sau în litigiu (650);

- creanţe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (650);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienţi (419);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

Soldul contului reprezintă sumele datorate de clienţi.

 

Contul 419 "Clienţi - creditori".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa clienţilor - creditori, reprezentând avansurile încasate de la clienţi.

Contul 419 "Clienţi - creditori" este un cont de pasiv.

În creditul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistrează:

- sumele facturate clienţilor reprezentând avansuri pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii (410);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienţilor (410);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută primite de la clienţi, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);

- diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

În debitul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistrează:

- decontarea avansurilor încasate de la clienţi (410);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienţi (410);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienţi (708);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor decontate, precum şi cele aferente datoriilor în valută către clienţi, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile, aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontării sau la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

Soldul contului reprezintă sumele datorate clienţilor - creditori.

 

GRUPA 42 "PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE".

 

Din grupa 42 "Personal şi conturi asimilate" fac parte:

 

Contul 420 "Personal şi conturi asimilate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii, ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate, primelor acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale, reprezentând participarea acestora la profit şi a drepturilor de personal neridicate în termenul legal.

Contul 420 "Personal şi conturi asimilate " este un cont de pasiv.

În creditul contului 420 "Personal şi conturi asimilate " se înregistrează:

- salariile şi alte drepturi cuvenite personalului (641);

- ajutoarele materiale suportate potrivit legii, precum şi alte ajutoare acordate (431, 645);

- valoarea primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii (641);

În debitul contului 420 "Personal şi conturi asimilate" se înregistrează:

- reţineri din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile salariaţilor datorate terţilor, contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia pentru ajutorul de şomaj, garanţii, impozitul pe salarii, precum şi alte reţineri datorate (425, 427, 431, 437, 428, 444);

- valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în natură, potrivit legii (340);

- salariile nete achitate personalului (512, 531);

- ajutoare materiale achitate (512, 531);

- reţineri reprezentând avansuri, sume datorate unităţii şi terţilor, precum şi alte reţineri datorate (425, 427, 428, 431, 437, 444);

- drepturile de personal neridicate, prescrise potrivit legii (750).

Soldul creditor al contului reprezintă drepturile salariale datorate, ajutoarele materiale datorate, primele acordate din profit, datorate, drepturi de personal neridicate, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.

 

Contul 425 "Avansuri acordate personalului".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate personalului.

Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ.

În debitul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se înregistrează:

- avansurile achitate personalului (512, 531).

În creditul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se înregistrează:

- sumele reţinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, reprezentând avansuri acordate (420).

Soldul contului reprezintă avansurile acordate.

 

Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii, datorate terţilor.

Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" este un cont de pasiv.

În creditul contului 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" se înregistrează:

- sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii faţă de terţi (420).

În debitul contului 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" se înregistrează:

- sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri (512, 531).

Soldul contului reprezintă sumele reţinute, datorate terţilor.

 

Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul.

Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" este un cont bifuncţional.

În creditul contului 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se înregistrează:

- sumele reţinute personalului reprezentând garanţii (420);

- sumele datorate personalului, pentru care nu s-au întocmit state de plată, determinate de activitatea exerciţiului care urmează să se închidă, inclusiv indemnizaţiile pentru concediile de odihnă neefectuate până la închiderea exerciţiului financiar (641);

- sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (438);

- sumele încasate sau reţinute personalului pentru sumele datorate de acesta (531, 512, 420).

În debitul contului 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se înregistrează:

- sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca datorie faţă de acesta (531);

- sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii, ajutoare de boală, sporuri şi adaosuri necuvenite, imputaţii şi alte debite, precum şi sumele achitate de unitate acestuia (708, 750, 4427, 438, 512, 531);

- sumele restituite gestionarilor reprezentând garanţiile şi dobânda aferentă (531);

- cota-parte din valoarea echipamentului de lucru suportată de personal (750, 4427);

- valoarea biletelor de tratament şi odihnă, a tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori acordate personalului (532);

- sume reprezentând avansuri nejustificate sau nedecontate până la data bilanţului (542).

Soldul creditor al contului reprezintă sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.

 

GRUPA 43 "ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE".

 

    Din grupa 43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate" fac parte:

 

Contul 431 "Asigurări sociale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.

Contul 431 "Asigurări sociale" este un cont de pasiv.

În creditul contului 431 "Asigurări sociale" se înregistrează:

- contribuţia angajatorului la asigurările sociale (645);

- contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645);

- sume reprezentând alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645);

- contribuţia personalului la asigurări sociale (420);

- contribuţia personalului pentru asigurări sociale de sănătate (420).

În debitul contului 431 "Asigurări sociale" se înregistrează:

- sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate (512);

- sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (420);

- sume reprezentând datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).

Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.

 

Contul 437 "Ajutor de şomaj".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind ajutorul de şomaj, datorat de angajator, precum şi de personal, potrivit legii.

Contul 437 "Ajutor de şomaj" este un cont de pasiv.

În creditul contului 437 "Ajutor de şomaj" se înregistrează:

- sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de şomaj (645);

- sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de şomaj (420).

În debitul contului 437 "Ajutor de şomaj" se înregistrează:

- sumele virate reprezentând contribuţia unităţii şi a personalului pentru constituirea fondului de şomaj (512);

- sume reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).

Soldul contului reprezintă ajutorul de şomaj datorat.

 

Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa contribuţiei unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate, a datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum şi a plăţii acestora.

Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" este un cont bifuncţional.

În creditul contului 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se înregistrează:

- contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative (645);

- contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (645);

- sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428);

- sume restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul asigurărilor sociale (512).

În debitul contului 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se înregistrează:

- sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (428);

- sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative (512);

- sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (512);

- sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii (512);

- sume reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).

Soldul creditor al contului reprezintă contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale.

 

GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE".

 

Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate" fac parte:

 

Contul 441 "Impozitul pe profit/venit".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/venit.

Contul 441 "Impozitul pe profit/venit" este un cont de pasiv.

În creditul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se înregistrează:

- sumele datorate de entitate către bugetul statului/bugetele locale, reprezentând impozitul pe profit/impozitul pe venit (691, 698).

În debitul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se înregistrează:

- sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentând impozitul pe profit/venit (512);

- sume reprezentând impozitul pe profit/venit, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus.

 

Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul României. Nu se evidenţiază în acest cont taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state şi taxa pe valoarea adăugată datorată pe teritoriul unui alt stat pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, în conformitate cu prevederile legale.

Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată" este un cont bifuncţional.

Pentru evidenţierea distinctă a taxei pe valoarea adăugată se utilizează următoarele conturi sintetice de gradul II:

4423 "TVA de plată"

4424 "TVA de recuperat"

4426 "TVA deductibilă"

4427 "TVA colectată"

4428 "TVA neexigibilă".

În contextul funcţiunii acestor conturi, prin perioadă se înţelege perioada fiscală reglementată de legislaţia fiscală în domeniul TVA.

 

Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de plătit la bugetul statului.

Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" este un cont de pasiv.

În creditul contului 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" se înregistrează:

- diferenţele rezultate la finele perioadei între taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare (4427) şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă (4426).

În debitul contului 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" se înregistrează:

- plăţile efectuate către bugetul statului, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (512);

- sumele compensate cu taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioada fiscală precedentă (4424);

- sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată, scutite sau anulate, potrivit legii (750).

Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată de plată.

 

Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului.

Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" este un cont de activ.

În debitul contului 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se înregistrează:

- diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare (4426) şi taxa pe valoarea adăugată colectată (4427).

În creditul contului 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se înregistrează:

- taxa pe valoarea adăugată încasată de la bugetul statului (512);

- taxa pe valoarea adăugată de recuperat compensată în perioadele următoare cu taxa pe valoarea adăugată de plată (4423) sau cu alte taxe şi impozite, potrivit legii.

Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului.

 

Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată deductibilă, potrivit legii.

Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" este un cont de activ.

În debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" se înregistrează:

- sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii (400, 512 sau 4427 în cazul în care se aplică taxare inversă);

- sumele reprezentând ajustări ale taxei pe valoarea adăugată deductibile aferente bunurilor de capital, în favoarea persoanei impozabile, potrivit legii;

- sumele reprezentând ajustări ale taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru achiziţiile de bunuri şi servicii, altele decât bunurile de capital, în favoarea persoanei impozabile, potrivit legii.

În creditul contului 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" se înregistrează:

- sumele compensate la sfârşitul perioadei din taxa pe valoarea adăugată colectată (4427);

- diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare şi taxa pe valoarea adăugată colectată (4424);

- taxa pe valoarea adăugată devenită nedeductibilă prin aplicarea pro-rata (635);

- regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente avansurilor, sau a facturilor parţiale emise, potrivit legii;

- ajustarea bazei impozabile la beneficiar şi sumele ce rezultă din corectarea facturilor sau a altor documente care ţin loc de factură, în cazurile prevăzute de lege;

- ajustarea taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru achiziţiile de bunuri şi servicii, altele decât bunurile de capital, în favoarea bugetului de stat, potrivit legii;

- ajustarea taxei pe valoarea adăugată deductibile aferente bunurilor de capital în favoarea bugetului de stat, potrivit legii.

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.

 

Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectată, potrivit legii.

Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" este un cont de pasiv.

În creditul contului 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" se înregistrează:

- taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii taxabile, avansurilor pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile (410, 428, 461, 531), precum şi taxa aferentă operaţiunilor pentru care se aplică taxare inversă, potrivit legii (4426);

- taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor care sunt asimilate livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii, taxabile potrivit legii (428, 461, 635);

- taxa pe valoarea adăugată neexigibilă devenită exigibilă (4428).

În debitul contului 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" se înregistrează:

- regularizarea taxei aferente avansurilor sau a facturilor parţiale emise;

- ajustarea bazei impozabile la furnizor şi sumele ce rezultă din corectarea facturilor sau a altor documente care ţin loc de factură, în cazurile prevăzute de lege;

- taxa pe valoarea adăugată deductibilă, compensată la sfârşitul perioadei, potrivit legii (4426);

- taxa pe valoarea adăugată de plată, datorată bugetului statului, stabilită potrivit legii (4423).

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.

 

Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă".

În acest cont se evidenţiază, potrivit legii, taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.

Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" este un cont bifuncţional.

Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.

 

Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare, datorate bugetului statului.

Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" este un cont de pasiv.

În creditul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se înregistrează:

- sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reţinut din drepturile băneşti cuvenite personalului, potrivit legii (420);

- sumele reprezentând impozitul datorat de către colaboratorii unităţii pentru plăţile efectuate către aceştia (400).

În debitul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se înregistrează:

- sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare (512);

- sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, anulate potrivit legii (750).

Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului.

 

Contul 445 "Subvenţii".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor, distinct pe subvenţii guvernamentale, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii.

Contul 445 "Subvenţii" este un cont de activ.

În debitul contului 445 "Subvenţii" se înregistrează:

- subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit, cu caracter de subvenţii pentru investiţii (475);

- valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadei (741);

- valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472);

- valoarea subvenţiilor de primit drept compensaţii pentru pierderile înregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (771).

În creditul contului 445 "Subvenţii" se înregistrează:

- valoarea subvenţiilor încasate (512).

Soldul contului reprezintă subvenţiile de primit.

 

Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, alte impozite şi taxe.

Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.

În creditul contului 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:

- valoarea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale (635);

- impozitul pe dividende datorat (457);

- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import (210, 300, 371, 381).

În debitul contului 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:

- plăţile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (512);

- sume reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).

Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.

 

Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a vărsămintelor efectuate către alte organisme publice, potrivit legii.

Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.

În creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:

- datoriile şi vărsămintele de efectuat, conform prevederilor legale, către alte organisme publice (635).

În debitul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:

- plăţile efectuate către organismele publice (512);

- sume reprezentând fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).

Soldul contului reprezintă sumele datorate.

 

Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul statului.

Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" este un cont bifuncţional.

În creditul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se înregistrează:

- valoarea despăgubirilor, amenzilor, penalităţilor datorate bugetului (650);

- sume restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus din impozite, taxe şi alte creanţe (512).

În debitul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se înregistrează:

- sumele virate la bugetul statului reprezentând alte datorii cu bugetul statului (512);

- sumele cuvenite entităţii, datorate de bugetul de stat, altele decât impozite şi taxe (750);

- sume reprezentând alte datorii cu bugetul statului, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).

Soldul creditor reprezintă sumele datorate de entitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.

 

GRUPA 45 "GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI".

 

Din grupa 45 "Grup şi acţionari/asociaţi" fac parte:

 

Contul 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi.

Contul 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" este un cont de pasiv.

În creditul contului 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" se înregistrează:

- sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi (512, 531);

- dobânzile aferente sumelor depuse de acţionari/asociaţi (666);

- sumele reprezentând dividende cuvenite acţionarilor/asociaţilor şi lăsate la dispoziţia entităţii (457);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).

În debitul contului 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" se înregistrează:

- sumele restituite acţionarilor/asociaţilor (512, 531);

- diferenţe favorabile de curs valutar aferente datoriilor faţă de acţionari/asociaţi (765);

- sume reprezentând datorii faţă de acţionari/asociaţi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).

Soldul contului reprezintă sumele datorate de entitate acţionarilor/asociaţilor.

 

Contul 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu acţionarii/asociaţii privind capitalul.

Contul 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" este un cont bifuncţional.

În debitul contului 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" se înregistrează:

- capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);

- sumele achitate acţionarilor/asociaţilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, în condiţiile legii (512, 531, 200, 210);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente aportului în valută (765).

În creditul contului 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" se înregistrează:

- aportul în natură al acţionarilor/asociaţilor la capitalul entităţii (200 la 230, 300, 361, 371, 381);

- sumele depuse ca aport în numerar (512, 531);

- împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertite în acţiuni (160);

- capitalul social retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul social lichidat, potrivit legii (101);

- decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (106);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia vărsării capitalului social subscris în valută (665).

Soldul debitor al contului reprezintă aportul la capital subscris şi nevărsat, iar cel creditor, datoriile entităţii faţă de acţionari/asociaţi.

 

Contul 457 "Dividende de plată".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dividendelor datorate acţionarilor/asociaţilor corespunzător aportului la capitalul social.

Contul 457 "Dividende de plată" este un cont de pasiv.

În creditul contului 457 "Dividende de plată" se înregistrează:

- dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor din profitul realizat în exerciţiile precedente (117).

În debitul contului 457 "Dividende de plată" se înregistrează:

- sumele achitate acţionarilor/asociaţilor, reprezentând dividende datorate acestora (512, 531);

- impozitul pe dividende (446);

- sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii, reprezentând dividende (455);

- sume reprezentând dividende datorate acţionarilor/asociaţilor, prescrise potrivit legii (750).

Soldul contului reprezintă dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor.

 

Contul 458 "Decontări din operaţii în participaţie".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor din operaţii în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţii în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi.

Contul 458 "Decontări din operaţii în participaţie" este un cont bifuncţional.

În creditul contului 458 "Decontări din operaţii în participaţie" se înregistrează:

- veniturile realizate din operaţii în participaţie transferate coparticipanţilor, conform contractului de asociere (700 la 781);

- cheltuielile primite prin transfer din operaţii în participaţie, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării (600 la 681);

- sumele primite de la coparticipanţi (512, 531).

În debitul contului 458 "Decontări din operaţii în participaţie" se înregistrează:

- veniturile primite prin transfer din operaţii în participaţie (700 la 781);

- cheltuielile transferate din operaţii în participaţie, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării, ce se transmite coparticipantului care ţine evidenţa operaţiilor în participaţie conform contractelor (600 la 681);

- sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie (512, 531).

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanţilor ca rezultat favorabil (profit) din operaţii în participaţie, precum şi sumele datorate de coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţii în participaţie.

Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţii în participaţie, precum şi sumele ce urmează a fi încasate de coparticipanţi din operaţii în participaţie ca rezultat favorabil (profit).

 

GRUPA 46 "DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI".

 

Din grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi" fac parte:

 

Contul 461 "Debitori diverşi".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenind din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.

Contul 461 "Debitori diverşi" este un cont de activ.

În debitul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistrează:

- valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor (750, 4427);

- preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate (750, 4427);

- valoarea imobilizărilor financiare cedate (768);

- valoarea debitelor reactivate (750);

- suma împrumuturilor obţinute prin obligaţiunile emise (160);

- sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (160);

- dividende de încasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (768);

- valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt şi a acţiunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum şi diferenţa favorabilă dintre preţul de cesiune şi preţul de achiziţie al acestora (500, 768);

- valoarea veniturilor înregistrate în avans (472);

- sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate de către entitate persoanelor fizice, altele decât proprii salariaţi, nedecontate până la data bilanţului (542);

- valoarea despăgubirilor şi a penalităţilor datorate de terţi (750);

- sumele datorate de terţi pentru redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (708);

- dobânzile datorate de către debitorii diverşi (766);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

În creditul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistrează:

- valoarea debitelor încasate (512, 531);

- valoarea sconturilor acordate debitorilor (668);

- sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a debitorilor (650);

- creanţe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (650);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, înregistrate la decontarea acestora sau la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontării acestora sau la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

Soldul contului reprezintă sumele datorate entităţii de către debitori.

 

Contul 462 "Creditori diverşi".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate terţilor, pe bază de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi provenind din alte operaţii, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.

Contul 462 "Creditori diverşi" este un cont de pasiv.

În creditul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistrează:

- sumele încasate şi necuvenite (512, 531);

- cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (200);

- sumele datorate terţilor reprezentând despăgubiri şi penalităţi (650);

- partea din subvenţii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (475, 472);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

În debitul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistrează:

- sume achitate creditorilor (512, 531);

- valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare ca plată în natură, potrivit prevederilor contractuale (340);

- sconturile obţinute de la creditori (768);

- sume reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către creditori diverşi, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverşi.

 

GRUPA 47 "CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE".

 

Din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate" fac parte:

 

Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor efectuate în avans care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadenţar, în perioadele/exerciţiile viitoare.

Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" este un cont de activ.

În debitul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează:

- sumele reprezentând abonamentele, chiriile, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate şi alte cheltuieli efectuate anticipat (400, 512, 531).

În creditul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează:

- sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor (605, 610, 620, 650, 666).

Soldul contului reflectă cheltuielile efectuate în avans.

 

Contul 472 "Venituri înregistrate în avans".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor înregistrate în avans.

Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" este un cont de pasiv.

            În creditul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistrează:

- veniturile înregistrate în avans, aferente perioadelor/exerciţiilor financiare următoare, cum sunt: sumele facturate sau încasate din chirii, abonamente, asigurări etc. (410, 461, 512, 531);

- valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (445).

În debitul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistrează:

- veniturile înregistrate în avans şi aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs (704, 708, 766);

- valoarea subvenţiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans (741);

- partea din subvenţiile aferente veniturilor, restituită sau de restituit (512, 462).

Soldul contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.

 

Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare, ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetări şi lămuriri suplimentare.

Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" este un cont bifuncţional.

În debitul contului 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se înregistrează:

- plăţile pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare (512);

- sumele restituite, necuvenite unităţii (512, 531).

În creditul contului 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se înregistrează:

- sumele încasate şi necuvenite entităţii (512, 531);

- sumele clarificate trecute pe cheltuieli (600 la 650).

Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.

 

Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale pentru investiţii, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii, donaţiilor pentru investiţii, plusurilor de inventar de natura imobilizărilor şi a altor sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii.

Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii" este un cont de pasiv.

În creditul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii " se înregistrează:

- subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit cu caracter de subvenţii pentru investiţii (445);

- valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale primite drept subvenţii guvernamentale (200, 210);

- valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (200, 210).

În debitul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii " se înregistrează:

- cota parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate (750);

- partea din subvenţia pentru investiţii restituită sau de restituit (512, 462).

Soldul contului reprezintă subvenţiile pentru investiţii, netransferate la venituri.

 

GRUPA 48 "DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII".

 

Din grupa 48 "Decontări în cadrul unităţii" face parte:

 

Contul 480 "Decontări în cadrul unităţii".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor între unitate şi subunităţile sale fără personalitate juridică şi între subunităţile fără personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi, care conduc contabilitate proprie.

Contul 480 " Decontări în cadrul unităţii " este un cont bifuncţional.

În debitul contului 480 "Decontări în cadrul unităţii " se înregistrează:

- valori materiale şi băneşti transferate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţii) şi între subunităţi (300, 340, 361, 371, 381, 512, 531).

În creditul contului 480 "Decontări în cadrul unităţii" se înregistrează:

- valori materiale şi băneşti primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunitate de la unitate (în contabilitatea subunităţilor) precum şi cele primite de subunitate de la o altă subunitate (300, 340, 361, 371, 381, 512, 531).

Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operaţiuni din cadrul unei entităţi cu subunităţi fără personalitate juridică sau pentru operaţiuni faţă de subunităţi ale aceleiaşi entităţi.

 

GRUPA 49 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR".

 

Din grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor" face parte:

 

Contul 490 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor ".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, deprecierea creanţelor evidenţiate în conturile de decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii, deprecierea creanţelor - debitori diverşi.

Contul 490 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor" este un cont de pasiv.

În creditul contului 490 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor " se înregistrează:

- valoarea ajustărilor constituite pentru clienţi incerţi, dubioşi, rău-platnici sau aflaţi în litigiu (681);

- constituirea ajustărilor pentru depreciere de natură financiară, constatate în cadrul conturilor de decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (686);

- ajustările constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori diverşi (681).

În debitul contului 490 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor" se înregistrează:

- diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - clienţi (781);

- diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (786);

- diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori diverşi (781).


            Soldul contului reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.
            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow