Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Simplificat (O.M.F.P. nr. 2239/ 2011)
Clasa 5 - Conturi de trezorerie
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 6|   |Clasa 7|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 95 k; Imprimare: 9 pag. A4

Planul de conturi general - financiar - Contabilitate simplificată - O.M.F.P. nr. 2239/ 2011
Clasa 5 - Conturi de trezorerie
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE".

 

Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte următoarele grupe de conturi: 50 "Investiţii pe termen scurt", 51 "Conturi la bănci", 53 "Casa", 54 "Acreditive şi avansuri de trezorerie", 58 "Viramente interne", 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie".

 

GRUPA 50 "INVESTIŢII PE TERMEN SCURT".

 

Din grupa 50 "Investiţii pe termen scurt" fac parte:

 

Contul 500 " Investiţii pe termen scurt ".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate, cumpărate în vederea obţinerii de venituri financiare într-un termen scurt, a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, a obligaţiunilor cumpărate, a depozitelor bancare pe termen scurt, a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate, cumpărate.

Contul 500 " Investiţii pe termen scurt " este un cont de activ.

În debitul contului 500 " Investiţii pe termen scurt " se înregistrează:

- valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpărate de la entităţile afiliate (509, 512, 531);

- valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate (509, 512, 531);

- valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpărate, a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate cumpărate (509, 512, 531);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765).

- diferenţele favorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (768)..

În creditul contului 500 " Investiţii pe termen scurt " se înregistrează:

- preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităş020ile afiliate, cedate, preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute, preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt (461, 512, 531);

- valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate (160);

- pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (668);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau la lichidarea lor (665).

- diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (668).

Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate, a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, neanulate, a obligaţiunilor existente şi a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate existente.

 

Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.

Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" este un cont de pasiv.

În creditul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează:

- valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate (500);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).

În debitul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează:

- valoarea achitată a investiţiilor pe termen scurt cumpărate (512, 531);

- diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma achitării acestora (765).

Soldul contului reprezintă valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.

 

GRUPA 51 "CONTURI LA BĂNCI".

 

Din grupa 51 "Conturi la bănci" fac parte:

 

Contul 511 "Valori de încasat".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorilor de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale primite de la clienţi.

Contul 511 "Valori de încasat" este un cont de activ.

În debitul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează:

- valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale primite de la clienţi (410).

În creditul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează:

- valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (512);

- valoarea sconturilor acordate (668).

Soldul contului reprezintă valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale neîncasate.

 

Contul 512 "Conturi curente la bănci".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi valută aflate în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum şi a mişcării acestora.

Contul 512 "Conturi curente la bănci" este un cont bifuncţional.

În debitul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează:

- sumele depuse sau virate în cont, rezultate din încasările în numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);

- valoarea subvenţiilor primite şi încasate (445);

- suma împrumuturilor obţinute prin emisiuni de obligaţiuni (160);

- creditele bancare pe termen lung şi scurt încasate (160, 519);

- sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (160);

- valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate, precum şi a garanţiilor restituite (260);

- sumele încasate de la clienţi (410);

- sumele recuperate din debite ale personalului (428);

- taxa pe valoarea adăugată de recuperat, încasată de la bugetul statului (4424);

- sumele restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul statului şi asigurările sociale (448, 438);

- sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi (455);

- sumele depuse ca aport în numerar la capitalul social (456);

- sumele primite ca rezultat al operaţiilor în participaţie (458);

- sumele încasate de la debitori diverşi (461);

- sumele încasate de la creditori diverşi (462);

- sumele încasate în avans şi care privesc exerciţiile următoare (472);

- sumele încasate, în curs de clarificare (473);

- sumele virate unităţii de către subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau subunităţilor, de către unitate (în contabilitatea subunităţilor) (480);

- valoarea investiţiilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferenţelor favorabile din cedare (500, 768);

- valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (511);

- sumele încasate reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (708);

- sumele încasate din activităţi diverse (708);

- sumele încasate reprezentând dobânzile aferente disponibilităţilor în conturi la bănci (766);

- dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente (518);

- sumele încasate reprezentând subvenţii aferente veniturilor (741);

- sumele încasate reprezentând alte venituri din exploatare (750);

- sumele încasate reprezentând dividendele pentru participaţiile la capitalul altor societăţi (768);

- sumele încasate reprezentând dobânzile aferente creanţelor imobilizate (768);

- sumele încasate din investiţii financiare cedate (768);

- valoarea sconturilor încasate de la furnizori sau alţi creditori (768);

- sumele încasate reprezentând venituri extraordinare (771);

- creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte (519);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau disponibilităţilor la bancă, în valută, existente la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul exerciţiului (768).

În creditul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează:

- sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alt cont de trezorerie (581);

- sumele plătite reprezentând rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (160);

- creditele pe termen lung şi scurt rambursate (160, 519);

- sumele plătite reprezentând rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (160);

- valoarea de achiziţie a imobilizărilor financiare şi a investiţiilor pe termen scurt cumpărate (260, 500);

- vărsămintele efectuate pentru partea neachitată a imobilizărilor financiare şi a investiţiilor pe termen scurt (269, 509);

- sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiilor în coparticipaţie (458);

- suma dobânzilor plătite (168, 518, 519, 666);

- valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung (260);

- plăţile efectuate către furnizori de bunuri şi servicii, inclusiv prin intermediul efectelor comerciale (400);

- plăţile efectuate către personalul entităţii (420, 425, 428);

- sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri din salarii (427);

- partea din subvenţiile aferente activelor sau veniturilor, restituită (475, 472);

- plăţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (200);

- sume achitate colaboratorilor (400);

- sumele achitate reprezentând cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile, primele de asigurare, studiile şi cercetările, comisioanele şi onorariile, protocol, deplasări, detaşări, transferări, poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi (610, 620);

- valoarea serviciilor bancare plătite (620);

- plăţi efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (650);

- sumele plătite anticipat (471);

- valoarea sconturilor reţinute de bănci (668);

- sumele achitate reprezentând contribuţia la asigurările sociale şi la asigurările sociale de sănătate (431);

- sumele achitate reprezentând contribuţia entităţii şi a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437);

- sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);

- sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative, respectiv la primele de asigurare voluntară de sănătate (438);

- sumele plătite la buget, reprezentând impozitul pe profit/venit (441);

- plata către buget a taxei pe valoarea adăugată datorată şi a taxei pe valoarea adăugată plătită în vamă (4423, 4426);

- plata către buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);

- plăţile efectuate către organismele publice privind taxele şi vărsămintele asimilate datorate (447);

- plata către bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (446, 448);

- sumele achitate acţionarilor/asociaţilor (455, 456);

- sumele achitate acţionarilor/asociaţilor din dividendele cuvenite (457);

- taxele de mediu achitate (650);

- sumele achitate creditorilor diverşi (462);

- restituirea sumelor aflate în curs de clarificare (473);

- plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi (480);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută, efectuate în cursul perioadei, sau disponibilităţilor aflate în conturi la bancă în valută, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);

- diferenţele nefavorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul perioadei (668).

Soldul debitor reprezintă disponibilităţile în lei şi în valută, iar soldul creditor, creditele primite.

 

Contul 518 "Dobânzi".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, precum şi a dobânzilor de încasat, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, respectiv disponibilităţilor aflate în conturile curente.

Dobânzile datorate şi cele de încasat, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.

Contul 518 "Dobânzi" este un cont bifuncţional.

În debitul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează:

- dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente (766);

- dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite (512).

În creditul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează:

- dobânzile datorate, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente (666);

- dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente (512).

Soldul debitor reprezintă dobânzile de primit, iar soldul creditor, dobânzile de plătit.

 

Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor acordate de bănci pe termen scurt.

Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv.

În creditul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează:

- creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobânzile datorate (512, 666).

În debitul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează:

- creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobânzile plătite (512).

Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen scurt nerestituite.

 

GRUPA 53 "CASA".

 

Din grupa 53 "Casa" fac parte:

 

Contul 531 "Casa".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa numerarului aflat în casieria entităţii, precum şi a mişcării acestuia, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.

Contul 531 "Casa" este un cont de activ.

În debitul contului 531 "Casa" se înregistrează:

- sumele ridicate de la bănci (581);

- sumele încasate de la clienţi (410);

- sumele încasate de la acţionari/asociaţi şi din operaţii în participaţie (455, 458);

- sumele încasate reprezentând aport la capitalul social (456);

- debite încasate de la salariaţi şi debitori diverşi (428, 461);

- sumele încasate de la creditori diverşi (462);

- sumele încasate reprezentând venituri anticipate (472);

- sumele încasate şi necuvenite unităţii (473);

- sumele virate unităţii de către subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau subunităţilor, de către unitate (în contabilitatea subunităţilor) (480);

- sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (542);

- sumele încasate din servicii prestate, vânzarea mărfurilor şi alte activităţi (704, 707, 708, 4427);

- sumele încasate din studii, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (708);

- sumele încasate din despăgubiri şi alte venituri din exploatare (750);

- câştigul rezultat din vânzarea investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mare decât valoarea contabilă (768);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau disponibilităţilor în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765).

În creditul contului 531 "Casa" se înregistrează:

- depunerile de numerar la bănci (581);

- costul de achiziţie al investiţiilor financiare cumpărate în numerar (260, 269, 500, 509);

- plăţile efectuate către furnizori (400);

- sumele achitate personalului (420, 425, 428);

- plăţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (200);

- sumele achitate colaboratorilor (400);

- plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi (480);

- sumele achitate reprezentând cheltuielile cu redevenţele, chiriile, primele de asigurări, comisioanele, onorariile, protocol, deplasări, detaşări, transferări, taxe poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi (610, 620);

- plăţile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (650);

- sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri din remuneraţii (427);

- sumele plătite din operaţii în participaţie (458);

- sumele restituite asociaţilor/acţionarilor (455, 456);

- dividendele plătite acţionarilor/asociaţilor (457);

- sumele achitate creditorilor diverşi (462);

- sumele plătite anticipat (471);

- sumele încasate şi necuvenite unităţii (473);

- plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi, precum şi între subunităţi (480);

- plăţile în numerar reprezentând alte valori achiziţionate (532);

- avansurile de trezorerie acordate (542);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută efectuate în cursul perioadei sau disponibilităţilor în valută existente la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).

Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie.]

 

Contul 532 "Alte valori".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă, a altor valori, precum şi a mişcării acestora.

Contul 532 "Alte valori" este un cont de activ.

În debitul contului 532 "Alte valori" se înregistrează:

- valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă şi a altor valori, achiziţionate (400, 531, 542).

În creditul contului 532 "Alte valori" se înregistrează:

- valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori, consumate (300, 428, 620);

- valoarea tichetelor de masă acordate salariaţilor (642).

Soldul contului reprezintă alte valori existente.

 

GRUPA 54 "ACREDITIVE ŞI AVANSURI DE TREZORERIE".

 

Din grupa 54 "Acreditive şi avansuri de trezorerie" face parte:

 

Contul 542 "Avansuri de trezorerie".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor de trezorerie.

Contul 542 "Avansuri de trezorerie" este un cont de activ.

În debitul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează:

- avansurile de trezorerie acordate (531);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765).

În creditul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează:

- avansurile de trezorerie justificate prin achiziţia de stocuri, inclusiv diferenţele de preţ nefavorabile, aferente (300, 308, 361, 368, 371, 381, 388, 400);

- cheltuieli reprezentând valoarea materialelor nestocate, consumurilor de energie şi apă, întreţinere şi reparaţii, primele de asigurare, studii şi cercetare executate de terţi, comisioane şi onorarii, protocol, reclamă şi publicitate, transport de bunuri, deplasări, poştale şi telecomunicaţii, alte servicii executate de terţi (600, 605, 610, 620);

- sume reprezentând avansuri nejustificate (428);

- sumele reprezentând avansuri de trezorerie, nedecontate până la data bilanţului (461, 428);

- sume restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (531);

- sume utilizate pentru achitarea altor valori (532);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor de trezorerie în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau la lichidarea acestora (665).

Soldul contului reprezintă sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.

 

GRUPA 58 "VIRAMENTE INTERNE".

 

Din grupa 58 "Viramente interne" face parte:

 

Contul 581 "Viramente interne".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa viramentelor de disponibilităţi între conturile de trezorerie.

Contul 581 "Viramente interne" este un cont de activ.

În debitul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează:

- sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie (512, 531).

În creditul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează:

- sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531).

De regulă, contul nu prezintă sold.

 

GRUPA 59 "AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE".

 

Din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" face parte contul:

 

590 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a investiţiilor financiare la entităţi afiliate, a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, obligaţiunilor şi a altor investiţii financiare şi creanţe asimilate, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz.

Contul 590 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" este un cont de pasiv.

În creditul contului 590 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" se înregistrează:

- valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, după caz (686).

În debitul contului 590 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (786).


            Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfârşitul perioadei.
            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow