Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Simplificat (O.M.F.P. nr. 2239/ 2011)
Clasa 7 - Conturi de venituri
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 73 k; Imprimare: 7 pag. A4

Planul de conturi general - financiar - Contabilitate simplificată - O.M.F.P. nr. 2239/ 2011
Clasa 7 - Conturi de venituri
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI".

 

Din clasa 7 "Conturi de venituri" fac parte următoarele grupe: 70 "Cifra de afaceri netă", 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie", 72 "Venituri din producţia de imobilizări", 74 "Venituri din subvenţii de exploatare", 75 "Alte venituri din exploatare", 76 "Venituri financiare", 77 "Venituri extraordinare" şi 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare".

Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" sunt conturi cu funcţie de pasiv. Fac excepţie conturile 709 "Reduceri comerciale acordate", care are funcţie de activ, şi 710 "Venituri aferente costului producţiei", care este bifuncţional.

Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" pot fi debitate, în cursul perioadei, cu veniturile realizate din operaţii de participaţie transferate coparticipanţilor.

La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere (121).

 

GRUPA 70 "CIFRA DE AFACERI NETĂ".

 

Din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" fac parte:

 

Contul 700 "Venituri din vânzarea produselor".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vânzărilor de produse finite, animalelor şi păsărilor, a semifabricatelor, a produselor reziduale.

În creditul contului 700 "Venituri din vânzarea produselor " se înregistrează:

- preţul de vânzare al produselor finite, semifabricatelor şi produselor reziduale vândute clienţilor (410);

- preţul de vânzare al produselor finite, al semifabricatelor şi al produselor reziduale pentru care nu s-au întocmit facturi (410).

 

Contul 704 "Venituri din servicii prestate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din servicii prestate.

În creditul contului 704 "Venituri din servicii prestate" se înregistrează:

- tarifele serviciilor prestate, facturate clienţilor (410);

- tarifele serviciilor prestate pentru care nu s-au întocmit facturi (410);

- venituri înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472);

- tarifele serviciilor prestate, încasate în numerar (531).

 

Contul 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea mărfurilor.

În creditul contului 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" se înregistrează:

- preţul de vânzare al mărfurilor, vândute clienţilor (410);

- preţul de vânzare al mărfurilor, pentru care nu s-au întocmit facturi (410);

- sumele încasate în numerar din vânzarea mărfurilor (531).

 

Contul 708 "Venituri din activităţi diverse".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diverse activităţi, cum sunt: studii şi cercetări, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii, comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispoziţia terţilor a personalului unităţii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum şi alte venituri realizate din relaţiile cu terţii.

În creditul contului 708 "Venituri din activităţi diverse" se înregistrează:

- sumele facturate clienţilor, reprezentând venituri din activităţi diverse (410);

- valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare, facturate clienţilor (410);

- valoarea redevenţelor pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune, chiriilor facturate către concesionari, locatari, chiriaşi (410);

- sumele datorate de clienţi, pentru care nu s-au întocmit facturi (410);

- sumele datorate de personal, reprezentând chirii sau consumuri efectuate pentru acesta şi care se fac venituri ale entităţii (428);

- valori primite de la terţi privind locaţii de gestiune, licenţe, brevete şi alte drepturi similare (461);

- sumele încasate de la terţi, reprezentând venituri din activităţi diverse (512, 531);

- sumele încasate reprezentând valoarea redevenţelor cuvenite pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune şi a chiriilor, precum şi pentru folosirea brevetelor, mărcilor şi a altor drepturi similare (512, 531);

- venituri înregistrate în avans, aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienţi (419).

 

Contul 709 "Reduceri comerciale acordate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă.

În debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se înregistrează :

- valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (410).

 

GRUPA 71 "VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE".

 

Din grupa 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie" face parte:

 

Contul 710 "Venituri aferente costului producţiei".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa costului de producţie al produselor stocate şi al serviciilor în curs de execuţie precum şi variaţia acestuia.

În creditul contului 710 "Venituri aferente costului producţiei" se înregistrează:

- la sfârşitul perioadei costul produselor şi al serviciilor în curs de execuţie (330);

- costul de producţie sau preţul de înregistrare al semifabricatelor, produselor finite şi produselor reziduale obţinute, la finele perioadei, constatate plus la inventar, precum şi diferenţele între preţul prestabilit şi costul de producţie aferent (340, 348);

- costul de producţie sau preţul de înregistrare al animalelor şi păsărilor obţinute din producţie proprie, diferenţele de preţ aferente, precum şi sporurile de greutate şi plusurile de inventar (361, 368).

În debitul contului 710 "Venituri aferente costului producţiei" se înregistrează:

- reluarea produselor şi serviciilor în curs de execuţie, la începutul perioadei (330);

- costul de producţie sau preţul de înregistrare al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor şi păsărilor vândute, constatate lipsă la inventariere, precum şi diferenţele de preţ aferente (340, 348, 361, 368).

 

GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI".

 

Din grupa 72 "Venituri din producţia de imobilizări" fac parte:

 

Contul 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări necorporale.

În creditul contului 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor necorporale realizate pe cont propriu (200, 230)

 

Contul 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări corporale.

În creditul contului 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" se înregistrează:

- costul de producţie al amenajărilor de terenuri, realizate pe cont propriu (210, 230);

- costul de producţie al celorlalte imobilizări corporale, realizate pe cont propriu, precum şi al investiţiilor efectuate la cele existente (230).

 

GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE".

 

Din grupa 74 "Venituri din subvenţii de exploatare" face parte:

 

Contul 741 "Venituri din subvenţii de exploatare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor cuvenite entităţii în schimbul respectării anumitor condiţii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.

În creditul contului 741 "Venituri din subvenţii de exploatare" se înregistrează:

- subvenţiile de exploatare primite sau ce urmează a fi primite (512, 445);

- subvenţii pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amânate (472).

 

GRUPA 75 "ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE".

 

Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" face parte:

 

Contul 750 "Alte venituri din exploatare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor reactivate privind clienţii şi debitorii diverşi şi a veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.

În creditul contului 750 "Alte venituri din exploatare" se înregistrează:

- veniturile din creanţele reactivate (410, 461).

- sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);

- valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor (461);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de terţi (410, 461);

- cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecută la venituri, corespunzător amortizării înregistrate (475);

- bunurile sau valorile primite gratuit (300, 361, 371, 381, 512, 531);

- bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări (300);

- drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (420);

- sumele cuvenite unităţii, datorate de către bugetul statului, altele decât impozite şi taxe (448);

- preţul de vânzare al imobilizărilor necorporale şi corporale cedate (461);

- diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu mărfuri la capitalul altor entităţi şi valoarea mărfurilor care fac obiectul participaţiei (260);

- sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii faţă de furnizori, creditori diverşi, acţionari/asociaţi (400, 462, 455, 457 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele respective);

- sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii privind asigurările sociale, ajutorul de şomaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, fonduri speciale, dividende de plătit şi alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438).

 

GRUPA 76 "VENITURI FINANCIARE".

 

Din grupa 76 "Venituri financiare" fac parte:

 

Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diferenţe de curs valutar.

În creditul contului 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" se înregistrează:

- diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate la încasarea creanţelor în valută (512, 531);

- diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea creanţelor în valută, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (230, 260, 409, 410, 456, 461);

- diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor în valută şi evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (160, 168, 269, 400, 419, 455, 462, 509);

- diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută, existente în casierie sau în conturi la bănci, precum şi a depozitelor şi a altor valori de trezorerie în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (512, 531, 260, 500, 542);

 

Contul 766 "Venituri din dobânzi".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilităţile din conturile bancare, pentru împrumuturile acordate sau pentru livrările pe credit.

În creditul contului 766 "Venituri din dobânzi" se înregistrează:

- dobânzile aferente creanţelor imobilizate (260, 512);

- dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi (461);

- dobânzile primite, aferente disponibilităţilor aflate în conturi curente (512);

- dobânzi de primit aferente disponibilităţilor aflate în conturi curente (518);

- dobânda cuvenită pentru ratele de leasing financiar la locator (410);

- valoarea dobânzilor înregistrate pe venituri, pentru operaţiunile de vânzare cu plata în rate (472).

 

Contul 768 "Alte venituri financiare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din imobilizări financiare, veniturilor din investiţii financiare pe termen scurt, veniturilor din creanţe imobilizate, veniturilor rezultate din vânzarea investiţiilor financiare, veniturilor din sconturile obţinute de la furnizori şi alţi creditori, alte venituri financiare.

Contul 768 "Alte venituri financiare" funcţionează similar celorlalte conturi din grupa 76 "Venituri financiare".

În creditul contului 768 "Alte venituri financiare" se înregistrează:

- dividendele de încasat/încasate, aferente titlurilor imobilizate (461, 512);

- valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţii la care se deţin participaţii, prin încorporarea profitului (260);

- dividendele de încasat/încasate, aferente investiţiilor financiare pe termen scurt (461, 512);

- dobânda aferentă creanţelor imobilizate (260, 512).

- preţul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate (461);

- câştigul rezultat din vânzarea investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mare decât valoarea contabilă (461, 512, 531);

- diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, cu ocazia cedării participaţiilor respective (106);

- valoarea sconturilor obţinute de la furnizori sau alţi creditori (400, 462, 512).

- diferenţele favorabile aferente furnizorilor şi creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (400, 419, 462);

- diferenţele favorabile aferente datoriilor din leasing financiar exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (160);

- diferenţele favorabile aferente clienţilor şi debitorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării lor (410, 409, 461, 512);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizări, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (230);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor imobilizate, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării lor (260, 512);

- diferenţele favorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (500).

 

GRUPA 77 "VENITURI EXTRAORDINARE".

 

Din grupa 77 "Venituri extraordinare" face parte:

 

Contul 771 "Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acelor venituri rezultate din compensaţiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamităţi sau alte evenimente extraordinare.

În creditul contului 771 "Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare" se înregistrează:

- sumele primite sau de primit drept compensaţie pentru pierderi înregistrate de o societate, ca urmare a efectuării unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare (512, 445).

 

GRUPA 78 "VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE".

 

Din grupa 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:

 

Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor obţinute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale şi a ajustărilor pentru deprecierea activelor circulante.

În creditul contului 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (151);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor (290, 291, 293);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie (390);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor-clienţi (490).

 

Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din ajustări pentru pierdere de valoare.

În creditul contului 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (490);


- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (590).
            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow