Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Simplificat (O.M.F.P. nr. 2239/ 2011)
Clasa 2 - Conturi de imobilizări
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 85 k; Imprimare: 8 pag. A4

Planul de conturi general - financiar - Contabilitate simplificată - O.M.F.P. nr. 2239/ 2011
Clasa 2 - Conturi de imobilizări
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

            CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZĂRI".

 

            Din clasa 2 "Conturi de imobilizări" fac parte următoarele grupe de conturi: 20 "Imobilizări necorporale", 21 "Imobilizări corporale", 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare", 23 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări", 26 "Imobilizări financiare", 28 "Amortizări privind imobilizările" şi 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor".

 

            GRUPA 20 "IMOBILIZĂRI NECORPORALE".

 

            Din grupa 20 "Imobilizări necorporale" face parte:

 

            Contul 200 "Imobilizări necorporale".

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor necorporale (cheltuieli de constituire, respectiv cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi, cheltuieli de dezvoltare, concesiuni recunoscute ca imobilizări necorporale, brevete, licenţe, mărci comerciale, precum şi alte drepturi şi active similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi, fondul comercial pozitiv, programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi alte imobilizări necorporale).

            Contul 200 " Imobilizări necorporale " este un cont de activ.

            În debitul contului 200 "Imobilizări necorporale" se înregistrează:

- cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (400, 462, 512, 531).

- lucrările şi proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achiziţionate de la terţi (230, 721, 400);

- valoarea imobilizărilor necorporale primite ca subvenţii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum şi cele constatate plus la inventar (475);

- brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate sau reprezentând aport în natură (400, 456);

- valoarea concesiunilor primite (160);

- valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate (400);

- valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu (230, 721);

- valoarea programelor informatice reprezentând aport la capitalul social (456).

            În creditul contului 200 "Imobilizări necorporale" se înregistrează:

- amortizarea imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă (280);

- valoarea imobilizărilor necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (260);

- valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă (650);

- valoarea imobilizări necorporale aportate şi retrase (456).

            Soldul contului reprezintă valoarea activelor de natura imobilizărilor necorporale existente.

 

GRUPA 21 "IMOBILIZĂRI CORPORALE".

 

Din grupa 21 "Imobilizări corporale" face parte:

 

Contul 210 "Imobilizări corporale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri, construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă şi a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale.

Contul 210 "Imobilizări corporale" este un cont de activ.

În debitul contului 210 "Imobilizări corporale" se înregistrează:

- valoarea terenurilor, construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă, a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale achiziţionate şi a celor reprezentând aport la capital (400, 446, 220, 456);

- valoarea terenurilor, construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, a echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale primite prin subvenţii pentru investiţii sau cu titlu gratuit (475);

- plusurile de inventar constatate la instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale de reproducţie şi muncă, plantaţii, precum şi la mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi la alte imobilizări corporale (475);

- valoarea construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, mobilierului şi altor imobilizări corporale primite în regim de leasing financiar (160);

- valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu (230, 722);

- valoarea construcţiilor, instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă şi a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, realizate din producţie proprie (230);

- valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile, instalaţiile tehnice, mijloacele de transport şi alte imobilizări corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului (281).

În creditul contului 210 "Imobilizări corporale" " se înregistrează:

- valoarea terenurilor, respectiv a amenajărilor de terenuri cedate, amortizate (281, 650);

- valoarea neamortizată a construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale scoase din evidenţă (650);

- amortizarea construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale scoase din evidenţă (281);

- valoarea imobilizărilor corporale aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (160);

- valoarea terenurilor, clădirilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (260);

- valoarea terenurilor şi construcţiilor aportate, retrase (456);

- valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile, instalaţiile tehnice şi mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281);

- valoarea terenurilor expropriate (671);

- valoarea construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale distruse de calamităţi (671).

Soldul contului reprezintă valoarea terenurilor, construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale existente.

 

GRUPA 22 "IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE".

 

Din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" face parte:

 

Contul 220 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

Contul 220 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" este un cont de activ.

În debitul contului 220 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (400).

În creditul contului 220 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare (210).

Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care sau transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.

 

GRUPA 23 "IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI".

 

Din grupa 23 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări" face parte:

 

Contul 230 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie şi a avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări.

Contul 230 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări" este un cont de activ.

În debitul contului 230 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie facturate de furnizori (400);

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale şi necorporale (400);

- valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie, neterminate (721, 722);

- valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie primite ca aport la capitalul social (456).

- diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a avansurilor acordate în valută (765);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

În creditul contului 230 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie, recepţionate, date în folosinţă sau puse în funcţiune (200, 210);

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale şi necorporale, decontate (400);

- valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie scoase din evidenţă (650);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a avansurilor acordate în valută sau cu ocazia decontării acestora (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau înregistrate cu ocazia decontării lor (668).

- valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie distruse de calamităţi (671).

Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie, precum şi a avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale şi necorporale, nedecontate.

 

GRUPA 26 "IMOBILIZĂRI FINANCIARE".

 

Din grupa 26 "Imobilizări financiare" face parte:

 

            Contul 260 "Imobilizări financiare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor financiare.

Contul 260 "Imobilizări financiare" este un cont de activ.

În debitul contului 260 "Imobilizări financiare" se înregistrează:

- valoarea imobilizărilor financiare dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);

- valoarea imobilizărilor financiare dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al altor entităţi (200, 210, 371);

- diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi (106);

- diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi valoarea mărfurilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi (750);

- valoarea imobilizărilor financiare primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);

- valoarea imobilizărilor financiare primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor (768);

- sume plătite reprezentând valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi (512);

- dobânzile aferente creanţelor imobilizate (768, 766);

- valoarea garanţiilor depuse la terţi (410);

- sume plătite sau de plătit, reprezentând valoarea obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an (512, 462);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută şi depozitelor constituite în valută, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

În creditul contului 260 "Imobilizări financiare" se înregistrează:

- cheltuielile privind valoarea imobilizărilor financiare deţinute la entităţile la care se deţin participaţii, cedate (668);

- valoarea împrumuturilor restituite de terţi (512);

- dobânzile încasate, aferente creanţelor imobilizate (512);

- valoarea garanţiilor restituite de terţi (512);

- creanţa reprezentând ratele aferente leasingului financiar (410);

- valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (668);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută, rezultate în urma evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma încasării creanţelor (665);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente depozitelor constituite în valută, rezultate în urma evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia lichidării lor (665);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor imobilizate exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).

Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor financiare existente.

 

Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat cu ocazia achiziţionării imobilizărilor financiare.

Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" este un cont de pasiv.

În creditul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează:

- sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare (260);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a datoriilor în valută reprezentând vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare (665).

În debitul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează:

- sumele plătite pentru imobilizări financiare (512, 531);

- diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma achitării acestora (765).

Soldul contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.

 

GRUPA 28 "AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE".

 

Din grupa 28 "Amortizări privind imobilizările" fac parte:

 

Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale.

Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" este un cont de pasiv.

În creditul contului 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se înregistrează:

- valoarea amortizării imobilizărilor necorporale (681).

În debitul contului 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se înregistrează:

- amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă (200).

Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor necorporale.

 

Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor corporale.

Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" este un cont de pasiv.

În creditul contului 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se înregistrează:

- cheltuielile aferente amortizării imobilizărilor corporale (681);

- valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului (210);

În debitul contului 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se înregistrează:

- valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă (210);

- valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (210);

Soldul contului reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale.

 

GRUPA 29 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR".

 

Din grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor" fac parte:

 

Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.

Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" este un cont de pasiv.

În creditul contului 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se înregistrează:

- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (681).

În debitul contului 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (781).

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor necorporale.

 

Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" este un cont de pasiv.

În creditul contului 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se înregistrează:

- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale (681).

În debitul contului 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale (781).

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor corporale.

 

Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale şi corporale în curs de execuţie.

Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" este un cont de pasiv.

În creditul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se înregistrează:

- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (681).

În debitul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (781).

Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor în curs de execuţie.

 

Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.

Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" este un cont de pasiv.

În creditul contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se înregistrează:

- sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (686).

În debitul contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se înregistrează:

- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (786).


            Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor financiare.
            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow