Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Simplificat (O.M.F.P. nr. 2239/ 2011)
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|


Dimensiune fişier: 83 k; Imprimare: 7 pag. A4

Planul de conturi general - financiar - Contabilitate simplificată - O.M.F.P. nr. 2239/ 2011

(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

            CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI.

10.                    CAPITAL ŞI REZERVE.

101.                  Capital (P).

106.                  Rezerve (P).11.                    REZULTATUL REPORTAT.

117.                  Rezultatul reportat (A/P).12.                    REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR.

121.                  Profit sau pierdere (A/P).

129.                  Repartizarea profitului (A).15.                    PROVIZIOANE.

151.                  Provizioane (P).16.                    ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE.

160.                  Împrumuturi şi datorii asimilate (P)

168.                  Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (P)

 

            CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI.

20.                    IMOBILIZĂRI NECORPORALE.

200.                  Imobilizări necorporale (A).21.                    IMOBILIZĂRI CORPORALE.

210.                  Imobilizări corporale (A).22.                    IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE.

220.                  Imobilizări corporale în curs de aprovizionare (A).23.                    IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI.

230.                  Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări (A).26.                    IMOBILIZĂRI FINANCIARE.

260.                  Imobilizări financiare (A).

269.                  Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare (P).28.                    AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE.

280.                  Amortizări privind imobilizările necorporale (P).

281.                  Amortizări privind imobilizările corporale (P).29.                    AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR.

290.                  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (P).

291.                  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale (P).

293.                  Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (P).

296.                  Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (P).

 

            CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE.

30.                    STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE.

300.                  Stocuri de materii prime şi materiale (A).

308.                  Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P).32.                    STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE.

320.                  Stocuri în curs de aprovizionare (A).33.                    PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE.

330.                  Producţie în curs de execuţie (A).34.                    PRODUSE.

340.                  Produse (A).

348.                  Diferenţe de preţ la produse (A/P).35.                    STOCURI AFLATE LA TERŢI.

350.                  Stocuri aflate la terţi (A).36.                    ANIMALE.

361.                  Animale şi păsări (A).

368.                  Diferenţe de preţ la animale şi păsări (A/P).37.                    MĂRFURI.

371.                  Mărfuri (A).

378.                  Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P).38.                    AMBALAJE.

381.                  Ambalaje (A).

388.                  Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P).39.                    AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE.

390.                  Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie (P).

 

            CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI.

40.                    FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE.

400.                  Furnizori şi conturi asimilate (P).

409.                  Furnizori - debitori (A).41.                    CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE.

410.                  Clienţi şi conturi asimilate (A).

419.                  Clienţi - creditori (P).42.                    PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE.

420.                  Personal şi conturi asimilate (P).

425.                  Avansuri acordate personalului (A).

427.                  Reţineri din salarii datorate terţilor (P).

428.                  Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul (A/P).43.                    ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE.

431.                  Asigurări sociale (P).

437.                  Ajutor de şomaj (P).

438.                  Alte datorii şi creanţe sociale (A/P).44.                    BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE.

441.                  Impozitul pe profit/venit (P).

442.                  Taxa pe valoarea adăugată (A/P).

4423.                TVA de plată (P).

4424.                TVA de recuperat (A).

4426.                TVA deductibilă (A).

4427.                TVA colectată (P).

4428.                TVA neexigibilă (A/P).

444.                  Impozitul pe venituri de natura salariilor (P).

445.                  Subvenţii (A).

446.                  Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P).

447.                  Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P).

448.                  Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului (A/P).45.                    GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI.

455.                  Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (P).

456.                  Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P).

457.                  Dividende de plată (P).

458.                  Decontări din operaţii în participaţie (A/P).46.                    DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI.

461.                  Debitori diverşi (A).

462.                  Creditori diverşi (P).47.                    CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE.

471.                  Cheltuieli înregistrate în avans (A).

472.                  Venituri înregistrate în avans (P).

473.                  Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P).

475.                  Subvenţii pentru investiţii (P).48.                    DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII.

480.                  Decontări în cadrul unităţii (A/P).49.                    AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR.

490.                  Ajustări pentru deprecierea creanţelor (P).

 

            CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE.

50.                    INVESTIŢII PE TERMEN SCURT.

500.                  Investiţii pe termen scurt (A).

509.                  Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt (P).51.                    CONTURI LA BĂNCI.

511.                  Valori de încasat (A).

512.                  Conturi curente la bănci (A).

518.                  Dobânzi (A/P).

519.                  Credite bancare pe termen scurt (P).53.                    CASA.

531.                  Casa (A).

532.                  Alte valori (A).54.                    ACREDITIVE ŞI AVANSURI DE TREZORERIE.

542.                  Avansuri de trezorerie*2) (A).


------------

*2) În acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri.

58.                    VIRAMENTE INTERNE.

581.                  Viramente interne (A).59.                    AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE.

590.                  Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (P).

 

            CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI.

60.                    CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE.

600.                  Cheltuieli cu materii prime, materiale şi ambalaje (A).

605.                  Cheltuieli privind energia şi apa (A).

606.                  Cheltuieli privind animalele şi păsările (A).

607.                  Cheltuieli privind mărfurile (A).

609.                  Reduceri comerciale primite (P).61.                    CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI.

610.                  Cheltuieli cu serviciile executate de terţi (A).62.                    CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI.

620.                  Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (A).63.                    CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE.

635.                  Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (A).64.                    CHELTUIELI CU PERSONALUL.

641.                  Cheltuieli cu salariile personalului (A).

642.                  Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor (A).

645.                  Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (A).65.                    ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE.

650.                  Alte cheltuieli de exploatare (A).66.                    CHELTUIELI FINANCIARE.

665.                  Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (A).

666.                  Cheltuieli privind dobânzile (A).

668.                  Alte cheltuieli financiare (A).67.                    CHELTUIELI EXTRAORDINARE.

671.                  Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare (A).

68.                    CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE.

681.                  Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere (A).

686.                  Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare (A).69.                    CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE.

691.                  Cheltuieli cu impozitul pe profit (A).

698.                  Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus*3) (A).

----------

*3) Se utilizează conform reglementărilor legale.

 

            CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI.

70.                    CIFRA DE AFACERI NETĂ.

700.                  Venituri din vânzarea produselor (P).

704.                  Venituri din servicii prestate (P).

707.                  Venituri din vânzarea mărfurilor (P).

708.                  Venituri din activităţi diverse (P).

709.                  Reduceri comerciale acordate (A).71.                    VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE.

710.                  Venituri aferente costului producţiei (A/P).72.                    VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI.

721.                  Venituri din producţia de imobilizări necorporale (P).

722.                  Venituri din producţia de imobilizări corporale (P).74.                    VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE.

741.                  Venituri din subvenţii de exploatare (P).75.                    ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE.

750.                  Alte venituri din exploatare (P).76.                    VENITURI FINANCIARE.

765.                  Venituri din diferenţe de curs valutar (P).

766.                  Venituri din dobânzi (P).

768.                  Alte venituri financiare (P).77.                    VENITURI EXTRAORDINARE.

771.                  Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare (P).78.                    VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE.

781.                  Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (P).


786.                  Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
(P).            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow