Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 7
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 25 k; Imprimare: 2 pag. A4

Contul 708 - Venituri din activităţi diverse
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).


           
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diverse activităţi, cum sunt: comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispoziţia terţilor a personalului unităţii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum şi alte venituri realizate din relaţiile cu terţii.

             Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diverse activităţi, cum sunt: studii şi cercetări, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii, comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispoziţia terţilor a personalului unităţii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum şi alte venituri realizate din relaţiile cu terţii (numai PCCS).
          
            Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv cu excepţia contului 709 care are funcţie de activ şi
711 (pentru PCCS 710) care este bifuncţional. Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" pot fi debitate, în cursul perioadei, cu veniturile realizate din operaţii de participaţie transferate coparticipanţilor.

În creditul contului 708 "Venituri din activităţi diverse" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- sumele facturate clienţilor, reprezentând venituri din activităţi diverse (411) (pentru PCCS 410);

- valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare, facturate clienţilor (410) (numai PCCS);

- valoarea redevenţelor pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune, chiriilor facturate către concesionari, locatari, chiriaşi (410) (numai PCCS);

- sumele datorate de clienţi, pentru care nu s-au întocmit facturi (418) (pentru PCCS 410);

- sumele datorate de personal, reprezentând (chirii sau) consumuri efectuate pentru acesta şi care se fac venituri ale entităţii (428) (+PCCS);

- valori primite de la terţi privind locaţii de gestiune, licenţe, brevete şi alte drepturi similare (461) (numai PCCS);

- sumele încasate de la terţi, reprezentând venituri din activităţi diverse (512, 531) (+PCCS);

- sumele încasate reprezentând valoarea redevenţelor cuvenite pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune şi a chiriilor, precum şi pentru folosirea brevetelor, mărcilor şi a altor drepturi similare (512, 531) (numai PCCS);

- venituri înregistrate în avans, aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472) (+PCCS);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienţi (419) (+PCCS);


- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451, 453).


            La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere (pe credit) (121).

            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow