Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 4
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 0,36 M; Imprimare: 12 pag. A4

Planul de conturi general

(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.
            Nota: Pasivele încep prin a se credita - Activele încep prin a se debita.
CONT
financiară
CONT
bugetară
CONT
bancară
DENUMIRE
FUNCŢIE
-
-
-
CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI.
CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI.
CLASA 4 - ACTIVE (VALORI) IMOBILIZATE.
-
 -
-
-
40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE.
40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE.
40. CREDITE SUBORDONATE.
-
400 - - Furnizori şi conturi asimilate (numai PCCS). Pasiv
401
401
401
Furnizori (+PCPJFSP).
Furnizori (+PCTC).
Credite subordonate la termen.
Pasiv
Activ
- 401.01 - Furnizori - bugetul de stat (numai PCTC).
Pasiv
- 401.09 - Furnizori - bugetul trezoreriei statului (numai PCTC).
Pasiv
-
-
402
Credite subordonate pe durată nedeterminată.
Activ
403
403
-
Efecte de plătit (+PCPJFSP).
Efecte de plătit.
Pasiv
404
404
-
Furnizori de imobilizări (+PCPJFSP).
Furnizori de active fixe.
Pasiv
-
4041
-
Furnizori de active fixe sub 1 an.
Pasiv
-
4042   Furnizori de active fixe peste 1 an.
Pasiv
405
405
-
Efecte de plătit pentru imobilizări (+PCPJFSP).
Efecte de plătit pentru active fixe.
Pasiv
-
-
407
Creante ataşate (şi sume de amortizat).
Bifuncţional/ rectificativ
- - 4071 Creanţe ataşate.
Activ
- - 4072 Sume de amortizat.
Bifuncţional/ rectificativ
408
408
-
Furnizori - facturi nesosite (+PCPJFSP).
Furnizori - facturi nesosite.
Pasiv
409
409
-
Furnizori - debitori (+PCCS+PCPJFSP).
Furnizori - debitori.
Activ
4091 4091
-
Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (+PCPJFSP).
Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor.
Activ
4092 4092
-
Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări (+PCPJFSP).
Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări.
Activ
-
-
-
41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE.
41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE.
41. PĂRŢI ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE LEGATE, TITLURI DE PARTICIPARE ŞI TITLURI ALE ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU.
(TITLURI DE  PARTICIPARE DEŢINUTE ÎN FILIALE, ÎN ENTITĂŢI ASOCIATE ŞI ÎN ENTITĂŢI CONTROLATE ÎN COMUN)
-
410 - - Clienţi şi conturi asimilate (numai PCCS). Activ
411
411
411
Clienţi (+PCPJFSP).
Clienţi.
Părţi în societăţile comerciale legate (Titluri contabilizate la cost).
Activ
4111 4111 4111 Clienţi.
Clienţi cu termen sub 1 an.
Părţi în instituţii de credit (Titluri de participare deţinute în filiale).
Activ
-
4112 4112 Clienţi cu termen peste 1 an.
Părţi în societăţi cu caracter financiar (Titluri de participare deţinute în entităţi asociate).
Activ
-
-
4113 Părţi în alte societăţi cu caracter nefinanciar (Titluri de participare deţinute în entităţi controlate în comun).
Activ
4118 4118
-
Clienţi incerţi sau în litigiu (+PCPFJSP).
Clienti incerţi sau în litigiu.
Activ
-
-
412
Titluri de participare (Titluri evaluate la valoarea justă din profit sau pierdere).
Activ
-
-
4121 Titluri de participare la instituţiile de credit (Titluri de participare deţinute în filiale).
Activ
-
-
4122 Titluri de participare la societăţile cu caracter financiar (Titluri de participare deţinute în entităţi asociate).
Activ
-
-
4123 Titluri de participare la alte societăţi cu caracter nefinanciar (Titluri de participare deţinute în entităţi controlate în comun).
Activ
413
413
413
Efecte de primit de la clienţi (+PCPJFSP).
Efecte de primit de la clienţi.
Titluri ale activităţii de portofoliu (Titluri disponibile în vederea vânzării).
Activ
- - 4131 Titluri de participare deţinute în filiale.
Activ
- - 4132 Titluri de participare deţinute în entităţi deţinute în comun.
Activ
- - 4133 Titluri de participare deţinute în entităţi controlate în comun.
Activ
-
-
415
Titluri date cu împrumut.
Activ
416
-
- Clienţi incerţi.
Transpus (411)
-
-
417
Creanţe ataşate.
Activ
418
418
418
Clienţi - facturi de întocmit (+PCPJFSP).
Clienţi - facturi de întocmit.
Vărsăminte de efectuat pentru părţi în societăţi comerciale legate, pentru titlurile de participare şi pentru titluri ale activităţii de portofoliu.
Activ
Pasiv
419
419
-
Clienţi - creditori (+PCCS+PCPJFSP).
Clienţi - creditori.
Pasiv
-
-
-
42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE.
42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE.
42. DOTĂRI PENTRU UNITĂŢILE PROPRII DIN STRĂINĂTATE.
-
420 - - Personal şi conturi asimilate (numai PCCS).
Pasiv
421
421
421
Personal - salarii datorate (+PCPJFSP).
Personal - salarii datorate.
Dotări pentru unităţile proprii din străinătate.
Pasiv
Activ
422
422
-
Pensionari - pensii datorate (numai PCPFJSP).
Pensionari - pensii datorate.
Pasiv
-
4221
-
Pensionari civili - pensii datorate.
Pasiv
-
4222
-
Pensionari militari - pensii datorate.
Pasiv
423
423
-
Personal - ajutoare materiale datorate (+PCPFJSP).
Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate.
Pasiv
424
424
-
Prime reprezentand participarea personalului la profit (+PCPFJSP)/ Participarea personalului la profit (se utilizează atunci când există baza legală pentru acordarea acestora).
Şomeri - indemnizaţii datorate.
Pasiv
425
425
-
Avansuri acordate personalului (+PCCS+PCPFJSP).
Avansuri acordate personalului.
Activ
426
426
-
Drepturi de personal neridicate (+PCPFJSP).
Drepturi de personal neridicate.
Pasiv
427
427
-
Reţineri din salarii datorate terţilor (+PCCS+PCPFJSP).
Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor.
Pasiv
-
4271
-
Reţineri din salarii datorate terţilor.
Pasiv
-
4272
-
Reţineri din pensii datorate terţilor.
Pasiv
-
4273
-
Reţineri din alte drepturi datorate terţilor.
Pasiv
428
428
-
Alte datorii şi creanţe în legatură cu personalul (+PCCS+PCPFJSP).
Alte datorii şi creanţe în legatură cu personalul.
Bifunctional/ rectificativ
4281 4281
-
Alte datorii în legătură cu personalul (+PCPFJSP).
Alte datorii în legătură cu personalul.
Pasiv
4282 4282
-
Alte creanţe în legătură cu personalul (+PCPFJSP).
Alte creanţe în legătură cu personalul.
Activ
-
429
-
Bursieri şi doctoranzi.
Activ
-
-
-
43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE.
43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE.
43. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI.
-
431
431
431
Asigurări sociale (+PCCS+PCPFJSP).
Asigurări sociale.
Imobilizări necorporale în curs.
Pasiv
Activ
4311 4311
-
Contribuţia unităţii la asigurările sociale (+PCPFJSP).
Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale.
 Pasiv
4312 4312
-
Contribuţia personalului la asigurările sociale (+PCPFJSP).
Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale.
 Pasiv
4313 4313
-
Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (+PCPFJSP).
Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate.
 Pasiv
4314 4314
-
Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (+PCPFJSP).
Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate.
 Pasiv
-
4315
-
Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
 Pasiv
-
4317
-
Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii.
 Pasiv
-
-
432
Imobilizări corporale în curs.
 Activ
-
-
4321 Amenajări de terenuri şi construcţii.
 Activ
-
-
4322 Instalaţii tehnice şi maşini.
 Activ
-
-
4323 Alte imobilizări corporale.
 Activ
-
-
433
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale.
Activ
-
-
434
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale.
Activ
-
-
4341 Avansuri acordate pentru terenuri şi construcţii.
Activ
-
-
4342 Avansuri acordate pentru instalaţii tehnice şi maşini.
 Activ
-
-
4343 Avansuri acordate pentru alte imobilizări corporale.
 Activ
437
437
-
Ajutor de şomaj (+PCCS+PCPFJSP).
Asigurări pentru şomaj.
Pasiv
4371 4371
-
Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (+PCPFJSP).
Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj.
 Pasiv
4372 4372
-
Contribuţia personalului la fondul de şomaj (+PCPFJSP).
Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj.
 Pasiv
-
4373
-
Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
 Pasiv
438
438
-
Alte datorii şi creanţe sociale (+PCCS+PCPFJSP).
Alte datorii sociale.
Bifunctional/ rectificativ
4381
-
-
Alte datorii sociale (+PCPFJSP).
 Pasiv
4382
-
-
Alte creanţe sociale (+PCPFJSP).
 Pasiv
 -
-
-
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE.
44. BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT ŞI CONTURI ASIMILATE.
44. IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE (IMOBILIZĂRI ALE ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE).
 -
-
440
-
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
Bifunctional/ rectificativ
441
441
441
Impozitul pe profit/ venit (+PCCS+PCPFJSP).
Sume încasate pentru bugetul capitalei.
Imobilizări necorporale (Imobilizări necorporale ale activităţii de exploatare).
Pasiv
4411
-
4411 Impozitul pe profit/ Impozitul pe profit curent.
Fondul comercial.
Pasiv
-
-
44111 Fond comercial.
Activ
-
-
44112 Fond comercial negativ.
Pasiv
- - 4412 Cheltuieli de constituire.
Activ
4418
-
4418 Impozitul pe venit/ Impozit pe profit amanat (Se utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor, definite conform legii).
Cheltuieli de constituire.
Pasiv
Activ
-
-
4419 Alte imobilizări necorporale (Alte imobilizări necorporale ale activităţii de exploatare).
Activ
442
442
442
Taxa pe valoarea adăugată (+PCCS+PCPFJSP).
Taxa pe valoarea adăugată.
Imobilizări corporale (Imobilizări corporale ale activităţii de exploatare).
Pasiv
Activ
-
-
4421 Terenuri şi amenajări de terenuri.
Activ
-
-
44211 Terenuri.
Activ
-
-
44212 Amenajări de terenuri.
Activ
-
-
4422 Construcţii (Imobilizări corporale ale activităţii de exploatare).
Activ
4423 4423 4423 T.V.A. de plată (+PCCS+PCPFJSP).
T.V.A. de plată.
Instalaţii tehnice şi mijloace de transport.
Pasiv
Activ
-
-
44231 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru).
Activ
-
-
44232 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare.
Activ
-
-
44233 Mijloace de transport.
Activ
4424 4424 4424 T.V.A. de recuperat (+PCCS+PCPFJSP).
T.V.A. de recuperat.
Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (Alte active corporale).
Activ
- - 4425 Investiţii imobiliare.
Activ
4426 4426
-
T.V.A. deductibilă (+PCCS+PCPFJSP).
T.V.A. deductibilă.
Activ
4427 4427
-
T.V.A. colectată (+PCCS+PCPFJSP).
T.V.A. colectată.
Pasiv
4428 4428
-
T.V.A. neexigibilă (+PCCS+PCPFJSP).
T.V.A. neexigibilă.
Bifunctional/ rectificativ
444
444
-
Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi (+PCCS+PCPFJSP).
Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi.
Pasiv
445
-
-
Subvenţii (+PCCS+PCPFJSP).
Activ
4451
-
-
Subvenţii guvernamentale (+PCPFJSP).
Activ
4452
-
-
Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (+PCPFJSP).
Activ
4458
-
-
Alte sume cu caracter de subvenţii (+PCPFJSP).
Activ
446
446
-
Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (+PCCS+PCPFJSP).
Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.
Pasiv
447
-
-
Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (+PCCS+PCPFJSP).
Pasiv
448
448
-
Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului (+PCCS+PCPFJSP).
Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului (+PCTC).
Bifunctional/ rectificativ
4481 4481
-
Alte datorii faţă de bugetul statului (+PCPFJSP).
Alte datorii faţă de buget (+PCTC).
Pasiv
-
4481.01
-
Alte datorii faţă de bugetul statului (numai PCTC). Pasiv
-
4481.01.01
-
Datorii faţă de bugetul statului privind sumele încasate aferente Fondului special de dezvoltare sflat la dispoziţia guvernului (numai PCTC). Pasiv
-
4481.01.02
-
Datorii faţă de bugetul statului privind sumele încasate din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor operatorilor economici conform Legii nr. 7/ 1992 (numai PCTC). Pasiv
-
4481.01.03
-
Datorii faţă de bugetul statului privind Fondul de risc (numai PCTC). Pasiv
-
4481.01.04
-
Datorii faţă de bugetul statului privind Fondul de contrapartidă (numai PCTC). Pasiv
-
4481.01.09
-
Alte datorii faţă de bugetul statului (numai PCTC). Pasiv
-
4481.02
-
Alte datorii faţă de bugetul trezoreriei statului (numai PCTC). Pasiv
4482 4482
-
Alte creanţe privind bugetul statului (+PCPFJSP).
Alte creanţe privind bugetul (+PCTC).
Activ
- 4482.01 - Alte creanţe privind bugetul statului (numai PCTC). Activ
- 4482.09 - Alte creanţe privind bugetul trezoreriei statului (numai PCTC). Activ
 -
-
-
45. GRUP ŞI ACŢIONARI/ ASOCIAŢI.
45. DECONTĂRI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, etc.)
45. IMOBILIZĂRI ÎN AFARA ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE.
 -
-
450
-
Sume de primit şi de restituit Comunităţii Europene - PHARE, SAPARD, ISPA, Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri (+PCACP+PCAM).
Bifunctional/ rectificativ
-
4501
-
Sume de primit de la Comunitatea Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA.
Bifunctional/ rectificativ
-
4502
-
Sume de restituit Comunităţii Europene - PHARE, SAPARD, ISPA.
Bifunctional/ rectificativ
- 4503 - Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri (+PCACP).
Bifunctional/ rectificativ
- 4504 - Sume de restituit Comisiei Europene - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri (+PCACP).
Bifunctional/ rectificativ
- 4505 - Sume de primit de la Comisia Europeanî reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri.
Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat
(numai PCACP+PCAM).
Bifunctional/ rectificativ
- 4505.01 - Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul de stat (numai PCACP+PCAM). Bifunctional/ rectificativ
- 4505.02 - Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat (numai PCACP+PCAM). Bifunctional/ rectificativ
- 4505.03 - Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale (numai PCACP+PCAM). Bifunctional/ rectificativ
- 4505.04 - Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local (numai PCACP+PCAM). Bifunctional/ rectificativ
- 4505.05 - Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii (numai PCACP+PCAM). Bifunctional/ rectificativ
- 4506 - Sume avansate de Comisia Europeană - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri.
Sume avansate de Comisia Europeană - Instrumente structurale (prefinanţare) (numai PCACP)
Bifunctional/ rectificativ
- 4507 - Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri (+PCACP+PCAM).
Bifunctional/ rectificativ
451
451
451
Decontări între entităţile afiliate (+PCPFJSP)/ Decontări în cadrul grupului.
Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de certificare - PHARE, SAPARD, ISPA, Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCAM).
Imobilizări necorporale în afara activităţii de exploatare.
Bifunctional/ rectificativ
Activ
4511 4511
-
Decontări între entităţile afiliate (+PCPFJSP)/ Decontări în cadrul grupului.
Sume de primit de la Autorităţile de certificare - PHARE, SAPARD, ISPA.
Bifunctional/ rectificativ
-
4512
-
Sume de restituit Autorităţilor de certificare - PHARE, SAPARD, ISPA.
Bifunctional/ rectificativ
- 4513 - Sume de primit de la Autorităţile de certificare/ Ministerul Agriculturii - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCAM).
Bifunctional/ rectificativ
- 4514 - Sume de restituit Autorităţilor de certificare/ Ministerului Agriculturii - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCAM).
Bifunctional/ rectificativ
- 4515 - Sume de primit de la Agenţia de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit - Fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri.
Bifunctional/ rectificativ
- 4516 - Sume avansate de Autorităţile de certificare - Instrumente structurale, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCAM).
Bifunctional/ rectificativ
- 4516.1 - Sume avansate de Autorităţile de certificare sub formă de prefinanţare - Instrumente structurale şi fonduri de la buget (numai PCAM).
Bifunctional/ rectificativ
- 4516.2 - Sume avansate de Autorităţile de certificare pentru plăţi intermediare - Instrumente structurale şi fonduri de la buget (numai PCAM). Bifunctional/ rectificativ
4518
-
-
Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate (+PCPFJSP)/ Dobânzi aferente decontărilor în cadrul grupului.
Bifunctional/ rectificativ
-
452
452
Sume datorate Agenţiilor de implementare/ Autorităţilor de management/ Agenţiilor de plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri.
Imobilizări corporale în afara activităţii de exploatare.
Bifunctional/ rectificativ
Activ
-
4521 4521 Terenuri şi amenajări de terenuri.
Sume datorate Agenţiilor de implementare - PHARE, SAPARD, ISPA.
Activ
-
-
45211 Terenuri.
Activ
-
-
45212 Amenajări de terenuri.
Activ
-
4522 4522 Construcţii.
Sume datorate Autorităţilor de management/ Agenţiilor de plăţi - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCACP).
Activ
-
-
4523 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii.
Activ
-
-
45231 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru).
Activ
-
-
45232 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare.
Activ
-
-
45233 Mijloace de transport.
Activ
-
-
45234 Animale şi plantaţii.
Activ
-
-
4524 Mobilier, aparatură electronică, echipamente de protectie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.
Activ
453
453
-
Decontări privind interesele de participare (+PCPFJSP) (fost cont 452).
Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de implementare - PHARE, SAPARD, ISPA, etc.
Bifunctional/ rectificativ
4531 4531
-
Decontări privind interesele de participare (+PCPFJSP) (fost cont 4521).
Sume de primit de la autorităţile de implementare - PHARE, SAPARD, ISPA, etc.
Bifunctional/ rectificativ
-
4532
-
Sume de restituit autorităţilor de implementare - PHARE, SAPARD, ISPA, etc.
Bifunctional/ rectificativ
4538
-
-
Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare (+PCPFJSP) (fost cont 4522).
Bifunctional/ rectificativ
-
454
-
Decontări cu beneficiarii debitori/ creditori - PHARE, instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCACP+PCAM).
Pasiv
-
4541
-
Sume de primit de la beneficiar - PHARE.
Pasiv
-
4542
-
Sume de restituit beneficiarilor - PHARE.
Pasiv
- 4543 - Sume de recuperat de la beneficiari - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCACP+PCAM).
Pasiv
- 4543.1 - Sume de recuperat de la beneficiari - Instrumente structurale (numai PCACP+PCAM).
Pasiv
- 4543.1.1 - Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS (numai PCACP+PCAM). Pasiv
- 4543.1.2 - Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS (numai PCACP+PCAM). Pasiv
- 4543.1.3 - Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/ penalităţi la debite IS (numai PCACP+PCAM). Pasiv
- 4543.2 - Sume de recuperat de la beneficiari - fonduri de la buget (numai PCACP+PCAM). Pasiv
- 4543.2.1 - Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB (numai PCACP+PCAM). Pasiv
- 4543.2.2 - Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanţare, alte cheltuieli decât cele eligibile (numai PCACP+PCAM). Pasiv
- 4543.2.3 - Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/ penalităţi la debite FB (numai PCACP+PCAM). Pasiv
- 4544 - Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCACP+PCAM).
Pasiv
- 4545 - Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCACP+PCAM).
Pasiv
- 4545.1 - Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - instrumente structurale - instituţii publice finanţate din bugetul local (numai PCACP+PCAM).
Pasiv
- 4545.2 - Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - instrumente structurale - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii (numai PCACP+PCAM). Pasiv
- 4545.3 - Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - instrumente structurale - O.N.G.-uri, societăţi comerciale, etc. (numai PCACP+PCAM). Pasiv
- 4545.4 - Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - instrumente structurale - instituţii publice finanţate integral din buget (numai PCACP+PCAM). Pasiv
- 4546 - Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii - venituri proprii şi subvenţii, instituţii financiare.
Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii, instituţii finanţate din buget local - Instrumente structurale şi fonduri de la buget (numai PCACP+PCAM).
Pasiv
- 4546.1 - Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget local (numai PCACP+PCAM).
Pasiv
- 4546.1.1 - Sume datorate beneficiarilor - Instrumente structurale (instituţii finanţate din buget local)(numai PCAM).
Pasiv
- 4546.1.2 - Sume datorate beneficiarilor - Fonduri de la buget (instituţii finanţate din buget local)(numai PCAM). Pasiv
- 4546.1.2.1 - Sume datorate beneficiarilor - Fonduri de la buget - Cofinanţare (instituţii finanţate din buget local)(numai PCAM). Pasiv
- 4546.1.2.2 - Sume datorate beneficiarilor - Fonduri de la buget - Alte cheltuieli decât cele eligibile (instituţii finanţate din buget local)(numai PCAM). Pasiv
- 4546.2 - Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii (numai PCACP+PCAM). Pasiv
- 4546.2.1 - Sume datorate beneficiarilor - Instrumente structurale - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii (numai PCAM). Pasiv
- 4546.2.2 - Sume datorate beneficiarilor - Fonduri de la buget - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii (numai PCAM). Pasiv
- 4546.2.2.1 - Sume datorate beneficiarilor - Fonduri de la buget - cofinanţare - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii (numai PCAM). Pasiv
- 4546.2.2.2 - Sume datorate beneficiarilor - Fonduri de la buget - Alte cheltuieli decât cele eligibile - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii (numai PCAM). Pasiv
455
455
-
Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor (+PCCS).
Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA, instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCACP+PCAM).
Pasiv
4551 4551
-
Acţionari/ asociaţi - conturi curente.
Sume de primit de la buget (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA).
Pasiv
- 4552 - Sume de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA). Pasiv
- 4553 - Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - instrumente structurale, fonduri de la buget şi alte fonduri) (+PCACP+PCAM). Pasiv
- 4553.1 - Sume de primit de la buget - prefinanţare (numai PCACP).
Pasiv
- 4553.2 - Sume de primit de la buget - cofinanţare (numai PCACP). Pasiv
- 4553.3 - Sume de primit de la buget - indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană (numai PCACP). Pasiv
- 4554 - Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri) (+PCACP+PCAM). Pasiv
- 4554.1 - Sume de restituit bugetului - prefinanţare (numai PCACP).
Pasiv
- 4554.2 - Sume de restituit bugetului - cofinanţare (numai PCACP). Pasiv
- 4554.3 - Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană (numai PCACP). Pasiv
- 4555 - Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate (instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri) (+PCACP+PCAM). Pasiv
- 4555.1 - Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate - buget de stat (numai PCACP+PCAM).
Pasiv
- 4555.2 - Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate - bugetul asigurărilor sociale de stat (numai PCACP+PCAM). Pasiv
- 4555.3 - Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate - bugetele fondurilor speciale (numai PCACP+PCAM). Pasiv
4558 -
-
Acţionari/ asociaţi - dobânzi la conturi curente..
Pasiv
456
456
-
Decontări cu acţionarii/ asociaţii privind capitalul (+PCCS).
Sume de primit şi de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât celeeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA, instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCACP+PCAM).
Bifuncţional/ rectificativ
- 4561 - Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, ISPA, SAPARD. Pasiv
- 4563 - Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCACP+PCAM). Pasiv
- 4563.1 - Sume de primit de la buget - alte cheltuieli decât cele eligibile (numai PCAM).
Pasiv
- 4563.2 - Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei Europene (numai PCAM). Pasiv
- 4564 - Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCACP). Pasiv
- 4564.1 - Sume de restituit bugetului - alte cheltuieli decât cele eligibile (numai PCAM).
Pasiv
- 4564.2 - Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei Europene (numai PCAM). Pasiv
457
457
-
Dividende de plată (+PCCS).
Sume avansate şi de recuperat de la Agenţiile de implementare/ autorităţile de management/ agenţiile de plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCACP).
Pasiv
- 4571 - Sume de recuperat de la Agenţiile de implementare - PHARE, SAPARD, ISPA.
Pasiv
- 4572 - Sume avansate Autorităţilor de management/ Agenţiilor de plăţi - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCACP).
Pasiv
- 4572.1 - Sume avansate Autorităţilor de management din prefinanţare - Instrumente structurale şi fonduri de la buget (numai PCACP). Pasiv
- 4572.2 - Sume avansate Autorităţilor de management pentru continuarea finanţării programelor operaţionale - Instrumente structurale şi fonduri de la buget (numai PCACP). Pasiv
- 4573 - Sume de recuperat de la Autorităţile de management/ Agenţiile de plăţi - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCACP).
Pasiv
- 4573.1 - Sume de recuperat de la Autorităţile de management - instrumente structurale (numai PCACP).
Pasiv
- 4573.1.1 - Sume de recuperat de la Autorităţile de management - sume plătite în plus IS (numai PCACP). Pasiv
- 4573.1.2 - Sume de recuperat de la Autorităţile de management - sume neutilizate IS (numai PCACP). Pasiv
- 4573.1.3 - Sume de recuperat de la Autorităţile de management - debite IS (numai PCACP). Pasiv
- 4573.1.4 - Sume de recuperat de la Autorităţile de management - dobânzi/ penalităţi la debite IS (numai PCACP). Pasiv
- 4573.2 - Sume de recuperat de la Autorităţile de management - fonduri de la buget (numai PCACP). Pasiv
- 4573.2.1 - Sume de recuperat de la Autorităţile de management - sume plătite în plus FB (numai PCACP). Pasiv
- 4573.2.2 - Sume de recuperat de la Autorităţile de management - sume neutilizate FB (numai PCACP). Pasiv
- 4573.2.3 - Sume de recuperat de la Autorităţile de management - debite FB (numai PCACP). Pasiv
- 4573.2.4 - Sume de recuperat de la Autorităţile de management - dobânzi/ penalităţi la debite FB (numai PCACP). Pasiv
458
458
-
Decontări din operaţii în participaţie (+PCCS+PCPFJSP).
Sume de primit/ de restituit Agenţiilor/ Autorităţilor de implementare/ Autorităţilor de certificare/ Autorităţilor de management/ Agenţiilor de plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (la beneficiarii finali).
Bifunctional/ rectificativ
4581 4581
-
Decontări din operaţii în participaţie - pasiv (+PCPFJSP).
Sume de primit de la Agenţiile/ Autorităţile de implementare - PHARE, ISPA, SAPARD - (la beneficierii finali).
Pasiv
4582 -
-
Decontări din operaţii în participaţie - activ (+PCPFJSP)..
Activ
- 4583 - Sume de primit de la Autorităţile de certificare/ Autorităţile de management/ Agenţţile de plăţi - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (la beneficiarii finali).
Activ
- 4584 - Sume de restituit Autorităţilor de certificare/ Autorităţilor de management/ Agenţiilor de plăţi - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri - (la beneficiarii finali).
Activ
- 4585 - Avansuri primite de la Autorităţile de certificare/ Autorităţile de management/ Agenţiile de plăţi reprezentând prefinanţare - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (la beneficiarii finali).
Activ
-
459
-
Sume datorate bugetului Uniunii Europene (+PCTC).
Activ
-
-
-
46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI.
46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI, DEBITORI ŞI CREDITORI AI BUGETELOR.
46. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE.
-
461
461
461
Debitori diverşi (+PCCS+PCPFJSP).
Debitori diverşi (+PCACP+PCTC).
Amortizări privind imobilizările necorporale şi corporale (activităţii de exploatare).
Activ
Pasiv
-
4611 4611 Debitori sub un an (+PCTC).
Amortizarea imobilizărilor necorporale.
Activ
Pasiv
-
-
46111 Amortizarea fondului comercial.
Pasiv
-
-
46112 Amortizarea cheltuielilor de constituire.
Pasiv
-
-
46119 Amortizarea altor imobilizări necorporale.
Pasiv
-
4612 4612 Debitori peste un an (+PCTC).
Amortizarea imobilizărilor corporale.
Activ
Pasiv
-
-
46121 Amortizarea amenajărilor de terenuri.
Pasiv
-
-
46122 Amortizarea construcţiilor.
Pasiv
-
-
46123 Amortizarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport.
Pasiv
-
-
46124 Amortizarea altor active corporale (mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale).
Pasiv
- - 46125 Amortizarea investiţiilor imobiliare.
Pasiv
- 461x.01 - Debitori din creanţe externe ale României şi din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (numai PCTC).
Activ
- 461x.01.01 - Debitori din creanţe externe ale României (numai PCTC). Activ
- 461x.01.01.01 - Debitori din creanţe externe ale României - rate (numai PCTC). Activ
- 461x.01.01.02 - Debitori din creanţe externe ale României - dobânzi (numai PCTC). Activ
- 461x.01.01.03 - Debitori din creanţe externe ale României - majorări de întârziere (numai PCTC). Activ
- 461x.01.02 - Debitori din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (numai PCTC). Activ
- 461x.01.02.01 - Debitori din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică - importuri (numai PCTC). Activ
- 461x.01.02.02 - Debitori din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică - majorări de întârziere (numai PCTC). Activ
- 461x.02 - Debitori ai Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului - dobânzi şi majorări de întârziere aferente împrumuturilor acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului (numai PCTC). Activ
- 461x.03 - Debitori - beneficiari ai împrumuturilor interne şi externe (numai PCTC).
Activ
- 461x.03.01 - Debitori - beneficiari ai împrumuturilor interne şi externe - împrumuturi (numai PCTC). Activ
- 461x.03.02 - Debitori - beneficiari ai împrumuturilor interne şi externe - dobânzi (numai PCTC). Activ
- 461x.03.03 - Debitori - beneficiari ai împrumuturilor interne şi externe - majorări de întârziere şi alte costuri (numai PCTC). Activ
- 461x.04 - Debitori la fondul de risc (numai PCTC). Activ
- 461x.04.01 - Debitori la fondul de risc din executarea garanţiilor de stat şi din împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate (numai PCTC). Activ
- 461x.04.01.01 - Debitori la fondul de risc din executarea garanţiilor interne de stat (numai PCTC). Activ
- 461x.04.01.02 - Debitori la fondul de risc din executarea garanţiilor externe de stat (numai PCTC). Activ
- 461x.04.01.03 - Debitori la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate (numai PCTC). Activ
- 461x.04.02 - Debitori din comisioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc (numai PCTC). Activ
- 461x.04.02.01 - Debitori din comisioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanţiile interne de stat (numai PCTC). Activ
- 461x.04.02.01.01 - Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru garanţii interne de stat (numai PCTC). Activ
- 461x.04.02.01.02 - Debitori din majorări de întârziere pentru neplata comisionului cuvenite fondului de risc pentru garanţii interne de stat (numai PCTC). Activ
- 461x.04.02.01.03 - Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor costuri cuvenite fondului de risc pentru garanţii interne de stat (numai PCTC). Activ
- 461x.04.02.02 - Debitori din comisioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanţiile externe de stat (numai PCTC). Activ
- 461x.04.02.02.01 - Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat (numai PCTC). Activ
- 461x.04.02.02.02 - Debitori din majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat (numai PCTC). Activ
- 461x.04.02.02.03 - Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor costuri cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat (numai PCTC). Activ
- 461x.04.02.02.04 - Debitori din dobânzi aferente debitelor eşalonate la plată cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat (numai PCTC). Activ
- 461x.04.02.03 - Debitori din comisioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate (numai PCTC). Activ
- 461x.04.02.03.01 - Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate (numai PCTC). Activ
- 461x.04.02.03.02 - Debitori din majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru neplata comisioanelor pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate (numai PCTC). Activ
- 461x.04.02.03.03 - Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor costuri cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate (numai PCTC). Activ
- 461x.04.03 - Debitori din comisioane şi majorări de întârziere la fondului de risc conform O.G. nr. 14/ 1995 (numai PCTC). Activ
- 461x.05 - Debitori din Fondul de contrapartidă (numai PCTC). Activ
- 461x.09 - Debitori din alte operaţiuni derulate prin trezoreria centrală (numai PCTC). Activ
462
462
462
Creditori diverşi (+PCCS+PCPFJSP).
Creditori (+PCTC).
Amortizări privind imobilizările în afara activităţii de exploatare.
Pasiv
-
4621 4621 Creditori sub un an (+PCTC).
Amortizarea imobilizărilor necorporale.
Pasiv
-
4622 4622 Creditori peste un an (+PCTC).
Amortizarea imobilizărilor corporale.
Pasiv
-
-
46221 Amortizarea amenajărilor de terenuri.
Pasiv
-
-
46222 Amortizarea construcţiilor.
Pasiv
-
-
46223 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.
Pasiv
-
-
46224 Amortizarea altor active corporale.
Pasiv
-
462x.01
-
Creditori din sume cuvenite operatorilor economici exportatori (numai PCTC).
Pasiv
-
462x.01.01
-
Creditori din sume cuvenite operatorilor economici exportatori - din creanţe externe ale României (numai PCTC). Pasiv
-
462x.01.02
-
Creditori din sume cuvenite operatorilor economici exportatori - din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (numai PCTC). Pasiv
-
462x.02
-
Creditori la fondul de risc (numai PCTC). Pasiv
-
462x.02.01
-
Creditori din rate de capital, comisioane şi majorări de întâziere la fondul de risc pentru garanţii interne de stat (numai PCTC). Pasiv
-
462x.02.02
-
Creditori din rate de capital, comisioane şi majorări de întâziere la fondul de risc pentru garanţii externe de stat (numai PCTC). Pasiv
-
462x.02.03
-
Creditori din rate de capital, comisioane şi majorări de întâziere la fondul de risc pentru subîmprumuturi (numai PCTC). Pasiv
-
462x.03
-
Creditori din împrumuturi interne şi externe (numai PCTC). Pasiv
-
462x.04
-
Creditori ai Fondului de contrapartidă (numai PCTC). Pasiv
-
462x.06
-
Creditori din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante (numai PCTC). Pasiv
-
462x.07
-
Creditori ai împrumuturilor externe contractate de stat şi subîmprumutate - delegare de autoritate (numai PCTC). Pasiv
-
462x.08
-
Creditori - datoii faţă de Fondul Proprietatea (numai PCTC). Pasiv
-
462x.08.01
-
Creditori - datoii faţă de Fondul Proprietatea privind sumele din recuperarea creanţelor externe ale României (numai PCTC). Pasiv
-
462x.08.02
-
Creditori - datoii faţă de Fondul Proprietatea privind sumele din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (numai PCTC). Pasiv
-
462x.09
-
Creditori din alte operaţiuni derulate în contul curent general al trezoreriei statului (numai PCTC). Pasiv
-
463
-
Creanţe ale bugetului statului.
Pasiv
-
464
-
Creanţe ale bugetului local.
Pasiv
-
465
-
Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat.
Pasiv
-
466
-
Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului (+PCTC).
Pasiv
-
4664
-
Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj.
Pasiv
-
4665
-
Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Pasiv
- 4669 - Creanţe ale bugetului trezoreriei statului (+PCTC).
Pasiv
-
467
-
Creditori ai bugetelor (+PCTC).
Pasiv
-
4671
-
Creditori ai bugetului de stat.
Pasiv
-
4672
-
Creditori ai bugetului local.
Pasiv
-
4673
-
Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat.
Pasiv
-
4674
-
Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj.
Pasiv
-
4675
-
Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Pasiv
- 4679 - Creditori ai bugetului trezoreriei statului (+PCTC).
Pasiv
-
468
-
Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii (Împrumuturi acordate potrivit legii) (+PCTC).
Pasiv
-
4681
-
Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat.
Pasiv
-
4682
-
Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local.
Pasiv
- 4683 - Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul general al trezoreriei statului (+PCTC).
Pasiv
-
4684
-
Împrumuturi acordate potrivit legii din fondul de tezaur.
Pasiv
- 4685 - Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (+PCTC).
Pasiv
- 4685.01 - Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului pentru finanţarea/ refinanţarea deficitului bugetului de stat (numai PCTC). Pasiv
- 4685.02 - Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului pentru alte destinaţii prevăzute de lege (numai PCTC). Pasiv
- 4686 - Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (+PCTC).
Pasiv
-
4687
-
Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii.
Pasiv
- 4688 - Împrumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului (+PCTC).
Pasiv
- 4689 - Alte împrumuturi acordate pe termen scurt (+PCTC).
Pasiv
-
469
-
Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt (+PCTC).
Pasiv
- 469.03 - Dobânzi aferente plasamentelor financiare pe termen scurt la instituţii de credit şi financiare (numai PCTC).
Pasiv
- 469.05 - Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate din contul curent al trezoreriei statului (numai PCTC). Pasiv
- 469.06 - Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (numai PCTC). Pasiv
- 469.08 - Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului (numai PCTC). Pasiv
- 469.09 - Dobânzi aferente altor împrumuturi acordate pe termen scurt (numai PCTC). Pasiv
-
-
-
47. CONTURI DE SUBVENŢII,  REGULARIZARE ŞI ASIMILATE.
47. CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE.
47. LEASING FINANCIAR (LEASING, LOCATIE SIMPLĂ ŞI OPERAŢIUNI ASIMILATE).
-
471
471
471
Cheltuieli înregistrate în avans (+PCCS+PCPFJSP).
Cheltuieli înregistrate în avans (+PCTC).
Creanţe din operaţiuni de leasing financiar (Operaţiuni de leasing şi asimilate).
Activ
-
-
4711 Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (Leasing mobiliar).
Activ
-
-
4712 Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (Leasing imobiliar).
Activ
-
-
4713 Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu alte active (Leasing cu active necorporale).
Activ
-
-
4717 Creanţe ataşate (şi sume de amortizat).
Activ
- - 47171 Creanţe ataşate.
Activ
- - 47172 Sume de amortizat.
Bifuncţional/ rectificativ
472
472
472
Venituri înregistrate în avans (+PCCS+PCPFJSP).
Venituri înregistrate în avans (+PCTC).
Datorii din operaţiuni de leasing financiar (Operaţiuni de leasing privind imobilizările în curs).
Pasiv
Activ
-
-
4721 Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (Leasing mobiliar).
Pasiv
-
-
4722 Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (Leasing imobiliar).
Pasiv
-
-
4723 Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu alte active (Leasing cu active necorporale).
Pasiv
- - 4724 Datorii ataşate şi sume de amortizat.
Pasiv
- - 47241 Datorii ataşate.
Pasiv
- - 47242 Sume de amortizat.
Bifuncţional/ rectificativ
- - 4727 Datorii ataşate.
Pasiv
473
473
473
Decontări din operaţii în curs de clarificare (+PCCS+PCPFJSP).
Decontări din operaţii în curs de clarificare (+PCTC).
Imobilizări neînchiriate din leasing reziliat.
Bifunctional/ rectificativ
Activ
- 473.01 - Decontări din operaţii în curs de clarificare cu instituţiile de credit sau trezoreria statului (numai PCTC).
Bifuncţional/ rectificativ
- 473.02 - Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc (numai PCTC). Bifuncţional/ rectificativ
- 473.02.01 - Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii interne de stat (numai PCTC). Bifuncţional/ rectificativ
- 473.02.02 - Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii externe de stat (numai PCTC). Bifuncţional/ rectificativ
- 473.02.03 - Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate (numai PCTC). Bifuncţional/ rectificativ
- 473.09 - Alte decontări din operaţii în curs de clarificare (numai PCTC). Bifuncţional/ rectificativ
-
474
474
Sume în curs de certificare/ declarare Comisiei Europene - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCACP).
Bunuri date în locaţie simplă.
Bifuncţional/ rectificativ
Activ
-
-
4741 Bunuri date în locatie simplă.
Activ
-
-
4747 Creanţe ataşate.
Activ
475 475 - Subvenţii pentru investiţii (+PCCS).
Sume în curs de declarare/ certificare - instituţii publice finanţate integral din buget - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri (+PCAM).
Pasiv
4751 - - Subvenţii guvernamentale pentru investiţii. Pasiv
4752 - - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii. Pasiv
4753 - - Donaţii pentru investiţii. Pasiv
4754 - - Plusuri de inventar de natura imobilizărilor. Pasiv
4758 - - Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii. Pasiv
476
476
476
Diferenţe de conversie - activ.
Sume în curs de declarare/ certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral din buget şi alte entităţi - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri (+PCAM).
Amortizări.
Eliminat
Pasiv
Pasiv
-
-
4761 Amortizări.
Pasiv
-
-
4762 Amortizări.
Pasiv
477
-

Diferenţe de conversie - pasiv.
Eliminat
-
-
-
48. DECONTĂRI ÎN CADRUL GRUPULUI.
48. DECONTĂRI.
48. CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE (CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE DEPRECIATE).
-
480 - - Decontări în cadrul grupului (numai PCCS).
Bifunctional/ rectificativ
481
481
481
Decontări între unitate şi subunităţi (+PCPFJSP).
Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate (+PCTC).
Creanţe restante (nedepreciate).
Bifunctional/ rectificativ
Activ
-
4811 4811 Decontări privind operaţiuni financiare (+PCTC).
Creanţe restante (nedepreciate).
Bifunctional/ rectificativ
Activ
-
4812 4812 Decontări privind activele fixe.
Dobânzi restante.
Bifunctional/ rectificativ
Activ
-
4813
-
Decontări privind stocurile.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
4817 Creanţe ataşate (şi sume de amortizat).
Activ
- - 48171 Creanţe ataşate.
Activ
- - 48172 Sume de amortizat.
Bifunctional/ rectificativ
-
4819
-
Alte decontări (+PCTC).
Bifunctional/ rectificativ
482
482
482
Decontări între subunităţi (+PCPFJSP).
Decontări între instituţii subordonate.
Creanţe îndoielnice (depreciate).
Bifunctional/ rectificativ
Activ
-
-
4821 Creanţe îndoielnice (depreciate).
Activ
-
-
4822 Dobânzi îndoielnice.
Activ
-
-
4827 Creanţe ataşate (şi sume de amortizat).
Activ
- - 48271 Creanţe ataşate.
Activ
- - 48272 Sume de amortizat.
Bifunctional/ rectificativ
- 483 - Decontări din operaţii în participaţie.
Bifunctional/ rectificativ
489 - - Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice (numai PCPFJSP).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
-
49. AJUSTĂRI/ PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR.
49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR.
49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR IMOBILIZATE (PROVIZIOANE PENTRU VALORI IMOBILIZATE).
-
490 - - Ajustări pentru deprecierea creanţelor (numai PCCS).
Pasiv
491
491
491
Ajustări/ (Provizioane) pentru deprecierea creanţelor - clienţi (+PCPFJSP).
Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi.
Provizioane pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu (Ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun).
Pasiv
-
4911
-
Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi sub un an.
Pasiv
-
4912
-
Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi peste un an.
Pasiv
-
-
492
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor (Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor).
Pasiv
-
-
4921 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs (Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs).
Pasiv
-
-
49211 Ajustări (Provizioane) pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs.
Pasiv
-
-
49212 Ajustări (Provizioane) pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs.
Pasiv
-
-
4922 Ajustări (Provizioane) pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (ale activităţii de exploatare).
Pasiv
-
-
49221 Ajustări (Provizioane) pentru deprecierea fondul comercial.
Pasiv
-
-
49222 Ajustări (Provizioane) pentru deprecierea altor imobilizări necorporale.
Pasiv
-
-
4923 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale (Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale ale activităţii de exploatare).
Pasiv
-
-
49231 Ajustări (Provizioane) pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri.
Pasiv
-
-
49232 Ajustări (Provizioane) pentru deprecierea construcţiilor.
Pasiv
-
-
49233 Ajustpri (Provizioane) pentru deprecierea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport.
Pasiv
-
-
49234 Ajustări (Provizioane) pentru deprecierea altor active corporale (mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi alte active corporale).
Pasiv
- - 49235 Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare.
Pasiv
-
-
4924 Provizioane pentru deprecierea altor active necorporale în afara activităţii de exploatare.
Pasiv
-
-
4925 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale în afara activităţii de exploatare.
Pasiv
-
-
493
Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar (Provizioane pentru operatiuni în leasing).
Pasiv
- - 4931 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual.
Pasiv
- - 4932 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare.
Pasiv
- - 4933 Ajustări colective pentru peirderi generate dar identificate.
Pasiv
-
-
494
Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate (Provizioane pentru operatiuni de locaţie simplă).
Pasiv
- - 4941 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual.
Pasiv
- - 4942 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare.
Pasiv
- - 4943 Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate.
Pasiv
495
-
-
Ajustări/ (Provizioane) pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/ asociaţii (+PCPFJSP).
Pasiv
4951
-
-
Provizioane pentru deprecierea creanţelor asupra societăţilor din cadrul grupului.
Eliminat
4952
-
-
Provizioane pentru deprecierea creanţelor referitoare la interesele de participare.
Eliminat
4953
-
-
Provizioane pentru deprecierea creanţelor asupra societăţilor.
Eliminat
496
496
-
Ajustări/ (Provizioane) pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (+PCPFJSP).
Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori (+PCTC).
Pasiv
-
4961
-
Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori sub un an (+PCTC).
Pasiv
-
4962
-
Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori peste un an (+PCTC).
Pasiv
-
497
-
Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare (+PCTC).
Pasiv
-
-
499
Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate (Provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice).
Pasiv

NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. PCACP = Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi Plată. PCAM = Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management. PCTC  =  Planul de conturi al trezoreriei centrale.

Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Legenda culorilor

.... Notele şi comentariile autorului documentaţiei.
... Conturi ale contabilităţii financiare.
... Conturi ale contabilităţii bugetare.
... Conturi ale contabilităţii bancare.
... Denumirea veche a conturilor.

Această documentaţie este realizată de Dorin Merticaru, Brăila, România, dorinm@email.com (www.dorinm.ro; www.dorinm.3x.ro), prin realizarea de sinteze din legislaţia română.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 12.Februarie.2012
Powered by Medow