Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 5
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 0,23 M; Imprimare: 9 pag. A4

Planul de conturi general

(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.
            Nota: Pasivele încep prin a se credita - Activele încep prin a se debita.
CONT
financiară
CONT
bugetară
CONT
bancară
DENUMIRE
FUNCŢIE
-
-
-
CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE.
CLASA 5 - CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI INSTITUŢII DE CREDIT (BĂNCI COMERCIALE).
CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE.
-
-
-
-
50. INVESTIŢII (FINANCIARE) PE TERMEN SCURT.
50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT.
50 - CAPITAL.
-
500 5XX - Investiţii pe termen scurt (numai PCCS).
Disponibil în lei la trezorerie (numai PCAM).
Activ
501
-
501
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (+PCPJFSP)/ Investiţii financiare pe termen scurt la societăţi din cadrul grupului.
Capital social.
Activ
Pasiv
-
-
5011 Capital subscris nevărsat.
Pasiv
-
-
5012 Capital subscris vărsat.
Pasiv
502
-
502
Acţiuni proprii (acest cont nu mai apare în documentaţiile de armonizare).
Elemente asimilate capitalului.
Activ
Pasiv
503
-
503
Acţiuni (acest cont nu mai apare în documentaţiile de armonizare).
Acţiuni proprii.
Activ
5031
-
-
Acţiuni cotate (acest subcont nu mai apare în documentaţiile de armonizare).
Activ
5032
-
-
Acţiuni necotate (acest subcont nu mai apare în documentaţiile de armonizare).
Activ
- - 504 Ajustări ale capitalului social/ capitalului de dotare.
Bifuncţional/ rectificativ
505
505
-
Obligaţiuni emise şi răscumpărate (+PCPJFSP).
Obligaţiuni emise şi răscumpărate (+PCTC).
Activ
506
-
-
Obligaţiuni (+PCPJFSP).
Activ
5061
-
-
Obligaţiuni cotate (acest subcont nu mai apare în documentaţiile de armonizare).
Activ
5062
-
-
Obligaţiuni necotate (acest subcont nu mai apare în documentaţiile de armonizare).
Activ
508
-
508
Alte investitii financiare pe termen scurt şi creanţe asimilate (+PCPJFSP).
Acţionari sau asociaţi.
Activ
Bifuncţional/ rectificativ
5081
-
-
Alte titluri de plasament (+PCPJFSP).
Activ
5088
-
-
Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (+PCPJFSP).
Activ
509
-
-
Vărsăminte de efectuat pentru investiţii financiare pe termen scurt (+PCCS+PCPJFSP).
Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt (+PCTC).
Pasiv
5091
-
-
Vărsăminte de efectuat pentru investiţii financiare pe termen scurt la entităţile afiliate (+PCPJFSP)/ societăţile din cadrul grupului.
Pasiv
5092
-
-
Vărsăminte de efectuat pentru investiţii financiare pe termen scurt (+PCPJFSP).
Pasiv
-
-
-
51. CONTURI LA BĂNCI.
51. CONTURI TREZORERII (LA TREZORERIA STATULUI) ŞI INSTITUŢII DE CREDIT (BĂNCI).
51. PRIME (LEGATE) DE CAPITAL ŞI REZERVE.
-
-
510
-
Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului.
Activ
511
511
511
Valori de încasat (+PCCS+PCPJFSP).
Valori de încasat.
Prime de capital.
Activ
Pasiv
-
-
5111 Prime de emisiune.
Pasiv
5112 5112 5112 Cecuri de încasat (+PCPJFSP).
Cecuri de încasat.
Prime de fuziune.
Pasiv
5113
-
5113 Efecte de încasat (+PCPJFSP).
Prime de aport.
Pasiv
5114
-
5114 Efecte remise spre scontare (+PCPJFSP).
Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (sciziune).
Pasiv
-
-
5115 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni.
Pasiv
-
-
5119 Alte prime.
Pasiv
512
512
512
Conturi curente la bănci (+PCCS+PCPJFSP).
Conturi la trezorerii şi instituţii de credit (bănci) (+PCTC).
Rezerve legale.
Bifunctional/ rectificativ
Pasiv
5121 5121 5121 Conturi la bănci în lei (+PCPJFSP).
Conturi la trezorerii şi instituţii de credit (bănci) în lei.
Rezerve legale din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit (profitul brut).
Bifunctional/ rectificativ
Pasiv
-
-
5122 Rezerve legale din profitul determinat după decucerea impozitului pe profit (profitul net).
Pasiv
5124 5124
-
Conturi la bănci în valută (+PCPJFSP).
Conturi la trezorerii şi instituţii de credit (bănci) în valută.
Bifunctional/ rectificativ
5124.01 - - Disponibil în valută privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).
Bifunctional/ rectificativ
5124.02 - - Disponibil în valută privind activităţile economice (numai PCPJFSP). Bifunctional/ rectificativ
5125 5125
-
Sume în curs de decontare (+PCPJFSP).
Sume în curs de decontare (+PCTC).
Bifunctional/ rectificativ
- 5126 - Disponibilităţi în lei ale trezoreriei centrale (+PCTC).
Bifunctional/ rectificativ
- 5126.01 - Disponibil din sume încasate din recuperarea creanţelor externe ale României (numai PCTC).
Bifunctional/ rectificativ
- 5126.02 - Disponibil al Fondului special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.03 - Disponibil din sume încasate din reactivarea şi rambusarea obligaţiilor operatorilor economici conform Legii nr. 7/ 1992 (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.05 - Disponibil al Fondului de risc (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.06 - Disponibil al Fondului de contrapartidă (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.07 - Disponibil din comisioane de risc constituite conform O.G. (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.08 - Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.08.01 - Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.08.02 - Disponibil în lei din valorificarea activelor neperformante (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.09 - Disponibil în lei din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.11 - Disponibil privind operaţiunile specifice efectuate prin contul curent general al trezoreriei statului (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.11.01 - Disponibil privind împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.11.01.01 - Disponibil privind împrumuturile din contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pentru finanţarea/ refinanţarea deficitului bugetului de stat (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.11.01.02 - Disponibil privind împrumuturile din contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pe bază de legi speciale (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.11.01.03 - Disponibil privind împrumuturile acordate pe bază de H.G. din contul curent general al trezoreriei statului (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.11.01.04 - Disponibil privind împrumuturile pentru finanţarea deficitului bugetului de stat (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.11.01.05 - Disponibil privind împrumuturile din contul curent general al trezoreriei statului pentru alte destinaţii prevăzute de lege (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.11.02 - Disponibil privind plasamentele financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.11.03 - Disponibil privind depozitele atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi financiare (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.12 - Disponibil din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe contractate de stat şi subîmprumutate beneficiarilor cu delegare de autoritate (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.13 - Disponibil din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.19 - Disponibil privind alte operaţiuni în lei derulate prin contul curent general al trezoreriei statului (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.19.01 - Disponibil privind depozitul constituit conform art. 27 al O.U.G. nr. 14/ 1998 (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5126.19.09 - Disponibil privind alte operaţiuni în general al trezoreriei statului (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5127 - Disponibilităţi în valută ale trezoreriei centrale (+PCTC).
Bifunctional/ rectificativ
- 5127.01 - Disponibil în valută din emisiuni de obligaţiuni (numai PCTC).
Bifunctional/ rectificativ
- 5127.02 - Disponibil în valută din împrumuturi (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5127.03 - Disponibil în valută din dobânzi bonificate (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5127.04 - Disponibil în valută din alte dobânzi (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5127.05 - Disponibil în valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5127.05.01 - Disponibil în valută din vârsăminte din privatizare (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5127.05.02 - Disponibil în valută din valorificarea activelor neperformante (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5127.06 - Disponibil în valută conform Convenţiei BNR (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5127.07 - Disponibil în valută privind sumele primite de la Comisia Europeană (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5127.12 - Disponibil în valută din împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate beneficiarilor cu delegare de autoritate (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5127.19 - Disponibil privind alte operaţiuni în valută derulate prin trezoreria centrală (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5127.20 - Disponibil în valută conform convenţiei BNR (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5127.21 - Depozite bancare în valută conform convenţiei BCR (numai PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 5128 - Conturi de clearing, barter şi cooperare economică (+PCTC).
Bifunctional/ rectificativ
-
513
513
Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat.
Rezerve statutare sau contractuale.
Pasiv
-
5131
-
Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat.
Pasiv
-
5132
-
Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de stat.
Pasiv
-
-
514
Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat.
Rezerve pentru riscuri bancare.
Pasiv
-
5141 5141 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat.
Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit (profitul brut).
Pasiv
-
5142 5142 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de stat.
Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit (profitul net).
Pasiv
-
-
5143 Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale.
Pasiv
-
515
515
Disponibil din fonduri externe nerambursabile (+PCACP+PCAM).
Acţiuni proprii.
Activ
-
5151
-
Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile (+PCACP+PCAM).
Activ
- 5151.1 - Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale (+PCACP).
Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat (numai PCAM)
Activ
- 5151.1.01-05 - Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte (+PCACP).
Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finantarea programelor operaţionale (numai PCAM).
Activ
- 5151.1.06/07 - Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe (+PCACP). Activ
- 5151.2 - Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget (+PCACP+PCAM). Activ
- 5151.2.01-05 - Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi indirecte (+PCACP).
Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi fondurilor de la buget (numai PCAM)
Activ
- 5151.2.06/07 - Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe (+PCACP). Activ
-
5152
-
Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile (+PCACP).
Activ
-
5153
-
Depozite bancare.
Activ
-
516
516
Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale.
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor.
Pasiv
-
5161 5161 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale.
Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative (Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale/ rezerve din reevaluare aferente bilanţului de deschidere al primului an de aplicare a ajustării la inflaţie).
Pasiv
-
5162 5162 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale.
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale (rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative).
Pasiv
- - 5169 Alte rezerve din reevaluări.
Pasiv
-
517
517
Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale.
Rezerve specifice organizaţiilor cooperatiste de credit.
Pasiv
-
5171 5171 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale.
Rezerva de întrajutorare.
Pasiv
-
5172 5172 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale.
Rezerva mutuală de garantare.
Pasiv
-
-
51721 Rezerva mutuală de garantare constituită din profitul casei centrale determinat înainte de deducerea impozitului pe profit.
Pasiv
-
-
51722 Rezerva mutuală de garantare contituită din cotizaţiile cooperativelor de credit afiliate.
Pasiv
518
518
-
Dobânzi (+PCCS+PCPJFSP).
Dobânzi (+PCTC).
Bifunctional/ rectificativ
5186 5186
-
Dobânzi de plătit (+PCPJFSP).
Dobânzi de plătit (+PCTC).
Pasiv
- 5186.01 - Dobânzi de plătit aferente disponibilităţilor (numai PCTC). Pasiv
- 5186.02 - Dobânzi de plătit aferente împrumuturilor primite (numai PCTC). Pasiv
- 5186.03 - Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi financiare (numai PCTC). Pasiv
5187 5187
-
Dobânzi de încasat (+PCPJFSP).
Dobânzi de încasat (+PCACP+PCTC).
Activ
- 5187.01 - Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor (numai PCTC). Activ
- 5187.02 - Dobânzi de încasat aferente depozitelor la instituţii de credit (numai PCTC). Activ
- 5187.09 - Alte dobânzi de încasat (numai PCTC). Activ
519
519
519
Credite bancare pe termen scurt (+PCCS+PCPJFSP).
Împrumuturi pe termen scurt (+PCTC).
Alte rezerve.
Pasiv
Bifuncţional/ rectificativ
5191 5191
-
Credite bancare pe termen scurt (+PCPJFSP).
Împrumuturi pe termen scurt (+PCTC).
Pasiv
- 5191.01 - Împrumuturi din emisiuni de titluri de stat pe termen scurt (numai PCTC).
Pasiv
- 5191.02 - Alte împrumuturi pe termen scurt (numai PCTC).
Pasiv
5192 5192
-
Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (+PCPJFSP).
Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenţă (+PCTC).
Pasiv
5193 5193
-
Credite externe guvernamentale (+PCPJFSP).
Depozite atrase (+PCTC).
Pasiv
- 5193.01 - Depozite atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi financiare (numai PCTC).
Pasiv
5194 5194
-
Credite externe garantate de stat (+PCPJFSP).
Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru înfiinţarea unor instituţii sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii.
Pasiv
5195 5195
-
Credite externe garantate de bănci (+PCPJFSP).
Împrumuturi primite din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii.
Pasiv
5196 5196
-
Credite de la trezoreria statului (+PCPJFSP).
Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale.
Pasiv
5197 5197
-
Credite interne garantate de stat (+PCPJFSP).
Sume primite din fondul de rulment conform legii.
Pasiv
5198 5198
-
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (+PCPJFSP).
Împrumuturi primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului (+PCTC).
Pasiv
- - - 52. DISPONIBIL AL BUGETELOR.
52. ALTE CONTURI DE CAPITALURI PROPRII.
-
- 520 - Disponibil al bugetului de stat (+PCTC).
Activ
- 5201 - Disponibil al bugetului de stat.
Bifuncţional/ rectificativ
- 5202 - Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul trecut (+PCTC).
Activ
- 5203 - Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anii precedenţi (+PCTC).
Activ
- 521 521 Disponibil al bugetului local.
Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare disponibile în vederea vânzării.
Activ
Bifuncţional/ rectificativ
- 5211 - Disponibil al bugetului local.
Bifuncţional/ rectificativ
- 5212 - Rezultatul execuţiei bugetare din anul trecut.
Activ
- 522 522 Disponibil din fondul de rulment al bugetului local.
Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării.
Activ
Bifuncţional/ rectificativ
- 5221 - Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local.
Activ
- 5222 - Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local.
Activ
- 523 523 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă).
Activ
Bifuncţional/ rectificativ
- 524 524 Disponibil al bugetului trezoreriei statului (+PCTC).
Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat.
Activ
Bifuncţional/ rectificativ
- 5241 5241 Disponibil al bugetului trezoreriei statului (+PCTC).
Impozit pe profit curent.
Activ
Bifuncţional/ rectificativ
- 5242 5242 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent (+PCTC).
Impozit pe profit amânat.
Bifuncţional/ rectificativ
- 5243 - Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi (+PCTC).
Bifuncţional/ rectificativ
- 525 525 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat.
Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii.
Activ
Bifuncţional/ rectificativ
- 5251 - Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat.
Activ
- 5252 - Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent.
Bifuncţional/ rectificativ
- 5253 - Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi.
Bifuncţional/ rectificativ
- 526 526 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat.
Diferenţe aferente activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării.
Activ
Bifuncţional/ rectificativ
- 527 527 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform O.U.G. nr. 150/ 2002.
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse.
Activ
Pasiv
- 528 - Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită.
Activ
- 529 529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete.
Alte conturi de capitaluri proprii.
Activ
Bifuncţional/ rectificativ
- 5291 - Disponibil din sumele colectate pentru bugetul statului.
Activ
- 5292 - Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local.
Activ
- 5293 - Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei.
Activ
- 5294 - Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor.
Activ
-
-
-
53. CASA.
53. CASA SI ALTE VALORI.
53. DATORII SUBORDONATE.
-
531
531
531
Casa (+PCCS+PCPJFSP).
Casa.
Datorii subordonate la termen.
Activ
Pasiv
5311 5311 5311 Casa în lei (+PCPJFSP).
Casa in lei.
Titluri subordonate la termen.
Activ
Pasiv
-
-
5312 Împrumuturi subordonate la termen (participative).
Pasiv
5314 5314
-
Casa în valută (+PCPJFSP).
Casa in valuta.
Activ
5314.01 - - Casa în valută privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Activ
5314.02 - - Casa în valută privind activităţile economice (numai PCPJFSP). Activ
-
-
5319 Alte imprumuturi subordonate la termen.
Pasiv
532
532
532
Alte valori (+PCCS+PCPJFSP).
Alte valori.
Datorii subordonate pe durată nedeterminată.
Activ
Pasiv
5321
5321
5321 Timbre fiscale şi poştale (+PCPJFSP).
Timbre fiscale şi poştale.
Titluri subordonate pe durată nedeterminată.
Activ
Pasiv
5322
5322
5322 Bilete de tratament şi odihnă (+PCPJFSP).
Bilete de tratament şi odihnă.
Împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată.
Activ
Pasiv
5323
5323
-
Tichete şi bilete de călătorie (+PCPJFSP).
Tichete şi bilete de călătorie.
Activ
-
5324
-
Bonuri valorice pentru carburanţi auto.
Activ
-
5325
-
Bilete cu valoare nominală.
Activ
-
5326
-
Tichete de masă.
Activ
5328
5328
-
Alte valori (+PCPJFSP).
Alte valori.
Activ
-
-
537
Datorii ataşate (şi sume de amortizat).
Bifuncţional/ rectificativ
- - 5371 Datorii ataşate.
Pasiv
- - 5372 Sume de amortizat.
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
-
54. ACREDITIVE.
54. ACREDITIVE.
54. SUBVENŢII ŞI FONDURI PUBLICE ALOCATE.
-
541
541
541
Acreditive (+PCPJFSP).
Acreditive.
Subvenţii pentru investiţii.
Activ
Bifunctional/ rectificativ
5411 5411
-
Acreditive în lei (+PCPJFSP).
Acreditive în lei.
Activ
5412 5412
-
Acreditive în valută (+PCPJFSP).
Acreditive în valuta.
 Activ
5412.01 - - Acreditive în valută privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).
 Activ
5412.02 - - Acreditive în valută privind activităţile economice (numai PCPJFSP).
 Activ
542
542
542
Avansuri de trezorerie (+PCCS+PCPJFSP)  (în acest cont sunt evidenţiate şi sumele de pe carduri).
Avansuri de trezorerie.
Fonduri publice alocate.
Activ
Pasiv
-
-
-
55. DISPONIBIL CU DESTINAŢIE SPECIALĂ.
55. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ.

55. PROVIZIOANE
-
550
550
-
Disponibil cu destinaţie specială (numai PCPJFSP).
Disponibil din fonduri cu destinaţie specială.
Pasiv
5501 - - Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment (numai PCPJFSP).
Pasiv
5501.01 - - Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar (numai PCPJFSP). Pasiv
5501.02 - - Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic (numai PCPJFSP). Pasiv
5501.03 - - Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral (numai PCPJFSP). Pasiv
5501.04 - - Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical (numai PCPJFSP). Pasiv
5501.05 - - Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric (numai PCPJFSP). Pasiv
5501.06 - - Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor plastice (numai PCPJFSP). Pasiv
5501.07 - - Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii (numai PCPJFSP). Pasiv
5501.08 - - Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de divertisment (numai PCPJFSP). Pasiv
5509 - - Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială (numai PCPJFSP).
Pasiv
5509.01 - - Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială încasate în lei (numai PCPJFSP). Pasiv
5509.04 - - Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială încasate în valută (numai PCPJFSP). Pasiv
-
551
551
Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială.
Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură (angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date).
Pasiv
-
552
552
Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit.
Provizioane pentru pensii şi obligaţii asimilate (beneficiile angajaţilor/ facilităţi acordate personalului).
Pasiv
- - 5521 Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt.
Pasiv
- - 5522 Provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi sume de plătit.
Pasiv
- - 5523 Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare.
Pasiv
- - 5525 Provizioane pentru alte beneficii postangajare.
Pasiv
- - 5526 Provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor.
Pasiv
- - 5527 Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncă.
Pasiv
- - 5529 Provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor.
Pasiv
-
553
553
Disponibil din taxe speciale.
Provizioane pentru riscuri de ţară (litigii).
Pasiv
-
554
554
Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local.
Provizioane pentru restructurare.
Pasiv
-
555
555
Disponibil al fondului de risc.
Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea.
Pasiv
-
556
556
Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe.
Provizioane pentru impozite.
Pasiv
-
557
557
Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului.
Provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit.
Pasiv
-
558
-
Disponibil din contribuţia naţională (cofinanţarea de la buget) aferentă programelor/ proiectelor finantaţe din fonduri externe nerambursabile (+PCACP+PCAM).
Pasiv
- 5581 - Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (+PCACP+PCAM).
Activ
- 5581.01-05 - Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi indirecte (+PCACP+PCAM).
Activ
- 5581.06/07 - Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe (+PCACP). Activ
- 5582 - Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli eligibile de la buget aferente programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (+PCACP+PCAM). Activ
- 5582.01-05 - Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor operaţionale - cheltuieli indirecte (numai PCACP).
Activ
- 5582.06/07 - Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor operaţionale - plăţi directe (numai PCACP). Activ
- 5582.1 - Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (numai PCAM).
Activ
- 5582.1.1 - Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget aferente programelor/ proiectelor finanţate din forme externe nerambursabile (numai PCAM).
Activ
- 5582.1.1.01-05 - Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA de la buget aferente programelor operaţionale (numai PCAP).
Activ
- 5582.1.2 - Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (numai PCAM).
Activ
- 5582.1.2.01-05 - Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente programelor operaţionale (numai PCAM).
Activ
- 5582.1.3 - Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli primite de la buget (numai PCAM).
Activ
- 5582.1.3.01-05 - Disponibil din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli (numai PCAM).
Activ
- 5583 - Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Activ
-
559
559
Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (+PCACP).
Alte provizioane.
Pasiv
- 5591 - Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (+PCACP).
Activ
- 5591.1 - Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale (numai PCACP).
Activ
- 5591.1.01-05 - Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi indirecte (numai PCACP). Activ
- 5591.1.06/07 - Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi directe (numai PCACP). Activ
- 5591.2 - Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale (numai PCACP).
Activ
- 5591.2.01-05 - Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale - plăţi indirecte (numai PCACP). Activ
- 5591.2.06/07 - Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale - plăţi directe (numai PCACP). Activ
- 5592 - Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Activ
-
-
-
56. DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII.
56. FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI DE DESPĂGUBIRE A CREDITORILOR PREJUDICIAŢI (se utilizează numai de către fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar).
-
-
560
-
Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.
Activ
-
5601
-
Disponibil curent.
Activ
-
5602
-
Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.
Activ
-
561
561
Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii.
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.
Activ
Pasiv
- - 5611 Fond constituit din contribuţiile instituţilor de credit.
Pasiv
- - 56111 Fond constituit din contribuţiile iniţiale.
Pasiv
- - 56112 Fond constituit din contribuţiile anuale, inclusiv contribuţiile majorate.
Pasiv
- - 56113 Fond constituit din contribuţiile speciale.
Pasiv
- - 5612 Fond constituit din încasările din recuperarea creanţelor.
Pasiv
- - 5613 Fond constituit din alte resurse - donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară.
Pasiv
- - 5614 Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile.
Pasiv
- - 5619 Fond constituit din alte venituri, stabilite conform legii.
Pasiv
-
562
562
Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii.
Fondul de despăgubire a creditorilor  prejudiciaţi.
Activ
-
-
-
57. DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE.
-
-
571
-
Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Activ
-
5711
-
Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Activ
-
5712
-
Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent.
Activ
-
5713
-
Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi.
Activ
-
5714
-
Depozite din venitueile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Activ
-
574
-
Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj.
Activ
-
5741
-
Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj.
Activ
-
5742
-
Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent.
Activ
-
5743
-
Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi.
Activ
-
5744
-
Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj.
Activ
-
-
-
58. VIRAMENTE INTERNE.
58. VIRAMENTE INTERNE.
58. REZULTATUL REPORTAT.
-
581
581
581
Viramente interne (+PCCS+PCPJFSP).
Viramente interne (+PCACP+PCAM+PCTC).
Rezultatul reportat.
Activ
Bifunctional/ rectificativ
-
-
5811 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită (nerecuperată).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
5812 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IFRS, mai puţin IAS 29.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
5813 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
5814 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (fundamentale).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
5815 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile).
Bifunctional/ rectificativ
 - -
5816 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare).
Bifunctional/ rectificativ
- - 5817 Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilităţii-
Bifunctional/ rectificativ
-
-
-
59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE/ PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE.
59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE.
59. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR.
-
590
-
-
Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (numaiPCCS) / Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament.
Profit sau pierdere.
Pasiv/ Eliminat
Bifunctional/ rectificativ
591
-
-
Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (+PCPJFSP)/ Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societăţi din cadrul grupului.
Repartizarea profitului.
Pasiv
Activ
592
-
-
Provizioane pentru deprecierea acţiunilor proprii (acest cont nu mai apare în documentaţiile de armonizare).
Pasiv
593
-
-
Provizioane pentru deprecierea actiunilor (acest cont nu mai apare în documentaţiile de armonizare).
Pasiv
595
595
-
Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumparate (+PCPJFSP)/ Provizioane pentru deprecierea obligaţiunilor emise si răscumpărate.
Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (+PCTC).
Pasiv
596
-
-
Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (+PCPJFSP)/ Provizioane pentru deprecierea obligaţiunilor.
Pasiv
598
-
-
Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (+PCPJFSP)/ Provizioane pentru deprecierea altor investiţii financiare şi creanţe asimilate.
Pasiv

NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. PCACP = Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi Plată. PCAM = Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management. PCTC  =  Planul de conturi al trezoreriei centrale.

Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Legenda culorilor

.... Notele şi comentariile autorului documentaţiei.
... Conturi ale contabilităţii financiare.
... Conturi ale contabilităţii bugetare.
... Conturi ale contabilităţii bancare.
... Denumirea veche a conturilor.

Această documentaţie este realizată de Dorin Merticaru, Brăila, România, dorinm@email.com (www.dorinm.ro; www.dorinm.3x.ro), prin realizarea de sinteze din legislaţia română.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 12.Februarie.2012
Powered by Medow