Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 3
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 0,3 M; Imprimare: 11 pag. A4

Planul de conturi general

(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.
            Nota: Pasivele încep prin a se credita - Activele încep prin a se debita.
CONT
financiară
CONT
bugetară
CONT
bancară
DENUMIRE
FUNCŢIE
-
-
-
CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE.
CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE.
CLASA 3 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE.
-
-
-
-
30. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE.
30. STOCURI DE MATERII ŞI MATERIALE.
30. OPERAŢIUNI CU TITLURI (ŞI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE).
-
300 - - Stocuri de materii prime şi materiale (numai PCCS). Activ
301
301
301
Materii prime (+PCPJFSP).
Materii prime.
Titluri primite sau date în pensiune livrată (Active şi datorii financiare deţinute înm vederea tranzacţionării).
Activ
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3011 Titluri primite în pensiune livrată (Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării).
Activ
-
-
30111 Titluri primite în pensiune livrată (Instrumente de capitaluri proprii).
Activ
- - 30112 Instrumente de datorie. Activ
- - 30113 Credite şi creanţe. Activ
-
-
30117 Creante ataşate.
Activ
-
-
3012 Titluri date în pensiune livrată (Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării).
Pasiv
-
-
30121 Titluri date în pensiune livrată (Poziţii scurte).
Pasiv
- - 30122 Depozite. Pasiv
- - 30123 Datorii constituite prin titluri. Pasiv
-
-
30127 Datorii ataşate.
Pasiv
- - 30129 Alte datorii financiare. Pasiv
302
302
302
Materiale consumabile (+PCPJFSP).
Materiale consumabile.
Titluri de tranzacţie (Active şi datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere).
Bifuncţional/ rectificativ
3021 3021 3021 Materiale auxiliare (+PCPJFSP).
Materiale auxiliare.
Titluri de tranzacţie (Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere).
Activ
-
-
30211 Efecte publice şi valori asimilate (Instrumente de capitaluri proprii).
Activ
-
-
30212 Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix (Instrumente de datorie).
Activ
-
-
30213 Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil (Creanţe şi credite).
Activ
3022 3022 3022 Combustibili (+PCPJFSP).
Combustibili.
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
Activ
Pasiv
- - 30221 Depozite. Pasiv
- - 30222 Datorii constituite prin titluri.
Pasiv
- - 30229 Alte datorii financiare.
Pasiv
3023 3023
-
Materiale pentru ambalat (+PCPJFSP).
Materiale pentru ambalat.
Activ
3024 3024
-
Piese de schimb (+PCPJFSP).
Piese de schimb.
Activ
3025 3025 3025 Seminţe şi materiale de plantat (+PCPJFSP).
Seminţe şi materiale de plantat.
Titluri date cu împrumut.
Activ
-
-
30251 Efecte publice şi valori asimilate.
Activ
-
-
30252 Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix.
Activ
-
-
30253 Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil..
Activ
-
-
30257 Creanţe ataşate.
Activ
3026 3026 3026 Furaje (+PCPJFSP).
Furaje.
Titluri luate cu împrumut.
Activ
-
-
30261 Efecte publice şi valori asimilate.
Activ
-
-
30262 Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix.
Activ
-
-
30263 Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil.
Activ
-
3027 3027 Hrană.
Datorii privind titlurile.
Activ
Pasiv
-
-
30271 Datorii privind titlurile luate cu împrumut.
Pasiv
-
-
30272 Alte datorii privind titlturile.
Pasiv
-
-
30277 Datorii ataşate.
Pasiv
3028 3028
-
Alte materiale consumabile (+PCPJFSP).
Alte materiale consumabile.
Activ
-
3029
-
Medicamente şi materiale sanitare.
Activ
303
303
303
Materiale de natura obiectelor de inventar (+PCPJFSP).
Materiale de natura obiectelor de inventar.
Titluri de plasament (Active financiare disponibile în vederea vânzării).
Activ
-
3031 3031 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie.
Titluri de plasament (Instrumente de capitaluri proprii).
Activ
-
-
30311 Efecte publice şi valori asimilate.
Activ
-
-
30312 Obligatiuni şi titluri cu venit fix.
Activ
-
-
30313 Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil.
Activ
-
3032 3032 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă.
Instrumente de datorie.
Activ
- - 3033 Credinţe şi creanţe.
Activ
-
-
3035 Titluri date cu împrumut.
Activ
-
-
30351 Efecte publice şi valori asimilate.
Activ
-
-
30352 Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix.
Activ
-
-
30353 Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil.
Activ
-
-
3036 Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament.
Pasiv
-
-
3037 Creanţe ataşate.
Activ
-
-
30371 Efecte publice şi valori asimilate.
Activ
-
-
30372 Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix.
Activ
-
-
30373 Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil.
Activ
-
304
304
Materiale rezervă de stat şi de mobilizare.
Titluri de investiţii (Investiţii păstrate până la scadenţă).
Activ
-
3041 3041 Materiale rezervă de stat.
Titluri de investiţii (Instrumente de datorie).
Activ
-
-
30411 Efecte publice şi valori asimilate.
Activ
-
-
30412 Obligatiuni şi alte titluri cu venit fix.
Activ
-
3042 3042 Materiale rezervă de mobilizare.
Credite şi creanţe.
Activ
-
-
3045 Titluri date cu împrumut.
Activ
-
-
30451 Efecte publice şi valori asimilate.
Activ
-
-
30452 Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix.
Activ
-
-
3047 Creanţe ataşate.
Activ
-
-
30471 Efecte publice şi valori asimilate.
Activ
-
-
30472 Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix.
Activ
-
305
305
Ambalaje rezervă de stat şi de mobilizare.
Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost.
Activ
-
3051
-
Ambalaje rezervă de stat.
Activ
-
3052
-
Ambalaje rezervă de mobilizare.
Activ
-
307
-
Materiale date în prelucrare în instituţie.
Activ
308
-
-
Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (+PCCS+PCPJFSP).
Bifunctional/ rectificativ
-
309
-
Alte stocuri.
Activ
-
-
-
31. INSTRUMENTE (FINANCIARE) DERIVATE
Activ
-
-
311
Instrumente derivate ferme (Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării/ Alte stocuri).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3111 Operaţiuni de schimb la termen (Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii/ ferme).
Bifunctional/ rectificativ
- - 31111 Swap pe rata dobânzii. Bifunctional/ rectificativ
- - 31112 Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31113 Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31114 Opţiuni pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
- - 31115 Alte instrumnete pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
-
-
3112 Alte instrumente derivate pe cursul de schimb (Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii).
Bifunctional/ rectificativ
- - 31121 Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31122 Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31123 Opţiuni pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
- - 31124 Alte instrumente pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
-
-
3113 Instrumente derivate pe rata dobânzii (Instrumente derivate pe cursul de schimb).
Bifunctional/ rectificativ
- - 31131 Operaţiuni ferme de schimb la termen. Bifunctional/ rectificativ
- - 31132 Swap financiar pe valute. Bifunctional/ rectificativ
- - 31133 Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31134 Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31135 Opţiuni pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
- - 31136 Alte instrumente pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
- - 3114 Instrumente edrivate pe acţiuni şi indici bursieri (Instrumente derivate pe riscul de credit). Bifunctional/ rectificativ
- - 31141 Credit default swap. Bifunctional/ rectificativ
- - 31142 Credit spread option. Bifunctional/ rectificativ
- - 31143 Total return swap. Bifunctional/ rectificativ
- - 31144 Alte instrumente. Bifunctional/ rectificativ
- - 3115 Instrumente derivate pe mărfuri. Bifunctional/ rectificativ
- - 3116 Alte instrumente derivate. Bifunctional/ rectificativ
-
-
3119 Alte instrumente derivate (Instumente financiare derivate, altele decât cele de dobândă şi curs valutar).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
312
Instrumente derivate condiţionale cumpărate (Instrumente derivate de acoperire a valorii juste).
Activ
-
-
3121 Instrumente derivate pe cursul de schimb (Instrumente derivate pe rata dobânzii).
Activ
- - 31211 Swap pe rata dobânzii. Bifunctional/ rectificativ
- - 31212 Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31213 Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31214 Opţiuni pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
- - 31215 Alte instrumente pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
-
-
3122 Înstrumente derivate pe rata dabânzii (Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii).
Activ
- - 31221 Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31222 Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31223 Opţiuni pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
- - 31224 Alte instrumente pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
- - 3123 Instrumente derivate pe acţiuni şi indici bursieri (Instrumente derivate pe cursul de schimb). Activ
- - 31231 Operaţiuni ferme de schimb la termen. Bifunctional/ rectificativ
- - 31232 Swap financiar de valute. Bifunctional/ rectificativ
- - 31233 Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31234 Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31235 Opţiuni pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
- - 31236 Alte instrumente pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
- - 3124 Instrumente derivate pe riscul de credit. Bifunctional/ rectificativ
- - 31241 Credit default swap. Bifunctional/ rectificativ
- - 31242 Credit spread option. Bifunctional/ rectificativ
- - 31243 Total return swap. Bifunctional/ rectificativ
- - 31244 Alte instrumente. Bifunctional/ rectificativ
- - 3125 Instrumente derivate pe mărfuri.
Bifunctional/ rectificativ
- - 3126 Alte instrumente derivate. Bifunctional/ rectificativ
-
-
3129 Alte instrumente derivate (Instrumente financiare derivate, altele decât cele de dobânda şi curs valutar).
Activ
-
-
313
Instrumente derivate condiţionale (Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie).
Pasiv
-
-
3131 Instrumente derivate pe cursul de schimb (Instrumente derivate pe rata dobânzii).
Pasiv
- - 31311 Swap pe rata dobânzii. Bifunctional/ rectificativ
- - 31312 Operaţiuni pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31313 Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31314 Opţiuni pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
- - 31315 Alte instrumnete pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
-
-
3132 Instrumente derivate pe rata dobânzii (Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii).
Pasiv
- - 31321 Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31322 Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31323 Opţiuni pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
- - 31324 Alte instrumente pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
- - 3133 Instrumente derivate pe acţiuni şi indici bursieri (Instrumente derivate pe cursul de schimb). Pasiv
- - 31331 Operaţiuni ferme de schimb la termen. Bifunctional/ rectificativ
- - 31332 Swap financiar pe valute. Bifunctional/ rectificativ
- - 31333 Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31334 Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere. Bifunctional/ rectificativ
- - 31335 Opţiuni pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
- - 31336 Alte instrumente pe pieţe organizate. Bifunctional/ rectificativ
- - 3134 Instrumente derivate pe riscul de credit. Bifunctional/ rectificativ
- - 31341 Credit default swap. Bifunctional/ rectificativ
- - 31342 Credit spread option. Bifunctional/ rectificativ
- - 31343 Total return swap. Bifunctional/ rectificativ
- - 31344 Alte instrumente. Bifunctional/ rectificativ
- - 3135 Instrumente derivate pe mărfuri. Bifunctional/ rectificativ
- - 3136 Alte instrumente derivate. Bifunctional/ rectificativ
-
-
3139 Alte instrumente derivate (Instumente financiare derivate, altele decât cele de dobândă şi curs valutar).
Pasiv
- - 314 Instrumente derivate de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii.
Bifuncţional/ rectificativ
- - 315 Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii. Bifuncţional/ rectificativ
- - 316 Modificări de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii. Bifuncţional/ rectificativ
- - 319 Alte instrumente derivate.
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
-
32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE.
32. DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI.
-
320 - - Stocuri în curs de aprovizionare (numai PCCS). Activ
321
-
321
Materii prime în curs de aprovizionare.
Obiecte de inventar.

Certificate de depozit/ Titluri pe piaţa interbancară.
Activ
Transpus (303)
  Bifuncţional/ rectificativ
-
-
3211 Certificate de depozit (Titluri pe piaţa interbancară).
Pasiv
-
-
3217 Datorii ataşate şi sume de amortizat (datorii atasate).
Bifuncţional/ rectificativ
- - 32171 Datorii ataşate. Pasiv
- - 32172 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
322
-
322
Materiale consumabile în curs de aprovizionare.
Uzura obiectelor de inventar.

Carnete şi librete de economii/ Titluri de creante negociabile.
Activ
Transpus (303)
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
3221 Carnete şi librete de economii (Titluri de creante negociabile).
Pasiv
-
-
3227 Datorii ataşate şi sume de amortizat (datorii ataşate).
Bifuncţional/ rectificativ
- - 32271 Datorii ataşate. Pasiv
- - 32272 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
323
-
-
Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare.
Baracamente şi amenajări provizorii.
Activ
Transpus (303)
Pasiv
-
-
325
Obligaţiuni.
Pasiv
-
-
3251 Obligaţiuni.
Pasiv
-
-
3257 Datorii ataşate (şi sume de amortizat).
Pasiv
- - 32571 Datorii ataşate. Pasiv
- - 32572 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
326
-
326
Animale în curs de aprovizionare.
Alte datorii constituite prin titluri.
Activ
Pasiv
-
-
3261 Alte datorii constituite prin titluri.
Pasiv
-
-
3267 Datorii ataşate (şi sume de amortizat).
Pasiv
- - 32671 Datorii ataşate. Pasiv
- - 32672 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
327
- - Mărfuri în curs de aprovizionare. Activ
328
-
-
Ambalaje în curs de aprovizionare.
Diferente de pret la obiecte de inventar.
Activ
Transpus (303)
-
-
-
33. PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE.
33. PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE.
33. CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU TITLURI.
-
330 - - Producţie în curs de execuţie (numai PCCS). Activ
331
331
331
Produse în curs de execuţie (+PCPJFSP).
Produse în curs de execuţie.
Conturile instituţiilor de credit.
Activ
332
332
332
Servicii în curs de execuţie (+PCPJFSP).
Lucrări şi servicii în curs de execuţie.
Conturile organismelor de plasament colectiv de valori  mobiliare (OPCVM).
Activ
-
-
333
Conturile societăţilor de bursă.
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
334
Conturile altor instituţii financiare.
Pasiv
-
-
335
Conturile clientelei.
Pasiv
-
-
336
Alte conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3361 Alte sume de plătit privind operaţiunile cu titluri.
Pasiv
-
-
3362 Alte sume de încasat privind operaţiunile cu titluri.
Activ
-
-
337
Creanţe şi datorii ataşate.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3371 Creante ataşate.
Activ
-
-
3372 Datorii ataşate.
Pasiv
-
-
-
34. PRODUSE.
34. PRODUSE.
34. DECONTĂRI ÎNTRE INSTITUŢIE ŞI SUBUNITĂŢI (DECONTĂRI INTRABANCARE ŞI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI).
-
340 - - Produse (numai PCCS). Activ
341
341
341
Semifabricate (+PCPJFSP).
Semifabricate.
Decontări între instituţie şi subunităţi (Decontări intrabancare).
Activ
Bifunctional/ rectificativ
-
-
342
Decontări între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Bifunctional/ rectificativ
345
345
-
Produse finite (+PCPJFSP).
Produse finite.
Activ
346
346
-
Produse reziduale (+PCPJFSP).
Produse reziduale.
Activ
-
347
-
Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
Activ
348
348
-
Diferenţe de preţ la produse (+PCCS+PCPJFSP).
Diferenţe de preţ la produse.
Bifunctional/ rectificativ
3481
-
-
Diferenţe de preţ la semifabricate (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
Bifunctional/ rectificativ
3485
-
-
Diferenţe de preţ la produse finite (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
Bifunctional/ rectificativ
3486
-
-
Diferenţe de preţ la produse reziduale (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
Bifunctional/ rectificativ
-
349
-
Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ teritoriale.
Activ
-
-
-
35. STOCURI AFLATE LA TERŢI.
35. STOCURI AFLATE LA TERŢI.
35. DEBITORI ŞI CREDITORI.
-
350 - - Stocuri aflate la terţi (numai PCCS). Activ
351
351
351
Materii şi materiale aflate la terţi (+PCPJFSP).
Materii şi materiale aflate la terţi.
Personal şi conturi asimilate (Beneficii ale angajaţilor).
Activ
Bifunctional/ rectificativ
-
3511 3511 Materii şi materiale la terţi.
Personal - salarii datorate (Indemnizaţii şi salarii datorate).
Pasiv
-
3512 3512 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terţi.
Personal - ajutoare materiale datorate (Absenţe pe termen scurt compensate).
Pasiv
-
-
3513 Prime reprezentând participarea personalului la profit (Participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit/ Participarea personalului la profit).
Pasiv
-
-
3514 Avansuri acordate personalului (Beneficii nemonetare).
Activ
- - 35141 Angajaţi ajutoare materiale datorate. Pasiv
- - 35142 Alte beneficii nemonetare. Pasiv
-
-
3515 Drepturi de personal neridicate (Avansuri acordate angajaţilor).
Activ
-
-
3516 Reţineri din salarii datorate terţilor (Beneficii ale angajaţilor neridicate).
Pasiv
- - 3517 Reţineri din salarii datorate terţilor. Pasiv
- - 3518 Alte beneficii ale angajaţilor. Pasiv
- - 35181 Beneficii postangajare. Pasiv
- - 35182 Alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor. Pasiv
- - 35183 Beneficii pentru terminarea contractului de muncă. Pasiv
-
-
3519 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul (angajaţii).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
35191 Alte datorii în legătură cu personalul (angajaţii).
Pasiv
-
-
35192 Alte creanţe în legatură cu personalul (angajaţii).
Activ
352
-
352
Obiecte de inventar la terţi.
Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate.
Transpus (303)
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3521 Asigurări sociale.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
35211 Contribuţia unităţii la asigurările sociale.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
35212 Contribuţia personalului (angajaţilor) la asigurările sociale (pentru pensia suplimentară).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
35213 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
35214 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3522 Ajutor de şomaj.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
35221 Contribuţia unităţii la fondul de somaj.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
35222 Contribuţia personalului (angajaţilor) la fondul de şomaj.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3526 Alte datorii şi creanţe sociale.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
35261 Alte datorii sociale.
Pasiv
-
-
35262 Alte creanţe sociale.
Activ
-
-
353
Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3531 Impozitul pe profit.
Bifunctional/ rectificativ
- - 35311 Impozitul pe profit curent. Bifunctional/ rectificativ
- - 35312 Impozitul pe profit amânat. Bifunctional/ rectificativ
-
-
3532 Taxa pe valoarea adaugată.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
35323 TVA de plată.
Pasiv
-
-
35324 TVA de recuperat.
Activ
-
-
35326 TVA deductibilă.
Activ
-
-
35327 TVA colectată.
Pasiv
-
-
35328 TVA neexigibilă.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3533 Impozitul pe venituri de natura salariilor (salarii).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3534 Subvenţii (Subvenţii guvernamentale de primit).
Activ
- - 35341 Subvenţii guvernamentale.
Activ
- - 35342 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii.
Activ
- - 35349 Alte sume primite cu caracter de subvenţii.
Activ
-
-
3536 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3538 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3539 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
35391 Alte datorii faţă de bugetul statului.
Pasiv
-
-
35392 Alte creanţe privind bugetul statului.
Activ
354
354
354
Produse aflate la terţi (+PCPJFSP).
Produse aflate la terţi.
Dividende de plată.
Activ
Pasiv
3541 3541
-
Semifabricate aflate la terti (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
Semifabricate aflate la terţi.
Activ
3545 3542
-
Produse finite aflate la terti (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
Produse finite aflate la terţi.
Activ
3546 3546
-
Produse reziduale aflate la terti (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
Produse reziduale aflate la terţi.
Activ
-
-
355
Debitori diverşi.
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
3551 Depozite de garanţii vărsate.
Activ
-
-
35511 Depozite aferente operaţiunilor pe pieţele organizate de instrumente (financiare) derivate.
Activ
-
-
35512 Depozite aferente altor operaţiuni cu instrumente (financiare) derivate.
Activ
-
-
35516 Alte depozite.
Activ
-
-
3552 Debitori din avansuri spre decontare.
Activ
-
-
3556 Alti debitori diverşi.
Activ
-
-
3557 Creante ataşate (şi sume de amortizat).
Activ
- - 35571 Creante ataşate. Activ
- - 35572 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
356
356
356
Animale aflate la terţi (+PCPJFSP).
Animale aflate la terţi.
Creditori diverşi.
Pasiv
-
-
3561 Depozite de garanţii pentru leasing (şi locatie simplă).
Pasiv
-
-
3562 Alte depozite şi garanţii primite.
Pasiv
-
-
3566 Alti creditori diverşi.
Pasiv
-
-
3567 Datorii ataşate (şi sume de amortizat).
Pasiv
- - 35671 Datorii ataşate. Pasiv
- - 35672 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
357
357
357
Mărfuri aflate la terţi/ în custodie sau în consignaţie (+PCPJFSP).
Mărfuri aflate la terţi.
Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie.
Activ
Bifuncţional/ rectificativ
- - 3571 Creanţe din operaţiuni în asocieri în participaţie. Activ
- - 3572 Datorii din operaţiuni în asocieri în participaţie. Pasiv
358
358
358
Ambalaje aflate la terţi (+PCPJFSP).
Ambalaje aflate la terţi.
Împrumuturi primite de la acţionari.
Activ
Pasiv
- - 3581 Împrumuturi primite de la acţionari.
Pasiv
- - 3582 Alte împrumuturi.
Pasiv
- - 3587 Datorii ataşate.
Pasiv
-
359
-
Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi.
Activ
-
-
-
36. ANIMALE.
36. ANIMALE SI PASARI.
36. CONTURI DE STOCURI (ŞI ASIMILATE).
-
361
-
361
Animale şi păsări (+PCCS+PCPJFSP).
Animale şi păsări.
Valori din aur, metale şi pietre preţioase (Active deţinute în vederea vânzării).
Activ
- - 3611 Valori din aur, metale şi pietre preţioase. Activ
- - 3612 Alte active deţinute în vederea vânzării. Activ
- - 3613 Bunuri la valoarea justă. Activ
-
-
362
Materiale (şi alte consumabile).
Activ
- - 3621 Materiale. Activ
- - 3622 Alte consumabile. Activ
-
-
363
Materiale de natura obiectelor de inventar (Active imobilizate deţinute în vederea vânzării).
Activ
-
-
365
Stocuri aflate la terţi.
Activ
-
-
367
Alte stocuri şi asimilate.
Activ
368
-
368
Diferenţe de preţ la animale şi păsări (+PCCS+PCPJFSP).
Alte bunuri diverse.
Bifunctional/ rectificativ
Activ
-
-
-
37. MĂRFURI.
37. MĂRFURI.
37. CONTURI DE REGULARIZARE.
-
371
371
371
Mărfuri (+PCCS+PCPJFSP).
Mărfuri.
Valori primite la încasare (Conturi privind valori la încasare).
Bifunctional/ rectificativ
Activ
-
-
3712 Valori primite la incasare.
Activ
-
-
3716 Conturi indisponibile privind valori la incasare.
Pasiv
-
-
372
Conturi de ajustare.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3721 Poziţie de schimb.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3722 Contravaloarea poziţiei de schimb.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3723 Conturi de ajustare valutară (devize).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3724 Conturi de ajustare privind instrumentele finanbciare derivate de curs de schimb.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3725 Conturi de ajustare privind instrumentele financiare derivate de curs de schimb.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3729 Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
373
Conturi de diferenţe.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3731 Diferenţe privind valuta (devizele).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3732 Diferenţe privind vânzările de titluri cu posibilitate de răscumpărare.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3739 Alte conturi de diferenţe.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
374
Cheltuieli de repartizat.
Activ
-
-
3741 Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix.
Activ
-
-
3742 Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix.
Activ
-
-
3749 Alte cheltuieli de repartizat.
Activ
-
-
375
Cheltuieli înregistrate în avans.
Activ
-
-
376
Venituri înregistrate în avans.
Pasiv
-
-
377
Cheltuieli de plătit.
Pasiv
378
378
378
Diferenţe de preţ la mărfuri (+PCCS+PCPJFSP).
Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial).
Venituri de primit.
Bifunctional/ rectificativ
Activ
-
-
379
Alte conturi de regularizare (Subvenţii guvernamentale şi alte conturi de regularizare).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
3791 Conturi de regularizare privind instrumentele de acoperire (Subvenţii guvernamentale/ Pierderi sau câştiguri potenţiale privind operaţiunile neînchise de acoperire cu instrumente financiare derivate).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
37911 Subvenţii privind activele (Pierderi potentiale).
Pasiv
-
-
37912 Subvenţii privind activele (Câştiguri potenţiale).
Pasiv
- - 37913 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii.
Pasiv
-
-
3792 Subvenţii pentru investiţii (Alte conturi de regularizare/ Pierderi sau câştiguri de eşalonat privind operaţiunile închise de acoperire cu instrumente financiare derivate).
Pasiv
-
-
37921 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (Pierderi de eşalonat).
Pasiv
-
-
37922 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (Câştiguri de eşalonat).
Pasiv
- - 37923 Donaţii pentru investiţii.
Pasiv
- - 37924 Plusuri de inventar de  natura imobilizărilor.
Pasiv
- - 37929 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii.
Pasiv
-
-
3799 Alte conturi de regularizare.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
-
38. AMBALAJE.
38. AMBALAJE.
38. CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE ÎNDOIELNICE (DEPRECIATE).
-
381
381
381
Ambalaje (+PCCS+PCPJFSP).
Ambalaje.
Creanţe restante (nedepreciate).
Activ
-
-
3811 Creanţe restante (nedepreciate).
Activ
-
-
3812 Dobânzi restante.
Activ
-
-
3817 Creanţe ataşate (şi sume de amortizat).
Bifuncţional/ rectificativ
- - 38171 Creanţe ataşate. Activ
- - 38172 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
-
-
382
Creante îndoielnice (depreciate).
Activ
-
-
3821 Creante îndoielnice (depreciate).
Activ
-
-
3822 Dobânzi îndoielnice.
Activ
-
-
3827 Creanţe ataşate (şi sume de amortizat).
Activ
- - 38271 Creanţe ataşate. Activ
- - 38272 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
388
-
-
Diferenţe de preţ la ambalaje (+PCCS+PCPJFSP).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
-
39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE.
39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE.
39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND (PROVIZIOANE PRIVIND) OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE.
-
390 - - Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie (numai PCCS). Pasiv
391
391
391
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea materiilor prime (+PCPJFSP).
Ajustari pentru deprecierea materiilor prime.
Ajustări pentru (Provizioane pentru) deprecierea titlurilor (şi altor active financiare).
Pasiv
-
-
3911 Ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament (investiţiilor păstrate până la scadenţă).
Pasiv
-
-
39111 Ajustări pentru deprecierea efectelor publice şi a altor valori similare (instrumentelor de datorie).
Pasiv
-
-
39112 Ajustări pentru deprecierea obligaţiunilor şi a altor titluri cu venit fix (creditelor şi creanţelor).
Pasiv
-
-
39113 Ajustări pentru deprecierea acţiunilor şi a altor titluri cu venit variabil.
Pasiv
-
-
3912 Ajustări pentru deprecierea titlurilor de investiţii.
Pasiv
-
-
39121 Ajustări pentru deprecierea efectelor publice şi a altor valori asimilate.
Pasiv
-
-
39122 Ajustări pentru deprecierea obligaţiunilor şi a altor titluri cu venit fix.
Pasiv
392
392
392
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea materialelor (+PCPJFSP).
Ajustări pentru deprecierea materialelor.
Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse.
Pasiv
3921 3921 3921 Ajustări (provizioane) pentru deprecierea materialelor consumabile.
Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile.
Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual.
Pasiv
3922 3922 3922 Ajustări (provizioane) pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar.
Ajustări pentru deprecierea materilelor de natura obiectelor de inventar.
Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare.
Pasiv
- - 3923 Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate
Pasiv
393
393
393
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (+PCPJFSP).
Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie.
Ajustări pentru deprecierea stocurilor (şi activelor asimilate/ Provizioane pentru deprecierea stocurilor).
Pasiv
394
394
-
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea produselor (+PCPJFSP).
Ajustări pentru deprecierea produselor.
Pasiv
3941 3941
-
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea semifabricatelor.
Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor.
Pasiv
3945 3945
-
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea produselor finite.
Ajustări pentru deprecierea produselor finite.
Pasiv
3946 3946
-
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea produselor reziduale.
Ajustări pentru deprecierea produselore reziduale.
Pasiv
395
395
-
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi (+PCPJFSP).
Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi.
Pasiv
3951 3951
-
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi.
Ajustări pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terţi.
Pasiv
3952 3952
-
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi.
Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi.
Pasiv
3953 3953
-
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi.
Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi.
Pasiv
3954 3954
-
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi.
Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi.
Pasiv
3956 3956
-
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea animalelor aflate la terţi.
Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi.
Pasiv
3957 3957
-
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi.
Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi.
Pasiv
3958 3958
-
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi.
Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi.
Pasiv
396
396
-
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea animalelor (+PCPJFSP).
Ajustări pentru deprecierea animalelor.
Pasiv
397
397
-
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea mărfurilor (+PCPJFSP).
Ajustări pentru deprecierea mărfurilor.
Pasiv
398
398
-
Ajustări (provizioane) pentru deprecierea ambalajelor (+PCPJFSP).
Ajustări pentru deprecierea ambalajelor.
Pasiv
-
-
399
Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse (Provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice).
Pasiv

NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. PCACP = Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi Plată. PCAM = Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management. PCTC  =  Planul de conturi al trezoreriei centrale.

Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Legenda culorilor

.... Notele şi comentariile autorului documentaţiei.
... Conturi ale contabilităţii financiare.
... Conturi ale contabilităţii bugetare.
... Conturi ale contabilităţii bancare.
... Denumirea veche a conturilor.

Această documentaţie este realizată de Dorin Merticaru, Brăila, România, dorinm@email.com (www.dorinm.ro; www.dorinm.3x.ro), prin realizarea de sinteze din legislaţia română.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 11.Februarie.2012
Powered by Medow