Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 8
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 62 k; Imprimare: 3 pag. A4

Planul de conturi general

(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.
            Nota: Pasivele încep prin a se credita - Activele încep prin a se debita.
CONT
financiară
CONT
bugetară
CONT
bancară
DENUMIRE
FUNCTIE
-
-
-
CLASA 8 - CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI (SPECIALE).
CONTURI SPECIALE (numai PCPJFSP)
CLASA 8 - CONTURI SPECIALE.
-
-
-
-
80. CONTURI IN AFARA BILANŢULUI.
80. CONTURI IN AFARA BILANŢULUI.
-
801
-
-
Angajamente acordate (+PCPJFSP).
-
8011
-
-
Giruri şi garanţii acordate (+PCPJFSP).
-
8018
-
-
Alte angajamente acordate (+PCPJFSP).
-
802
-
-
Angajamente primite (+PCPJFSP).
-
8021
-
-
Giruri şi garanţii primite (+PCPJFSP).
-
8028
-
-
Alte angajamente primite (+PCPJFSP).
-
803
-
-
Alte conturi în afara bilanţului (+PCPJFSP).
-
-
8030
-
Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă.
-
8031 8031
-
Imobilizări corporale/Mijloace fixe luate cu chirie (+PCPJFSP).
Active fixe corporale luate cu chirie.
-
8032 8032
-
Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare (+PCPJFSP).
Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare.
-
8033 8033
-
Valori materiale primite în păstrare sau custodie (+PCPJFSP).
Valori materiale primite în păstrare sau custodie.
-
8034 8034
-
Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare (+PCPJFSP).
Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare (+PCTC).
-
8035
-
-
Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinţă/ Debitori din amenzi si penalităţi pretinse (+PCPJFSP).
-
8036 8036
-
Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate (+PCPJFSP).
Chirii şi alte datorii asimilate.
-
8037
-
-
Efecte scontate neajunse la scadenţă (+PCPJFSP).
-
8038 8038
-
Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie (Alte valori în afara bilanţului).
Ambalaje de restituit.
-
8039 8039
-
Alte valori în afara bilanţului (Stocuri de natura obiectelor de inventar) (+PCPJFSP).
Alte valori în afara bilanţului (+PCTC).
-
- 8039.01 - Garanţii de stat pentru împrumuturi interne şi externe (numai PCTC). -
- 8039.01.01 - Garanţii de stat pentru împrumuturi interne (numai PCTC). -
- 8039.01.02 - Garanţii de stat pentru împrumuturi externe (numai PCTC). -
- 8039.02 - Creanţe externe în curs de clarificare (numai PCTC). -
- 8039.03 - Împrumuturi interne şi externe pentru finanţarea/ refinanţarea deficitului bugetului de stat (numai PCTC). -
- 8039.03.01 - Împrumuturi interne pentru finanţarea/ refinanţarea deficitului bugetului de stat (numai PCTC).
-
- 8039.03.02 - Împrumuturi externe pentru finanţarea/ refinanţarea deficitului bugetului de stat (numai PCTC).
-
- 8039.03.03 - Împrumuturi din echivalentul în lei a creditelor externe pentru finanţarea/ refinanţarea deficitului bugetului de stat (numai PCTC).
-
- 8039.04 - Împrumuturi interne şi externe pentru finanţarea/ refinanţarea datoriei publice creată în baza unor legi speciale (numai PCTC). -
- 8039.04.01 - Împrumuturi interne pentru finanţarea/ refinanţarea datoriei publice creată în baza unor legi speciale (numai PCTC). -
- 8039.04.02 - Împrumuturi externe pentru finanţarea/ refinanţarea datoriei publice creată în baza unor legi speciale (numai PCTC). -
804
-
-
Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe.
-
-
8041
-
Publicaţii primite gratuit în vederea schimbului internaţional.
-
-
8042
-
Abonamente la publicaţii care se urmăresc până la primire.
-
-
8043
-
Imprimate de valoare cu decontare ulterioară.
-
-
8044
-
Documente respinse la viza de control financiar preventiv.
-
8045 - - Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe.
-
-
8046
-
Ipoteci imobiliare.
-
-
8047
-
Valori materiale supuse sechestrului.
-
-
8048
-
Garanţie bancară pentru oferta depusă.
-
-
8049
-
Garanţie bancară de bună execuţie.
-
805
-
-
Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă (+PCPJFSP).
-
-
8050
-
Disponibil din garanţia constituită pentru buna execuţie.
-
8051 8051
-
Dobânzi de plătit (+PCPJFSP).
Garanţii constituite de concesionar.
-
8052 8052
-
Dobânzi de încasat (acest cont se foloseşte de către entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing) (+PCPJFSP).
Garanţii depuse pentru sume contestate.
-
-
8053
-
Garanţii depuse pentru înlesniri acordate.
-
-
8054
-
Înlesniri la plata creanţelor bugetare.
-
-
8055
-
Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea silită.
-
-
8056
-
Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară.
-
-
8057
-
Garanţie bancară pentru avansul acordat (ISPA).
-
-
8058
-
Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului.
-
-
8059
-
Garanţii acordate de autorităţile administraţiei publice locale.
-
806 - - Certificate de emisii de gaze cu efect de seră.
-
- 8060 - Credite bugetare aprobate (+PCTC). -
- 8061 - Credite deschise de repartizat. -
- 8062 - Credite deschise pentru cheltuieli proprii. -
- 8063 - Fonduri de primit de la bugetul statului. -
- 8064 - Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - SAPARD. -
- 8065 - Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană - PHARE. -
- 8066 - Angajamente bugetare (+PCTC). -
- 8067 - Angajamente legale (+PCTC). -
- 8068 - Angajamente legale - SAPARD. -
- 8069 - Angajamente de plată. -
807 - - Active contingente.
-
- 8070 - Garanţii de returnare a avansului acordat.
-
- 8071 - Credite de angajament aprobate.
-
- 8072 - Credite de angajament angajate.
-
- 8074 - Dobânzi şi alte costuri aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat.
-
- 8077 - Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget.
-
- 8078 - Declaraţia de cheltuieli transmisă autorităţilor de certificare aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi buget de stat.
-
- 8079 - Sume sflate în curs de certificare/ declarare la Comisia Europeană aferente Fondului European de Pescuit.
-
808 - - Datorii contingente.
-
-
-
-
89. BILANŢ.
89. BILANŢ.
-
891
891
-
Bilanţ de deschidere (+PCPJFSP).
Bilanţ de închidere (+PCTC).
-
892
892
-
Bilanţ de închidere (+PCPJFSP).
Bilanţ de deschidere (+PCTC).
-
            Conturile din grupa 80 - conturi în afara bilanţului - se pot dezvolta în sensul introducerii unor conturi specifice la propunerea instituţiilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite şi avizul Ministerului Finanţelor Publice.
          Planul de conturi bancar şi planul de conturi pentru contabilitatea simplificată (PCCS) nu are conturi în această grupă.

NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. PCACP = Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi Plată. PCAM = Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management. PCTC  =  Planul de conturi al trezoreriei centrale.

Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Legenda culorilor

.... Notele şi comentariile autorului documentaţiei.
... Conturi ale contabilităţii financiare.
... Conturi ale contabilităţii bugetare.
... Conturi ale contabilităţii bancare.
... Denumirea veche a conturilor.

Această documentaţie este realizată de Dorin Merticaru, Brăila, România, dorinm@email.com (www.dorinm.ro; www.dorinm.3x.ro), prin realizarea de sinteze din legislaţia română.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 14.Februarie.2012
Powered by Medow