Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 9
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

.|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|


Dimensiune fişier: 0,25 M; Imprimare: 8 pag. A4

Planul de conturi general

(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.
            Nota: Pasivele încep prin a se credita - Activele încep prin a se debita.
CONT
financiară
CONT
bugetară
CONT
bancară
DENUMIRE
FUNCTIE
-
-
-
CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE.
CLASA 9 - OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI.
-
-
-
-
90. DECONTĂRI INTERNE.
90. ANGAJAMENTE DE CREDITARE (FINANŢARE).
-
901
-
901
Decontări interne privind cheltuielile (+PCPJFSP).
Angajamente în favoarea instituţiilor de credit.
Activ
902
-
902
Decontări interne privind producţia obţinută (+PCPJFSP).
Angajamente primite de la (alte) instituţii de credit.
Pasiv
903
-
903
Decontări interne privind diferenţele de preţ (+PCPJFSP).
Angajamente în favoarea clientelei.
Activ
-
-
9031 Deschideri de credite confirmate.
Activ
-
-
90311 Garanţii imobiliare.
Activ
-
-
90312 Deschideri de credit documentare.
Activ
-
-
90319 Alte deschideri de credite confirmate.
Activ
-
-
9032 Acceptări sau angajamente de plată.
Activ
-
-
9039 Alte angajamente în favoarea clientelei.
Activ
-
-
904
Angajamente primite de la clientelă (clientela financiară şi instituţiile administraţiei publice).
Pasiv
-
-
-
91. GARANŢII FINANCIARE (ANGAJAMENTE DE GARANŢIE).
-
-
-
911
Garanţii date instituţiilor de credit (Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor instituţii de credit).
Activ
-
-
9111 Confirmări de deschideri de credite documentare.
Activ
-
-
9112 Acceptări de plată.
Activ
-
-
9119 Alte garanţii date altor instituţii de credit.
Activ
-
-
912
Garanţii primite de la instituţii de credit (Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la instituţii de credit).
Pasiv
-
-
913
Garanţii date pentru clientelă.
Activ
-
-
9131 Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii.
Activ
-
-
91311 Cauţiuni imobiliare.
Activ
-
-
91312 Cauţiuni administrative şi fiscale.
Activ
-
-
91313 Garanţii financiare.
Activ
-
-
91314 Garanţii de rambursare a creditelor acordate de alte instituţii de credit.
Activ
-
-
9139 Alte garanţii date pentru clientelă.
Activ
-
-
914
Garanţii primite pentru clientelă.
Pasiv
-
-
9141 Garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate.
Pasiv
-
-
9142 Garanţii primite de la societăţi de asigurare şi capitalizare.
Pasiv
-
-
9143 Garanţii primite de la clientela financiară.
Pasiv
-
-
9144 Ipoteci mobiliare.
Pasiv
-
-
9145 Gajuri cu deposedare.
Pasiv
-
-
9146 Gajuri fără deposedare.
Pasiv
-
-
9149 Alte garanţii primite de la clientelă.
Pasiv
-
-
-
92. CONTURI DE CALCULAŢIE.
92. ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE (ŞI ALTE ACTIVE FINANCIARE).
-
921
-
921
Cheltuielile activităţii de bază (+PCPJFSP).
Titluri (şi alte active financiare) de primit.
Activ
-
-
9211 Titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare.
Activ
-
-
9219 Alte titluri de primit.
Activ
922
-
922
Cheltuielile activităţilor auxiliare (+PCPJFSP).
Titluri (şi alte active financiare) de livrat.
Pasiv
-
-
9221 Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumpărare.
Pasiv
-
-
9229 Alte titluri şi alte active financiare de livrat.
Pasiv
923
-
-
Cheltuieli indirecte de producţie (+PCPJFSP).
-
924
-
-
Cheltuieli generale de administraţie (+PCPJFSP).
-
925
-
-
Cheltuieli de desfacere (+PCPJFSP).
-
-
-
-
93. COSTUL PRODUCŢIEI.
93. OPERAŢIUNI DE SCHIMB LA VEDERE (ÎN DEVIZE).
-
931
-
931
Costul producţiei obţinute (+PCPJFSP).
Operaţiuni de schimb la vedere.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
9311 Lei cumpăraţi şi încă neprimiţi.
Activ
-
-
9312 Valută (Devize) cumpărată şi încă neprimită.
Activ
-
-
9313 Lei vânduţi şi încă nelivraţi.
Pasiv
-
-
9314 Valută (Devize) vândută şi încă nelivrată.
Pasiv
-
-
932
Operaţiuni privind devizele date şi luate cu împrumut.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
9321 Devize date cu împrumut şi încă nelivrate.
Activ
-
-
9322 Devize luate cu împrumut şi încă neprimite.
Pasiv
933
-
933
Costul producţiei în curs de execuţie (+PCPJFSP).
Operaţiuni de schimb la termen.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
9331 Lei de primit contra devize de livrat.
Activ
-
-
9332 Devize de livrat contra lei de primit.
Pasiv
-
-
9333 Devize de primit contra lei de livrat.
Activ
-
-
9334 Lei de livrat contra devize de primit.
Pasiv
-
-
9335 Devize de primit contra devize de livrat.
Activ
-
-
9336 Devize de livrat contra devize de primit.
Pasiv
-
-
934
Report/ deport calculat anticipat.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
9341 Report/ deport de primit.
Pasiv
-
-
9342 Report/ deport de platit.
Activ
-
-
935
Dobânzi ajunse la scadenţă în devize acoperite la termen.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
9351 Dobânzi în devize acoperite la termen, de încasat.
Activ
-
-
9352 Contravaloarea în lei a dobânzilor în devize acoperite la termen, de încasat.
Pasiv
-
-
9353 Dobânzi în devize acoperite la termen, de plătit..
Pasiv
-
-
9354 Contravaloarea în lei a dobânzilor în devize acoperite la termen, de plătit..
Activ
-
-
936
Conturi de ajustare devize în afara bilanţului.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
9361 Poziţie de schimb.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
9362 Contravaloarea poziţiei de schimb.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
9363 Conturi de ajustare devize.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
-
94. CONTURI DE AJUSTARE VALUTARĂ ÎN AFARA BILANŢULUI
(ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE).
-
-
-
941
Poziţie de schimb (Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de dobânda efectuate pe pieţele reglementate).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
9411 Operaţiuni de acoperire.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
94111 Operaţiuni debitoare.
Activ
-
-
94112 Operaţiuni creditoare.
Pasiv
-
-
9412 Operaţiuni condiţionate de acoperire.
Activ
-
-
94121 Instrumente cumpărate.
Activ
-
-
94122 Instrumente vândute.
Activ
-
-
9415 Alte operaţiuni.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
94151 Operaţiuni debitoare.
Activ
-
-
94152 Operaţiuni creditoare.
Pasiv
-
-
9419 Alte operaţiuni condiţionale.
Activ
-
-
94191 Instrumente cumpărate.
Activ
-
-
94192 Instrumente vândute.
Activ
- - 942 Contravaloarea poziţiei de schimb.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
943
Conturi de ajustare valută (Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de dobândă efectuate pe pieţele la buna înţelegere (OTC - Over The Counter)).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
9431 Operaţiuni de acoperire.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
94311 Operaţiuni debitoare.
Activ
-
-
94312 Operaţiuni creditoare.
Pasiv
-
-
9432 Operaţiuni condiţionale de acoperire.
Activ
-
-
94321 Instrumente cumpărate.
Activ
-
-
94322 Instrumente vândute.
Activ
-
-
9435 Alte operaţiuni.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
94351 Operaţiuni debitoare.
Activ
-
-
94352 Operaţiuni creditoare.
Pasiv
-
-
9439 Alte operaţiuni conditionale.
Activ
-
-
94391 Instrumente cumpărate.
Activ
-
-
94392 Instrumente vândute.
Activ
-
-
944
Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de curs de schimb efectuate pe pieţele reglementate.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
9441 Operaţiuni de acoperire
Bifunctional/ rectificativ
-
-
94411 Lei de primit contra devize de livrat.
Activ
-
-
94412 Devize de livrat contra lei de primit.
Pasiv
-
-
94413 Devize de primit contra lei de livrat.
Activ
-
-
94414 Lei de livrat contra devize de primit.
Pasiv
-
-
94415 Devize de primit contra devize de livrat.
Activ
-
-
94416 Devize de livrat contra devize de primit.
Pasiv
-
-
9442 Operaţiuni condiţionale de acoperire.
Activ
-
-
94421 Instrumente cumpărate.
Activ
-
-
94422 Instrumente vândute.
Activ
-
-
9445 Alte operaţiuni.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
94451 Lei de primit contra devize de livrat.
Activ
-
-
94452 Devize de livrat contra lei de primit.
Pasiv
-
-
94453 Devize de primit contra lei de livrat.
Activ
-
-
94454 Lei de livrat contra devize de primit.
Pasiv
-
-
94455 Devize de primit contra devize de livrat.
Activ
-
-
94456 Devize de livrat contra devize de primit.
Pasiv
-
-
9449 Alte operaţiuni condiţionale.
Activ
-
-
94491 Instrumente cumpărate.
Activ
-
-
94492 Instrumente vândute.
Activ
-
-
945
Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de curs de schimb efectuate pe pieţele la buna întelegere (OTC - Over The Counter).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
9451 Operaţiuni de acoperire.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
94511 Lei de primit contra devize de livrat.
Activ
-
-
94512 Devize de livrat contra lei de primit.
Pasiv
-
-
94513 Devize de primit contra lei de primit.
Activ
-
-
94514 Lei de livrat contra devize de primit.
Pasiv
-
-
94515 Devize de primit contra devize de livrat.
Activ
-
-
94516 Devize de livrat contra devize de primit.
Pasiv
-
-
9452 Operaţiuni condiţionale de acoperire.
Activ
-
-
94521 Instrumente cumpărate.
Activ
-
-
94522 Instrumente vândute.
Activ
-
-
9455 Alte operaţiuni.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
94551 Lei de primit contra devize de livrat.
Activ
-
-
94552 Devize de livrat contra lei de primit.
Pasiv
-
-
94553 Devize de primit contra lei de livrat.
Activ
-
-
94554 Lei de livrat contra devize de primit.
Pasiv
-
-
94555 Devize de primit contra devize de livrat.
Activ
-
-
94556 Devize de livrat contra devize de primit.
Pasiv
-
-
9459 Alte operaţiuni condiţionale.
Activ
-
-
94591 Instrumete cumpărate.
Activ
-
-
94592 Instrumente vândute.
Activ
-
-
946
Operaţiuni cu instrumente financiare derivate, altele decât cele de dobândă şi curs de schimb efectuate pe pieţele reglementate.
Activ
-
-
9461 Operaţiuni de acoperire.
Activ
-
-
9462 Operaţiuni condiţionale de acoperire.
Activ
-
-
94621 Instrumente cumpărate.
Activ
-
-
94622 Instrumente vândute.
Activ
-
-
9465 Alte operaţiuni.
Activ
-
-
9469 Alte operaţiuni condiţionale.
Activ
-
-
94691 Instrumente cumpărate.
Activ
-
-
94692 Instrumente vândute.
Activ
-
-
947
Operaţiuni cu instrumente financiare derivate, altele decât cele de dobândă şi curs de schimb efectuate pe pieţele de bună înţelegere (OTC - Over The Counter).
Activ
-
-
9471 Operaţiuni de acoperire.
Activ
-
-
9472 Operaţiuni condiţionale de acoperire.
Activ
-
-
94721 Instrumente cumpărate.
Activ
-
-
94722 Instrumente vândute.
Activ
-
-
9475 Alte operaţiuni.
Activ
-
-
9479 Alte operaţiuni condiţionale.
Activ
-
-
94791 Instrumente cumpărate.
Activ
-
-
94792 Instrumente vândute.
Activ
-
-
-
95. INSTRUMENTE DERIVATE (ANGAJAMENTE DIVERSE).
-
-
-
951
Operaţiuni ferme de schimb la termen (Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării/ Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate).
Bifuncţional/ rectificativ
- - 9511 Operaţiuni ferme de schimb la termen care nu sunt instrumente de acoperire (Instrumente derivate pe rata dobânzii).
Bifuncţional/ rectificativ
- - 95111 Lei de primit contra valută de livrat (Swap pe rata dobânzii).
Activ
- - 95112 Valută de livrat contra lei de primit (Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere).
Pasiv
- - 95113 Valiută de primit contra lei de livrat (Alte instrumente  pe pieţe la buna înţelegere).
Activ
- - 95114 Lei de livrat contra valută de primit (Opţiuni pe pieţe organizate).
Pasiv
- - 95115 Valută de primit contra valută de livrat (Alte instrumente pe pieţe organizate).
Activ
- - 95116 Valută de livrat contra valută de primit.
Pasiv
- - 9512 Operaţiuni ferme de schimb la termen care sunt instrumente de acoperire (Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii).
Bifuncţional/ rectificativ
- - 95121 Lei de primit contra valută de livrat (Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere). Activ
- - 95122 Valută de livrat contra lei de primit (Alte instrumente  pe pieţe la buna înţelegere). Pasiv
- - 95123 Valută de primit contra lei de livrat (Opţiuni pe pieţe organizate). Activ
- - 95124 Lei de livrat contra valută de primit (Alte instrumente pe pieţe organizate). Pasiv
- - 95125 Valută de primit contra valută de livrat.
Activ
- - 95126 Valută de livrat contra valută de primit.
Pasiv
- - 9513 Operaţiuni ferme de schimb la termen.
Bifuncţional/ rectificativ
- - 95131 Lei de primit contra valută de livrat.
Activ
- - 95132 Valută de livrat contra lei de primit.
Pasiv
- - 95133 Valută de primit contra lei de livrat.
Activ
- - 95134 Lei de livrat contra valută de primit.
Pasiv
- - 95135 Valută de primit contra valută de livrat.
Activ
- - 95136 Valută de livrat contra valută de primit.
Pasiv
- - 9514 Swap financiar pe valute. Bifuncţional/ rectificativ
- - 95141 Lei de primit contra valută de livrat. Activ
- - 95142 Valută de livrat contra lei de primit. Pasiv
- - 95143 Valută de primit contra lei de livrat. Activ
- - 95144 Lei de livrat contra valută de primit. Pasiv
- - 95145 Valută de primit contra valută de livrat. Activ
- - 95146 Valută de livrat contra valută de primit. Pasiv
- - 9515 Alte instrumente derivate pe cursul de schimb.
Activ
- - 95151 Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere.
Activ
- - 95152 Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere.
Activ
- - 95153 Opţiuni pe pieţe organizate.
Activ
- - 95154 Alte instrumente pe pieţe organizate.
Activ
- - 9516 Instrumente derivate pe riscul de credit.
Activ
- - 95161 Credit default swap.
Activ
- - 95162 Credit spread option.
Activ
- - 95163 Total return swap.
Activ
- - 95164 Alte instrumente.
Activ
- - 9517 Instrumente derivate pe mărfuri.
Activ
- - 9518 Alte instrumente derivate.
Activ
-
-
952
Alte instrumente derivate ferme pe cursul de schimb (Instrumente derivate de acoperire a valorii juste/ Angajamente primite).
Activ
-
-
9521 Contracte swap financiar pe valute care nu sunt instrumente de acoperire (Instrumente derivate pe rata dobânzii/ Valori primite în garanţie privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate).
Activ
- - 95211 Lei de primit contra valută de livrat (Swap pe rata dobânzii).
Activ
- - 95212 Valută de livrat contra lei de primit (Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere).
Pasiv
- - 95213 Valută de primit contra lei de livrat (Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere).
Activ
- - 95214 Lei de livrat contra valută de primit (Opţiuni pe pieţe organizate).
Pasiv
- - 95215 Valută de primit contra valută de livrat (Alte instrumente pe pieţe organizate).
Activ
- - 95216 Valută de livrat contra valută de primit.
Pasiv
-
-
9522 Contracte swap financiar de valute care sunt instrumente de acoperire (Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii/ Alte valori primite în garanţie).
Activ
- - 95221 Lei de primit contra valută de livrat (Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere).
Activ
- - 95222 Valută de livrat contra lei de primit (Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere).
Pasiv
- - 95223 Valută de primit contra lei de livrat (Opţiuni pe pieţe organizate).
Activ
- - 95224 Lei de livrat contra valută de primit (Alte instrumente pe pieţe organizate).
Pasiv
- - 95225 Valută de primit contra valută de livrat.
Activ
- - 95226 Valută de livrat contra valută de primit.
Pasiv
- - 9523 Alte instrumente derivate ferme pe cursul de schimb care nu sunt intrumente de acoperire (Operaţiuni ferme de schimb la termen).
Activ
- - 95231 Lei de primit contra valută de livrat.
Activ
- - 95232 Valută de livrat contra lei de primit.
Pasiv
- - 95233 Valută de primit contra lei de livrat.
Activ
- - 95234 Lei de livrat contra valută de primit.
Pasiv
- - 95235 Valută de  primit contra valută de livrat.
Activ
- - 95236 Valută de livrat contra valută de primit.
Pasiv
- - 9524 Alte instrumente ferme pe cursul de schimb care sunt instrumente de acoperire (Swap financiar pe valute).
Activ
- - 95241 Lei de primit contra valută de livrat. Activ
- - 95242 Valută de livrat contra lei de primit. Pasiv
- - 95243 Valută de primit contra lei de livrat. Activ
- - 95244 Lei de livrat contra valută de primit. Pasiv
- - 95245 Valută de  primit contra valută de livrat. Activ
- - 95246 Valută de livrat contra valută de primit. Pasiv
- - 9525 Alte instrumente derivate pe cursul de schimb.
Activ
- - 95251 Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere.
Activ
- - 95252 Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere.
Activ
- - 95253 Opţiuni pe pieţe organizate.
Activ
- - 95254 Alte instrumente pe pieţe organizate.
Activ
- - 9526 Instrumente derivate pe riscul de credit.
Activ
- - 95261 Credit default swap.
Activ
- - 95262 Credit spread option.
Activ
- - 95263 Total return swap.
Activ
- - 95264 Alte instrumente.
Activ
- - 9527 Instrumente derivate pe mărfuri.
Activ
- - 9528 Alte instrumente derivate.
Activ
-
-
953
Instrumente derivate contiţionale pe cursul de schimb (Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie/ Angajamente date).
Activ
-
-
9531 Instrumente cumpărate (Instrumente derivate pe rata dobânzii/ Valori date în garanţie privind operaţiunile cu instrumente finaciare derivate).
Activ
- - 95311 Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, cumpărate, care nu sunt instrumente de acoperire (Swap pe rata dobânzii).
Activ
- - 95312 Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, cumpărate, care sunt instrumente de acoperire (Opţiuni la buna înţelegere).
Activ
- - 95313 Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere.
Activ
- - 95314 Opţiuni pe pieţe organizate.
Activ
- - 95315 Alte instrumente pe pieţe organizate.
Activ
-
-
9532 Instrumente vândute (Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii/ Alte valori date în garanţie).
Activ
- - 95321 Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, vândute, care nu sunt instrumente de acoperire (Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere).
Activ
- - 95322 Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, vândute, care sunt instrumente de acoperire (Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere).
Activ
- - 95323 Opţiuni pe pieţe organizate.
Activ
- - 95324 Alte instrumente pe pieţe organizate.
Activ
- - 9533 Operaţiuni ferme de schimb la termen
Bifuncţional/ rectificativ
- - 95331 Lei de primit contra valută de livrat.
Activ
- - 95332 Valută de livrat contra lei de primit.
Pasiv
- - 95333 Valută de primit contra lei de primit.
Activ
- - 95334 Lei de livrat contra valută de primit.
Pasiv
- - 95335 Valută de primit contra valută de livrat.
Activ
- - 95336 Valută de livrat contra valută de primit.
Pasiv
- - 9534 Swap financiar pe valute. Bifuncţional/ rectificativ
- - 95341 Lei de primit contra valută de livrat. Activ
- - 95342 Valută de livrat contra lei de primit. Pasiv
- - 95343 Valută de primit contra lei de primit. Activ
- - 95344 Lei de livrat contra valută de primit. Pasiv
- - 95345 Valută de primit contra valută de livrat. Activ
- - 95346 Valută de livrat contra valută de primit. Pasiv
- - 9535 Alte instrumente derivate pe cursul de schimb.
Activ
- - 95351 Opţiuni pe pieţe la buna înţelegere.
Activ
- - 95352 Alte instrumente pe pieţe la buna înţelegere.
Activ
- - 95353 Opţiuni pe pieţe organizate.
Activ
- - 95354 Alte instrumente pe pieţe organizate.
Activ
- - 9536 Instrumente derivate pe irscul de credit.
Activ
- - 95361 Credit default swap.
Activ
- - 95362 Credit spread option.
Activ
- - 95363 Total return swap.
Activ
- - 95364 Alte instrumente.
Activ
- - 9537 Instrumente derivate pe mărfuri.
Activ
- - 9538 Alte instrumente derivate.
Activ
- - 954 Instrumente derivate ferme pe rata dobânzii (Instrumente derivate de acoperire a valorii juste a unui portofoliu contra riscului de rată a dobânzii).
Activ
- - 9541 Instrumente ferme pe rata dobânzii, care nu sunt instrumente de acoperire.
Activ
- - 9542 Insturmente ferme pe rata dobânzii, care sunt instrumente de acoperire.
Activ
- - 955 Instrumente derivate condiţionale pe rata dobânzii (Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii).
Activ
- - 9551 Insturmente cumpărate.
Activ
- - 95511 Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, cumpărate, care nu sunt instrumente de acoperire.
Activ
- - 95512 Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, cumpărate, care sunt intrumente de acoperire.
Activ
- - 9552 Instrumente vândute.
Activ
- - 95521 Insturmente condiţionale pe rata dobânzii, vândute, care nu sunt instrumente de acoperire.
Activ
- - 95522 Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, vândute, care sunt instrumente de acoperire.
Activ
- - 956 Instrumente derivate ferme pe acţiuni şi indici bursieri.
Activ
- - 9561 Instrumente ferme pe acţiuni şi indici bursieri, care nu sunt intrumente de acoperire
Activ
- - 9562 Insturmente ferme pe acţiuni şi indici bursieri, care sunt instrumente de acoperire.
Activ
- - 957 Instrumente derivate condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri.
Activ
- - 9571 Instrumente cumpărate.
Activ
- - 95711 Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, cumpărate, care nu sunt instrumente de acoperire.
Activ
- - 95712 Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, cumpărate, care sunt instrumente de acoperire. Activ
- - 9572 Instrumente cumpărate.
Activ
- - 95721 Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, vândute, care nu sunt instrumente de acoperire. Activ
- - 95722 Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, vândute, care sunt instrumente de acoperire. Activ
-
-
959
Alte instrumente derivate (Alte angajamente diverse).
Activ
-
-
9591 Instrumente care nu sunt de acoperire (Alte angajamente date.)
Activ
-
-
9592 Instrumente de acoperire (Alte angajamente primite).
Activ
- - - 96. GARANŢII REALE. -
- - 961 Garanţii reale primite.
Pasiv
- - 9611 Ipoteci imobiliare.
Pasiv
- - 9612 Gajuri cu deposedare.
Pasiv
- - 9613 Gajuri fără deposedare.
Pasiv
- - 9619 Alte garanţii primite.
Pasiv
- - 962 Garanţii reale date.
Activ
- - 9621 Ipoteci imobiliare.
Activ
- - 9622 Gajuri cu deposedare.
Activ
- - 9623 Gajuri fără deposedare.
Activ
- - 9629 Alte garanţii date.
Activ
- - - 98. ALTE ANGAJAMENTE. -
- - 971 Alte angajamente date.
Activ
- - 972 Alte angajamente primite.
Pasiv
-
-
-
98. ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE.
-
-
-
981
Angajamente îndoielnice.
Activ
- - 9811 Angajamente de creditare.
Activ
- - 9812 Garanţii financiare.
Activ
- - 9813 Alte angajamente date.
Activ
-
-
-
99. ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI (CONTURI DE EVIDENŢĂ).
-
-
-
991
Bunuri luate cu chirie (Mijloace fixe luate cu chirie).
Pasiv
-
-
992
Valori primite în păstrare sau custodie.
Pasiv
-
-
993
Alte active contingente (Creanţe scoase din activ, urmărite în continuare).
Activ
-
-
9931 Creante scoase din activ, urmărite în continuare potrivit dispoziţiilor legale.
Activ
-
-
99311 Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare.
Activ
-
-
99312 Valori primite în pensiune aferente contractelor de credit investite cu formulă executorie, urmărite în continuare.
Activ
-
-
99313 Titluri primite în pensiune livrată aferente contractelor de credit investite cu formulă executorie, urmărite în continuare.
Activ
-
-
99317 Dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formulă executorie, urmărite în continuare.
Activ
-
-
99319 Alte creanţe scoase din activ, urmărite în continuare.
Activ
-
-
9937 Creanţe atasate.
Activ
-
-
994
Debitori din penalităţi pretinse (Alte datorii contingente).
Activ
-
-
995
Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe.
Pasiv
-
-
998
Alte conturi în afara bilanţului (de evidenţă).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
9981 Alte valori primite.
Pasiv
-
-
9982 Alte valori date.
Activ
-
-
9983 Capital în devize.
Pasiv
-
-
99831 Capital social subscris şi nevărsat în devize.
Pasiv
-
-
99832 Capital social subscris şi vărsat în devize.
Pasiv
-
-
99833 Capital de dotare în devize.
Pasiv
-
-
9984 Prime de emisiune plătite în devize.
Pasiv
-
-
9985 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă.
Activ
- - 9989 Alte conturi (diverse) în afara bilanţului.
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
999
Contrapartidă.
Bifunctional/ rectificativ
            Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, folosirea conturilor din aceasta clasă este opţională.
          Planul de conturi bugetar şi planul de conturi pentru contabilitatea simplificată (PCCS) nu are  conturi în această grupă.

NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. PCACP = Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi Plată. PCAM = Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management. PCTC  =  Planul de conturi al trezoreriei centrale.

Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Legenda culorilor

.... Notele şi comentariile autorului documentaţiei.
... Conturi ale contabilităţii financiare.
... Conturi ale contabilităţii bugetare.
... Conturi ale contabilităţii bancare.
... Denumirea veche a conturilor.

Această documentaţie este realizată de Dorin Merticaru, Brăila, România, dorinm@email.com (www.dorinm.ro; www.dorinm.3x.ro), prin realizarea de sinteze din legislaţia română.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 14.Februarie.2012
Powered by Medow