Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 6
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 0,31 M; Imprimare: 10 pag. A4

Planul de conturi general

(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.
            Nota: Pasivele încep prin a se credita - Activele încep prin a se debita.
CONT
financiara
CONT
bugetara
CONT
bancara
DENUMIRE
FUNCTIE
-
-
-
CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI.
CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI.
CLASA 6 - CHELTUIELI
 -
-
-
-
60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE.
60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE.
60. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (BANCARĂ).
-
600 - - Cheltuieli cu materiile prime, materiale şi ambalaje (numai PCCS). Activ
601
601
601
Cheltuieli cu materiile prime (+PCPJFSP).
Cheltuieli cu materiile prime.
Cheltuieli cu operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare.
Activ
-
-
6011 Dobânzi la Banca Naţionala a României.
Activ
-
-
6012 Dobânzi la conturile de corespondent.
Activ
-
-
6013 Dobânzi la depozitele instituţiilor de credit.
Activ
-
-
60131 Dobânzi la depozitele la vedere.
Activ
-
-
60132 Dobânzi la depozitele la termen.
Activ
-
-
60133 Dobânzi la depozitele colaterale.
Activ
- - 60134 Dobânzi la depozitele rambursabile după notificare.
Activ
-
-
6014 Dobânzi la împrumuturile de la instituţii de credit.
Activ
-
-
60141 Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta.
Activ
-
-
60142 Dobânzi la împrumuturile la termen.
Activ
-
-
60143 Dobânzi la împrumuturile financiare.
Activ
-
-
6015 Dobanzi la operaţiunile repo şi titlurile date cu împrumut (valorile date în pensiune).
Activ
-
-
60151 Dobânzi la operaţiunile repo de pe o zi pe alta (valorile date în pensiune de pe o zi pe alta).
Activ
-
-
60152 Dobânzi la operaţiunile repo la termen (valorile date în pensiune la termen).
Activ
- - 60153 Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta.
Activ
- - 60154 Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen.
Activ
-
-
6016 Cheltuieli cu operaţiunile organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Activ
-
-
60161 Dobânzi la conturile curente ale cooperativelor de credit afiliate.
Activ
-
-
60162 Dobânzi la depozitele cooeprativelor de credit afiliate.
Activ
-
-
60163 Dobânzi la imprumuturile de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Activ
-
-
60164 Dobânzi privind alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Activ
-
-
60169 Comisioane.
Activ
-
-
6017 Alte cheltuieli cu dobânzile.
Activ
-
-
60171 Dobânzi privind titlurile cu posibilitate de răscumparare.
Activ
-
-
60172 Report/ deport.
Activ
-
-
60179 Cheltuieli diverse cu dobânzile.
Activ
-
-
6019 Comisioane.
Activ
602
602
602
Cheltuieli cu materialele consumabile (+PCPJFSP).
Cheltuieli cu materialele consumabile.
Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela.
Activ
6021 6021 6021 Cheltuieli cu materiale auxiliare (+PCPFJSP).
Cheltuieli cu materiale auxiliare.
Dobânzi la conturile de factoring.
Activ
6022 6022 6022 Cheltuieli privind combustibilul (+PCPFJSP).
Cheltuieli privind combustibilul.
Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţiile financiare (clientela financiară).
Activ
-
-
60221 Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta.
Activ
-
-
60222 Dobânzi la împrumuturile la termen.
Activ
6023 6023 6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat (+PCPFJSP).
Cheltuieli privind materialele pentru ambalat.
Dobânzi la valorile date în pensiune (operaţiunile repo şi titlurile date cu împrumut).
Activ
-
-
60231 Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta (operaţiunile repo de pe o zi pe alta).
Activ
-
-
60232 Dobânzi la valorile date în pensiune la termen (operaţiunile repo la termen).
Activ
- - 60233 Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta.
Activ
- - 60234 Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen.
Activ
6024 6024 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb (+PCPFJSP).
Cheltuieli privind piesele de schimb.
Dobânzi la conturile de plăţi (curente).
Activ
6025 6025 6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat (+PCPFJSP).
Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat.
Dobânzi la conturile de depozite.
Activ
-
-
60251 Dobânzi la depozitele la vedere.
Activ
-
-
60252 Dobânzi la depozitele la termen.
Activ
-
-
60253 Dobânzi la depozitele colaterale.
Activ
- - 60254 Dob'nzi la depozitele rambursabile după notificare.
Activ
6026 6026 6026 Cheltuieli privind furajele (+PCPFJSP).
Cheltuieli privind furajele.
Dobanzi la certificatele de depozit, carnetele şi libretele de economii.
Activ
-
6027 6027 Cheltuieli privind hrana.
Alte cheltuieli cu dobânzile.
Activ
-
-
60271 Dobanzi privind titlurile cu posibilitate de rascumparare.
Activ
-
-
60272 Report/ deport.
Activ
-
-
60279 Cheltuieli dievrse cu dobanzile.
Activ
6028 6028 6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile (+PCPFJSP).
Cheltuieli privind alte materiale consumabile.
Dobânzi aferente disponibilităţilor provenite din contribuţia financiară a Comunităţii Europene.
Activ
-
6029 6029 Cheltuieli privind medicamentele şi materialele sanitare.
Comisioane.
Activ
603
603
603
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (+PCPFJSP).
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar.
Cheltuieli pentru operaţiunile cu titluri (şi alte instrumente financiare).
Activ
-
-
6031 Dobânzi date la titlurile date în pensiune livrată (Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării).
Activ
- - 60311 Pierderi din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării.
Activ
- - 60312 Pierderi din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării. Activ
- - 60313 Costuri din tranzacţionare. Activ
-
-
6032 Pierderi la titlurile de tranzacţie (aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă din profit sau pierdere).
Activ
- - 60321 Pierderi din reevaluări şi cesiune (reevaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă din profit sau pierdere). Activ
- - 60322 Costuri de tranzacţionare (Pierderi din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă din profit sau pierdere). Activ
- - 60323 Costuri de tranzacţionare. Activ
-
-
6033 Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament (activelor financiare disponibile în vederea vânzării/ Cheltuieli cu titlurile de plasament).
Activ
-
-
60331 Cheltuieli de achiziţie.
Activ
-
-
60336 Pierderi din cesiune.
Activ
-
-
6034 Cheltuieli cu titlurile de investiţii (Pierderi din cesiunea investiţiilor păstrate până la scadenţă).
Activ
-
-
60341 Cheltuieli cu amortizarea primelor (de achiziţie).
Activ
-
-
60342 Pierderi din cesiune (Cheltuieli cu amortizarea primelor).
Activ
- - 6035 Pierderi din cesiunea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost.
Activ
-
-
6036 Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri.
Activ
-
-
60361 Dobânzi privind certificatele de depozit (titlurile de pe piaţa interbancară).
Activ
-
-
60362 Dobânzi privind carnetele şi libretele de economii (titlurile de creanţe negociabile).
Activ
-
-
60363 Dobânzi privind obligaţiunile.
Activ
- - 60364 Dobânzi privind alte datorii constituite prin titluri.
Activ
-
-
60369 Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri.
Activ
-
-
6037 Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri (şi alte instrumente financiare).
Activ
-
-
6039 Comisioane.
Activ
604
-
604
Cheltuieli privind materialele nestocate (+PCPFJSP).
Cheltuieli cu operatiunile de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare (, locaţie simplă şi asimilate).
Activ
-
-
6041 Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar (Cheltuieli cu operaţiunile de leasing şi asimilate).
Activ
-
-
60411 Cheltuieli cu amortizarea.
Activ
-
-
60412 Pierderi din deprecierea imobilizărilor date în leasing şi asimilate.
Activ
-
-
60413 Pierderi din cesiunea imobilizărilor date în elasing şi asimilate.
Activ
-
-
60414 Cheltuieli cu provizioane pentru operaţiunile de leasing şi asimilate.
Activ
-
-
60419 Alte cheltuieli cu operaţiunile de leasing şi asimilate.
Activ
-
-
6042 Cheltuieli cu operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare (chiriile/ Cheltuieli cu operaţiunile de locaţie simplă).
Activ
-
-
60421 Cheltuieli cu amortizarea.
Activ
-
-
60422 Pierderi din deprecierea imobilizărilor date în locaţie simplă.
Activ
-
-
60423 Pierderi din cesiunea imobilizărilor date în locaţie simplă.
Activ
-
-
60424 Cheltuieli cu provizioane pentru operaţiunile de locaţie simplă.
Activ
-
-
60429 Alte cheltuieli cu operaţiunile de locaţie simplă.
Activ
- - 6049 Comisioane. Activ
605
-
605
Cheltuieli privind energia şi apa (+PCCS+PCPFJSP).
Cheltuieli privind datoriile subordonate (şi fondurile publice alocate).
Activ
-
-
6051 Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen.
Activ
-
-
6052 Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durată nedeterminată.
Activ
-
-
6053 Cheltuieli privind fondurile publice alocate.
Activ
- - 6059 Comisioane. Activ
606
606
606
Cheltuieli privind animalele şi păsările (+PCCS+PCPFJSP).
Cheltuieli privind animalele şi păsările.
Cheltuieli privind operaţiunile de schimb.
Activ
-
-
6061 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută (Pierderi din operaţiunile de schimb şi arbitraj).
Activ
-
-
6069 Comisioane.
Activ
607
607
607
Cheltuieli privind mărfurile (+PCCS+PCPFJSP).
Cheltuieli privind mărfurile.
Cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate.
Activ
-
-
6071 Cheltuieli cu angajamente de creditare (finanţare).
Activ
-
-
60711 Cheltuieli cu angajamentele de creditare (finanţare) primite de la alte instituţii de credit.
Activ
-
-
60712 Cheltuieli cu angajamentele de creditare (finanţare) primite de la clientelă.
Activ
-
-
6072 Cheltuieli cu garanţiile financiare (angajamentele de garanţie).
Activ
-
-
60721 Cheltuieli cu garanţiile financiare (angajamentele de garanţie) primite de la alte instituţii de credit.
Activ
-
-
60722 Cheltuieli cu garanţiile financiare (angajamentele de garanţie) primite de la clientelă.
Activ
-
-
6074 Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente (financiare) derivate (în vederrea tranzacţionării).
Activ
-
-
60741 Cheltuieli privind instrumentele derivate pe cursul de schimb (rata dobânzii/ Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivare de dobândă).
Activ
-
-
60742 Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate pe rata dobânzii (pierderi privind instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii/ Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate de curs de schimb).
Activ
- - 60743 Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate pe acţiuni şi indici bursieri (Pierderi privind instrumentele derivate pe cursul de schimb).
Activ
- - 60744 Cheltuieli privind operaţiunile cu alte instrumente derivate (Pierderi privind instrumentele derivate pe riscul de credit).
Activ
- - 60745 Pierderi privind instrumentele derivate pe mărfuri.
Activ
- - 60746 Pierderi privind alte instrumente derivate. Activ
- - 60747 Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate (Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)).
Activ
-
-
60748 Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente financiare derivate, altele decat cele de dobanda si curs de schimb.
Activ
-
-
60749 Costuri de tranzacţionare (Comisioane).
Activ
- - 6075 Cheltuieli cu instrumentele de acoperire (Pierderi privind contabilitatea de acoperire).
Activ
- - 60751 Pierderi privind instrumentele de acoerire a valorii juste.
Activ
- - 60752 Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie.
Activ
- - 60753 Pierderi privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste.
Activ
- - 6076 Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.
Activ
-
-
6077 Cheltuieli cu alte angajamente primite.
Activ
608
608
608
Cheltuieli privind ambalajele (+PCPFJSP).
Cheltuieli privind ambalajele.
Cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare.
Activ
-
-
6081 Cheltuieli cu mijloacele de plată.
Activ
-
-
6087 Alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare.
Activ
609
609
609
Reduceri comerciale primite (+PCCS).
Cheltuieli cu alte stocuri.
Alte cheltuieli de exploatare (bancară).
Pasiv
Activ
-
-
6092 Cota-parte privind activităţile şi activele controlate în comun (operaţiunile de exploatare bancară efectuate în comun).
Activ
-
-
6093 Venituri retrocedate privind activităţile şi activele controlate în comun (operaţiunile de exploatare bancară efectuate în comun).
Activ
-
-
6094 Cheltuieli pentru constituirea rezervei mutuale de garantare a casei centrale.
Activ
- - 6095 Cheltuieli din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii (Toate conturile deschise în cadrul contului 6095 se utilizează numai de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar).

- - 60951 Dobânzi la conturile curente.

- - 60955 Dobânzi privind alte sume datorate.

- - 60959 Comisioane.
-
-
6099 Cheltuieli diverse de exploatare (bancară).
Activ
-
-
-
61. CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI.
61. CHELTUIELI CU PERSONALUL (ANGAJAŢII).
-
610
610
-
Cheltuieli cu serviciile executate de terţi (numai PCCS).
Cheltuieli privind energia şi apa.
Activ
611
611
611
Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile (+PCPFJSP).
Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile.
Cheltuieli cu salariile personalului (beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor).
Activ
- - 6111 Cheltuieli cu indemnizaţii şi salarii.
Activ
- - 6112 Cheltuieli cu absenţele pe termen scurt compensate.
Activ
- - 6113 Cheltuieli cu prime reprezentând participarea angajaţilor la profit şi alte sume similare.
Activ
- - 6114 Cheltuieli cu beneficiile nemonetare.
Activ
- - 61141 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate angajaţilor.
Activ
- - 61149 Alte cheltuieli privind beneficiile nemonetare.
Activ
- - 6115 Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor sub forma plăţii pe bază de acţiuni.
Activ
- - 6116 Cheltuieli cu alte beneficii ale angajaţilor.
Activ
- - 61161 Cheltuieli cu beneficiile postangajare.
Activ
- - 61162 Cheltuieli cu alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor.
Activ
- - 61163 Cheltuieli cu beneficiile pentru terminarea contractului de muncă.
Activ
612
612
612
Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (+PCPFJSP).
Cheltuieli cu chiriile.
Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială.
Activ
-
-
6121 Contribuţia unităţii la asigurările sociale.
Activ
-
-
6122 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj.
Activ
-
-
6123 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate.
Activ
-
-
6127 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială.
Activ
613
613
613
Cheltuieli cu primele de asigurare (+PCPFJSP).
Cheltuieli cu primele de asigurare.
Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor.
Activ
614
614
-
Cheltuieli cu studiile şi cercetările (+PCPFJSP).
Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări.
Activ
-
-
617
Alte cheltuieli privind personalul.
Activ
-
-
-
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI.
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI.
62. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE.
-
620 - - Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (numai PCCS).
Activ
621
-
621
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.
Cheltuieli cu colaboratorii (+PCPFJSP).
Activ
622
622
-
Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile (+PCPFJSP).
Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile.
Activ
623
623
-
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (+PCPFJSP).
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate.
Activ
624
624
-
Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal (+PCPFJSP).
Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal.
Activ
-
6241
-
Cheltuieli cu transportul de bunuri.
Activ
-
6242
-
Cheltuieli cu transportul de personal.
Activ
625
-
-
Cheltuieli cu deplasări, detasări şi transferări (+PCPFJSP).
Activ
626
626
-
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii (+PCPFJSP).
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii.
Activ
627
627
627
Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (+PCPFJSP).
Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (+PCACP+PCAM+PCTC).
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.
Activ
- 627.01 - Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate din bugetul de stat (numai PCTC).
Activ
- 627.02 - Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate din bugetul trezoreriei statului (numai PCTC). Activ
- 627.03 - Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică (numai PCTC). Activ
- 627.09 - Alte cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate (numai PCTC). Activ
628
628
-
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (+PCPFJSP).
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (+PCTC).
Activ
- 628.01 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi din bugetul de stat
Activ
-
629
-
Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale (+PCTC). Activ
- 629.01 - Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - bugetul de stat (numai PCTC).
Activ
- 629.02 - Cheltuieli din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante (numai PCTC). Activ
- 629.02.01 - Cheltuieli în lei din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante (numai PCTC). Activ
- 629.02.01.01 - Cheltuieli în lei din vărsăminte din privatizare (numai PCTC). Activ
- 629.02.01.02 - Cheltuieli în lei din valorificarea activelor neperformante (numai PCTC). Activ
- 629.02.02 - Cheltuieli în valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante (numai PCTC). Activ
- 629.02.02.01 - Cheltuieli în valută din vărsăminte din privatizare (numai PCTC). Activ
- 629.02.02.02 - Cheltuieli în valuită din valorificarea activelor neperformante (numai PCTC). Activ
- 629.03 - Cheltuieli din Fondul de contrapartidă (numai PCTC). Activ
- 629.04 - Cheltuieli din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (numai PCTC). Activ
- 629.05 - Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - legi speciale (numai PCTC). Activ
- 629.06 - Cheltuieli din sumele constituite din recuperarea creanţelor României (numai PCTC). Activ
- 629.19 - Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale (numai PCTC). Activ
-
-
-
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE.
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE.
63. CHELTUIELI CU MATERIALELE (STOCURILE), LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI.
-
631
-
631
Cheltuieli cu impozitul pe salarii.
Cheltuieli cu materialele (activele deţinute în vederea vânzării).
Eliminat
Activ
-
-
6311 Cheltuieli cu materialele consumabile (activele vândute).
Activ
-
-
6312 Cheltuieli privind combustibilii (Pierderi din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justă).
Activ
-
-
6313 Cheltuieli privind piesele de schimb.
Activ
-
-
6317 Cheltuieli privind alte materiale.
Activ
-
-
632
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (cu materialele şi alte consumabile).
Activ
-
-
633
Cheltuieli privind alte stocuri (cu active imobilizate deţinute în vederea vânzării).
Activ
-
-
634
Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi.
Activ
-
-
6341 Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii.
Activ
-
-
6342 Cheltuieli privind energia şi apa.
Activ
-
-
6343 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii.
Activ
-
-
6344 Cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere.
Activ
-
-
6345 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări şi transportul personalului şi bunurilor.
Activ
-
-
6346 Cheltuieli cu serviciile furnizate de societăţile grupului.
Activ
-
-
6347 Alte cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi.
Activ
-
-
63471 Cheltuieli cu primele de asigurare.
Activ
-
-
63472 Cheltuieli cu redevenţele privind concesiunile (operaţiunile de leasing şi asimilate).
Activ
-
-
63473 Cheltuieli cu redevenţele privind concesiunile, locaţiile de gestiune şi chiriile.
Activ
-
-
63479 Alte cheltuieli.
Activ
635
635
635
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (+PCCS+PCPFJSP).
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate.
Activ
-
-
-
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL.
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL.
64. CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE.
-
641
641
641
Cheltuieli cu salariile personalului (+PCCS+PCPFJSP).
Cheltuieli cu salariile personalului.
Cota-parte din cheltuielile sediului social (Venituri retrocedate privind operaţiunile de exploatare nebancară efectuate în comun).
Activ
642
642
642
Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor (+PCCS+PCPFJSP).
Cheltuieli salariale în natură.
Cota-parte privind operaţiunile de exploatare nebancară efectuate în comun.
Activ
643
-
643
Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit.
Cota-parte din cheltuielile sediului social.
Activ
644 - 644 Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii.
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (investiţii imobiliare).
Activ
645
645
645
Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (+PCCS+PCPFJSP).
Cheltuieli privind asigurările sociale.
Pierderi din cedarea părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu.
Activ
6451 6451
-
Contribuţia (angajatorilor/) unităţii la asigurările sociale (+PCPJFSP).
Contribuţia angajatorilor (/ unităţii) pentru asigurări sociale.
Activ
6452 6452
-
Contribuţia (angajatorilor/) unităţii pentru ajutorul de şomaj (+PCPJFSP).
Contribuţia angajatorilor (/ unităţii) pentru ajutorul de şomaj.
Activ
6453 6453
-
Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (+PCPJFSP).
Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate.
Activ
-
6454
-
Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Activ
-
6455
-
Contributia angajatorlilor pentru concedii şi indemnizatii.
Activ
6456 6456
-
Contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative.
Contribuţia angajatorului la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (numai PCPJFSP).
Contribuţia angajatorilor la fonduld e garantare pentru plata creanţelor salariale (Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială).
Activ
6457 - - Contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate.
Activ
6458 6458
-
Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (+PCPJFSP).
Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială.
Activ
-
646
646
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale.
Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale şi necorporale (Pierderi din  cesiunea imobilizărilor).
Activ
-
-
6461 Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale (Pierderi din cesiunea imobilizărilor necorporale şi corporale).
Activ
-
-
6462 Cheltuieli din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale (Pierderi din cesiunea imobilizărilor financiare).
Activ
-
647
647
Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului.
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor.
Activ
- - 6471 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale.
Activ
- - 6472 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale. Activ
-
-
649
Alte cheltuieli diverse de exploatare.
Activ
-
-
6491 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi.
Activ
-
-
6492 Donaţii şi subvenţii acordate.
Activ
-
-
6493 Cheltuieli privind sponsorizările.
Activ
-
-
6494 Pierderi din debitori diverşi.
Activ
- - 6495 Dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari şi la alte împrumuturi.
Activ
- - 64951 Dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari. Activ
- - 64952 Dobânzi la alte împrumuturi primite. Activ
- - 6496 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare.
Activ
-
-
6497 Alte cheltuieli diverse de exploatare.
Activ
-
-
-
65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE.
65. ALTE CHELTUIELI OPEARAŢIONALE.
65. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE.
-
650 - - Alte cheltuieli de exploatare (numai PCCS).
Activ
-
-
651
Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor necorporale.
Activ
652
-
652
Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător.
Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor corporale.
Activ
654
654
-
Pierderi din creanţe şi debitori diverşi (+PCPJFSP).
Pierderi din creanţe şi debitori diverşi (+PCTC).
Activ
655 - - Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana fizică fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).
Activ
6551 - - Cotizaţii şi contribuţii la organisme din ţară (numai PCPJFSP).
Activ
6552 - - Cotizaţii şi contribuţii la organisme internaţionale (numai PCPJFSP).
Activ
656 - - Cheltuieli privind cote-părţi datorate potrivit statutului (numai PCPJFSP).
Activ
657 - - Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).
Activ
6571 - - Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).
Activ
6572 - - Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din străinătate transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Activ
658
658
-
Alte cheltuieli de exploatare (+PCPJFSP).
Alte cheltuieli operaţionale (de exploatare).
Activ
6581
-
-
Despăgubiri, amenzi şi penalităţi (+PCPJFSP).
Activ
6582
-
-
Donaţii (şi subventii) acordate (+PCPJFSP).
Activ
6583
-
-
Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital (+PCPJFSP).
Activ
6588
-
-
Alte cheltuieli de exploatare (+PCPJFSP).
Activ
-
-
-
66. CHELTUIELI FINANCIARE.
66. CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE (CHELTUIELI CU PROVIZIOANE, PIERDERI DIN CREANŢE NERECUPERABILE ŞI AJUSTAREA LA INFLAŢIE).
-
-
-
661
Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare (Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe din operaţiuni interbancare).
Activ
-
-
6611 Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit).
Activ
-
-
6612 Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobândă).
Activ
- - 6613 Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate.
Activ
- - 6617 Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate.
Activ
-
-
662
Cheltuieli cu ajustări (provizioane) pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţiile şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii.
Activ
-
-
6621 Cheltuieli cu ajustări (specifice) pentru deprecierea creditelor (identificate la nivel individual/ provizioane specifice de risc de credit).
Activ
-
-
6622 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea dobânzilor (specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare/ Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobândă).
Activ
- - 6623 Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate.
Activ
- - 6627 Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate.
Activ
663
663
663
Pierderi din creanţe legate de participaţii.
Pierderi din creanţe imobilizate (numai PCPJFSP).
Pierderi din creanţe imobilizate.
Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse (Cheltuieli cu provizioane privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse).
Activ
-
-
6631 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor (şi altor active financiare).
Activ
-
-
66311 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament (Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare disponibile în vederea vânzării).
Activ
-
-
66312 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de investiţii (Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă).
Activ
- - 66313 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost.
Activ
- - 6632 Cheltuieli cu ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţii diverse.
Activ
- - 66321 Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual.
Activ
- - 66322 Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare.
Activ
- - 66323 Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate.
Activ
- - 66327 Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calcularte aferente creanţelor depreciate.
Activ
-
-
6633 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea stocurilor (Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea stocurilor şi a activelor similare).
Activ
-
-
6637 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse (provizioane pentru creante restante si indoielnice).
Activ
664
664
664
Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (+PCPJFSP).
Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (+PCTC).
Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate.
Activ
6641
-
6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate (+PCPJFSP).
Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu (titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun).
Activ
6642
-
6642 Pierderi din investiţiile financiare pe termen scurt cedate (+PCPJFSP).
Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor.
Activ
- - 66421 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs.
Activ
- - 66422 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.
Activ
- - 66423 Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale.
Activ
- - 6643 Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar.
Activ
- - 66431 Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual.
Activ
- - 66432 Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare.
Activ
- - 66433 Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate.
Activ
- - 66437 Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanşelor depreciate.
Activ
- - 6644 Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate.
Activ
- - 66441 Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual.
Activ
- - 66442 Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare.
Activ
- - 66443 Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate.
Activ
- - 66447 Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate.
Activ
- - 6647 Cheltuieli cu ajustări privind deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate.
Activ
665
665
665
Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (+PCCS+PCPJFSP).
Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (+PCACP+PCTC).
Cheltuieli cu provizioane.
Activ
- 665.01 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar din bugetul de stat (numai PCTC).
Activ
- 665.03 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente creanţelor externe ale României (numai PCTC). Activ
- 665.04 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente împrumuturilor (numai PCTC). Activ
- 665.05 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc (numai PCTC). Activ
- 665.05.01 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - intern (numai PCTC). Activ
- 665.05.02 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - extern (numai PCTC). Activ
- 665.05.03 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate (numai PCTC). Activ
- 665.06 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante (numai PCTC). Activ
- 665.07 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (numai PCTC). Activ
- 665.09 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar din alte operaţiuni derulate prin contul curent general al trezoreriei statului (numai PCTC). Activ
-
-
6651 Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură (angajamentele de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date).
Activ
-
-
6652 Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (beneficiile angajaţilor/ facilităţi acordate personalului).
Activ
- - 66521 Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt.
Activ
- - 66522 Cheltuieli cu provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit.
Activ
- - 66523 Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare.
Activ
- - 66525 Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii postangajare.
Activ
- - 66526 Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor.
Activ
- - 66527 Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncă.
Activ
- - 66529 Cheltuieli cu provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor.
Activ
-
-
6653 Cheltuieli cu provizioane pentru risc de ţară (litigii).
Activ
-
-
6654 Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare.
Activ
-
-
6655 Cheltuieli cu provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte actiuni similare legate de acestea.
Activ
-
-
6656 Cheltuieli cu provizioane pentru impozite.
Activ
-
-
6657 Cheltuieli cu provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit (privind actualizarea provizioanelor/ Cheltuieli cu alte provizioane).
Activ
- - 6659 Cheltuieli cu alte provizioane.
Activ
666
666
-
Cheltuieli privind dobânzile (+PCCS+PCPJFSP).
Cheltuieli privind dobânzile (+PCTC).
Activ
- 666.01 - Cheltuieli privind dobânzile din bugetul de stat (numai PCTC).
Activ
- 666.02 - Cheltuieli privind dobânzile din bugetul trezoreriei statului (numai PCTC). Activ
- 666.03 - Cheltuieli privind dobânzile aferente împrumuturilor (numai PCTC). Activ
- 666.08 - Cheltuieli privind dobânzile din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (numai PCTC). Activ
- 666.09 - Alte cheltuieli privind dobânzile (numai PCTC). Activ
667
667
667
Cheltuieli privind sconturile acordate (+PCPJFSP).
Sume de transferat bugetului statului reprezentând câştiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA.
Pierderi din creanţe acoperite cu ajustări pentru depreciere (nerecuperabile acoperite cu provizioane).
Activ
668
668
668
Alte cheltuieli financiare (+PCCS+PCPJFSP).
Dobânzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri (+PCACP).
Pierderi din creanţe (nerecuperabile) neacoperite cu ajustări pentru depreciere (provizioane).
Activ
-
669
669
Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA.
Cheltuieli cu ajustarea la inflaţie.
-
-
-
-
67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (/ EXCEPŢIONALE).
67. ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET.
67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE.
-
-
670
-
Subvenţii (+PCTC). Activ
- 670.01 - Subvenţii din bugetul de stat (numai PCTC).
Activ
671
671
671
Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare. (+PCCS+PCPJFSP)
Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice.
Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare.
Activ
672
672
-
Cheltuieli privind operaţiile de capital.
Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice (+PCTC).
Transpus (???)
Activ
- 672.01 - Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice - bugetul de stat (numai PCTC).
Activ
-
673
-
Transferuri interne (+PCTC).
Activ
- 673.01 - Transferuri interne din bugetul de stat (numai PCTC).
Activ
-
674
-
Transferuri în străinătate (+PCTC).
Activ

674.01
Transferuri în străinătate din bugetul de stat (numai PCTC).
Activ
-
675
-
Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene (+PCTC).
Activ
-
676
-
Asigurări sociale.
Activ
-
677
-
Ajutoare sociale.
Activ
- 678 - Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la bugetul de stat (+PCAM). Activ
-
679
-
Alte cheltuieli (+PCTC).
Activ
- 679.01 - Alte cheltuieli din bugetul de stat (numai PCTC).
Activ
- 679.02 - Alte cheltuieli din bugetul trezoreriei statului (numai PCTC).
Activ
-
-
-
68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE.
68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE.
68. CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT (AJUSTAREA LA INFLAŢIE).
-
681
681
681
Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere (+PCCS+PCPJFSP).
Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere (+PCTC).
Dobânzi la conturile curente (Cheltuieli cu ajustarea la inflaţie).
Activ
6811 6811
-
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (+PCPJFSP).
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea activelor fixe.
Activ
6812 6812
-
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele (+PCPJFSP).
Cheltuieli operaţionale privind provizioanele (+PCTC).
Activ
6813 6813
-
Cheltuieli de exploatare privind ajustările (/ provizioanele) pentru deprecierea imobilizărilor (+PCPJFSP).
Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe.
Activ
6814 6814
-
Cheltuieli de exploatare privind ajustările (/ provizioanele) pentru deprecierea activelor circulante (+PCPJFSP).
Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante (+PCTC).
Activ
-
682
682
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile.
Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii de credit.
Activ
-
6821
6821
Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile.
Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta.
Activ
-
6822 6822 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile.
Dobânzi la împrumuturile la termen.
Activ
- - 683 Dobânzi la valorile date în pensiune instituţiilor de credit.
Activ
- - 6831 Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta. Activ
- - 6832 Dobânzi la valorile date în pensiune la termen. Activ
- - 684 Dobânzi privind alte sume datorate instituţiilor de credit.
Activ
686
686
-
Cheltuieli financiare privind amortizările (şi provizioanele) şi ajustările pentru pierdere de valoare (+PCCS+PCPJFSP).
Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare (+PCTC).
Activ
6863 6863
-
Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (/ provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare) (+PCPJFSP).
Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare (+PCTC).
Activ
6864 6864
-
Cheltuieli financiare privind ajustările (/ provizioanele) pentru pierderea de valoare (/ deprecierea) a activelor circulante (+PCPJFSP).
Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante.
Activ
6868 6868
-
Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor (+PCPJFSP).
Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor (+PCTC).
Activ
687
-
-
Cheltuieli excepţionale privind amortizările şi provizioanele.
Transpus
688
-
-
Cheltuieli din ajustarea la inflaţie.
Eliminat
-
689
689
Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare.
Comisioane.
Activ
-
6891
-
Cheltuieli privind rezerva de stat.
Activ
-
6892
-
Cheltuieli privind rezerva de mobilizare.
Activ
-
-
-
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE.
69. CHELTUIELI EXTRAORDINARE.
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT.
-
-
690
-
Cheltuieli cu pierderi din calamităţi.
Activ
691
691
691
Cheltuieli cu impozitul pe profit (+PCCS+PCPJFSP).
Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe.
Cheltuieli cu impozitul pe profit (curent).
Activ
6911
-
-
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (acest subcont nu mai apare in documentatiile de armonizare).
Activ
6912
-
-
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (acest subcont nu mai apare in documentatiile de armonizare).
Activ
- - 692 Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat.
Activ
698
-
-
Alte cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus (impozitele care nu apar în elementele de mai sus) (se utilizează conform reglementărilor legale) (+PCCS).
Activ
-
-
699
Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus (se utilizează conform reglementărilor legale).
Activ
              
NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. PCACP = Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi Plată. PCAM = Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management. PCTC  =  Planul de conturi al trezoreriei centrale.

Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Legenda culorilor

.... Notele şi comentariile autorului documentaţiei.
... Conturi ale contabilităţii financiare.
... Conturi ale contabilităţii bugetare.
... Conturi ale contabilităţii bancare.
... Denumirea veche a conturilor.

Această documentaţie este realizată de Dorin Merticaru, Brăila, România, dorinm@email.com (www.dorinm.ro; www.dorinm.3x.ro), prin realizarea de sinteze din legislaţia română.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 13.Februarie.2012
Powered by Medow