Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 6
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 21 k; Imprimare: 2 pag. A4

Contul 650 - Alte cheltuieli de exploatare
(numai PCCS)
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).


           
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare, a pierderilor din creanţe şi a cheltuielilor cu protecţia mediului înconjurător, aferente perioadei.
          
            Conturile din această grupă sunt conturi de activ cu excepţia contului 609 care are funcţie de pasiv.

În debitul contului 650 "Alte cheltuieli de exploatare" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- cheltuielile efectuate în avans, aferente exerciţiului în curs (471);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor, datorate sau plătite terţilor şi bugetului (400, 448, 462, 512);

- valoarea donaţiilor acordate (300, 340, 371, 381, 512, 531);

- valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale, scoase din activ (200, 210);

- valoarea imobilizărilor în curs, scoase din evidenţă (230);

- sume în curs de clarificare (473);

- sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale în vigoare, reprezentând creanţe faţă de clienţi, debitori diverşi etc. (410, 461 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele prescrise sau anulate);

- sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidenţă a clienţilor incerţi sau a debitorilor (410, 461);

- taxele de mediu achitate (512);


- certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate (400).            La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere (pe credit) (121).
            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow