Catre pagina principala a sitului Dorin M 4U
Catre pagina de noutati a sitului Dorin M 4U
Catre pagina de servicii site Dorin M 4U
Catre pagina de produse site Dorin M 4U
Catre pagina de download site Dorin M 4U
Catre pagina de contact site Dorin M 4U


Click aici! - Donează şi vei avea mai multe! - Finanţează şi vei fi deasupra tuturor! - Click aici!
Oferta de carte Dorin M
Termeni și condiții de utilizare
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair

 
           Condiții de utilizare:

           Prin utilizarea acestui site (www.dorinm.ro și orice versiune anterioară cum sunt www.dorinm.3x.ro, www.dorinm.justfree.com sau altele) sunteți de acord cu orice termen sau aspect al prezentelor condiții de utilizare, indiferent de secțiunea pe care o vizitați în site sau de acțiunea pe care doriți să o întreprindeți prin intermediul sau folosind datele www.dorinm.ro (sau anterioarele) și acceptați ca pe viitor acești termeni să se modifice fără vreun anunț prealabil. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale acestui site (sau anterioarele), vă rugăm să părăsiți acest site (să nu utilizați acest site).
            Utilizatorii acestui site se vor conforma necondiționat  prezentelor preciyări de termeni și condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Webmaster sunt înlocuite sau completate prin prevederile prezentelor "Condiții de utilizare".
           Întreg conținutul acestui site poate fi modificat fără nici un fel de notificări sau anunțuri și vă este oferit "ca atare" fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită. De asemenea, în orice moment și fara nici o notificare prealabilă, webmasterul poate să revizuiască condițiile de utilizare obligând pe utilizatori să se conformeze condițiilor de utilizare în vigoare.
            Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul Dumneavoastră, Webmasterul și societățile sale afiliate, persoanele fizice autorizate și alte persoane juridice implicate, consultanții, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului și a materialelor anexe ce rezultă din colaborările prin intermediul acestuia sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, nu sunt răspunzătoare pentru daune sau prejudicii directe sau indirecte, de orice natură, accidentale sau ca urmare a unor consecințe determinate de utilizarea site-ului, ce ar rezulta din sau în legătură cu accesarea sau cu utilizarea acestui site sau a conținutului sau. Webmasterul nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nici o daună sau virușii care ar putea sa vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material de pe acest site.
            Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât webmasterul. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă doriți aceasta. Webmasterul nu controlează și nu este răspunzător pentru conținutul și condițiile de confidentialitate sau de securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, webmasterul își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
            - încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei părți;
            - sunt inexacte, incomplete sau conțin informații amenințătoare, false, înșelătoare, instigatoare, defăimătoare, etc. sau sunt licențioase, calomnioase, profanatoare, s.a.;
            - nu oferă o securitate adecvată și/ sau conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv.
           Aceste condiții de utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea o jurisdicție exclusivă asupra oricăror și a tuturor disputelor ce vor apare din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile condițiilor de utilizare și/ sau conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste condiții de utilizare și/ sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

           Termeni.

           Site - ansamblul de documente, imagini, scripturi și programe care sunt livrate prin toate formele de existență ale web-ului prin accesarea domeniului www.dorinm.ro (sau anterioarele) sau a serviciilor prestate de acesta.
           Webmaster - persoana sau grupul de persoane care întrețin, modifică sau dezvoltă situl www.dorinm.ro (sau anterioarele) la un moment dat (Proprietar 2001 - 2010: Merticaru Dorin, Brăila, România).
           Copyright/ drepturi de autor - prezenta documentație în totalitatea ei și toate actele normative care o completează.
           Condiții de utilizare - toate elemente prezentate de secțiunea "Utilizarea site-ului".
           Conținut - toate textele, imaginile și suporturile de program incluse și implementate în acest site.

            Proprietatea conținutului.

            Termenii și condițiile prevăzute în acest document, cât și în orice alt act normativ, lege sau regulament care se aplică și guvernează acest site, internetul sau world wide web-ul se aplică tuturor utilizatorilor acestui site.
            Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile ("Conținut"), care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Webmasterului sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat sunt proprietatea Webmasterului sau al altora în conformitate cu legile în vigoare. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea webmasterului. Nimic din conținutul site-ului nu va putea fi interpretat ca acordând implicit, prin derogare sau în alt fel, orice licență sau drept de a folosi oricare din mărcile înregistrate prezentate pe site fără aprobarea scrisă a webmasterului sau a terței părți care deține drepturile asupra mărcii înregistrate prezentate pe site. Utilizarea unei mărci ce apare și este folosită pe acest site sau oricare conținut al acestui site, în tot sau în parte, este strict interzisă, în afara excepțiilor prevăzute în această documentație. Este strict interzisă utilizarea oricărui conținut, cu exceptia celor prevăzute ca fiind "condiții de utilizare", fără permisiunea în scris a proprietarului conținutului (Webmasterul sau alții). De asemenea vă informăm că Webmasterul își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legea în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.
            Sub regimul de proprietate intelectuală se includ și materialele copiate de pe acest site www.dorinm.ro (sau anterioarele) de către alte persoane față de cele care îl folosesc ilegal, încălcând prezentele condiții de utilizare, chiar fără a fi somate a se conforma drepturilor de proprietate intelectuală de către webmaster sau alte persoane, pretextul că sursa materialelor indicate a încalca drepturile de autor ale sitului www.dorinm.ro (sau anterioarele) provin din alta sursă sau că nu s-a folosit în mod direct site-ul pentru a lua la cunoștință prezentele condiții de utilizare neputând anula efectul prevederilor legale în vigoare.

            Utilizarea site-ului ("Condiții de utilizare").

            Utilizatorii pot descărca materialele apărute în conținutul site-ului numai pentru utilizarea acestora în scopuri personale, cu condiția ca utilizatorul să respecte drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală aplicabile la aceste materiale. Utilizatorilor le este interzis să distribuie, modifice, transmită, refolosească pentru uz public sau comercial orice material continut în acest site fără permisiunea scrisă prealabilă a webmasterului.
            Webmasterul acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în urmatoarele condiții:
            - Conținutul site-ului poate fi descărcat numai și numai pentru folosul personal și necomercial și cu condiția de a vă conforma elementelor dreptului de autor (copyright) și altor drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în conținut sau în legile în vigoare.
            - Nu aveți permisiunea să distribuiți, modificați, copiați, transmiteți, expuneți, refolosiți, reproduceți, publicați, autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți conținutul în alt mod, fără acordul în scris al Webmasterului.
            - Este interzis să folosiți site-ul pentru a afisa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspunderea civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Webmasterul va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă webmasterului să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul site-ului.
            - Este interzis să utilizați site-ul în scop de publicitate cu excepția celei postate de webmaster în înțelegere directă prin înscrisuri cu un beneficiar.
            Orice material ce poate fi văzut sau citit în conținutul acestui site trebuie considerat a fi protejat prin drepturi de proprietate intelectuală, în afara cazurilor în care se specifică în alt mod, și nu poate fi folosit decât în condițiile prevăzute în acest document sau în alt text din site fără a avea permisiunea prealabilă scrisă a webmasterului. Webmasterul nu garantează că utilizarea făcută personal de utilizator a materialelor din acest site nu aduce prejudicii drepturilor unor terțe părți în special în cazul folosirii link-urilor inserate în site.

            Confidențialitate.

            Orice date cu caracter personal precum numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a Dumneavoastră pe care o transmiteți pe site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (în special Legea 677/ 2001 privind protecția datelor personale).
            Orice persoană înregistrată are dreptul la acces la date (sa poată solicita și descărca datele referitoare la ei), dreptul de intervenție asupra datelor (să modifice/ actualizeze datele) și dreptul de opoziție (să solicite eliminarea din datele deținute de webmaster). Webmasterul nu va colecta nici o dată cu caracter personal în afara cazului în care aceste informații sunt oferite în mod voluntar de către utilizatorii site-ului. Această funizare voluntară de informații va fi considerată și va reprezenta consimțământul Dumneavoastră expres ca datele personale să fie folosite de webmaster în conformitate cu prevederile legale. Daca nu doriți ca datele Dumneavostră să nu fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați. Dacă doriți să vă actualizați datele personale sau ca datele Dumneavoastră să fie eliminate din baza de date a webmasterului, ne puteți contacta oricănd pentru acest lucru, printr-un e-mail pe adresa dorinm@email.com.
            Webmasterul nu va fi răspunzător în cazul în care datele cu caracter personal sunt furnizate în mod voluntar altor utilizatori ai site-ului (în sesiuni de discuții - chat, pe forumuri, etc.). Cu toate că webmasterul poate monitoriza periodic orice activitate desfășurată pe site (chat, forum, s.a.) nu are nici o obligație de a îndeplini această activitate, și nu își asumă nici un fel de responsabilitate sau obligație legata de conținutul unor astfel de mesaje, precum și față de nici un fel de informație eronată, defăimatoare, insultatoare, falsă, față de nici o omisiune, față de orice informații cu caracter obscen, pornografic, profanator, periculos ce poate exista la un moment dat în orice informație localizata pe site. Utilizatorilor le este strict interzis să posteze sau să transmita pe site orice material ilegal, ce conține amenințări, materiale cu caracter defăimător, obscen, pornografic, scandalos sau orice alt material care poate constitui sau încuraja o faptă ce ar putea fi considerată infracțiune, precum și orice materiale ce ar putea da naștere la răspundere civilă sau care să încalce în orice mod legea.
            În cursul procedurii de înregistrare, vă veți alege un nume de cont și o parola (dacă este cazul). sunteți singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidențial al contului Dumneavoastră, precum și a parolei și al tuturor acțiunilor pasibile de a fi executate în contul și/ sau cu parola Dumneavoastră. Vă angajați să informați imediat webmasterul cu privire la orice folosire neautorizata a contului și/ sau parolei Dumneavoastră, precum și să vă asigurați că vă deconectați la ieșirea din fiecare sesiune. Webmasterul nu poate fi făcut responsabil în caz de pierdere sau daună rezultând din neîndeplinirea acestor obligații.
            Webmasterul nu are nici o intenție să colecteze date personale de la persoane fizice minore. Oriunde va fi cazul și oricând va considera necesar, Webmasterul va oferi instrucțiuni în mod specific minorilor pe acest site de a nu furniza astfel de date personale și/ sau va lua măsurile necesare de a exista consimțământul părinților sau tutorelui legal în cazul unor astfel de furnizări de date personale. Webmasterul recomandă tuturor părinților și/ sau tutorilor legali să informeze și să instruiască minorii cu privire la utilizarea responsabilă și în siguranță a datelor personale în momentul folosirii internetului.
            Anumite secțiuni ale acestui site este indicată/ necesară realizarea unui stocaj de informație pe computerul Dumneavoastră sub formă de cookies sau fișier de date similar cu acesta. Rolul acestuia este de a ajuta webmasterul să construiască și să rafineze conținutul site-ului în funcție de interesele și preferințele utilizatorilor. În structura fiecărui browser internet există posibilitatea de a șterge aceste fișiere (sau de a bloca primirea lor, sau de a primi un mesaj de informare privitor la acestea). Vă recomandăm să studiați instrucțiunile de utilizare ale browserului Dumneavoastră pentru o mai bună gestionare a acestui tip de fișiere.

            Limitarea răspunderii.

            În limita permisă de legea aplicabilă, webmasterul nu va fi răspunzător pentru nici un fel de daune (incluzând fără limitare, prejudicii rezultând din profit nerealizat, întreruperea activității comerciale, pierderea de informații referitoare la activitatea comercială sau alte pierderi de natură pecuniară) decurgând din utilizarea site-ului, chiar dacă webmasterul a fost informat cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de prejudicii.
            Orice parte ce se consideră a fi vătămată sau prejudiciată de materialele incluse pe acest site (www.dorinm.ro și anterioarele) va informa webmasterul prin mail (dorinm@email.com) cu privire la drepturile sale urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la informare webmasterul să se conformeze dacă este cazul sau să informeze partea respectiva privitor la poziția sa.

            Realizatorii sitului Dorin M - "Apriori PHOENIX Romanian Project" (www.dorinm.ro și anterioarele) încearcă prin tot ceea ce le stă la dispoziție să creeze pentru Dvs. (și pentru ei) un grupaj de instrumente/ documente de o calitate și acuratețe maxim posibilă lumii web la momentul realizării respectivelor. Suplimentar, aceste materiale sunt fie realizate de profesioniști bine documentați în diverse domenii particulare, fie verificate/ aprobate de aceștia. Cu toate acestea este bine să rețineți ca webmasterul nu garantează acuratețea și/ sau actualitatea materialelor inserate și nu își asumă nici o răspundere pentru nici o eroare sau omisiune cuprinsă în conținutul acestui site, în special datorită faptului că sursa principală de realizare a materialelor este reprezentă de world wide web.

            Webmasterul poate modifica acești termeni și condițiile de utilizare în orice moment fără nici un fel de informare prealabilă. Utilizatorii sunt răspunzători de luarea la cunoștință și de conformarea cu oricare și toate noile prevederi ce pot apărea în termenii și condițiile acestui site.

            Toate drepturile rezervate.Powered by Medow
(2001...2010 dorinm.ro) Ultimul update: 31.Mai.2007