To AFFAIR/ Pentru AFACERI

Catre paginile To Affair/ Pentru afaceri Dorin M

Către paginile cumpără

Cumpără

(Click/ Atinge "logo" pentru a selecta ceea ce doreşti)

            Colecţie de materiale documentare (referate, prelucrări de informaţii, analize, dezvoltări de subiecte, link-uri utile, etc) utile pentru a susţine orice efort al Dumneavoastră în ceea ce privesc deciziile de cumpărare. "Pieţele" abordate sunt deosebit de diverse dar efortul principal va fi orientat (iniţial) spre elementele legate de imobile (case, etc) şi de implementarea la nivelul acestora a elementelor legate de energia verde (solară, eoliană, în general neconvenţională) precum şi de diversele forme de întreţinere şi/ sau îmbunătăţire a acestora per ansamblu.

Către paginile vinde

Vinde

           Colecţie de materiale documentare (referate, prelucrări de informaţii, analize, dezvoltări de subiecte, link-uri utile, etc) utile pentru a susţine orice efort al Dumneavoastră în ceea ce privesc deciziile de vânzare. "Pieţele" abordate sunt deosebit de diverse dar efortul principal va fi orientat (iniţial) spre elementele legate de imobile (case, etc) şi de implementarea la nivelul acestora a elementelor legate de energia verde (solară, eoliană, în general neconvenţională) precum şi de diversele forme de întreţinere şi/ sau îmbunătăţire a acestora per ansamblu ce pot constitui o formă de vânzare sau prestare servicii ce ţin de afacerea Dumneavoastră.

Către paginile intermediază

Intermediază

            Colecţie de materiale documentare (referate, prelucrări de informaţii, analize, dezvoltări de subiecte, link-uri utile, etc) utile pentru a susţine orice efort al Dumneavoastră în ceea ce privesc deciziile de intermediere/ comisionare. "Pieţele" abordate sunt deosebit de diverse dar efortul principal va fi orientat (iniţial) spre elementele legate de imobile (case, etc) şi de implementarea la nivelul acestora a elementelor legate de energia verde (solară, eoliană, în general neconvenţională) precum şi de diversele forme de întreţinere şi/ sau îmbunătăţire a acestora per ansamblu.

Către paginile speculează

Speculează

            Colecţie de materiale documentare (referate, prelucrări de informaţii, analize, dezvoltări de subiecte, link-uri utile, etc) utile pentru a susţine orice efort al Dumneavoastră în ceea ce privesc deciziile speculative. "Pieţele" abordate sunt deosebit de diverse dar efortul principal va fi orientat (iniţial) spre elementele legate cursurile valutare, elementele bancare de finanţare, elementele generale de finanţare (cum ar fi finanţările europene), cursurile bursiere (inclusiv elemente tehnice legate de funcţionarea acestora şi operaţiile) ce pot fi efectuate pe pieţele conexe.

notă/ note/ nota.

            Pentru moment, toate paginile acestei secţiuni sunt anexate în forma lor "veche" (necosmetizată) şi nu beneficiază de traducere/ translare. Mulţumesc pentru înţelegere!

            For now, all pages of this section are attached in their "old" form (without "uplifting") and do not have translation. Thanks for your understanding!

            Pour l'instant, toutes les pages de cette section sont attachées dans leur "ancienne" forme (sans "actualisations") et n'ont pas de traduction. Merci pour votre compréhension!

            Vorerst sind alle Seiten dieses Abschnitts in ihrer "alten" Form angehängt (ohne "Aktualisierungen") und haben keine Übersetzung. Danke für dein Verständnis!

            Per ora, tutte le pagine di questa sezione sono allegate nel loro "vecchio" modulo (senza "attualizzazioni") e non hanno traduzione. Grazie per la tua comprensione!

            Por ahora, todas las páginas de esta sección están adjuntas en su forma "antigua" (sin "actualizaciones") y no tienen traducción. ¡Gracias por su comprensión!

            Por enquanto, todas as páginas desta seção estão anexadas em sua forma "antiga" (sem "atualizações") e não têm tradução. Obrigado pela sua compreensão!