Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 7
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 0,29 M; Imprimare: 10 pag. A4

Planul de conturi general

(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.
            Nota: Pasivele încep prin a se credita - Activele încep prin a se debita.
CONT
financiară
CONT
bugetară
CONT
bancară
DENUMIRE
FUNCŢIE
-
-
-
CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI.
CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI SI FINANŢĂRI.
CLASA 7 - VENITURI.
-
-
-
-
70. CIFRA DE AFACERI NETĂ.
70. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ECONOMICE.
70. VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (BANCARĂ).
-
700 - - Venituri din vânzarea produselor (numai PCCS).
Pasiv
701
701
701
Venituri din vânzarea produselor finite (+PCPFJSP).
Venituri din vânzarea produselor finite.
Venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare.
Pasiv
-
-
7011 Dobânzi de la Banca Naţionala a României.
Pasiv
-
-
7012 Dobânzi de la conturile de corespondent.
Pasiv
-
-
7013 Dobânzi de la conturile de depozite la instituţii de credit.
Pasiv
-
-
70131 Dobânzi de la depozitele la vedere.
Pasiv
-
-
70132 Dobânzi de la depozitele la termen.
Pasiv
-
-
70133 Dobânzi de la depozitele colaterale.
Pasiv
-
-
7014 Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit.
Pasiv
-
-
70141 Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta.
Pasiv
-
-
70142 Dobânzi de la creditele la termen.
Pasiv
-
-
70143 Dobânzi de la creditele financiare.
Pasiv
-
-
7015 Dobânzi de la operaţiunile reverse repo şi titlurile luate cu împrumut (valorile primite în pensiune).
Pasiv
-
-
70151 Dobânzi de la operaţiunile reverse repo de pe o zi pe alta (valorile primite în pensiune de pe o zi pe alta).
Pasiv
-
-
70152 Dobânzi de la operaţiunile reverse repo la termen (valorile primite în pensiune la termen).
Pasiv
- - 70153 Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut de pe o zi pe alta.
Pasiv
- - 70154 Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut la termen.
Pasiv
-
-
7016 Venituri din operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Pasiv
-
-
70161 Dobânzi de la contul curent la casa centrală.
Pasiv
-
-
70162 Dobânzi de la depozitele la casa centrală.
Pasiv
-
-
70163 Dobânzi de la creditele acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Pasiv
-
-
70164 Dobânzi privind valorile de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Pasiv
-
-
70168 Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Pasiv
-
-
70169 Comisioane.
Pasiv
-
-
7017 Alte venituri din dobânzi.
Pasiv
-
-
70171 Dobânzi privind titlurile cu posibilitatea de râscumparare.
Pasiv
-
-
70172 Report/ deport.
Pasiv
-
-
70179 Venituri diverse din dobânzi.
Pasiv
-
-
7018 Dobânzi din creanţe restante.
Pasiv
-
-
7019 Comisioane.
Pasiv
702
702
702
Venituri din vânzarea semifabricatelor (+PCPFJSP).
Venituri din vânzarea semifabricatelor.
Venituri din operaţiunile cu clientela.
Pasiv
-
-
7021 Dobânzi de la creanţe comerciale şi credite acordate clientelei.
Pasiv
-
-
70211 Dobânzi de la operaţiunile de scont, forfetare şi alte creanţe comerciale.
Pasiv
-
-
70212 Dobânzi de la operaţiunile de factoring.
Pasiv
-
-
70213 Dobanzi de la creditele de trezorerie.
Pasiv
-
-
70214 Dobânzi de la creditele de consum şi vânzări în rate (pentru export).
Pasiv
-
-
70215 Dobânzi de la creditele pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior (echipament).
Pasiv
-
-
70216 Dobânzi de la creditele pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente (bunuri imobiliare).
Pasiv
-
-
70217 Dobânzi de la creditele pentru investiţii imobiliare (acordate clientelei).
Pasiv
- - 70218 Dobânzi de la alte credite acordate clientelei.
Pasiv
-
-
7022 Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor financiare (clientelei financiare).
Pasiv
-
-
70221 Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta.
Pasiv
-
-
70222 Dobânzi de la creditele la termen.
Pasiv
-
-
7023 Dobânzi de la valorile primite în pensiune (operaţiunile reverse repo şi titlurile luate cu împrumut).
Pasiv
-
-
70231 Dobânzi de la valorile primite în pensiune de pe o zi pe alta (operaţiunile reverse repo de pe o zi pe alta).
Pasiv
-
-
70232 Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen (operaţiunile reverse repo la termen).
Pasiv
- - 70233 Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut de pe o zi pe alta.
Pasiv
- - 70234 Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut la termen.
Pasiv
-
-
7024 Dobânzi de la conturile de plăţi (curente) debitoare.
Pasiv
-
-
7027 Alte venituri din dobânzi.
Pasiv
-
-
70271 Dobânzi privind titlurile cu posibilitate de răscumpărare.
Pasiv
-
-
70272 Report/ deport.
Pasiv
-
-
70279 Venituri din diverse dobânzi.
Pasiv
-
-
7028 Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice (depreciate).
Pasiv
-
-
7029 Comisioane.
Pasiv
703
703
703
Venituri din vânzarea produselor reziduale (+PCPFJSP).
Venituri din vânzarea produselor reziduale.
Venituri din operaţiunile cu titluri (şi alte instrumente financiare).
Pasiv
-
-
7031 Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată (Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării).
Pasiv
- - 70311 Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării.
Pasiv
- - 70312 Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării.
Pasiv
-
-
7032 Venituri din titlurile de tranzacţie (Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere).
Pasiv
- - 70321 Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
Pasiv
- - 70322 Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
Pasiv
-
-
7033 Venituri din titlurile de plasament (aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării).
Pasiv
-
-
70331 Dobânzi.
Pasiv
-
-
70333 Dividende şi venituri asimilate.
Pasiv
-
-
70336 Venituri din cesiune.
Pasiv
-
-
7034 Venituri din titlurile de investiţie (aferente investiţiilor păstrate până la scadenţă).
Pasiv
-
-
70341 Dobânzi.
Pasiv
-
-
70342 Venituri din prime (Câştiguri din cesiune).
Pasiv
- - 70343 Venituri din cesiune.
Pasiv
- - 7035 Venituri aferente instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost.
Pasiv
- - 70351 Dividende şi venituri asimilate.
Pasiv
- - 70352 Câştiguri din cesiune.
Pasiv
-
-
7036 Venituri din datorii constituite prin titluri.
Pasiv
-
-
7037 Venituri diverse din operaţiunile cu titluri (şi alte instrumente financiare).
Pasiv
-
-
7038 Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice (depreciate).
Pasiv
-
-
7039 Comisioane.
Pasiv
704
704
704
Venituri din (lucrări executate şi) servicii prestate (+PCCS+PCPFJSP).
Venituri din lucrări executate şi servicii prestate.
Venituri din operaţiuni de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare (, locaţie simpla şi asimilate).
Pasiv
-
-
7041 Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar (Venituri din operaţiunile de leasing şi asimilate).
Pasiv
-
-
70411 Venituri din chirii.
Pasiv
-
-
70413 Venituri din cesiunea imobilizărilor date în leasing şi asimilate.
Pasiv
-
-
70414 Venituri din provizioane pentru operaţiunile de leasing şi asimilate.
Pasiv
-
-
70419 Alte venituri din operaţiunile de leasing şi asimilate.
Pasiv
-
-
7042 Venituri din operaţiuni de lesing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare (Venituri din operaţiunile de locaţie simplă).
Pasiv
-
-
70421 Venituri din chirii.
Pasiv
-
-
70423 Venituri din cesiunea imobilizărilor date în locaţie simplă.
Pasiv
-
-
70424 Venituri din provizioane pentru operaţiunile de locaţie simplă.
Pasiv
-
-
70429 Alte venituri din operaţiunile de locaţie simplă.
Pasiv
-
-
7048 Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice (depreciate).
Pasiv
- - 7049 Comisioane. Pasiv
705
705
705
Venituri din studii şi cercetări (+PCPFJSP).
Venituri din studii şi cercetări.
Venituri din credite subordonate, părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţilor de portofoliu.
Pasiv
-
-
7051 Dobânzi de la creditele subordonate la termen.
Pasiv
-
-
7052 Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată.
Pasiv
-
-
7053 Dividende şi venituri asimilate.
Pasiv
-
-
7058 Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice (depreciate).
Pasiv
- - 7059 Comisioane. Pasiv
706
706
706
Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (+PCPFJSP).
Venituri din chirii.
Venituri din operaţiunile de schimb.
Pasiv
-
-
7061 Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută (operaţiunile de schimb şi arbitraj).
Pasiv
-
-
7069 Comisioane.
Pasiv
707
707
707
Venituri din vânzarea mărfurilor (+PCCS+PCPFJSP).
Venituri din vânzarea mărfurilor.
Venituri din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate.
Pasiv
-
-
7071 Venituri din angajamente de creditare (finanţare).
Pasiv
-
-
70711 Venituri din angajamente de finanţare în favoarea instituţiilor de credit.
Pasiv
-
-
70712 Venituri din angajamente de finanţare în favoarea clientelei.
Pasiv
-
-
7072 Venituri din garanţiile financiare (angajamentele de garanţie).
Pasiv
-
-
70721 Venituri din garanţiile financiare (angajamentele de garanţie) în favoarea instituţiilor de credit.
Pasiv
-
-
70722 Venituri din garanţiile financiare (angajamentele de garanţie) în favoarea clientelei.
Pasiv
-
-
7074 Venituri privind operaţiunile cu instrumente (financiare) derivate (deţinute în vederea tranzacţionării).
Pasiv
-
-
70741 Venituri (Câştiguri) privind instrumentele derivate pe cursul de schimb (rata dobânzii/ Venituri privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate de dobândă).
Pasiv
-
-
70742 Venituri (Câştiguri) privind instrumentele derivate pe rata dobânzii (instrumente de capitaluri proprii/ Venituri privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate de curs de schimb).
Pasiv
- - 70743 Venituri (Câştiguri) privind instrumentele derivate pe acţiuini şi indici bursieri (cursul de schimb).
Pasiv
- - 70744 Venituri privind operaţiunile cu alte instrumente derivate (Câştiguri privind instrumentele derivate pe riscul de credit). Pasiv
- - 70745 Câştiguri privind instrumentele derivate pe mărfuri. Pasiv
- - 70746 Câştiguri privind alte instrumente derivate. Pasiv
- - 70747 Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate (Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficiată)). Pasiv
-
-
70748 Venituri privind operaţiunile cu instrumente financiare derivate, altele decât cele de dobândă şi curs de schimb.
Pasiv
-
-
70749 Comisioane.
Pasiv
- - 7075 Venituri din instrumentele de acoperire (Câştiguri privind contabilitatea de acoperire).
Pasiv
- - 70751 Câştiguri privind instrumentele de acoperire a valorii juste.
Pasiv
- - 70752 Câştiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie.
Pasiv
- - 70753 Câştiguri privind instrumentele acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste.
Pasiv
- - 7076 Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de  rată a dobânzii.
Pasiv
-
-
7077 Venituri din alte angajamente date.
Pasiv
708
708
708
Venituri din activităţi diverse (+PCCS+PCPFJSP).
Venituri din activităţi diverse.
Venituri din prestaţiile de servicii financiare.
Pasiv
-
-
7081 Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit.
Pasiv
-
-
7082 Comisioane privind operaţiunile cu titluri efectuate în contul clientelei.
Pasiv
-
-
7083 Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă.
Pasiv
-
-
70831 Comisioane din activităţile de asistenţa şi consultanţă pentru persoane fizice.
Pasiv
-
-
70832 Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane juridice.
Pasiv
-
-
70839 Alte comisioane.
Pasiv
-
-
7085 Venituri privind mijloacele de plată.
Pasiv
-
-
7087 Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare.
Pasiv
709
709
709
Reduceri comerciale acordate (+PCCS).
Variaţia stocurilor.
Alte venituri din activitatea de exploatare (bancară).
Pasiv
-
-
7092 Cota - parte privind activităţile şi activele controlate în comun (Cota-parte privind operaţiunile de exploatare bancară efectuate în comun).
Pasiv
-
-
7093 Cheltuieli refacturate privind activităţile şi activele controlate în comun (operaţiunile de exploatare bancară efectuate în comun).
Pasiv
-
-
7094 Transferuri de cheltuieli de exploatare bancară.
Pasiv
- - 7095 Venituri din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii (Conturile deschise în cadrul contului 7095 se utilizează numai de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar).
Pasiv
- - 70951 Dobânzi de la conturile curente.
Pasiv
- - 70952 Dobânzi de la depozitele la termen.
Pasiv
- - 70953 Dobânzi de la certificatele de depozit.
Pasiv
- - 70954 Dobânzi de la alte instrumente financiare.
Pasiv
- - 70955 Dobânzi privind valorile de recuperat.
Pasiv
- - 70959 Comisioane. Pasiv
-
-
7099 Venituri diverse de exploatare bancară.
Pasiv
 -
-
-
71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRTODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE (VARIANŢIA STOCURILOR).
71. ALTE VENITURI OPERAŢIONALE.
-
710 - - Venituri aferente costului producţiei (numai PCCS).
Pasiv
711
-
-
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (Variaţia stocurilor) (+PCPFJSP).
Bifunctional/ rectificativ
712 - - Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie
Bifunctional/ rectificativ
-
714
-
Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi (+PCTC).
Pasiv
- 718 - Alte venituri ale trezoreriei statului (+PCTC).
Pasiv
- 718.01 - Venituri din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (numai PCTC).
Pasiv
- 718.02 - Venituri din creanţe externe ale României (numai PCTC). Pasiv
-
719
-
Alte venituri operaţionale (+PCTC).
Pasiv
- 719.09 - Venituri din alte operaţiuni în lei derulate prin contul curent general al trezoreriei statului (numai PCTC).
Pasiv
-
-
-
72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI.
72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE ACTIVE FIXE.
-
721
721
-
Venituri din producţia de imobilizări necorporale (+PCCS+PCPFJSP).
Venituri din producţia de active fixe necorporale.
Pasiv
722
722
-
Venituri din producţia de imobilizări corporale (+PCCS+PCPFJSP).
Venituri din producţia de active fixe corporale.
Pasiv
-
-
-
73. VENITURI FISCALE.
-
-
730
-
Impozit pe venit, profit şi căştiguri din capital de la persoane juridice.
Pasiv
-
7301
-
Impozit pe profit.
Pasiv
-
7302
-
Alte impozite pe venit, profit şi căştiguri din capital de la persoane juridice.
Pasiv
731
731
-
Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor (numai PCPJFSP).
Impozit pe venit, profit şi căştiguri din capital de la persoane fizice.
Pasiv
7311 7311
-
Venituri din cotizaţiile şi taxele de înscriere ake membrilor (numai PCPJFSP).
Impozit pe venit.
Pasiv
7312 7312
-
Venituri din  contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor (numai PCPJFSP).
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit.
Pasiv
732
732
-
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare (numai PCPJFSP).
Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital.
Pasiv
-
7321
-
Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital.
Pasiv
733
733
-
Impozit pe salarii.
Pasiv
7331 - - Venituri din donaţii (numai PCPJFSP).
Pasiv
7332 - - Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (numai PCPJFSP).
Pasiv
734
734
-
Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute prin plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).
Impozite şi taxe pe proprietate.
Pasiv
7341 - - Venituri din dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).
Pasiv
7342 - - Venituri din dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
735
735
-
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (numai PCPJFSP).
Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii.
Pasiv
-
7351
-
Taxa pe valoarea adăugată.
Pasiv
-
7352
-
Sume defalcate din TVA.
Pasiv
-
7353
-
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii.
Pasiv
-
7354
-
Accize.
Pasiv
-
7355
-
Taxe si servicii specifice.
Pasiv
-
7356
-
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi.
Pasiv
736
736
-
Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/ sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri (numai PCPJFSP).
Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene.
Pasiv
-
7361
-
Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene.
Pasiv
737 - - Venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare şi funcţionare (numai PCPJFSP).
Pasiv
738 - - Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică (numai PCPJFSP).
Pasiv
739
739
-
Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).
Alte impozite şi taxe fiscale.
Pasiv
7391 - - Venituri din cote-părţi primite potrivit statutului (numai PCPJFSP).
Pasiv
7392 - - Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din străinătate şi subvenţii pentru venituri (numai PCPJFSP). Pasiv
7393 - - Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube şi din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare (numai PCPJFSP). Pasiv
7394 - - Venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
7395 - - Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (numai PCPJFSP). Pasiv
7396 - - Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (numai PCPJFSP). Pasiv
7397 - - Venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive (numai PCPJFSP). Pasiv
7398 - - Venituri obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit legislaţiei în vigoare (numai PCPJFSP). Pasiv
7399 - - Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
-
-
-
74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE.
74. VENITURI DIN CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI.
74. VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE.
-
741
-
741
Venituri din subvenţii de exploatare (+PCCS+PCPJFSP).
Cota-parte din cheltuielile sediului social (Cheltuieli refacturate).
Pasiv
7411
-
7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri) (+PCPJFSP).
Cheltuieli refacturate societăţilor grupului.
Pasiv
7412
-
7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile (+PCPJFSP).
Cheltuieli refacturate altor societăţi.
Pasiv
7413
-
-
Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe (+PCPJFSP).
Pasiv
7414
-
-
Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului (+PCPJFSP).
Pasiv
7415
-
-
Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţia socială (+PCPJFSP).
Pasiv
7416
-
-
Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (+PCPJFSP).
Pasiv
7417
-
-
Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (+PCPJFSP).
Pasiv
7418
-
-
Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (+PCPJFSP).
Pasiv
-
-
742
Câştiguri din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justă (Cota-parte privind operaţiunile de exploatare nebancare efectuate în comun).
Pasiv
-
-
743
Cota-parte din cheltuielile sediului social.
Pasiv
- - 744 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (investiţii imobiliare).
Pasiv
-
745
745
Contribuţiile angajatorilor.
Venituri din cedarea părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu.
Pasiv
-
7451
-
Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale.
Pasiv
-
7452
-
Contributiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj.
Pasiv
-
7453
-
Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate.
Pasiv
-
7454
-
Contributiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Pasiv
-
7455
-
Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate.
Pasiv
-
7459
-
Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori.
Pasiv
-
746
746
Contribuţiile asiguraţilor.
Venituri din cedarea şi casarea (cesiunea) imobilizărilor corporale şi necorporale.
Pasiv
-
7461 7461 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale.
Venituri din cedarea şi casarea (cesiunea) imobilizărilor corporale.
Pasiv
-
7462 7462 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj.
Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale (Venituri din cesiunea imobilizarilor financiare).
Pasiv
-
7463
-
Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate.
Pasiv
-
7469
-
Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale.
Pasiv
-
-
747
Venituri accesorii (din reevaluarea imobilizărilor).
Pasiv
-
-
7471 Venituri din alte activităţi (reevaluarea imobilizărilor necorporale/ Venituri privind imobilele legate de exploatare).
Pasiv
-
-
7472 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (Venituri din activităţi nebancare).
Pasiv
-
-
7479 Alte venituri accesorii.
Pasiv
-
-
74791 Venituri din operaţiuni de intermediere în domeniul asigurărilor.
Pasiv
- - 74799 Venituri accesorii diverse.
Pasiv
- - 748 Venituri accesorii.
Pasiv
- - 7481 Venituri din alte activităţi.
Pasiv
- - 7489 Alte venituri accesorii.
Pasiv
- - 74891 Venituri din operaţiuni de intermediere în domeniul asigurărilor.
Pasiv
- - 74899 Venituri accesorii diverse.
Pasiv
-
-
749
Alte venituri diverse din exploatare.
Pasiv
-
-
7491 Transferuri de cheltuieli de exploatare nebancară.
Pasiv
-
-
7492 Cota-parte din subvenţii de investiţii (aferente activelor) trecută la venituri.
Pasiv
-
-
7493 Venituri din subvenţii de exploatare (privind veniturile).
Pasiv
-
-
74931 Venituri din subvenţii de exploatare aferente veniturilor din activitatea de exploatare (bancară/ pentru activitatea de exploatare).
Pasiv
-
-
74932 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile (pentru stocuri).
Pasiv
-
-
74933 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului (pentru plata angajaţilor).
Pasiv
-
-
74934 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţia socială.
Pasiv
-
-
74935 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare.
Pasiv
-
-
74936 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri.
Pasiv
-
-
7494 Venituri din producţia de imobilizări.
Pasiv
-
-
7495 Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor.
Pasiv
- - 7496 Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare.
Pasiv
-
-
7499 Alte venituri.
Pasiv
-
-
74991 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi.
Pasiv
-
-
74992 Venituri din donaţii (şi subvenţii).
Pasiv
-
-
74997 Alte venituri diverse de exploatare.
Pasiv
-
-
-
75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE.
75. VENITURI NEFISCALE.
-
750 - - Alte venituri din exploatare (numai PCCS).
Pasiv
-
750
-
Venituri din proprietate.
Pasiv
-
751
-
Venituri din vânzări de bunuri şi servicii (+PCTC).
Pasiv
-
7511
-
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi.
Pasiv
-
7512
-
Venituri din taxe administrative, eliberări permise.
Pasiv
-
7513
-
Amenzi, penalităţi şi confiscări (+PCTC).
Pasiv
-
7514
-
Diverse venituri (+PCTC).
Pasiv
-
7515
-
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări).
Pasiv
754 - - Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi (+PCPJFSP).
Pasiv
758
-
-
Alte venituri din exploatare (+PCPJFSP).
Pasiv
7581
-
-
Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi (+PCPJFSP).
Pasiv
7582
-
-
Venituri din donaţii (şi subvenţii) primite (+PCPJFSP).
Pasiv
7583
-
-
Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (+PCPJFSP).
Pasiv
7584
-
-
Venituri din subvenţii pentru investiţii (+PCPJFSP).
Pasiv
7588
-
-
Alte venituri din exploatare (+PCPJFSP).
Pasiv
-
-
-
76. VENITURI FINANCIARE.
76. VENITURI FINANCIARE.
76. VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERĂRI DE CREANŢE (AMORTIZATE ŞI AJUSTAREA LA INFLAŢIE).
-
761
-
761
Venituri din imobilizări financiare (+PCPJFSP).
Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare (provizioane pentru creanţe din operaţiuni interbancare).
Pasiv
7611
-
7611 Venituri din acţiuni (titluri de participare deţinute) la entităţile afiliate (/ la filiale din cadrul grupului) (+PCPJFSP).
Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (provizioane specifice de risc de credit).
Pasiv
7612
-
7612 Venituri din titluri de participare deţinute la societăţile din afara grupului (acest subcont nu mai figurează în documentatiile de armonizare).
Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare (provizioane specifice de risc de dobândă).
Pasiv
7613
-
7613 Venituri din interese de participare (/ titluri de participare deţinute în întreprinderi asociate din cadrul grupului) (+PCPJFSP).
Venituri din ajustări colective pentru pierdei generate dar neidentificate.
Pasiv
7614
-
-
Venituri din titluri de participare deţinute în întreprinderi asociate din afara grupului (acest subcont nu mai figurează în documentatiile de armonizare).
Pasiv
7615
-
-
Venituri din titluri de participare strategice în cadrul grupului (acest subcont nu mai figurează în documentatiile de armonizare).
Pasiv
7616
-
-
Venituri din titluri de participare strategice în afara grupului (acest subcont nu mai figurează în documentaţiile de armonizare). 
Pasiv
7617
-
-
Venituri din alte imobilizari financiare (acest subcont nu mai figurează în documentaţiile de armonizare).
Pasiv
762
-
762
Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (+PCPJFSP).
Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor (provizioane pentru creanţe) din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii.
Pasiv
-
-
7621 Venituri din ajustări pentru deprecierea creditelor (specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual/ provizioane specifice de risc de credit).
Pasiv
-
-
7622 Venituri din ajustări pentru deprecierea dobânzilor (specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare/ provizioane specifice de risc de dobândă).
Pasiv
- - 7623 Venituri din ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate.
Pasiv
763
763
763
Venituri din creanţe imobilizate (+PCPJFSP).
Venituri din creanţe imobilizate (+PCTC).
Venituri din ajustări pentru depreciere (provizioane) privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse.
Pasiv
- 763.09 - Venituri din dobânzi aferente creanţelor imobilizate - bugetul trezoreriei statului (numai PCTC).
Pasiv
-
-
7631 Venituri din ajustări pentru (provizioane) pentru deprecierea titlurilor (şi altor active).
Pasiv
-
-
76311 Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament (reluarea deprecierii activelor financiare disponibile în vederea vânzării/ provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament).
Pasiv
-
-
76312 Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor de investiţii (investiţiilor păstrate până la scadenţă/ provizioane pentru deprecierea titlurilor de investiţii).
Pasiv
- - 7632 Venituri din ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse.
Pasiv
- - 76321 Venituri din ajustări specifice constituite pentru deprecieri identificate la nivel individual.. Pasiv
- - 76322 Venituri din ajustări specifice constituite pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare. Pasiv
- - 76323 Venituri din ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate. Pasiv
-
-
7633 Venituri din ajustări (provizioane) pentru deprecierea stocurilor (şi a activelor similare).
Pasiv
-
-
7637 Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse (provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice).
Pasiv
764
764
764
Venituri din investiţii financiare cedate (+PCPJFSP).
Venituri din investiţii financiare cedate (+PCTC).
Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate (provizioane pentru valori imobilizate).
Pasiv
7641
-
7641 Venituri din imobilizări financiare cedate (+PCPJFSP).
Venituri din ajustări (provizioane) pentru deprecierea părţilor (titlurilor de participare) deţinute în (filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun) cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu.
Pasiv
7642
-
7642 Câştiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate (+PCPJFSP).
Venituri din ajustări (provizioane) pentru deprecierea imobilizărilor.
Pasiv
-
-
76421 Venituri din ajustări (provizioane) pentru deprecierea imobilizărilor în curs.
Pasiv
-
-
76422 Venituri din ajustări (provizioane) pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (activităţii de exploatare).
Pasiv
-
-
76423 Venituri din ajustări (provizioane) pentru deprecierea imobilizărilor corporale (în afara activităţii de exploatare).
Pasiv
- - 7643 Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar (deprecierea imobilizărilor).
Pasiv
- - 76431 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs. Pasiv
- - 76432 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale. Pasiv
- - 76433 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale. Pasiv
- - 7644 Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar. Pasiv
- - 76441 Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual. Pasiv
- - 76442 Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare. Pasiv
- - 76443 Venituri din ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate. Pasiv
-
-
7647 Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate (provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice).
Pasiv
765
765
765
Venituri din diferenţe de curs valutar (+PCCS+PCPJFSP).
Venituri din diferenţe de curs valutar (+PCACP+PCTC).
Venituri din provizioane.
Pasiv
- 765.03 - Venituri din diferenţe de curs valutar aferente creanţelor externe ale României (numai PCTC).
Pasiv
- 765.04 - Venituri din diferenţe de curs valutar aferente împrumuturilor (numai PCTC). Pasiv
- 765.05 - Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc (numai PCTC). Pasiv
- 765.05.01 - Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - intern (numai PCTC). Pasiv
- 765.05.02 - Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - extern (numai PCTC). Pasiv
- 765.05.03 - Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc - împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate (numai PCTC). Pasiv
- 765.06 - Venituri din diferenţe de curs valutar din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante (numai PCTC). Pasiv
- 765.07 - Venituri din diferenţe de curs valutar din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (numai PCTC). Pasiv
- 765.09 - Venituri din diferenţe de curs valutar din alte operaţiuni derulate prin contul curent general al trezoreriei statului (numai PCTC). Pasiv
-
-
7651 Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură (angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date).
Pasiv
-
-
7652 Venituri din provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (beneficiile angajaţilor/ facilităţi acordate personalului).
Pasiv
- - 76521 Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt.
Pasiv
- - 76522 Venituri din provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit. Pasiv
- - 76523 Venituri din provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare.
Pasiv
- - 76525 Venituri din provizioane pentru alte beneficii postangajare.
Pasiv
- - 76526 Venituri din provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor.
Pasiv
- - 76527 Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncă.
Pasiv
- - 76529 Venituri din provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor.
Pasiv
-
-
7653 Venituri din provizioane pentru risc de ţară (litigii).
Pasiv
-
-
7654 Venituri din provizioane pentru restructurare.
Pasiv
-
-
7655 Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea.
Pasiv
-
-
7656 Venituri din provizioane pentru impozite.
Pasiv
-
-
7657 Venituri din provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit (alte provizioane).
Pasiv
- - 7659 Venituri din alte provizioane.
Pasiv
766
766
766
Venituri din dobânzi (+PCCS+PCPJFSP).
Venituri din dobânzi (+PCACP+PCTC).
Venituri din fondul comercial negativ.
Pasiv
- 766.02 - Venituri din dobânzi aferente bugetului trezoreriei statului (numai PCTC).
Pasiv
- 766.08 - Venituri din dobânzile din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (numai PCTC). Pasiv
- 766.09 - Alte venituri din dobânzi (numai PCTC). Pasiv
767
767
767
Venituri din sconturi obţinute (+PCPJFSP).
Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA.
Venituri din recuperări de creanţe (amortizate).
Pasiv
768
768
-
Alte venituri financiare (+PCCS+PCPJFSP).
Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA.
Pasiv
-
769
769
Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA).
Venituri din ajustarea la inflaţie.
Pasiv
-
-
-
77. VENITURI EXTRAORDINARE.
77. FINANTĂRI, SUBVENŢII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ.
77. VENITURI EXTRAORDINARE.
-
-
770
-
Finanţarea de la buget (+PCTC).
Pasiv
-
7701
-
Finanţarea de la bugetul de stat (+PCAM+PCTC).
Pasiv
-
7702
-
Finanţarea de la bugetele locale.
Pasiv
-
7703
-
Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Pasiv
-
7704
-
Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Pasiv
-
7705
-
Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Pasiv
- 7709 - Finanţarea de la bugetul trezoreriei statului (+PCTC).
Pasiv
771
771
771
Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare (+PCCS+PCPJFSP).
Finanţarea în baza unor acte normative speciale.
Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare.
Pasiv
772
772
-
Venituri din operatii de capital.
Venituri din subvenţii.
Transpus (???)
Pasiv
-
7721
-
Subvenţii de la bugetul de stat.
Pasiv
-
7722
-
Subvenţii de la alte bugete.
Pasiv
-
773
-
Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială.
Pasiv
-
774
-
Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare.
Pasiv
-
7741
-
Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani.
Pasiv
-
7742
-
Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură.
Pasiv
- 775 - Finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare.
Pasiv
-
776
-
Fonduri cu destinaţie specială.
Pasiv
-
778
-
Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile).
Pasiv
-
779
-
Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit.
Pasiv
-
-
-
78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE/ (AJUSTAREA LA INFLAŢIE).
78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE.
78. VENITURI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT (AJUSTAREA LA INFLAŢIE).
-
781
781
781
Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (+PCCS+PCPJFSP).
Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională (+PCTC).
Dobânzi de la conturile curente (Venituri din ajustarea la inflaţie).
Pasiv
7812 7812
-
Venituri din provizioane (pentru riscuri si cheltuieli) (+PCPJFSP).
Venituri din provizioane (+PCTC).
Pasiv
7813 7813
-
Venituri din ajustări (/ provizioane) pentru deprecierea imobilizărilor (+PCPJFSP).
Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor fixe.
Pasiv
7814 7814
-
Venituri din ajustări (/ provizioane) pentru deprecierea activelor circulante (+PCPJFSP).
Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante (+PCTC).
Pasiv
7815
-
-
Venituri din fondul comercial negativ.
Pasiv
- - 782 Dobânzi de la depozitele constituite la instituţii de credit.
Pasiv
- - 7821 Dobânzi de la depozitele la vedere.
Pasiv
- - 7822 Dobânzi de la depozitele la termen.
Pasiv
- - 7823 Dobânzi de la depozitele colaterale.
Pasiv
- - 783 Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit.
Pasiv
- - 7831 Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta.
Pasiv
- - 7832 Dobânzi de la creditele la termen.
Pasiv
- - 784 Dobânzi de la valorile primite în pensiune de la instituţii de credit.
Pasiv
- - 7841 Dobânzi de la valorile primite în pensiune de pe o zi pe alta.
Pasiv
- - 7842 Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen.
Pasiv
- - 785 Dobânzi privind valorile de recuperat de la instituţii de credit.
Pasiv
786
786
-
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (provizioane) (+PCCS+PCPJFSP).
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (+PCTC).
Pasiv
7863 7863
-
Venituri financiare din ajustări (/ provizioane) pentru pierderea de valoare (/ deprecierea) imobilizărilor financiare (+PCPJFSP).
Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare (+PCTC).
Pasiv
7864 7864
-
Venituri financiare din ajustări (/ provizioane) pentru pierderea de valoare (/ deprecierea) activelor circulante (+PCPJFSP).
Venituri din ajustări pentru pierderea din valoare a activelor circulante.
Pasiv
787
-
-
Venituri exceptionale din provizioane.
Eliminat
788
-
-
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare.
Pasiv
- - 789 Comisioane. Pasiv
-
-
-
79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT (acest subcont nu mai figureaza in documentatiile de armonizare).
79. VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ (numai PCPJFSP).
79. VENITURI EXTRAORDINARE.
79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT.
-
-
790
-
Venituri din despăgubiri din asigurări.
Pasiv
791
791
791
Venituri cu destinaţie specială (numai PCPJFSP).
Venituri din impozitul pe profit amânat.
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului.
Venituri din impozitul pe profit amânat.
Pasiv
7911 - - Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment (numai PCPJFSP).
Pasiv
7911.01 - - Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar (numai PCPJFSP). Pasiv
7911.02 - - Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic (numai PCPJFSP). Pasiv
7911.03 - - Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral (numai PCPJFSP). Pasiv
7911.04 - - Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical (numai PCPJFSP). Pasiv
7911.05 - - Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric (numai PCPJFSP). Pasiv
7911.06 - - Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor plastice (numai PCPJFSP). Pasiv
7911.07 - - Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii (numai PCPJFSP). Pasiv
7911.08 - - Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de divertisment (numai PCPJFSP). Pasiv
7919 - - Alte venituri cu destinaţie specială (numai PCPJFSP). Pasiv

NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. PCACP = Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi Plată. PCAM = Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management. PCTC  =  Planul de conturi al trezoreriei centrale.

Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Legenda culorilor

.... Notele şi comentariile autorului documentaţiei.
... Conturi ale contabilităţii financiare.
... Conturi ale contabilităţii bugetare.
... Conturi ale contabilităţii bancare.
... Denumirea veche a conturilor.

Această documentaţie este realizată de Dorin Merticaru, Brăila, România, dorinm@email.com (www.dorinm.ro; www.dorinm.3x.ro), prin realizarea de sinteze din legislaţia română.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 14.Februarie.2012
Powered by Medow