Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 1
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 0,27 M; Imprimare: 9 pag. A4

Planul de conturi general

(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.
            Nota: Pasivele încep prin a se credita - Activele încep prin a se debita.
CONT
financiară
CONT
bugetară
CONT
bancară
DENUMIRE
FUNCŢIE
-
-
-
CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI.
CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI.
CLASA 1 - OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCARE.
-
-
-
-
10 - CAPITAL ŞI REZERVE.
10 - CAPITAL, REZERVE ŞI FONDURI.
10 - CASA ŞI ALTE VALORI.
-
-
100
-
Fondul activelor fixe necorporale.
Pasiv
101
101
101
Capital (Capital social, patrimoniul regiei, etc.) (+PCCS + PCPJFSP).
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.
Casa.
Pasiv
Activ
1011
-
-
Capital subscris nevărsat.
Pasiv
1012
-
-
Capital subscris vărsat.
Pasiv
1015
-
-
Patrimoniul regiei.
Pasiv
1016
-
-
Patrimoniul public (acest subcont mai apare doar la entităţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public).
Pasiv
 -
102
102
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului.
Numerar în ATM-uri şi ASV-uri.
Pasiv
Activ
 -
103
-
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale.
Pasiv
104
104
-
Prime de capital.
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale.
Pasiv
1041
-
-
Prime de emisiune.
Pasiv
1042
-
-
Prime de fuziune/ divizare.
Pasiv
1043
-
-
Prime de aport.
Pasiv
1044
-
-
Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni.
Pasiv
105
105
-
Rezerve din reevaluare (+PCPJFSP).
Rezerve din reevaluare.
Pasiv
1050 - - Rezerve din reevaluarea terenurilor (numai PCPJFSP). Pasiv
1050.01 - - Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
1050.02 - - Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activităţile economice (numai PCPJFSP). Pasiv
1051 1051
-
Rezerve din reevaluare aferente bilanţului de deschidere al primului an de aplicare a ajustării la inflaţie (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri (numai PCPJFSP).
Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri.
Pasiv
1051.01 - - Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
1051.02 - - Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru activităţile economice (numai PCPJFSP). Pasiv
1052 1052
-
Rezerve din reevaluarea construcţiilor (numai PCPJFSP).
Rezerve din  reevaluarea construcţiilor.
Pasiv
1052.01 - - Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
1052.02 - - Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile economice (numai PCPJFSP). Pasiv
1053 1053
-
Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (numai PCPJFSP).
Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.
Pasiv
1053.01 - - Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
1053.02 - - Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile economice (numai PCPJFSP). Pasiv
1054 1054
-
Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare (numai PCPJFSP).
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale.
Pasiv
1054.01 - - Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
1054.02 - - Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare pentru activităţile economice (numai PCPJFSP). Pasiv
1055 1055
-
Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport (numai PCPJFSP).
Rezerve din reevaluarea altor active ale statului.
Pasiv
1055.01 - - Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
1055.02 - - Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru activităţile economice (numai PCPJFSP). Pasiv
1056 - - Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor (numai PCPJFSP). Pasiv
1056.01 - - Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
1056.02 - - Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru activităţile economice (numai PCPJFSP). Pasiv
1057 - - Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale (numai PCPJFSP). Pasiv
1057.01 - - Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
1057.02 - - Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale pentru activităţile economice (numai PCPJFSP). Pasiv
1058
-
-
Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Pasiv
106
106
-
Rezerve (+PCCS+PCPJFSP).
Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (Sapard).
Pasiv
1061
-
-
Rezerve legale (+PCPJFSP).
Pasiv
1062
-
-
Rezerve pentru acţiuni proprii.
Pasiv
1063
-
-
Rezerve statutare sau contractuale (+PCPJFSP).
Pasiv
1064
-
-
Rezerve de valoare justă (acest subcont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate).
Pasiv
1065
-
-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (+PCPJFSP).
Pasiv
1067 - - Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină (acest subcont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate). Bifunctional/ rectificativ
1068
-
-
Alte rezerve (+PCPJFSP).
Pasiv
107
-
-
Rezerve din conversie (sau Rezultatul reportat) (acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate).
Bifunctional/ rectificativ
Transpus (117)
108
-
-
Interese care nu controlează (minoritare) (apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate).
Contul întreprinzătorului privat (eliminat).
Bifunctional/ rectificativ
Transpus (462)
1081
-
-
Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar (minoritare).
Bifunctional/ rectificativ
1082
-
-
Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (minoritare).
Bifunctional/ rectificativ
109
-
109
Acţiuni proprii.
Alte valori.
Activ
1091
-
-
Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt.
Activ
1092
-
-
Acţiuni proprii deţinute pe termen lung.
Activ
1095 - - Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă. Activ
-
-
-
11 - REZULTATUL REPORTAT.
FONDURI  PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ŞI REZULTATUL REPORTAT (numai PCPJFSP)
11 - REZULTATUL REPORTAT.
11 - DECONTĂRI CU BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI.
-
111
-
111
Fondul de dezvoltare (eliminat)
Cont curent  şi depozite la Banca Naţională a României.
Transpus (???)
Activ
-
-
1111 Cont curent la Banca Naţională a României.
Activ
-
-
1112 Depozite la vedere la Banca Naţională a României.
Activ
-
-
1113 Depozite la termen la Banca Naţională a României.
Activ
-
-
1114 Depozite colaterale la Banca Naţională a României.
Activ
- - 1115 Depozite la Banca Naţională a României rambursabile după notificare. Activ
112
-
112
Fondul de participare la profit (eliminat)
Împrumuturi de refinanţare la Banca Naţională a României.
Transpus (421)
Pasiv
-
-
1121 Împrumuturi colateralizate cu active eligibile pentru garantare.
Pasiv
-
-
1122 Împrumuturi lombard (overdraft).
Pasiv
-
-
1123 Alte împrumuturi.
Pasiv
113 - - Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (numai PCPJFSP). Pasiv
114 - - Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (numai PCPJFSP). Pasiv
115 - - Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari (numai PCPJFSP). Pasiv
116 - - Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
117
117
117
Rezultatul reportat (+ PCCS + PCPJFSP).
Rezultatul reportat (+PCTC).
Creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat (creanţe şi datorii asimilate).
Bifuncţional/ rectificativ
1171 117.01 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperată/ neacoperită.
Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).
Rezultatul reportat - instituţii publice finanţate integral din buget (de stat, local, asigurări, sănătate, şomaj).
Rezultatul reportat - instituţii finanţate integral din buget (numai PCAM).
Creanţe ataşate şi sume de amortizat (creanţe ataşate).
Bifunctional/ rectificativ
1171.01 - - Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Bifunctional/ rectificativ
1171.02 - - Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile cu destinaţie specială (numai PCPJFSP). Bifunctional/ rectificativ
- - 11711 Creanţe ataşate. Activ
- - 11712 Sume de amortizat. Bifunctional/ rectificativ
1172 117.02 1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a normelor IAS, mai puţin IAS 29 (acest cont apare doar la agenţii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/ 2001 şi până la închiderea soldului acestui cont).
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită privind activităţile economice (numai PCPJFSP).
Rezultatul reportat - bugetul local.
Datorii ataşate şi sume de amortizat (datorii ataşate).
Bifunctional/ rectificativ
- - 11721 Datorii ataşate. Pasiv
- - 11722 Sume de amortizat. Bifunctional/ rectificativ
1173 117.03
-
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Rezultatul reportat - bugetul asigurărilor sociale de stat.
Bifunctional/ rectificativ
1174 117.04
-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (fundamentale).
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (numai PCPJFSP).
Rezultatul reportat - bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Bifunctional/ rectificativ
1175 117.05
-
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Rezultatul reportat - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Bifunctional/ rectificativ
1176
-
-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.
Bifunctional/ rectificativ
-
117.08
-
Rezultatul reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile (+PCACP+PCAM).
Bifunctional/ rectificativ
-
117.09
-
Rezultatul reportat - bugetul de stat (+PCTC).
Bifunctional/ rectificativ
-
117.10
-
Rezultatul reportat - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
Bifunctional/ rectificativ
- 117.11 - Rezultatul reportat - bugetul trezoreriei statului (+PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 117.12 - Rezultatul reportat - trezoreria centrală (+PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 117.13 - Rezultatul reportat - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (+PCTC). Bifunctional/ rectificativ
-
117.15
-
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reevaluare.
Bifunctional/ rectificativ
118
-
-
Alte fonduri (eliminat)
Transpus (106)
119
-
-
Repartizări la fondul de dezvoltare (eliminat)
Transpus (???)
-
-
-
12 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (+PCCS+PCPJFSP).
12 - REZULTATUL PATRIMONIAL.
12 - CONTURI DE CORESPONDENT.
-
121
121
121
Profit sau pierdere (+PCCS).
Excedent/ profit sau deficit/ pierdere (numai PCPJFSP).
Rezultatul patrimonial (+PCTC).
Conturi de corespondent la instituţii de credit (/ bănci) (nostro).
Bifunctional/ rectificativ
Activ
-
121.01
-
Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din buget (de stat, local, asigurări sociale, şomaj, sănătate) (+PCAM).
Bifunctional/ rectificativ
-
121.02
-
Rezultatul patrimonial - bugetul local.
Bifunctional/ rectificativ
-
121.03
-
Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat.
Bifunctional/ rectificativ
-
121.04
-
Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Bifunctional/ rectificativ
-
121.05
-
Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Bifunctional/ rectificativ
-
121.08
-
Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile (+PCACP+PCAM).
Bifunctional/ rectificativ
-
121.09
-
Rezultatul patrimonial - bugetul de stat (+PCTC).
Bifunctional/ rectificativ
-
121.10
-
Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
Bifunctional/ rectificativ
- 121.11 - Rezultatul patrimonial - bugetul trezoreriei statului (+PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 121.12 - Rezultatul patrimonial - trezoreria centrală (+PCTC). Bifunctional/ rectificativ
- 121.13 - Rezultatul patrimonial - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (+PCTC). Bifunctional/ rectificativ
1211 - - Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Bifunctional/ rectificativ
1211.01 - - Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Bifunctional/ rectificativ
1211.02 - - Excedent sau deficit privind activităţile cu destinaţie specială (numai PCPJFSP). Bifunctional/ rectificativ
1212 - - Profit sau pierdere privind activităţile economice (numai PCPJFSP). Bifunctional/ rectificativ
-
-
122
Conturi de corespondent ale instituţiilor de credit (/ băncilor) (loro).
Pasiv
-
-
127
Creanţe şi datorii asimilate.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
1271 Creanţe ataşate.
Activ
-
-
1272 Datorii ataşate.
Pasiv
129
-
-
Repartizarea profitului (+PCCS).
Repartizarea excedentului/ profitului (numai  PCPJFSP).
Activ
1291 - - Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Activ
1292 - - Repartizarea profitului privind activităţile economice (numai PCPJFSP). Activ
-
-
-
13 - SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII (eliminat).
SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII (numai pentru PCPJFSP)
13 - FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
13 - DEPOZITE INTERBANCARE
-
131
131
131
Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (eliminat).
Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (numai PCPJFSP).
Fondul de rulment.
Depozite la instituţii de credit (/ bănci).
Activ
-
-
1311 Depozite la vedere la instituţii de credit (/ bănci).
Activ
-
-
1312 Depozite la termen la instituţii de credit (/ bănci).
Activ
-
-
1313 Depozite colaterale la instituţii de credit (/ bănci).
Activ
- - 1314 Depozite la instituţii de credit rambursabile după notificare. Activ
-
-
1317 Creanţe ataşate şi sume de amortizat (creanţe ataşate).
Bifunctional/ rectificativ
- - 13171 Creanţe ataşate. Activ
- - 13172 Sume de amortizat. Bifunctional/ rectificativ
132
132
132
Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (eliminat).
Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (numai  PCPJFSP).
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat.
Depozite ale instituţiilor de credit (/ băncilor).
Pasiv
-
-
1321 Depozite la vedere ale instituţiilor de credit (/ băncilor).
Pasiv
-
-
1322 Depozite la termen ale instituţiilor de credit (/ băncilor).
Pasiv
-
-
1323 Depozite colaterale ale instituţiilor de credit (/ băncilor).
Pasiv
- - 1324 Depozite ale instituţiilor de credit rambursabile după notificare. Pasiv
-
-
1327 Datorii ataşate şi sume de amortizat (datorii ataşate).
Bifunctional/ rectificativ
- - 13271 Datorii ataşate. Pasiv
- - 13272 Sume de amortizat. Bifunctional/ rectificativ
133
133
-
Donaţii pentru investiţii (eliminat).
Donaţii  pentru investiţii (numai  PCPJFSP).
Fondul de rezervă constituit conform OUG nr. 150/ 2002.
Pasiv
134
134
-
Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (eliminat).
Plusuri de inventar de natura  imobilizărilor (numai PCPJFSP).
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local.
Pasiv
-
135
-
Fondul de risc (+PCTC).
Pasiv
- 135.01 - Fond de risc - comisioane de risc (numai PCTC). Pasiv
- 135.02 - Fond de risc - majorări de îmtârziere (numai PCTC). Pasiv
- 135.02.01 - Fond de risc - majorări de îmtârziere cuvenite fondului de risc pentru neplata comisioanelor de risc (numai PCTC). Pasiv
- 135.02.02 - Fond de risc - majorări de îmtârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzi şi a altor costuri aferente împrumuturilor (numai PCTC). Pasiv
- 135.02.03 - Fond de risc - majorări de îmtârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor costuri aferente împrumuturilor cu delegare de autoritate (numai PCTC). Pasiv
- 135.03 - Fond de risc - dobânzi (numai PCTC). Pasiv
- 135.03.01 - Fond de risc - dobânzi aferente disponibilităţilor (numai PCTC). Pasiv
- 135.03.02 - Fond de risc - dobânzi aferente debitelor eşalonate la plată (numai PCTC). Pasiv
- 135.04 - Fond de risc - sume primite de la bugetul de stat (numai PCTC). Pasiv
- 135.05 - Fond de risc - creanţe stinse conform legii (numai PCTC). Pasiv
- 135.05.01 - Fond de risc - creanţe stinse conform legii - rate de capital, dobânzi şi alte costuri achitate în contul garanţiilor de stat executate (numai PCTC). Pasiv
- 135.06 - Fond de risc - creanţe predate la AVAS (numai PCTC). Pasiv
- 135.07 - Fond de risc pentru stimulente (numai PCTC). Pasiv
- 135.09 - Fond de risc - alte sume (numai PCTC). Pasiv
- 135.09.01 - Fond de risc - amenzi (numai PCTC). Pasiv
- 135.09.02 - Fond de risc - O.G. nr. 14/ 1995 (numai PCTC). Pasiv
- 135.09.03 - Fond de risc - sume încasate din recuperarea creanţelor externe (numai PCTC). Pasiv
-
136
-
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe.
Pasiv
-
137
-
Taxe speciale.
Pasiv
138
-
-
Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (eliminat).
Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (numai PCPJFSP).
Pasiv
-
139
-
Alte fonduri (+PCTC).
Pasiv
-
1391
-
Fond de dezvoltare a spitalului.
Pasiv
- 1392 - Fond din comisioane de risc constituite conform O.G. nr. 34/ 1996 (+PCTC). Pasiv
- 1393 - Fond din cota de 1/ 10 din dobânda BIRD - 3723/ 1994 (+PCTC). Pasiv
- 1394 - Fond din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante (+PCTC). Pasiv
- 1394.01 - Fond în lei din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante (numai (PCTC).
Pasiv
- 1394.01.01 - Fond în lei din vărsăminte din privatizare (numai (PCTC). Pasiv
- 1394.01.02 - Fond în lei din valorificarea activelor neperformante (numai (PCTC). Pasiv
- 1394.02 - Fond în valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante (numai (PCTC). Pasiv
- 1394.02.01 - Fond în valută din vărsăminte din privatizare (numai (PCTC). Pasiv
- 1394.02.02 - Fond în valută din valorificarea activelor neperformante (numai (PCTC). Pasiv
- 1396 - Fondul de contrapartidă (+PCTC). Pasiv
-
1399
-
Alte fonduri (+PCTC).
Pasiv
-
-
-
14 - CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
14 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI INTERBANCARE
Transpus (151)
141
-
141
Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
Provizioane reglementate.
Credite acordate instituţiilor de credit (/ băncilor).
Pasiv
Transpus (151)
Activ
-
-
1411 Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit.
Activ
-
-
1412 Credite la termen acordate instituţiilor de credit/ băncilor.
Activ
-
-
1413 Credite financiare acordate instituţiilor de credit/ băncilor (acest subcont nu mai apare în normativele de armonizare la normele europene).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
1417 Creanţe ataşate şi sume de amortizat (creanţe ataşate).
Bifunctional/ rectificativ
- - 14171 Creanţe ataşate. Activ
- - 14172 Sume de amortizat. Bifunctional/ rectificativ
-
-
142
Împrumuturi primite de la instituţiile de credit (/ bănci).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
1421 Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit (/ bănci).
Pasiv
-
-
1422 Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit (/ bănci).
Pasiv
-
-
1423 Împrumuturi financiare primite de la instituţii de credit/ bănci (acest subcont nu mai apare în normativele de armonizare la normele europene).
Pasiv
-
-
1427 Datorii ataşate şi sume de amortizat (datorii ataşate).
Bifunctional/ rectificativ
- - 14271 Datorii ataşate. Pasiv
- - 14272 Sume de amortizat. Bifunctional/ rectificativ
149
-
-
Pierderi legate de emiterea, răscumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
Activ
-
-
-
15 - PROVIZIOANE (+PCPJFSP).
15 - PROVIZIOANE.
15 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT (VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE.)
-
151
151
151
Provizioane/ Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (+PCCS+PCPJFSP).
Provizioane (+PCTC).
Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut (Valori primite în pensiune).
Pasiv
Bifunctional/ rectificativ
1511 1511 1511 Provizioane pentru litigii (+PCPJFSP).
Provizioane pentru litigii (+PCTC).
Operaţiuni repo de pe o zi pe alta (Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta).
Pasiv
1512 1512 1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (+PCPJFSP).
Provizioane pentru garantii acordate clienţilor (+PCTC).
Operaţiuni repo la termen (Valori primite în pensiune la termen).
Pasiv
1513
-
1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea.
Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta.
Pasiv
1514
-
1514 Provizioane pentru restructurare (+PCPJFSP).
Titluri date cu împrumut la termen.
Pasiv
1515
-
-
Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (+PCPJFSP).
Pasiv
1516
-
-
Provizioane pentru impozite (+PCPJFSP).
Pasiv
-
-
1517 Datorii ataşate şi sume de amortizat (Creante ataşate).
Bifunctional/ rectificativ
- - 15171 Datorii ataşate. Pasiv
- - 15172 Sume de amortizat. Bifunctional/ rectificativ
1518 1518
-
Alte provizioane/ Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (+PCPJFSP).
Alte provizioane (+PCTC).
Pasiv
-
-
152
Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut (Valori date în pensiune).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
1521 Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta (Valori date în pensiune de pe o zi pe alta).
Activ
-
-
1522 Operaţiuni reverse repo la termen (Valori primite în pensiune la termen).
Activ
- - 1523 Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta. Activ
- - 1524 Titluri luate cu împrumut la termen. Activ
-
-
1527 Creanţe ataşate şi sume de amortizat (Datorii ataşate).
Bifunctional/ rectificativ
- - 15271 Creanţe ataşate. Activ
- - 15272 Sume de amortizat. Bifunctional/ rectificativ
-
-
-
16 - ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE (+PCPJFSP).
16 - ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE (pe termen mediu şi lung).
16 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE.
-
160 - - Împrumuturi şi datorii asimilate (numai PCCS). Pasiv
161
161
161
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (+PCPJFSP).
Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni (+PCTC).
Valori de recuperat.
Pasiv
Bifuncţional/ rectificativ
-
1611 1611 Valori de recuperat.
Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiul curent (+PCTC).
Pasiv
Activ
-
1612 - Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiile viitoare (+PCTC).
Pasiv
1614
-
-
Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (+PCPJFSP).
Pasiv
1615
-
-
Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (+PCPJFSP).
Pasiv
1617 - 1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (+PCPJFSP).
Creanţe ataşate şi sume de amortizat (creanţe ataşate).
Pasiv
Bifuncţional/ rectificativ
- - 16171 Creanţe ataşate. Activ
- - 16172 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
1618
-
-
Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (+PCPJFSP).
Pasiv
162
162
162
Credite bancare pe termen lung (sau credite bancare pe termen lung şi mediu) (+PCPJFSP).
Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale.
Alte sume datorate.
Pasiv
Bifuncţional/ rectificativ
1621 1621 1621 Credite bancare pe termen lung (+PCPJFSP).
Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare în exerciţiul curent.
Alte sume datorate.
Pasiv
1622 1622
-
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (+PCPJFSP).
Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare.
Pasiv
1623
-
-
Credite externe guvernamentale (+PCPJFSP).
Pasiv
1624
-
-
Credite bancare externe garantate de stat (+PCPJFSP).
Pasiv
1625
-
-
Credite bancare externe garantate de bănci (+PCPJFSP).
Pasiv
1626
-
-
Credite de la trezoreria statului (+PCPJFSP).
Pasiv
1627
-
1627 Credite bancare interne garantate de stat (+PCPJFSP).
Datorii ataşate şi sume de amortizat (datorii ataşate).
Pasiv
Bifuncţional/ rectificativ
- - 16271 Datorii ataşate. Pasiv
- - 16272 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
-
163
-
Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale.
Pasiv
-
1631
-
Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare în exerciţiul curent.
Pasiv
-
1632
-
Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare.
Pasiv
-
164
-
Împrumuturi interne şi externe contractate de stat (+PCTC).
Pasiv
-
1641
-
Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent (+PCTC).
Pasiv
-
1642
-
Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile următoare (+PCTC).
Pasiv
-
165
-
Împrumuturi interne şi externe garantate de stat (+PCTC).
Pasiv
-
1651
-
Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent (+PCTC).
Pasiv
-
1652
-
Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare (+PCTC).
Pasiv
166
166
-
Datorii care privesc imobilizările financiare (+PCPJFSP).
Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare/ Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului (+PCTC).
Pasiv
1661 1661
-
Datorii faţă de entităţile afiliate (către societăţile din cadrul grupului) (+PCPJFSP).
Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului.
Pasiv
1662 1662
-
Datorii faţă de entităţile de care compania este legata de interese de participare (către societăţile care deţin interese de participare).
Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat (+PCTC).
Pasiv
1663
-
-
Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare (+PCPJFSP).
Pasiv
167
167
-
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (+PCPJFSP).
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (+PCTC).
Pasiv
-
1671
-
Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiul curent (+PCTC).
Pasiv
- 1671.01 - Împrumuturi din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale (numai PCTC).
Pasiv
- 1671.02 - Depozite (numai PCTC). Pasiv
-
1672
-
Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare (+PCTC).
Pasiv
- 1672.01 - Împrumuturi din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale (numai PCTC)
Pasiv
- 1672.02 - Depozite (numai PCTC).
Pasiv
168
168
-
Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (+PCCS+PCPJFSP).
Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (+PCTC).
Pasiv
1681 1681
-
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (+PCPJFSP).
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni (+PCTC).
Pasiv
- 1681.01 - Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni cu termen de rambursare în exerciţiul curent (numai PCTC).
Pasiv
- 1681.02 - Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare (numai PCTC). Pasiv
1682 1682
-
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (+PCPJFSP).
Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale.
Pasiv
- 1683 - Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale. Pasiv
- 1684 - Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat (+PCTC). Pasiv
- 1684.01 - Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat în exerciţiul curent (numai PCTC).
Pasiv
- 1684.02 - Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat în exerciţiile viitoare (numai PCTC). Pasiv
1685 1685
-
Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (către societăţile din cadrul grupului) (+PCPJFSP).
Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat (+PCTC).
Pasiv
- 1685.01 - Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat în exerciţiul curent (numai PCTC).
Pasiv
- 1685.02 - Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat în exerciţiile viitoare (numai PCTC). Pasiv
1686 -
-
Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare (către societăţile care deţin interese de participare) (+PCPJFSP).
Pasiv
1687 1687
-
Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (+PCPJFSP).
Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (+PCTC).
Pasiv
- 1687.01 - Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate în exerciţiul curent (numai PCTC).
Pasiv
- 1687.02 - Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate în exerciţiile viitoare (numai PCTC). Pasiv
169
169
-
Prime privind rambursarea obligaţiunilor (+PCPJFSP).
Prime privind rambursarea obligaţiunilor.
Activ
-
-
-
17 - OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REŢELEI
(se utilizează numai de către organizaţiile cooperatiste de credit)
-
-
-
171
Conturi curente.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
1711 Cont curent la casa centrală.
Activ
-
-
1712 Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate.
Pasiv
-
-
1717 Creante şi datorii ataşate.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
17171 Creanţe ataşate.
Activ
-
-
17172 Datorii ataşate.
Pasiv
-
-
173
Depozite între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
1731 Depozite la casa centrală.
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
17311 Depozite la vedere la casa centrală.
Activ
-
-
17312 Depozite la termen la casa centrală
Activ
-
-
17313 Depozite colaterale la casa centrală.
Activ
- - 17314 Depozite la casa centrală rambursabile după notificare. Activ
-
-
17317 Creanţe ataşate şi sume de amortizat (creanţe ataşate).
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
1732 Depozite ale cooperativelor de credit afiliate.
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
17321 Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate.
Pasiv
-
-
17322 Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate.
Pasiv
-
-
17323 Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate.
Pasiv
- - 17324 Depozite ale cooperativelor de credit afiliate rambursabile după notificare. Pasiv
-
-
17327 Datorii (datorii ataşate).
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
174
Credite şi împrumuturi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
1741 Credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
17411 Credite de pe o zi pe alta acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Activ
-
-
17412 Credite la termen acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Activ
-
-
17417 Creante ataşate şi sume de amortizat (creanţe ataşate).
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
1742 Împrumuturi primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
17421 Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Pasiv
-
-
17422 Împrumuturi la termen primite de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Pasiv
-
-
17427 Datorii ataşate şi sume de amortizat (datorii ataşate).
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
176
Valori de recuperat şi alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Bifunctional/ rectificativ
-
-
1761 Valori de recuperat de la organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Bifuncţional/ rectificativ
-
--
17611 Valori de recuperat
Activ
-
-
17617 Creanţe ataşate şi sume de amortizat (creanţe ataşate).
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
1762 Alte sume datorate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
17621 Alte sume datorate.
Pasiv
-
-
17627 Datorii ataşate şi sume de amortizat (datorii ataşate).
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
178
Creanţe restante şi creanţe depreciate (îndoielnice) privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei.
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
1781 Creanţe restante nedepreciate (creanţe restante privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei).
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
17811 Creanţe restante nedepreciate (creanţe restante).
Activ
-
-
17812 Dobânzi restante.
Activ
-
-
17817 Creanţe ataşate şi sume de amortizat (creanţe ataşate).
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
1782 Creanţe depreciate (creanţe îndoielnice privind operaţiunile cu  organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei).
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
17821 Creante depreciate (creanţe îndoielnice).
Activ
-
-
17822 Dobânzi îndoielnice.
Activ
-
-
17827 Creanţe ataşate şi sume de amortizat (Creanţe ataşate).
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
-
18 - CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE DEPRECIATE (ÎNDOIELNICE).
-
-
-
181
Creanţe restante nedepreciate (creanţe ataşate).
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
1811 Creanţe restante nedepreciate (creanţe restante).
Activ
-
-
1812 Dobânzi restante.
Activ
-
-
1817 Creanţe ataşate şi sume de amortizat (creanţe ataşate).
Bifuncţional/ rectificativ
- - 18171 Creanţe ataşate. Activ
- - 18172 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
-
-
182
Creanţe depreciate (îndoielnice).
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
1821 Creante depreciate (îndoielnice).
Activ
-
-
1822 Dobanzi îndoielnice.
Activ
-
-
1827 Creanţe ataşate şi sume de amortizat (creanţe ataşate).
Bifuncţional/ rectificativ
- - 18271 Creanţe ataşate. Activ
- - 18272 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
-
-
-
19 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA (PROVIZIOANE PENTRU) CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI INTERBANCARE
-
-
-
191
Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual (ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni interbancare).
Pasiv
-
-
1911 Ajustări pentru deprecierea creditelor (provizioane specifice de risc şi credit.).
Pasiv
-
-
1912 Ajustări pentru deprecierea dobânzilor (provizioane specifice de risc şi dobândă).
Pasiv
- - 192 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare.
Pasiv
- - 193 Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate. Pasiv

NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. PCACP = Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi Plată. PCAM = Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management. PCTC  =  Planul de conturi al trezoreriei centrale.

Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Legenda culorilor

.... Notele şi comentariile autorului documentaţiei.
... Conturi ale contabilităţii financiare.
... Conturi ale contabilităţii bugetare.
... Conturi ale contabilităţii bancare.
... Denumirea veche a conturilor.

Această documentaţie este realizată de Dorin Merticaru, Brăila, România, dorinm@email.com (www.dorinm.ro; www.dorinm.3x.ro), prin realizarea de sinteze din legislaţia română.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow