Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 1
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 63 k; Imprimare: 4 pag. A4

Contul 101 - Capital
(Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului - pentru contabilitatea bugetară)
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar, de către acţionarii/asociaţii unei entităţi, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii. În cazul PCPJFSP evidenţa aporturilor de capital se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, în natură şi/sau în numerar, pentru constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop patrimonial, precum a şi majorării sau reducerii aporturilor, potrivit reglementărilor legale. Pentru contabilitatea bugetară cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi care nu se supun amortizării, potrivit legii.

În funcţie de forma juridică a entităţii se înscrie: capitalul social, patrimoniul regiei etc. (această precizare nu apare în cazul PCCS).

Contabilitatea analitică a capitalului se ţine pe acţionari/asociaţi, evidenţiindu-se numărul şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale subscrise sau vărsate. În cazul PCPJFSP contabilitatea analitică se ţine pe feluri de aporturi.


Referitor la patrimoniul public, se vor avea în vedere prevederile legale în acest sens.

Contul 101 "Capital" (pentru PCB "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului") este un cont de pasiv.

Pentru PCB în creditul contului se înregistrează bunurile intrate în domeniul public al statului, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite din domeniul public al statului, potrivit legii.

În creditul contului 101 "Capital" (pentru PCB "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului") se înregistrează (prin debitul conturilor):

- primele de capital, încorporate în capitalul social (104 - Prime de capital).

          104         =         101

- rezervele destinate majorării capitalului (în cazul PCPJFSP a majorării patrimoniului social), potrivit legii, inclusiv cele corespunzătoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (106 - Rezerve) (+PCCS+PCPJFSP);

          106         =         101

- profitul contabil realizat (pentru PCPJFSP excedentele realizate) în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social, potrivit reglementărilor legale (pentru PCPJFSP exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (117 - Rezultatul reportat) (+PCCS+PCPJFSP);

          117         =         101

- valoarea imobilizărilor necorporale reprezentând brevete, licenţe şi alte drepturi şi active similare aportate (205 - Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare) (numai PCPJFSP).

          205         =         101

- valoarea altor imobilizări necorporale aportate (208 - Alte imobilizări necorporale) (numai PCPJFSP).

          208         =         101

- valoarea imobilizărilor corporale reprezentând terenuri şi amenajări de terenuri aportate (pentru PCB care alcătuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării) (211 - Terenuri şi amenajări de terenuri) (numai PCPJFSP+PCB).

          Înregistrarea intrării în patrimoniu prin achiziţionare de la terţi, primite prin donaţie, transfer cu titlu gratuit între entităţi sau redistribuiri între unităţi (şi în regim de leasing financiar) (active fixe corporale care nu se supun amortizării):

          211         =         101

- valoarea construcţiilor aportate (pentru PCB care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării) (212 - Construcţii) (numai PCPJFSP+PCB).

          Înregistrarea activelor fixe corporale primite conform contractului încheiat, la valoarea de intrare (leasing financiar - în situaţia în care activele fixe achiziţionate nu se supun amortizării); înregistrarea intrătii activelor fixe la valoarea reziduală plus cota parte din valoarea de intrare cuprinsă în ratele de leasing (leasing operaţional - în situaţia în care activele achiziţionate nu se supun amortizării); înregistrarea intrării în patrimoniu prin achiziţionare de la terţi, primite prin donaţie, transfer cu titlu gratuit între entităţi sau redistribuiri între unităţi (şi în regim de leasing financiar) (active fixe corporale care nu se supun amortizării); trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a statului, urmare procedurii de executare silită (stingerea creanţelor fiscasle prin alte modalităţi):

          212         =         101

- valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor aportate (pentru PCB care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării) (213 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii) (numai PCPJFSP+PCB).

          Active fixe corporale primite conform contractului încheiat, la valoarea de intrare (leasing financiar - în situaţia în care activele fixe achiziţionate nu se supun amortizării); înregistrarea intrătii activelor fixe la valoarea reziduală plus cota parte din valoarea de intrare cuprinsă în ratele de leasing (leasing operaţional - în situaţia în care activele achiziţionate nu se supun amortizării); înregistrarea intrării în patrimoniu prin achiziţionare de la terţi, primite prin donaţie, transfer cu titlu gratuit între entităţi sau redistribuiri între unităţi (şi în regim de leasing financiar) (active fixe corporale care nu se supun amortizării):

          213         =         101

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale aportate (214 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale) (numai PCPJFSP).

          Active fixe corporale primite conform contractului încheiat, la valoarea de intrare (leasing financiar - în situaţia în care activele fixe achiziţionate nu se supun amortizării); înregistrarea intrătii activelor fixe la valoarea reziduală plus cota parte din valoarea de intrare cuprinsă în ratele de leasing (leasing operaţional - în situaţia în care activele achiziţionate nu se supun amortizării); înregistrarea intrării în patrimoniu prin achiziţionare de la terţi, primite prin donaţie, transfer cu titlu gratuit între entităţi sau redistribuiri între unităţi (şi în regim de leasing financiar) (active fixe corporale care nu se supun amortizării):

          214         =         101

- cu valoarea altor active ale statului înregistrate in evidenta, care nu se supun amortizării potrivit legii (215 - Alte active ale statului) (numai PCB).

          Înregistrarea altor active ale statului (zăcăminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apă) (active fixe corporale care nu se supun amortizării):

          215         =         101

- valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie aportate (231 - Imobilizări corporale în curs de execuţie, 233 - Imobilizări necorporale în curs de execuţie) (numai PCPJFSP).

          231 (233)         =         101

- valoarea stocurilor reprezentând materii prime, materiale consumabile, materialşe de natura obiectelor de inventar, animalelor şi păsărilor precum şi a ambalajelor aportate (301 - Materii prime, 302 - Materiale consumabile, 303 - Materiale de natura obiectelor de inventar, 361 - Animale şi păsări, 381 - Ambalaje) (numai PCPJFSP).

          301 (302, 303, 361, 381)         =         101

- capitalul subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acţiuni/părţi sociale, precum şi capitalul preluat în urma operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456 - Decontări cu acţionarii/ asociaţii privind capitalul) (+PCCS);

          456         =         101

- cu sumele depuse ca aport în contul de disponibil sau în contul de numerar (512 - Conturi curente la bănci, 531 - Casa) (numai PCPJFSP).

          512 (531)         =         101

În debitul contului 101 "Capital" (pentru PCB "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului") se înregistrează (prin creditul conturilor):

- reducerea capitalului social cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii (109 - Acţiuni proprii);

          101         =         109

- acoperirea pierderilor contabile realizate (pentru PCPJFSP deficitele realizate) în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul social (pentru PCPJFSP exclusiv activităţile cu destinaţie specială), conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117 - Rezultatul reportat) (+PCCS);

          101         =         117


- diferenţa dintre valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor de răscumpărare (141 - Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii).

          101         =         141

- cu valoarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri, construcţii, instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii care alcătuiesc domeniul public al statului ieşite din patrimoniu, potrivit legii (211 - Terenuri şi amenajări de terenuri, 212 - Construcţii, 213 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii, 214 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale) (numai PCB);

          Înregistrarea ieşirii din patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se supun amortizării (scăderea din evidenţă):

          101         =         211 (212, 213, 214)

- cu valoarea altor active ale statului scăzute din evidenţă (215 - Alte active ale statului) (numai PCB);

          Înregistrarea ieşirii din patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se supun amortizării în cazul altor active ale statului (zăcăminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apă):

          101         =         215

- capitalul retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu ocazia operaţiunilor de reorganizare a entităţilor, potrivit legii (456 - Decontări cu acţionarii/ asociaţii privind capitalul) (+PCCS);

          101         =         456

- sumele virate, potrivit legii, la încetarea activităţii (512 - Conturi curente la bănci) (numai PCPJFSP).

          101         =         512


            Soldul creditor al contului reprezintă capitalul subscris, vărsat/ nevărsat (pentru PCPJFSP reprezintă valoarea aporturilor de capital la patrimoniul social, pentru PCB reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului), la un moment dat.            Subconturile (conturile sintetice/analitice) sunt:

- 1011 - Capital subscris nevărsat (P).

- 1012 - Capital subscris vărsat (P).

- 1015 - Patrimoniul regiei (P).

- 1016 - Patrimoniul public (P) (acest subcont mai apre doar la entităţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public).            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. PCB = Planul de conturi bugetar.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (
publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow