Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 2
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 23 k; Imprimare: 2 pag. A4

Contul 205 - Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, precum şi a altor drepturi şi active similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi.

Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).


            Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale etc. (numai PCPJFSP).

            Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare" este un cont de activ.

            În debitul contului 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- cu valoarea imobilizărilor necorporale reprezentând brevete, licenţe şi alte drepturi şi active similare aportate (101) (numai PCPJFSP).

- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenţii guvernamentale (131, 132, 133, 134, 138) (numai PCPJFSP);


- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar
(131, 132, 133, 134, 138) (numai PCPJFSP);

- valoarea concesiunilor primite (167) (+PCPJFSP);

- imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licenţelor (şi altor drepturi şi active similare) (203) (+PCPJFSP);

- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare achiziţionate de la terţi (404) (numai PCPJFSP);

- brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate, reprezentând aport în natură, primite ca subvenţii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum şi cele constatate plus la inventar (404, 456, 4751, 4753, 4754);

- brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453) (+PCPJFSP).

            În creditul contului 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- cu valoarea bunurilor preluate în concesiune şi restituite, conform contractelor încheiate (numai PCPJFSP);

- valoarea brevetelor, licenţelor şi a altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 263, 265) (+PCPJFSP);

- amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, altor drepturi şi valori similare (imobilizărilor necorporale), scoase din evidenţă (280) (+PCPJFSP);

- valoarea brevetelor şi a altor drepturi şi valori similare aportate şi retrase (456);

- valoarea neamortizată a concesiunilor, brevetelor, licenţelor, altor drepturi şi valori similare scoase din evidenţă (658) (+PCPJFSP).

            Soldul debitor al contului reprezintă concesiunile recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte drepturi şi valori similare existente.


            Subconturile (conturile sintetice/ analitice) sunt (numai PCPJFSP):

- 2051 - Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP);

- 2052 - Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare privind activităţile economice (numai PCPJFSP).


            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow