Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 2
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 0,35 M; Imprimare: 11 pag. A4

Planul de conturi general

(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.
            Nota: Pasivele încep prin a se credita - Activele încep prin a se debita.
CONT
financiară
CONT
bugetară
CONT
bancară
DENUMIRE
FUNCŢIE
-
-
-
CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI.
CLASA 2 - CONTURI DE ACTIVE FIXE.
CLASA 2 - OPERAŢIUNI CU CLIENTELA, OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, PRECUM ŞI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII.
-
-
-
-
20 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE.
20 - ACTIVE FIXE NECORPORALE.
20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI.
-
200
- - Imobilizări necorporale (numai PCCS). Activ
201
-
201
Cheltuieli de constituire (+ PCPJFSP).
Creanţe comerciale.
Activ
Activ
2011
-
2011 Cheltuieli de constituire privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFPS).
Creanţe comerciale.
Activ
-
-
20111 Scont (scont şi operaţiuni similare).
Activ
-
-
20112 Factoring cu recurs (factoring).
Activ
- - 20113 Forfetare. Activ
- - 20114 Factoring fără recurs. Activ
-
-
20119 Alte creanţe comerciale.
Activ
2012 - - Cheltuieli de constituire privind activităţile economice (numai PCPJFPS). Activ
-
-
2017 Creanţe ataşate (şi sume de amortizat).
Activ
- - 20171 Creanţe ataşate. Activ
- - 20172 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
-
-
202
Credite de trezorerie.
Activ
-
-
2021 Credite de trezorerie.
Activ
-
-
20211 Utilizări din deschideri de credite permanente (Vânzări în rate).
Activ
-
-
20212 Credit global de exploatare (Credite acordate persoanelor fizice).
Activ
-
-
20213 Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor (Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cărţilor de plată).
Activ
-
-
20214 Utilizări de deschideri de credite permanente.
Activ
-
-
20215 Credite global de exploatare.
Activ
-
-
20216 Credite pentru finanţarea stocurilor.
Activ
-
-
20217 Credite garantate cu valori financiare.
Activ
-
-
20218 Credite acordate importatorilor.
Activ
-
-
20219 Alte credite de trezorerie.
Activ
-
-
2027 Creanţe ataşate (şi sume de amortizat).
Activ
- - 20271 Creanţe ataşate. Activ
- - 20272 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
203
203
203
Cheltuieli de dezvoltare (+ PCPJFSP).
Cheltuieli de dezvoltare.
Credite de consum şi vânzări în rate (credite pentru export).
Activ
2031
-
2031 Cheltuieli de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFPS).
Credite de consum (credite pentru export).
Activ
-
-
20311 Credite de consum pentru nevoi personale (credite garantate cu creante asupra străinătăţii).
Activ
-
-
20312 Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri (credite furnizori).
Activ
-
-
20313 Credite comerciale acordate nerezidenţilor.
Activ
-
-
20319 Alte credite pentru export.
Activ
2032 - 2032 Cheltuieli de dezvoltare privind activităţile economice (numai PCPJFPS).
Vânzări în rate.
Activ
-
-
2037 Creanţe ataşate (şi sume de amortizat).
Activ
- - 20371 Creanţe ataşate. Activ
- - 20372 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
-
-
204
Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior (credite pentru echipamente).
Activ
-
-
2041 Credite pentru import (credite pentru echipamente).
Activ
- - 2042 Credite pentru export. Activ
-
-
2047 Creanţe ataşate (şi sume de amortizat).
Activ
- - 20471 Creanţe ataşate, Activ
- - 20472 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
205
205
205
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori (active) similare (+PCPJFPS).
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare.
Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente (credite pentru bunuri imobiliare).
Bifuncţional/ rectificativ
2051
-
2051 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFPS).
Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare achiziţionate (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Credite pentru finanţarea stocurilor (credite investitori).
Activ
2052
-
2052 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare privind activităţile economice (numai PCPJFPS).
Brevente, licenţe şi alte drepturi şi valori similare achiziţionate cu resurse proprii (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
Credite pentru echipamente (credite promotori).
Activ
-
-
2057 Creanţe ataşate (şi sume de amortizat).
Activ
- - 20571 Creanţe ataşate. Activ
- - 20572 Sume de amortizat. Activ
-
206
206
Înregistrări ale evenimentelor cultural sportive.
Credite pentru investiţii imobiliare (Alte credite acordate clientelei).
Bifuncţional/ rectificativ
Activ
-
-
2061 Credite pentru investiţii imobiliare (Alte credite acordate clientelei).
Activ
- - 20611 Credite ipotecare.
Activ
- - 20619 Alte credite pentru investiţii imobiliare.
Activ
-
-
2067 Creanţe ataşate (şi sume de amortizat).
Activ
- - 20671 Creanţe ataşate. Activ
- - 20672 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
207
-
-
Fond comercial (+PCPJFPS).
Activ
2071
-
-
Fond comercial pozitiv (Acest cont apare, de regula, în situaţiile financiare anuale consolidate).
Activ
2075
-
-
Fond comercial negativ (Acest cont apare numai în situaţiile finanicare anuale consolidate).
Pasiv
208
208
-
Alte imobilizări necorporale (+PCPJFPS).
Alte active fixe necorporale.
Activ
2081 2081
-
Alte imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).
Programe informatice.
Activ
2082 2082
-
Alte imobilizări necorporale privind activităţile economice (numai PCPJFSP).
Alte active fixe necorporale.
Activ
- - 209 Alte credite acordate clientelei. Activ
- - 2091 Alte credite acordate clientelei. Activ
- - 2097 Creanţe ataşate (şi sume de amortizat). Activ
- - 20971 Creanţe ataşate. Activ
- - 20972 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
-
-
-
21. IMOBILIZĂRI CORPORALE.
21. ACTIVE FIXE CORPORALE.
Activ
210 - - Imobilizări corporale (numai PCCS). Activ
211
211
-
Terenuri şi amenajări de terenuri (+PCPJFPS).
Terenuri şi amenajări de terenuri.
Activ
2111 2111
-
Terenuri (+PCPJFSP).
Terenuri.
Activ
2111.01 - - Terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial (numaiPCPJFSP). Activ
2111.02 - - Terenuri pentru activităţile economice (numaiPCPJFSP). Activ
2112 2112
-
Amenajări de terenuri (+PCPJFSP).
Amenajări de terenuri.
Activ
2112.01 - - Amenajări de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial (numaiPCPJFSP). Activ
2112.02 - - Amenajări de terenuri pentru activităţile economice (numaiPCPJFSP). Activ
212
212
-
Construcţii (+PCPJFPS).
Construcţii.
Activ
2121
-
-
Construcţii (numaiPCPJFSP).
Construcţii (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
Activ
2121.01 - - Construcţii pentru activităţile fără scop patrimonial (numaiPCPJFSP). Activ
2121.02 - - Construcţii pentru activităţile economice (numaiPCPJFSP). Activ
2122
-
-
Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Activ
2123
-
-
Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Activ
2124
-
-
Mijloace de transport (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
Activ
2125
-
-
Animale şi plantaţii (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
Activ
2126
-
-
Mobilier şi aparatura diversă, echipamente de protecţie a valorilor umane şi alte active corporale mobile (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Activ
213
213
-
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (+PCPJFPS).
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii.
Activ
2131 2131
-
Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (+ PCPJFSP).
Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru).
Activ
2131.01 - - Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial (numaiPCPJFSP). Activ
2131.02 - - Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile economice (numaiPCPJFSP). Activ
2132 2132
-
Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (+ PCPJFSP).
Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare.
Activ
2132.01 - - Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Activ
2132.02 - - Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile economice (numai PCPJFSP). Activ
2133 2133
-
Mijloace de transport (+ PCPJFSP).
Mijloace de transport.
Activ
2133.01 - - Mijloace de transport pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Activ
2133.02 - - Mijloace de transport pentru activităţile economice (numai PCPJFSP). Activ
2134 2134
-
Animale şi plantaţii (+ PCPJFSP).
Animale şi plantaţii.
Activ
2134.01 - - Animale şi plantaţii pentru activităţile fără acop patrimonial (numai PCPJFSP). Activ
2134.02 - - Animale şi plantaţii pentru activităţile economice (numai PCPJFSP). Activ
214
214
-
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi alte active corporale (+ PCPJFSP).
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi alte active corporale.
Activ
2141 - - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi alte active corporale (numai PCPJFSP). Activ
2141.01 - - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi alte active corporale privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Activ
2141.02 - - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi alte active corporale pentru activităţile economice (numai PCPJFSP). Activ
-
215
-
Alte active ale statului.
Activ
- - - 22 - IMOBILIZARI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE.
22 - OPERAŢIUNI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII.

220 - - Imobilizări corporale în curs de aprovizionare (numai PCCS). Activ
- - 221
Conturi curente la instituţiile de credit sau la instituţiile financiare.
Bifuncţional/ rectificativ
- - 2211 Conturi curente la instituţiile de credit.
Bifuncţional/ rectificativ
- - 2212 Conturi curente la instituţiile financiare.
Bifuncţional/ rectificativ
- - 2217 Creanţe şi datorii ataşate. Bifuncţional/ rectificativ
- - 22171 Creanţe ataşate. Activ
- - 22172 Datorii ataşate.
Pasiv
- - 222 Împrumuturile primite de la instituţii de credit, societăţi financiare sau alte instituţii. Pasiv
- - 2221 Împrumuturile primtie de la instituţii de credit. Pasiv
- - 2222 Împrumuturile primite de la societăţi financiare. Pasiv
- - 2223 Împrumuturile primite de la alte instituţii. Pasiv
- - 2227 Datorii ataşate. Pasiv
223 - 223 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare.
Depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente financiare ale instituţiilor de credit.
Activ
- - 2231 Depozite la termen. Activ
- - 2232 Certificate de depozit. Activ
- - 2233 Alte instrumente financiare. Activ
- - 2237 Creanţe ataşate. Activ
224 - - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare. Activ
- - 225 Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii.
Activ
- - 2251 Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii. Activ
- - 2257 Creanţe ataşate. Activ
- - 226 Alte sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare sau altor instituţii.
Pasiv
- - 2261 Alte sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare sau altor instituţii. Pasiv
- - 2267 Datorii ataşate. Pasiv
-
-
-
23 - IMOBILIZARI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI.
23 - ACTIVE FIXE ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE.
23 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE (CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND CLIENTELA FINANCIARĂ).
-
230
-
-
Imobilizări necorporale în curs (acest subcont nu mai apare in documentele de armonizare la directivele europene).
Imobilizări corporale în curs de execuţie (numai PCCS).
Transpus (233)
Activ
231
231
231
Imobilizări corporale în curs de execuţie (+ PCPJFPS).
Active fixe corporale în curs de execuţie.
Credite acordate instituţiilor financiare (credite acordate clientelei financiare).
Activ
Activ
2311
-
2311 Imobilizări corporale în curs de execuţie privind activităţile fără scop patimonial (numai PCPJFSP).
Amenajări de terenuri şi construcţii (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare (clientelei financiare).
Activ
2312
-
2312 Imobilizări corporale în curs de execuţie privind activităţile economice (numai PCPJFSP).
Instalaţii tehnice şi maşini (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Credite la termen acordate instituţiilor financiare (clientelei financiare).
Activ
2313
-
-
Alte imobilizări corporale (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Activ
-
-
2317 Alte imobilizări corporale (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Creante ataşate (şi sume de amortizat).
Activ
- - 23171 Creante ataşate. Activ
- - 23172 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
232
232
232
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (+ PCPJFSP).
Avansuri acordate pentru active fixe corporale.
Împrumuturi primite de la instituţiile financiare (clientela financiară).
Bifuncţional/ rectificativ
Pasiv
2321
-
2321 Avansuri acordate pentru terenuri şi construcţii (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare (clientela financiară).
Pasiv
2322
-
2322 Avansuri acordate pentru instalaţii tehnice şi maşini (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare (clientela financiară).
Pasiv
2323
-
-
Avansuri acordate pentru alte imobilizări corporale (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Activ
-
-
2327 Datorii ataşate şi sume de amortizat (datorii ataşate).
Pasiv
- - 23271 Datorii ataşate. Pasiv
- - 23272 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
233
233
-
Imobilizări necorporale în curs de execuţie (+ PCPJFSP).
Active fixe necorporale în curs de execuţie.
Activ
2331 - - Imobilizări necorporale în curs de execuţie privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Activ
2332 - - Imobilizări necorporale în curs de execuţie privind activităţile economice (numai PCPJFSP). Activ
234
234
-
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (+ PCPJFSP).
Avansuri acordate pentru active fixe necorporale.
Activ
-
-
-
24. VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE (ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ŞI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT).
-
-
-
241
Valori primite în pensiune (Operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut).
Activ
-
-
2411 Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta (Operaţiuni repo de pe o zi pe alta).
Activ
-
-
2412 Valori primite în pensiune la termen (Operaţiuni repo la termen).
Activ
- - 2413 Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta.
Pasiv
- - 2414 Titluri date cu împrumut la termen.
Pasiv
-
-
2417 Creanţe ataşate (Datorii ataşate şi sume de amortizat).
Activ
- - 24171 Datorii ataşate. Pasiv
- - 24172 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
-
-
243
Valori date în pensiune (Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut).
Pasiv
-
-
2431 Valori date în pensiune de pe o zi pe alta (Operaţiuni reverse repo de pe o zi pe alta).
Pasiv
-
-
2432 Valori date în pensiune la termen (Operaţiuni reverse repo la termen).
Pasiv
- - 2433 Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta.
Activ
- - 2434 Titluri luate cu împrumut la termen.
Activ
-
-
2437 Datorii ataşate (Creanţe ataşate şi sume de amortizat).
Pasiv
- - 24371 Creanţe ataşate. Activ
- - 24372 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
-
-
-
25. CONTURILE CLIENTELEI.
-
-
-
251
Conturi de plăţi şi monedă electronică (Conturi curente).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
2511 Conturi curente.
Bifunctional/ rectificativ
- - 2512 Conturi de monedă electronică
Pasiv
-
-
2517 Creanţe şi datorii ataşate (Creanţe şi datorii ataşate şi sume de amortizat).
Bifunctional/ rectificativ
-
-
25171 Creanţe ataşate (Creanţe ataşate şi sume de amortizat).
Activ
-
-
25172 Datorii ataşate (Datorii ataşate şi sume de amortizat).
Pasiv
-
-
252
Conturi de factoring.
Pasiv
-
-
2521 Conturi de factoring.
Pasiv
-
-
25211 Conturi de factoring disponibile.
Pasiv
-
-
25212 Conturi de factoring indisponibile.
Pasiv
-
-
2527 Datorii ataşate.
Pasiv
-
-
253
Conturi de depozite.
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
2531 Depozite la vedere.
Pasiv
-
-
2532 Depozite la termen.
Pasiv
-
-
2533 Depozite colaterale.
Pasiv
-
-
25331 Depozite pentru deschiderea de acreditive.
Pasiv
-
-
25332 Depozite pentru emiterea de scrisori de garanţie.
Pasiv
-
-
25333 Depozite pentru cecuri certificate.
Pasiv
-
-
25334 Depozite pentru ordine de plata cu scadenţă.
Pasiv
-
-
25335 Depozite pentru garanţii gestionari.
Pasiv
-
-
25336 Alte depozite colaterale.
Pasiv
- - 2534 Depozite rambursabile după notificare. Pasiv
-
-
2537 Datorii ataşate şi sume de amortizat (datorii ataşate).
Bifuncţional/ rectificativ
- - 25371 Datorii ataşate. Pasiv
- - 25372 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
-
-
254
Certificate de depozit, carnete şi librete de economii.
Bifuncţional/ rectificativ
-
-
2541 Certificate de depozit.
Pasiv
-
-
2542 Carnete şi librete de economii.
Pasiv
-
-
2547 Datorii ataşate şi sume de amortizat (datorii ataşate).
Bifuncţional/ rectificativ
- - 25471 Datorii ataşate. Pasiv
- - 25472 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
-
-
255
Disponibil din contribuţia financiară a Comunităţii Europene la dispoziţia Fondului Naţional.
Pasiv
-
-
2551 Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998, la dispoziţia Fondului Naţional (RO98FN1).
Pasiv
-
-
25510 Disponibil aferent subprogramului Întărirea democraţiei, a statului de drept şi a drepturilor omului, din cadrul Memorandumului de Finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998, la dispoziţia Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (RO9803).
Pasiv
-
-
25511 Disponibil aferent subprogramului Întărirea capacităţii instituţionale şi administrative de adoptare a acquis-ului comunitar, din cadrul Memorandumului de Finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998, la dispoziţia Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (RO9804).
Pasiv
-
-
25512 Disponibil aferent subprogramului Viitoarea integrare a României în piaţa internă, din cadrul Memorandumului de Finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998, la dispoziţia Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (RO9805).
Pasiv
-
-
25513 Disponibil aferent subprogramului Sprijinirea României în vederea îndeplinirii obligaţiilor pilonului al treilea, din cadrul Memorandumului de Finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998, la dispoziţia Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (RO9806).
Pasiv
-
-
25514 Disponibil aferent componentelor de twinning ale proiectului Politica regională şi de coeziune, din cadrul Memorandumului de Finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998, la dispoziţia Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (RO9807.01).
Pasiv
-
-
25515 Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998, la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională (RO9807.01).
Pasiv
-
-
25516 Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998, la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Drumurilor (RO9807.02).
Pasiv
-
-
2552 Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, la dispoziţia Fondului Naţional (RO98FN2).
Pasiv
-
-
25520 Disponibil aferent proiectului "România - Proiecte de reabilitare a drumurilor naţionale" din cadrul Memorandumului de Finanţare privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Drumurilor( RO9808).
Pasiv
-
-
2553 Disponibil aferent Memorandumului de Finanţare privind Facilitatea de recuperare (Pre - Ins Facility) pentru anul 1998, la dispoziţia Fondului Naţional (RO98FN3).
Pasiv
-
-
25530 Disponibil aferent proiectului "Privatizarea bancilor de stat si privatizarea si supravegherea societatilor de asigurare" la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO9809.01).
Pasiv
-
-
25531 Disponibil aferent proiectului "Fond pentru reconstructia zonelor miniere" la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO9809.02).
Pasiv
-
-
2554 Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind Programul Restructurarea Intreprinderilor si Reconversie Profesionala (RICOP), la dispozitia Fondului National (RO99FN2).
Pasiv
-
-
25540 Disponibil aferent sub - programului Restructurarea Intreprinderilor si Reconversie Profesionala (RICOP), din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul Restructurarea Intreprinderilor si Reconversie Profesionala (RICOP), la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO9904).
Pasiv
-
-
25541 Disponibil aferent proiectului Plati compensatorii din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul Restructurarea Intreprinderilor si Reconversie Profesionala (RICOP), la dispozitia Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala (RO9904.01.02).
Pasiv
-
-
2555 Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind Programul National PHARE Romania 1999, la dispozitia Fondului National (RO99FN3).
Pasiv
-
-
25550 Disponibil aferent sub - programului Intarirea democratiei, a statului de drept si a drepturilor omului, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul National PHARE Romania 1999, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO9905).
Pasiv
-
-
25551 Disponibil aferent sub - programului Intarirea capacitatii de rezistenta la presiunile concurentiale, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul National PHARE Romania 1999, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO9906).
Pasiv
-
-
25552 Disponibil aferent sub - programului Indeplinirea obligatiilor acquis-ului, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul National PHARE Romania 1999, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO9907).
Pasiv
-
-
25553 Disponibil aferent sub - programului Coeziunea economica si sociala, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul National PHARE Romania 1999, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (R09908).
Pasiv
-
-
2556 Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind Programul Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni - Partea a 5-a, la dispozitia Fondului National (RO99FN4).
Pasiv
-
-
25560 Disponibil aferent sub - programului Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni - Partea a 5-a, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni - Partea a 5-a, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO9909).
Pasiv
-
-
2557 Datorii atasate.
Pasiv
-
-
2558 Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind Programul Facilitatea de recuperare (Pre - Ins Facility) pentru anul 1999, la dispozitia Fondului National (RO99FN5).
Pasiv
-
-
25580 Disponibil aferent sub - programului Facilitatea de recuperare (Pre - Ins Facility) pentru anul 1999, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul Facilitatea de recuperare (Pre -  Ins Facility) pentru anul 1999, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO9910).
Pasiv
-
-
256
Disponibil din contributia financiara a Comunitatii Europene la dispozitia Fondului National.
Pasiv
-
-
2561 Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind Programul Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1999, la dispozitia Fondului National (RO99FN1).
Pasiv
-
-
25610 Disponibil aferent sub - programului Sprijin acordat pregatirii proiectului ISPA, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1999 partea IV - Sprijin acordat pregatirii proiectului ISPA, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO9903).
Pasiv
-
-
2562 Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind Programul Cooperarea trans-frontaliera intre Romania si Bulgaria 1999, la dispozitia Fondului National (RO99FN6).
Pasiv
-
-
25620 Disponibil aferent sub - programului Cooperarea trans-frontaliera intre Romania si Bulgaria 1999, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul Cooperarea trans-frontaliera intre Romania si Bulgaria 1999, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO9911).
Pasiv
-
-
2563 Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind Programul Cooperarea trans-frontaliera intre Romania si Ungaria 1999, la dispozitia Fondului National (RO99FN7).
Pasiv
-
-
25630 Disponibil aferent sub - programului Cooperarea trans-frontaliera intre Romania si Ungaria 1999, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul Cooperarea trans-frontaliera intre Romania si Ungaria 1999, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO9912).
Pasiv
-
-
2564 Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind Programul Reforma de protectie sociala si implementarea acquis - ului in domeniul social - Consensus III, la dispozitia Fondului National (RO99FN8).
Pasiv
-
-
25640 Disponibil aferent sub - programului Reforma de protectie sociala si implementarea acquis - ului - Consensus III, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul Reforma de protectie sociala si implementarea acquis - ului in domeniul social - Consensus III, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO9914).
Pasiv
-
-
2565 Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind Programul PHARE 2000/2001: Facilitatea de pregatire a proiectului, la dispozitia Fondului National (RO99FN9).
Pasiv
-
-
25650 Disponibil aferent Programului PHARE 2000/2001: Facilitatea de pregatire a proiectului, conform Memorandumului de Finantare privind Programul PHARE 2000/2001: Facilitatea de pregatire a proiectului, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO9915).
Pasiv
-
-
2566 Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind Programul National PHARE Romania 1999 (Participarea la cel de - al cincilea program cadru in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice), la dispozitia Fondului National (RO99FN10).
Pasiv
-
-
2567 Datorii atasate.
Pasiv
-
-
2568 Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind Programul Participarea Romaniei la Programele comunitare: Leonardo da Vinci II, Socrates II, Tineret pentru Europa, si al cincilea Program Cadru in domeniul cercetarii, la dispozitia Fondului National (RO00FN11).
Pasiv
-
-
258
Disponibil din contributia financiara a Comunitatii Europene, la dispozitia Fondului National, aferent programelor pe anul 2000.
Pasiv
-
-
2581 Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind Programul Cooperare Transfrontaliera intre Romania si Bulgaria 2000 (CBC Romania Bulgaria), la dispozitia Fondului National (RO00FN12).
Pasiv
-
-
25811 Disponibil aferent sub-programelor din Programul Cooperare Transfrontaliera intre Romania si Bulgaria 2000, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul Cooperare Transfrontaliera intre Romania si Bulgaria 2000, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO0002).
Pasiv
-
-
2582 Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind Programul Cooperare Transfrontaliera intre Romania si Ungaria 2000 (CBC Romania Ungaria), la dispozitia Fondului National (RO00FN13).
Pasiv
-
-
25821 Disponibil aferent sub-programelor din Programul Cooperare Transfrontaliera intre Romania si Ungaria 2000, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul Cooperare Transfrontaliera intre Romania si Ungaria 2000, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO0003).
Pasiv
-
-
2583 Disponibil aferent Memorandumului de Finantare privind Programul National Phare Romania 2000, la dispozitia Fondului National (RO00FN14).
Pasiv
-
-
25831 Disponibil aferent sub - programului Criterii politice - Intarirea democratiei, statului de drept si drepturilor omului, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul National Phare Romania 2000, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO0004).
Pasiv
-
-
25832 Disponibil aferent sub - programului Criterii economice - Intarirea capacitatii de rezistenta la presiunile concurentiale, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul National Phare Romania 2000, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO0005).
Pasiv
-
-
25833 Disponibil aferent sub - programului indeplinirea obligatiilor acquis-ului, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul National Phare Romania 2000, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO0006).
Pasiv
-
-
25834 Disponibil aferent sub - programului Coeziunea economica si sociala, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul National Phare Romania 2000, la dispozitia Oficiului de Plati si Contractare PHARE (RO0007.01).
Pasiv
-
-
25835 Disponibil aferent sub - programului Coeziunea economica si sociala, din cadrul Memorandumului de Finantare privind Programul National Phare Romania 2000, la dispozitia Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala (RO0007.02).
Pasiv
-
-
2584 Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul Participarea Romaniei la programele comunitare: Life III, Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Tineret, Cultura 2000 si al cincilea Program-cadru in domeniul cercetarii 2001, la dispozitia Fondului National (RO0011).
Pasiv
-
-
2585 Disponibil aferent Memorandumului de finantare privind Programul Participarea Romaniei la programele comunitare: intreprinderi mici si mijlocii, Egalitate de sanse pentru barbati si femei, SAVEII si Prevenirea SIDA si a altor boli contagioase, la dispozitia Fondului National (RO0009).
Pasiv
-
-
2587 Datorii atasate.
Pasiv
-
-
-
26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE.
26. ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an).
26. VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE.
-
260
260
-
Imobilizări financiare (numai PCCS).
Titluri de participare (+PCTC).
Activ
-
2601
-
Titluri de participare cotate (+PCTC).
Activ
-
2602
-
Titluri de participare necotate (+PCTC).
Activ
261
-
261
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (+ PCPJFSP)/ Titluri de participare deţinute la filialele din cadrul grupului.
Valori de recuperat.
Activ
-
-
2611 Valori de recuperat.
Activ
-
-
2617 Creanţe ataşate (Creanţe ataşate şi sume de amortizat).
Activ
- - 26171 Creanţe ataşate. Activ
- - 26172 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
262
-
262
Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Alte sume datorate.
Activ
Pasiv
-
-
2621 Alte sume datorate.
Activ
Pasiv
-
-
2627 Datorii ataşate (Datorii ataşate şi sume de amortizat).
Activ
Pasiv
- - 26271 Datorii ataşate. Pasiv
- - 26272 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
263
-
-
Interese de participare (+ PCPJFSP)/ Imobilizări financiare sub forma de interese de participare.
Activ
2633
-
-
Titluri de participare deţinute în întreprinderi asociate din cadrul grupului (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Activ
2634
-
-
Titluri de participare deţinute în întreprinderi asociate din afara grupului (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Activ
2635
-
-
Titluri de participare strategice în cadrul grupului (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Activ
2636
-
-
Titluri de participare strategice în afara grupului (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Activ
264
-
-
Titluri puse în echivalenţă (acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate).
Activ
265
265
-
Alte titluri imobilizate (+ PCPJFSP).
Alte titluri imobilizate.
Activ
267
267
-
Creanţe imobilizate (+ PCPJFSP).
Creanţe imobilizate (+PCTC).
Activ
2671 2671
-
Sume datorate de entităţile afiliate (+ PCPJFSP)/ filiale.
Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului (+PCTC).
Activ
2672 2672
-
Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate (+ PCPJFSP)/ filiale.
Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei statului (+PCTC).
Activ
2673 2673
-
Creanţe legate de interesele de participare (+ PCPJFSP)/ Imprumuturi acordate pe termen lung.
Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (+PCTC).
Activ
2674
-
-
Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare (+ PCPJFSP)/ Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung.
Activ
2675 2675
-
Împrumuturi acordate pe termen lung (+ PCPJFSP)/ Creanţe legate de interesele de participare.
Împrumuturi acordate pe termen lung (+PCTC).
Activ
2676 2676
-
Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (+ PCPJFSP) (Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare).
Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung (+PCTC).
Activ
- 2676.01 - Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului (numai PCTC).
Activ
- 2676.02 - Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului (numai PCTC). Activ
- 2676.03 - Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din privatizare (numai PCTC). Activ
2677
-
-
Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (Acţiuni proprii - active imobilizate).
Activ
2678 2678
-
Alte creanţe imobilizate (+ PCPJFSP).
Alte creanţe imobilizate (+PCTC).
Activ
- 2678.01 - Plasamente financiare (numai PCTC).
Activ
- 2678.01.01 - Plasamente financiare la instituţii de credit şi financiare (numai PCTC).
Activ
- 2678.01.02 - Plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale (numai PCTC). Activ
2679 2679
-
Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (+ PCPJFSP).
Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung) (+PCTC).
Activ
- 2679.01 - Dobânzi aferente plasamentelor financiare (numai PCTC).
Activ
- 2679.01.01 - Dobânzi aferente plasamentelor financiare la instituţiile de credit şi financiare (numai PCTC). Activ
- 2679.01.02 - Dobânzi aferente plasamentelor financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale (numai PCTC). Activ
- 2679.02 - Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung (numai PCTC). Activ
269
269
-
Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare (+PCCS+PCPJFPS).
Vărsăminte de efectuat pentru active financiare.
Pasiv
2691
-
-
Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi afiliate (+ PCPJFSP) (referitoare la titluri de participare deţinute la entităţile afiliate/  filialele din cadrul grupului).
Pasiv
2692
-
-
Vărsăminte de efectuat referitoare la interesele de participare (+ PCPJFSP).
Pasiv
2698
-
-
Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (+ PCPJFSP).
Pasiv
- - - 27.  - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT.
-
- - 271
Conturi curente la instituţii de credit.
Bifuncţional/ rectificativ
- - 2711
Conturi curente la instituţii de credit.
Bifuncţional/ rectificativ
- - 2717
Creanţe şi datorii ataşate.
Bifuncţional/ rectificativ
- - 27171
Creanţe ataşate.
Activ
- - 27172
Datorii ataşate.
Pasiv
- - 272
Depozite constituite la instituţii de credit.
Activ
- - 2721
Depozite la vedere la instituţii de credit.
Activ
- - 2722
Depozite la termen la instituţii de credit.
Activ
- - 2723
Depozite colaterale la instituţii de credit.
Activ
- - 2727
Creanţe ataşate.
Activ
- - 273
Credite acordate instituţiilor de credit.
Activ
- - 2731
Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit.
Activ
- - 2732
Credite la termen acordate instituţiilor de credit.
Activ
- - 2737
Creanţe ataşate.
Activ
- - 274
Împrumuturi primite de la instituţii de credit.
Pasiv
- - 2741
Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit.
Pasiv
- - 2742
Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit.
Pasiv
- - 2747
Datorii ataşate.
Pasiv
- - 275
Valori primite în pensiune de la instituţii de credit.
Activ
- - 2751
Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta de la instituţii de credit. Activ
- - 2752
Valori primite în pensiune la termen de la instituţii de credit.. Activ
- - 2757
Creanţe ataşate. Activ
- - 276
Valori date în pensiune instituţiilor de credit. Pasiv
- - 2761
Valori date în pensiune de pe o zi pe alta instituţiilor de credit. Pasiv
- - 2762
Valori date în pensiune la termen instituţiilor de credit. Pasiv
- - 2767
Datorii ataşate. Pasiv
- - 277
Valori de recuperat de la instituţii de credit.
Activ
- - 2771
Valori de recuperat de la instituţii de credit.
Activ
- - 2777
Creanţe ataşate.
Activ
- - 278
Alte sume datorate instituţiilor de credit.
Pasiv
- - 2781
Alte sume datorate instituţiilor de credit.
Pasiv
- - 2787
Datorii ataşate.
Pasiv
-
-
-
28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE.
28. AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE.
28. CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE (ŞI CREANŢE DEPRECIATE).
-
280
280
-
Amortizări privind imobilizările necorporale (+PCCS+PCPJFPS).
Amortizări privind activele fixe necorporale.
Pasiv
2801
-
-
Amortizarea cheltuielilor de constituire (+ PCPJFSP).
Pasiv
2801.01 - - Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
2801.02 - - Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile economice (numai PCPJFSP). Pasiv
2803 2803
-
Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (+ PCPJFSP).
Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare.
Pasiv
2803.01 - - Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
2803.02 - - Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile economice (numai PCPJFSP). Pasiv
2805 2805
-
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi altor drepturi şi valori similare (+ PCPJFSP).
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi altor drepturi şi valori similare.
Pasiv
2805.01 - - Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi altor drepturi şi valori similare privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
2805.02 - - Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi altor drepturi şi valori similare privind activităţile economice (numai PCPJFSP). Pasiv
2807
-
-
Amortizarea fondului comercial (acest cont apare, de regula, în situatiile financiare anuale consolidate) (+ PCPJFSP).
Pasiv
2808 2808
-
Amortizarea altor imobilizări necorporale (+ PCPJFSP).
Amortizarea altor active fixe necorporale.
Pasiv
2808.01 - - Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
2808.02 - - Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile economice (numai PCPJFSP). Pasiv
281
281
281
Amortizări privind imobilizarile corporale (+PCCS+PCPJFPS).
Amortizări privind activele fixe corporale.
Creanţe restante (nedepreciate).
Activ
2811 2811 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri (+ PCPJFSP).
Amortizarea amenajărilor de terenuri.
Creanţe restante (nedepreciate).
Pasiv
Activ
2811.01 - - Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
2811.02 - - Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile economice (numai PCPJFSP). Pasiv
2812 2812 2812 Amortizarea construcţiilor (+ PCPJFSP).
Amortizarea construcţiilor.
Dobânzi restante (Dobânzi restante).
Pasiv
Activ
2812.01 - - Amortizarea construcţiilor privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
2812.02 - - Amortizarea construcţiilor privind activităţile economice (numai PCPJFSP). Pasiv
2813 2813
-
Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.
Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru (numai PCPJFSP)
.
Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantaţiilor.
Pasiv
2813.01 - - Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP). Pasiv
2813.02 - - Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) privind activităţile economice (numai PCPJFSP). Pasiv
2814 2814
-
Amortizarea altor imobilizări corporale.
Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare (numai PCPJFPS).
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale.
Pasiv
2814.01 - - Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFPS). Pasiv
2814.02 - - Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare privind activităţile economice (numai PCPJFPS). Pasiv
2815 - - Amortizarea mijloacelor de transport (numai PCPJFPS). Pasiv
2815.01 - - Amortizarea mijloacelor de transport privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFPS). Pasiv
2815.02 - - Amortizarea mijloacelor de transport privind activităţile economice (numai PCPJFPS). Pasiv
2816 - - Amortizarea animalelor şi plantaţiilor (numai PCPJFPS). Pasiv
2816.01 - - Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFPS). Pasiv
2816.02 - - Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind activităţile economice (numai PCPJFPS). Pasiv
2817
-
2817 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale (numai PCPJFPS).
Creanţe ataşate (şi sume de amortizat).
Pasiv
Activ
- - 28171 Creanţe ataşate. Activ
- - 28172 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
2817.01 - - Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFPS). Pasiv
2817.02 - - Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale privind activităţile economice (numai PCPJFPS). Pasiv
-
-
282
Creanţe îndoielnice (depreciate).
Activ
-
-
2821 Creanţe îndoielnice (depreciate).
Activ
-
-
2822 Dobânzi îndoeilnice.
Activ
-
-
2827 Creanţe ataşate (şi sume de amortizat).
Activ
- - 28271 Creanţe ataşate.
Activ
-
28272 Sume de amortizat. Bifuncţional/ rectificativ
-
-
-
29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR (+PCPJFPS).
29. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR.
29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE.
29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA, OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII DE CREDIT, PRECUM ŞI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE BANCARE SAU ALTE INSTITUŢII (PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA).
-
290
290
-
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare/ Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale)(+ PCCS+PCPJFPS).
Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale.
Pasiv
2903
-
-
Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare/ Provizioane pentru cheltuielile de dezvoltare.
Pasiv
-
2904
-
Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare.
Pasiv
2905 2905
-
Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare/ Provizioane pentru concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare.
Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare.
Pasiv
2907
-
-
Ajustări pentru deprecierea fondului comercial/ Provizioane pentru fondul comercial (acest cont apare, de regula, în situaţiile financiare anuale consolidate).
Pasiv
2908 2908
-
Ajustări pentru deprecierea altor imobilizari necorporale/ Provizioane pentru alte imobilizări necorporale.
Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale.
Pasiv
291
291
291
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale (+PCCS+PCPJFPS)/ Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale.
Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale.
Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii (Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual/ Provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu clientela).
Pasiv
2911 2911 2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi a amenajărilor de terenuri/ Provizioane pentru deprecierea terenurilor.
Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi a amenajărilor de terenuri.
Ajustări pentru deprecierea creditelor (Provizioane specifice de risc de credit).
Pasiv
2912 2912 2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor/ Provizioane pentru deprecierea construcţiilor.
Ajustări pentru deprecierea construcţiilor.
Ajustări pentru deprecierea dobânzilor (Provizioane specifice de risc de dobândă).
Pasiv
2913 2913
-
Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor/ Provizioane pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.
Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor.
Pasiv
2914 2914
-
Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale/ Provizoane pentru deprecierea altor imobilizări corporale.
Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale.
Pasiv
- - 292 Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare.
Pasiv
293
293
293
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (+PCCS+PCPJFPS)/ Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs.
Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie.
Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate.
Pasiv
2931 2931
-
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie/ Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs.
Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuţie.
Pasiv
-
2932
-
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie/ Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs.
Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuţie.
Pasiv
2933
-
-
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie/ Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs.
Pasiv
296
296
-
Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (+PCCS+PCPJFPS)/ Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare.
Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare (+PCTC).
Pasiv
2961 2961
-
Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate/ Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute la filiale din cadrul grupului.
Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor (+PCTC).
Pasiv
2962 2962
-
Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare/ Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare deţinute la societăţi din afara grupului.
Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare (+PCTC).
Pasiv
2963
-
-
Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate/ Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare sub forma de interese de participare.
Pasiv
2964
-
-
Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile afiliate/ Provizioane pentru deprecierea altor titluri imobilizate.
Pasiv
2965
-
-
Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare/ Provizioane pentru deprecierea sumelor datorate de filiale.
Pasiv
2966
-
-
Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung/ Provizioane pentru deprecierea împrumuturilor acordate pe termen lung.
Pasiv
2967
-
-
Provizioane pentru deprecierea creanţelor legate de interese de participare (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Pasiv
2968
-
-
Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate/ Provizioane pentru deprecierea acţiunilor proprii - active imobilizate.
Pasiv
2969
-
-
Provizioane pentru deprecierea altor creanţe imobilizate (acest subcont nu mai apare în documentele de armonizare la directivele europene).
Pasiv

NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. PCACP = Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi Plată. PCAM = Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management. PCTC  =  Planul de conturi al trezoreriei centrale.

Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Legenda culorilor

.... Notele şi comentariile autorului documentaţiei.
... Conturi ale contabilităţii financiare.
... Conturi ale contabilităţii bugetare.
... Conturi ale contabilităţii bancare.
... Denumirea veche a conturilor.

Această documentaţie este realizată de Dorin Merticaru, Brăila, România, dorinm@email.com (www.dorinm.ro; www.dorinm.3x.ro), prin realizarea de sinteze din legislaţia română.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 10.Februarie.2012
Powered by Medow