Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 2
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 23 k; Imprimare: 2 pag. A4

Contul 260 - Imobilizări financiare
(numai PCCS)
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor financiare.

Contul 260 "Imobilizări financiare" este un cont de activ.

În debitul contului 260 "Imobilizări financiare" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- valoarea imobilizărilor financiare primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea rezervelor (106);

- diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi (106);

- valoarea imobilizărilor financiare dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al altor entităţi (200, 210, 371);

- valoarea garanţiilor depuse la terţi (410);

- sume plătite sau de plătit, reprezentând valoarea obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an (462, 512);

- sume plătite reprezentând valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi (512);

- valoarea imobilizărilor financiare dobândite prin achiziţie (512, 531, 269);

- diferenţa dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite şi valoarea mărfurilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi (750);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută şi depozitelor constituite în valută, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);

- dobânzile aferente creanţelor imobilizate (766, 768);

- valoarea imobilizărilor financiare primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea beneficiilor (768);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

În creditul contului 260 "Imobilizări financiare" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- creanţa reprezentând ratele aferente leasingului financiar (410);

- valoarea împrumuturilor restituite de terţi (512);

- dobânzile încasate, aferente creanţelor imobilizate (512);

- valoarea garanţiilor restituite de terţi (512);

- valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (668);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută, rezultate în urma evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau în urma încasării creanţelor (665);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente depozitelor constituite în valută, rezultate în urma evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia lichidării lor (665);

- cheltuielile privind valoarea imobilizărilor financiare deţinute la entităţile la care se deţin participaţii, cedate (668);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor imobilizate exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668).


            Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor financiare existente.

            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow