Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 2
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 23 k; Imprimare: 2 pag. A4

Contul 210 - Imobilizări corporale
(numai PCCS)
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri, construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă şi a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale.

            Contul 210 "Imobilizări corporale" este un cont de activ.

            În debitul contului 210 "Imobilizări corporale" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- valoarea construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, mobilierului şi altor imobilizări corporale primite în regim de leasing financiar (160);

- valoarea construcţiilor, instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă şi a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, realizate din producţie proprie (230);

- valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu (230, 722);

- valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile, instalaţiile tehnice, mijloacele de transport şi alte imobilizări corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului (281);

- valoarea terenurilor, construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă, a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale achiziţionate şi a celor reprezentând aport la capital (400, 446, 220, 456);

- valoarea terenurilor, construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, a plantaţiilor, precum şi a mobilierului, aparaturii birotice, a echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale primite prin subvenţii pentru investiţii sau cu titlu gratuit (475);

- plusurile de inventar constatate la instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale de reproducţie şi muncă, plantaţii, precum şi la mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi la alte imobilizări corporale (475).

            În creditul contului 210 "Imobilizări corporale" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- valoarea imobilizărilor corporale aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (160);

- valoarea terenurilor, clădirilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (260);

- valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile, instalaţiile tehnice şi mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281);

- amortizarea construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale scoase din evidenţă (281);

- valoarea terenurilor, respectiv a amenajărilor de terenuri cedate, amortizate (281, 650);

- valoarea terenurilor şi construcţiilor aportate, retrase (456);

- valoarea neamortizată a construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale scoase din evidenţă (650);

- valoarea terenurilor expropriate (671);

- valoarea construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale distruse de calamităţi (671).


            Soldul contului reprezintă valoarea terenurilor, construcţiilor, a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor imobilizări corporale existente.            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow