Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 2
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 25 k; Imprimare: 2 pag. A4

Contul 212 - Construcţii
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor.

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).

            Contul 212 "Construcţii" este un cont de activ.

            În debitul contului 212 "Construcţii" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- cu valoarea construcţiilor aportate (101) (numai PCPJFSP).

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea construcţiilor (imobilizărilor corporale), dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă construcţiei reevaluate (105) (+PCPJFSP);

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale (131, 132, 133, 134, 138) (numai PCPJFSP);


- cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar
(131, 132, 133, 134, 138) (numai PCPJFSP);

- costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale la scoaterea din evidenţă, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului (151);

- valoarea construcţiilor (imobilizărilor corporale) primite în regim de leasing financiar (conform prevederilor contractuale) (167) (+PCPJFSP);

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie de natura construcţiilor, recepţionate (231) (numai PCPJFSP);

- valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile (imobilizările corporale) primite cu chirie şi restituite proprietarului (281) (+PCPJFSP);

- valoarea construcţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite prin subvenţii pentru investiţii, ca aport la capitalul social (404, 231, 4751, 456) (+PCPJFSP);

- valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453) (+PCPJFSP);

- valoarea construcţiilor primite cu titlu gratuit (4753);

- cu valoarea la cost de producţie a construcţiilor realizate pe cont propriu (739) (numai PCPJFSP);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea construcţiilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (781).

            În creditul contului 212 "Construcţii" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea construcţiilor (imobilizărilor corporale), în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105) (+PCPJFSP);

- valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 263, 265) (+PCPJFSP);

- amortizarea (valoarea amortizării) construcţiilor (imobilizărilor corporale) scoase din evidenţă (281);

- valoarea amortizării construcţiilor, eliminată cu ocazia reevaluării din valoarea contabilă brută a acestora (281);

- valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281);

- valoarea construcţiilor aportate retrase (456);

- valoarea neamortizată a construcţiilor (imobilizărilor corporale) scoase din evidenţă (658) (+PCPJFSP);

- valoarea construcţiilor distruse de calamităţi (şi a exproprierilor de active) (671) (+PCPJFSP).

- valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea construcţiilor, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (681);            Soldul debitor al contului reprezintă valoarea construcţiilor existente.


            Subconturile (conturile sintetice/ analitice) sunt:

- 2121 - Construcţii;

- 2121.01 - Amenajări de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP);

- 2121.02 - Amenajări de terenuri pentru activităţile economice (numai PCPJFSP);
            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow