Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 2
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 33 k; Imprimare: 3 pag. A4

Contul 213 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă şi a plantaţiilor.

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă şi plantaţiilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial (+PCPJFSP).


           
Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" este un cont de activ.

            În debitul contului 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor aportate (101) (numai PCPJFSP);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105) (+PCPJFSP);

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale (131, 132, 133, 134, 138) (numai PCPJFSP);


- cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar
(131, 132, 133, 134, 138) (numai PCPJFSP);

- costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale la scoaterea din evidenţă, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului (151);

- valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport (imobilizărilor corporale), primite în regim de leasing financiar (conform prevederilor contractuale (167) (+PCPJFSP);

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (231) (numai PCPJFSP).

- valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice şi mijloacele de transport (imobilizările corporale) primite cu chirie şi restituite proprietarului (281) (+PCPJFSP);

- valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite prin subvenţii pentru investiţii, ca aport la capitalul social (404, 446, 223, 231, 4751, 456) (+PCPJFSP);

- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import (446) (numai PCPJFSP);

- valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453) (+PCPJFSP);

- valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor primite cu titlu gratuit (4753);

- plusurile de inventar constatate la instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (4754);

- cu valoarea la cost de producţie a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor realizate pe cont propri (739) (numai PCPJFSP);.

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (781).

            În creditul contului 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor (imobilizărilor corporale), în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105) (+PCPJFSP);

- valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituie (167);

- valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 263, 265) (+PCPJFSP);

- amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor scoase din evidenţă (281) (+PCPJFSP);


- valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice şi mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281);


- valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor (imobilizărilor corporale) scoase din evidenţă (658) (+PCPJFSP);

- valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor distruse de calamităţi (şi a exproprierilor de active) (671) (+PCPJFSP).

- valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (681);


           
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, existente.


            Subconturile (conturile sintetice/ analitice) sunt:

- 2131 - Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)(+PCPJFSP);

- 2131.01 - Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP);

- 2131.02 - Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile economice (numai PCPJFSP);

- 2132 - Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (+PCPJFSP);

- 2132.01 - Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP);

- 2132.02 - Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare pentru activităţile economice (numai PCPJFSP);

- 2133 - Mijloace de transport (+PCPJFSP);

- 2133.01 - Mijloace de transport pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP);

- 2133.02 - Mijloace de transport pentru activităţile economice (numai PCPJFSP);

- 2134 - Animale şi plantaţii (+PCPJFSP);

- 2134.01 - Animale şi plantaţii pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP);

- 2134.02 - Animale şi plantaţii pentru activităţile economice (numai PCPJFSP);
            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow