Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 2
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 26 k; Imprimare: 2 pag. A4

Contul 211 - Terenuri şi amenajări de terenuri
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).

            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.).

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.), distinct pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).


            Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajări de terenuri (numai PCPJFSP).

 
           
Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" este un cont de activ.

            În debitul contului 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- cu valoarea imobilizărilor corporale reprezentând terenuri şi amenajări de terenuri aportate (101) (numai PCPJFSP);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea terenurilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă terenului reevaluat (105) (+PCPJFSP);

- cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale (131, 132, 133, 134, 138) (numai PCPJFSP);


- cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar
(131, 132, 133, 134, 138) (numai PCPJFSP);

- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca amenajări de terenuri (231) (numai PCPJFSP);

- valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu (231, 722);

- cu valoarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri achiziţionate (404) (numai PCPJFSP);

- valoarea terenurilor achiziţionate, a celor reprezentând aport la capital, valoarea terenurilor primite prin subvenţii pentru investiţii (404, 456, 4751);

- valoarea terenurilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453) (+PCPJFSP);


- valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (4753);

- cu valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu (739) (numai PCPJFSP);

- creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea terenurilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (781);

            În creditul contului 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- valoarea descreşterii (faţă de valoarea contabilă netă) rezultate din reevaluarea terenurilor în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105) (+PCPJFSPP);

- valoarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 263, 265) (+PCPJFSP);

- valoarea terenurilor, respectiv a amenajărilor de terenuri cedate, amortizate (281, 658) (+PCPJFSP);

- valoarea terenurilor folosite pentru construirea de ansambluri de locuinţe destinate vânzării, reclasificate ca mărfuri (371);

- valoarea terenurilor aportate, retrase (456);

- valoarea terenurilor (activelor) expropriate (şi a pierderilor din calamităţi) (671) (+PCPJFSP);

- valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea terenurilor recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (681).           
Soldul debitor al contului reprezintă valoarea terenurilor şi costul amenajărilor de terenuri existente.


            Subconturile (conturile sintetice/ analitice) sunt:

- 2111 - Terenuri;

- 2111.01 - Terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP);

- 2111.02 - Terenuri pentru activităţile economice (numai PCPJFSP);


- 2112 -
Amenajări de terenuri.

- 2112.01 - Amenajări de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP);

- 2112.01 - Amenajări de terenuri pentru activităţile economice (numai PCPJFSP).


            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow