Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 5
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 51 k; Imprimare: 4 pag. A4

Contul 531 - Casa
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa numerarului aflat în casieria entităţii, precum şi a mişcării acestuia, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.

Contabilitatea analitică a disponibilităţilor în valută existente în casierie se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).


            Contul 531 "Casa" este un cont de activ.

În debitul contului 531 "Casa" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- cu sumele depuse ca aport în numerar (101) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (113) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (114) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari (115) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în numerar, reprezentând contribuţii ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale (116) (numai PCPJFSP);

- cu valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente, încasate în numerar (267) (numai PCPJFSP);

- sumele încasate de la clienţi (411) (pentru PCCS 410);

- debite încasate de la salariaţi (reprezentând sume datorate de aceştia) şi debitori diverşi (428, 461) (+PCCS+PCPJFSP);

- cu sumele încasate în numerar, necuvenite (462) (numai PCPJFSP);


- cu sumele încasate în numerar pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor, potrivit dispoziţiilor legale
(462) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate reprezentând decontări între entităţile afiliate (451) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate de la entităţile legate prin interese de participare (453) (numai PCPJFSP);

- sumele încasate de la acţionari/asociaţi şi din operaţii în participaţie (455, 458) (+PCCS);

- sumele încasate reprezentând aport la capitalul social (456) (+PCCS);

- sumele încasate de la creditori diverşi (462) (+PCCS);

- sumele încasate reprezentând venituri anticipate (sumele încasate în avans şi care privesc exerciţiile financiare următoare) (472) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele încasate şi necuvenite unităţii (473) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele virate unităţii de către subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau subunităţilor, de către unitate (în contabilitatea subunităţilor) - decontări reciproce (481, 482) (pentru PCCS 480) (+PCPJFSP);

- cu preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate, cedate (501) (numai PCPJFSP);

- cu preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute (506) (numai PCPJFSP);

- cu preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt (508) (numai PCPJFSP);

- sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (542) (+PCCS+PCPJFSP));

- sumele ridicate de la bănci (şi sumele întrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie) (581) (+PCCS+PCPJFSP));

- sumele încasate din servicii prestate, vânzarea mărfurilor şi alte activităţi (704, 707, 708, 4427) (+PCCS);

- sumele încasate din studii, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (705, 706) (pentru PCCS 708);

- cu sumele încasate în numerar reprezentând cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti ale membrilor şi simpatizanţilor (731) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în numerar, reprezentând venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare (732) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în numerar reprezentând donaţii şi sponsorizări primite (733) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în numerar, reprezentând venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (735) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în numerar (737, 738) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în numerar reprezentând alte venituri din activităţile fără scop patrimonial (739) (numai PCPJFSP);

- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor în valută, în cursul exerciţiului financiar (739) (numai PCPJFSP);


- la închiderea exerciţiului financiar, cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută
(739) (numai PCPJFSP);

- sumele încasate din despăgubiri şi alte venituri din exploatare (758) (pentru PCCS 750);

- câştigul rezultat din vânzarea investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mare decât valoarea contabilă (764) (pentru PCCS 768);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau disponibilităţilor în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765) (numai PCCS);


- diferenţele favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau disponibilităţilor în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);

- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri cu destinaţie specială (791) (numai PCPJFSP).

În creditul contului 531 "Casa" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- cu sumele plătite reprezentând restituirea fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (113) (numai PCPJFSP);

- cu sumele plătite în numerar urmaşilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (114) (numai PCPJFSP);

- cu sumele plătite în numerar, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale (115) (numai PCPJFSP);

- cu sumele neutilizate din alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), restituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale (116) (numai PCPJFSP);

- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);

- alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);

- plăţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201) (pentru PCCS 200);

- costul de achiziţie al investiţiilor financiare cumpărate în numerar (261, 263, 265, 267, 269, 501, 505, 506, 508, 509) (pentru PCCS 260, 269, 500, 509);

- sumele achitate colaboratorilor (401) (pentru PCCS 400) (+PCPJFSP);

- plăţile efectuate către furnizori (401, 404) (pentru PCCS 400) (+PCPJFSP);

- sumele achitate personalului (salarii şi alte drepturi salariale, ajutoare materiale, sume achitate personalului evidenţiate anterior ca datorie faţă de aceştia, sumele restituite gestionarilor reprezentând garanţiile şi dobânda aferentă, etc.) (421, 423, 424, 425, 426, 428) (pentru PCCS 420, 425, 428);

- cu sumele achitate pensionarilor reprezentând pensii şi alte drepturi cuvenite, potrivit legii (422) (numai PCPJFSP);

- sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri din remuneraţii (427) (+PCCS+PCPJFSP);

- cu sumele achitate reprezentând decontări între entităţile afiliate (451) (numai PCPJFSP);

- cu sumele achitate reprezentând decontări între entităţile legate prin interese de participare (453) (numai PCPJFSP);

- sumele restituite asociaţilor/acţionarilor (455, 456) (+PCCS);

- dividendele plătite acţionarilor/asociaţilor (457) (+PCCS);

- sumele plătite din operaţii în participaţie (458) (+PCCS);

- sumele achitate creditorilor diverşi (462) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele plătite anticipat (reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat) (471) (+PCCS+PCPJFSP);

- cu sumele încasate în avans, restituite (472) (numai PCPJFSP);

- sumele încasate şi necuvenite unităţii (restituite în numerar) (473) (+PCCS+PCPJFSP);

- plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi, precum şi între subunităţi - decontări reciproce (481, 482) (pentru PCCS 480) (+PCPJFSP);

- plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi (481, 482) (pentru PCCS 480);

- cu valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpărate de la entităţile afiliate (501) (numai PCPJFSP);

- cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate achitate în numerar (505) (numai PCPJFSP);

- cu valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpărate (506) (numai PCPJFSP);

- cu valoarea la cost de achiziţie a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate cumpărate (508) (numai PCPJFSP);

- cu sumele plătite în numerar pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate (509) (numai PCPJFSP);

- plăţile în numerar reprezentând alte valori achiziţionate (procurarea de alte valori) (532) (+PCCS+PCPJFSP);

- avansurile de trezorerie acordate (în numerar) (542) (+PCCS+PCPJFSP);

- depunerile de numerar la bănci (virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie) (581) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele achitate reprezentând cheltuielile cu redevenţele, chiriile, primele de asigurări, comisioanele, onorariile, protocol, deplasări, detaşări, transferări, taxe poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi (612, 613, 622 la 626, 628) (pentru PCCS 610, 620) (+PCPJFSP);

- plăţile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658) (pentru PCCS 650);

- cu sumele plătite în numerar membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) reprezentând restituiri de cotizaţii şi contribuţii, potrivit legii (658) (numai PCPJFSP);

- cu valoarea donaţiilor acordate (658) (numai PCPJFSP);


- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor plătite terţilor şi bugetului
(658) (numai PCPJFSP);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută efectuate în cursul perioadei sau disponibilităţilor în valută existente la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665) (numai PCCS);


- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută efectuate în cursul perioadei (inclusiv achitarea datoriilor în valută) sau disponibilităţilor în valută existente la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665) (+PCPJFSP).            Soldul debitor al contului reprezintă numerarul existent în casierie.


            Subconturile (conturile sintetice/analitice) sunt:

- 5311 - Casa în lei.

- 5314 - Casa în valută.

- 5314.01 - Casa în valută privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).

- 5214.02 - Casa în valută privind activităţile economice (numai PCPJFSP).
            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow