Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 1
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 29 k; Imprimare: 3 pag. A4

Contul 106 - Rezerve
(Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate - SAPARD - pentru contabilitatea bugetară)
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.
            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite.

            Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve de valoare justă, rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină şi alte rezerve.

            Contabilitatea rezervelor se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi (numai PCPJFSP).

Contul 106 "Rezerve" este un cont de pasiv.

În creditul acestui cont se înregistrează (prin debitul conturilor):


- primele de capital transferate la rezerve (104);

- capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (105) (+PCPJFSP);

- profitul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117) (+PCCS);

- excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, repartizate la rezerve potrivit dispoziţiilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (1171) (numai PCPJFSP);

- profitul net contabil realizat la închiderea exerciţiului curent repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129) (+PCCS);

- rezervele constituite, potrivit prevederilor legale, din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (1291) (numai PCPJFSP).

- câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (141).

- diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei (260) (numai PCCS);


- majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora (260) (numai PCCS);

- diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei (261, 263, 265) (+PCPJFSP);

- majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora (261, 263, 265) (+PCPJFSP);

- partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de întreprinderea asociată în care se deţin participaţii, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă (264);

- creşterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusă direct în capitalul propriu, în cadrul situaţiilor financiare consolidate (501);


- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (641) (numai PCCS).

- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (644);

- diferenţa favorabilă de schimb valutar, înregistrată la consolidare, în relaţie cu un element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (765);

În debitul contului se înregistrează (prin creditul conturilor):

- rezervele destinate majorării capitalului/ patrimoniului social, potrivit legii, inclusiv cele corespunzătoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (101) (+PCCS+PCPJFSP);

- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exerciţiile precedente, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117);

- cu rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor realizate în exerciţiile financiare precedente (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (1171) (numai PCPJFSP).

- pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149);

- decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi, în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);

- ajustarea rezervei de valoare justă, urmare a diferenţelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, în cadrul situaţiilor financiare consolidate (501);


- diferenţa nefavorabilă de schimb valutar, înregistrată la consolidare, în relaţie cu un element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (665);

- cu diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, transferate la venituri cu ocazia cedării participaţiilor respective. Soldul creditor al contului reprezintă rezervele existente şi neutilizate (739) (numai PCPJFSP).

- diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, transferată la venituri cu ocazia cedării participaţiilor respective (764);

- diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, transferată la venituri cu ocazia cedării participaţiilor respective (768) (numai PCCS);
 
            Soldul
contului reprezintă rezervele existente şi neutilizate.

            Subconturile (conturile sintetice/analitice) sunt:

- 1061 - Rezerve legale (P) (+PCPJFSP).

- 1063 - Rezerve statutare sau contractuale (P) (+PPJFSP).


- 1064 - Rezerve de valoare justă) (P)
(acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate).

- 1065 - Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) (+PCPJFSP).

- 1067 - Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină (A/P) (acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate).


- 1068 - Alte rezerve (P) (+PCPJFSP).
            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. PCB = Planul de conturi bugetar.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow