Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 5
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 64 k; Imprimare: 5 pag. A4

Contul 512 - Conturi curente la bănci
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi valută aflate în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum şi a mişcării acestora.

Contabilitatea analitică se ţine pe conturile curente deschise la bănci, iar pentru disponibilităţile în valută se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).


            Contul 512 "Conturi curente la bănci" este un cont bifuncţional.

În debitul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- cu sumele depuse ca aport în contul de disponibil (101) (numai PCPJFSP);

- valoarea sumei încasate din vânzarea acţiunilor proprii (109, 141);

- cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (113) (numai PCPJFSP);


- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând depuneri ale membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (113) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (114) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari (115) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând contribuţii ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale (116) (numai PCPJFSP);

- suma împrumuturilor obţinute prin emisiuni de obligaţiuni (161) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 160);

- creditele bancare pe termen lung şi scurt încasate (162, 519) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 160, 519);

- sumele încasate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (166, 451, 453) (+PCPJFSP);

- sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (167) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 160);

- valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate, precum şi a garanţiilor restituite (267) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 260);

- sumele încasate de la clienţi (411, 413) (pentru PCCS 410);

- sumele recuperate din debite ale personalului (428) (+PCCS+PCPJFSP);

- taxa pe valoarea adăugată de recuperat, încasată de la bugetul statului (4424) (+PCCS);

- valoarea subvenţiilor primite şi încasate (445) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul statului şi asigurările sociale (448, 438) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi (455) (+PCCS);

- sumele depuse ca aport în numerar la capitalul social (456) (+PCCS);

- sumele primite ca rezultat al operaţiilor în participaţie (458) (+PCCS);

- sumele încasate de la debitori diverşi (461) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele încasate de la creditori diverşi (sume încasate necuvenite, sume încasate pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor, potrivit dispoziţiilor legale, etc.) (462) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele încasate în avans şi care privesc exerciţiile următoare (472) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele încasate, în curs de clarificare (473) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele virate unităţii de către subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau subunităţilor, de către unitate (în contabilitatea subunităţilor) (481, 482) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 480);

- valoarea investiţiilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferenţelor favorabile din cedare (501, 506, 508, 764) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 500, 768);

- valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (511) (+PCCS);

- dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente (518) (+PCCS+PCPJFSP);

- creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte (519) (+PCPJFSP) (pentru PCCS);

- sumele depuse sau virate în cont, rezultate din încasările în numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele încasate reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (706) (pentru PCCS 708);

- sumele încasate din activităţi diverse (708) (+PCCS);

- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti ale membrilor şi simpatizanţilor (731) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare (732) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând donaţii şi sponsorizări primite (733) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând dobânzi şi dividende obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial (734) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (735) (numai PCPJFSP);

- cu sumele primite de la buget în contul de disponibil (736) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în contul de disponibil (737) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în contul de disponibil (738) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri din activităţile fără scop patrimonial (739) (numai PCPJFSP);

- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate în valută, în cursul exerciţiului financiar (739) (numai PCPJFSP);


- la închiderea exerciţiului financiar, cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută
(739) (numai PCPJFSP);

- sumele încasate reprezentând subvenţii aferente veniturilor (741) (+PCCS);

- sumele încasate reprezentând alte venituri din exploatare (758) (pentru PCCS 750);

- sumele încasate reprezentând dividendele pentru participaţiile la capitalul altor societăţi (761, 762) (pentru PCCS 768);

- sumele încasate reprezentând dobânzile aferente creanţelor imobilizate (763) (pentru PCCS 768);

- sumele încasate din investiţii financiare cedate (764) (pentru PCCS 768);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau disponibilităţilor la bancă, în valută, existente la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau disponibilităţilor la bancă, în valută, existente la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765) (numai PCCS);

- sumele încasate reprezentând dobânzile aferente disponibilităţilor în conturi la bănci (766) (+PCCS);

- valoarea sconturilor încasate de la furnizori sau alţi creditori (767) (pentru PCCS 768);

- sumele încasate reprezentând venituri extraordinare (771) (+PCCS);


- diferenţele favorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul exerciţiului (768) (+PCCS).

În creditul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- cu sumele virate, potrivit legii, la încetarea activităţii (101) (numai PCPJFSP);

- sumele plătite pentru acţiuni proprii răscumpărate (109);

- cu sumele virate la alte case de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând fondul social al membrilor transferaţi (113) (numai PCPJFSP);

- cu sumele plătite prin virament urmaşilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (114) (numai PCPJFSP);

- cu sumele plătite prin virament, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale (115) (numai PCPJFSP);

- cu sumele neutilizate din alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), restituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale (116) (numai PCPJFSP);

- cu partea din subvenţia pentru investiţii restituită (131, 132, 138) (numai PCPJFSP);

- alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);

- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);

- sumele plătite reprezentând rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (161) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 160);

- creditele pe termen lung şi scurt rambursate (162, 519) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 160, 519);

- cu sumele restituite entităţilor afiliate, respectiv celor de care unitatea este legată prin interese de participare (166) (numai PCPJFSP);

- sumele plătite reprezentând rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (167) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 160);

- suma dobânzilor plătite (168, 518, 519, 666) (+PCCS+PCPJFSP);

- plăţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 200);

- valoarea de achiziţie a imobilizărilor financiare şi a investiţiilor pe termen scurt cumpărate (261, 263, 265, 501, 505, 506, 508) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 260, 500);

- valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung (267) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 260);

- vărsămintele efectuate pentru partea neachitată a imobilizărilor financiare şi a investiţiilor pe termen scurt (269, 509) (+PCCS+PCPJFSP);

- sume achitate colaboratorilor (401) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 400);

- plăţile efectuate către furnizori de bunuri şi servicii, inclusiv prin intermediul efectelor comerciale (401, 403, 404, 405) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 400);

- plăţile efectuate către personalul entităţii (421, 423, 424, 425, 426, 428) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 420, 425, 428);

- sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri din salarii (427) (+PCCS);

- sumele achitate reprezentând contribuţia la asigurările sociale şi la asigurările sociale de sănătate (431) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele achitate reprezentând contribuţia entităţii şi a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative, respectiv la primele de asigurare voluntară de sănătate (438) (+PCCS);

- plata către buget a taxei pe valoarea adăugată datorate şi a taxei pe valoarea adăugată plătite în vamă (4423, 4426) (+PCCS);

- sumele plătite la buget, reprezentând impozitul pe profit/venit (441) (+PCCS);

- plata către buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444) (+PCCS+PCPJFSP);

- plata către bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (446, 448) (+PCCS+PCPJFSP);

- plăţile efectuate către organismele publice privind taxele şi vărsămintele asimilate datorate (447) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele restituite entităţilor afiliate, entităţilor legate prin interese de participare sau altor entităţi (451, 453, 166) (+PCPJFSP);

- sumele achitate acţionarilor/asociaţilor (455, 456) (+PCCS);

- sumele achitate acţionarilor/asociaţilor din dividendele cuvenite (457) (+PCCS);

- sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiilor în coparticipaţie (458) (+PCCS);

- sumele achitate creditorilor diverşi (462) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele plătite anticipat (abonamente, chirii şi alte drepturi) (471) (+PCCS+PCPJFSP);

- restituirea sumelor aflate în curs de clarificare (plăţi pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare, inclusiv sume restituite, necuvenite unităţii) (473) (+PCCS+PCPJFSP);

- partea din subvenţiile aferente activelor sau veniturilor (inclusiv sume încasate în avans), restituită (4751, 4752, 472) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 475, 472);

- plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi (481, 482) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 480);

- cu valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpărate de la entităţile afiliate (501) (numai PCPJFSP);

- cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate achitate din contul de disponibil (505) (numai PCPJFSP);

- cu valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpărate (506) (numai PCPJFSP);

- cu valoarea la cost de achiziţie a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate cumpărate (508) (numai PCPJFSP);

- cu sumele achitate din contul de disponibil pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate (509) (numai PCPJFSP);

- cu dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite (518) (numai PCPJFSP);

- cu creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobânzile plătite (519) (numai PCPJFSP);

- sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alt cont de trezorerie (581) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele achitate reprezentând cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile, primele de asigurare, studiile şi cercetările, comisioanele şi onorariile, protocol, deplasări, detaşări, transferări, poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi (611 la 614, 622 la 626, 628) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 610, 620);

- valoarea serviciilor bancare plătite (627) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 620);

- taxele de mediu achitate (652) (pentru PCCS 650);

- plăţi efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658) (pentru PCCS 650);

- cu sumele plătite membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) din contul de disponibil reprezentând restituiri de cotizaţii şi contribuţii, potrivit legii (658) (numai PCPJFSP);

- cu valoarea donaţiilor acordate (658) (numai PCPJFSP);


- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor plătite terţilor şi bugetului
(658) (numai PCPJFSP);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută, efectuate în cursul perioadei, sau disponibilităţilor aflate în conturi la bancă în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665) (+PCPJFSP);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută, efectuate în cursul perioadei, sau disponibilităţilor aflate în conturi la bancă în valută, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665) (numai PCCS);

- cu valoarea dobânzilor plătite, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente (666) (numai PCPJFSP);

- valoarea sconturilor reţinute de bănci (667) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 668);


- diferenţele nefavorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul perioadei (668) (+PCCS).


            Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile în lei şi în valută, iar soldul creditor, creditele primite.


            Subconturile (conturile sintetice/analitice) sunt:

- 5121 - Conturi la bănci în lei.

- 5124 - Conturi la bănci în valută.

- 5124.01 - Disponibil în valută privind activităţile fără scop patrimonial (numai PCPJFSP).

- 5124.02 - Disponibil în valută privind activităţile economice (numai PCPJFSP).

- 5125 - Sume în curs de decontare.
            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow