Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 1
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 27 k; Imprimare: 2 pag. A4

Contul 104 - Prime de capital
(Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale - pentru contabilitatea bugetară)
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.
            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni. Pentru contabilitatea bugetară ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi care nu se supun amortizării, potrivit legii.

            Pentru PCB în creditul contului se înregistrează bunurile intrate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii.

Contul 104 "Prime de capital" este un cont de pasiv.

În creditul contului 104 "Prime de capital" (pentru PCB "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale") se înregistrează (prin debitul conturilor):


- cu valoarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri, construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii bitorice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu, potrivit legii, care nu se supun amortizării (211 - Terenuri şi amenajări la terenuri, 212 - Construcţii, 213 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii, 214 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale) (numai PCB).

             Înregistrarea activelor fixe conform contractului încheiat, la valoarea de intrare (leasing financiar - în situaţia în care activele fixe achiziţionate nu se supun amortizării; înregistrarea intrării activului fix la valoarea reziduală plus cota-parte din valoarea de intrare cuprinsă în ratele de leasing (leasing operaţional - în situaţia în care activele fixe achiziţionate nu se supun amortizării); intrarea în patrimoniu prin achiziţionare de la terţi, primite prin donaţie, transfer cu titlu gratuit între entităţi sau redistribuiri între unităţi, realizate din producţie proprie, constatate plus la inventar, achiziţionate în regim de leasing financiar (la intrarea în patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se supun amortizării):

              211 (212, 213, 214)         =         104

- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a unităţilor administrativ-teritoriale (349 - Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ teritoriale) (numai PCB).

              349         =         104

- valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital şi/sau din conversia obligaţiunilor în acţiuni (456 - Decontări cu acţionarii/ asociaţii privind capitalul).

             456         =         104

În debitul contului 104 "Prime de capital" (pentru PCB "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale") se înregistrează (prin creditul conturilor):

- primele de capital încorporate în capitalul social (101 - Capital);

             104         =         101

- primele de capital transferate la rezerve (106 - Rezerve);

             104         =         106


- pierderile contabile ale exerciţiilor precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (117 - Rezultatul reportat).

             104         =         117


- cu valoarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri, construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, mobilierului, aparaturii bitorice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale care alcătuiesc domeniul privat al statului ieşite în patrimoniu, potrivit legii (211 - Terenuri şi amenajări la terenuri, 212 - Construcţii, 213 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii, 214 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale) (numai PCB).

             Înregistrarea ieşirii din patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se supun amortizării prin scăderea din evidenţă:

             104         =         211 (212, 213, 214)

- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, scăzute din evidenţă (349 - Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale) (numai PCB).

             104         =         349

- cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a unităţilor administrativ-teritoriale, valorificate în regim de consignaţie (359 - Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi) (numai PCB).

             104         =         359

 
            Soldul creditor al contului reprezintă
primele de capital netransferate la capital sau la rezerve (pentru PCB reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, la un moment dat).


            Subconturile (conturile sintetice/analitice) sunt:

- 1041 - Prime de emisiune (P).

- 1042 - Prime de fuziune/ divizare (P).

- 1043 - Prime de aport (P).

- 1044 - Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P).            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. PCB = Planul de conturi bugetar.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow