Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 1
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 36 k; Imprimare: 3 pag. A4

Contul 117 - Rezultatul reportat

(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.
            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, respectiv a pierderii neacoperite şi a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile.

Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont de bifuncţional.


În creditul acestui cont se înregistrează (prin debitul conturilor):


- pierderile contabile realizate în exerciţiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (101) (+PCCS);

- pierderile contabile ale exerciţiilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (104);

- pierderile contabile ale exerciţiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (106) (+PCCS);

- pierderile contabile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentând profit, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117) (+PCCS);

- profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (121) (+PCCS);

- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (411, 461 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor).

În debitul contului se înregistrează (prin creditul conturilor):

- profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social, potrivit legii (101) (+PCCS);

- profitul net realizat în exerciţiile financiare precedente, şi care se repartizează în exerciţiile financiare următoare pe destinaţiile aprobate de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, potrivit legii (106, 1068, 117, 446, 457) (+PCCS);

- pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (121) (+PCCS);

- pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat (149);


- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (401, 404, 431, 437, 438, 441, 4423, 446, 447, 448, 462 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor)
.
 
            Soldul 
debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

            Subconturile (conturile sintetice/analitice) sunt:

-
1171 - Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P).

- 1171 - Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial (A/P) (numai PCPJFSP).

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului financiar precedent nerepartizat de adunarea generală, respectiv a deficitului neacoperit.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile cu destinaţie specială.

În debitul contului se înregistrează (prin creditul conturilor):

- excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, utilizate ca sursă de majorare a capitalului, potrivit reglementărilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (101).

- excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, repartizate la rezerve potrivit dispoziţiilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (106).

- excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, repartizate pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale (116).

- deficitele realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate asupra rezultatului reportat (1211).

În creditul contului se înregistrează (prin debitul conturilor):

- deficitele realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (101);

- rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor realizate în exerciţiile financiare precedente (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) (106);

- excedentele realizate în exerciţiul financiar încheiat, nerepartizate (1211);

- datoriile aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate (401);

- datoriile aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate (404);

- drepturile de personal neridicate, aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise (426);

- sumele prescrise sau anulate reprezentând alte datorii în legătură cu personalul, aferente exerciţiilor financiare anterioare (428);

- sumele anulate reprezentând datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiilor financiare anterioare (431);

- sumele anulate reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, aferente exerciţiilor financiare anterioare (437);

- sumele anulate reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiilor financiare anterioare (438);

- sumele anulate reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, aferent exerciţiilor financiare anterioare (444);

- sumele anulate reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiilor financiare anterioare (446);

- sumele anulate reprezentând fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiilor financiare anterioare (447);

- sumele anulate reprezentând alte datorii cu bugetul statului, aferente exerciţiilor financiare anterioare (448);

- sumele anulate reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, aferente exerciţiilor financiare anterioare (462).


            Soldul debitor al contului reprezintă deficitul neacoperit, iar soldul creditor, excedentul nerepartizat.

            Subconturile (conturile sintetice/analitice) sunt:

- 1171.01 - Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial.

- 1171.02 - Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile cu destinaţie specială.

- 1172 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29 (A/P) (Acest cont apare doar la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont).

- 1174 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) (+PCPJFSP).

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile cu destinaţie specială (descrierea de mai jos este numai pentru PCPJFSP).

Contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" este un cont bifuncţional.

În debitul contului se înregistrează (prin creditul conturilor):

- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenţi (401, 462, alte conturi în care urmează să se evindeţieze corectarea erorilor).

În creditul contului se înregistrează (prin debitul conturilor):

- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenţi (462, alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor).


            Soldul debitor al contului reprezintă rezultatul nefavorabil din corectarea erorilor contabile, iar soldul creditor, rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile.

- 1176 - Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (A/P).
            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow