Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 1
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 21 k; Imprimare: 2 pag. A4

Contul 160 - Împrumuturi şi datorii asimilate

(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.
            Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung primite, datoriilor entităţii faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care compania este legată prin interese de participare, precum şi a altor împrumuturi şi datorii asimilate (depozitele, garanţii primite şi alte datorii asimilate) (numai PCCS).

Contul 160 "Împrumuturi şi datorii asimilate" este un cont de pasiv.

În creditul acestui cont se înregistrează (prin debitul conturilor):

- suma împrumuturilor de primit/primite şi a datoriilor asimilate, a creditelor pe termen lung primite, sume încasate de la entităţile afiliate, respectiv entităţile de care compania este legată prin interese de participare (461, 512);

- valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar (210);

- valoarea concesiunilor primite (200);

- sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor încheiate (400);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate, precum şi a creditelor în valută (665);


- diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668)
.

În debitul contului se înregistrează (prin creditul conturilor):


- suma împrumuturilor şi datoriilor asimilate rambursate, precum şi a creditelor pe termen lung rambursate (512);

- obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (400);

- valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (210);

- garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (512);

- valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate (500);

- împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în acţiuni (456);

- diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din rambursarea împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valută (765);


- diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768)
.
 
            Soldul 
contului reprezintă împrumuturile, datoriile asimilate, şi creditele, pe termen lung nerambursate.            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow