Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 6
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 31 k; Imprimare: 2 pag. A4

Contul 665 - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).


           
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind diferenţele de curs valutar.
          
            Conturile din această grupă sunt conturi de activ cu excepţia contului 609 care are funcţie de pasiv.

În debitul contului 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate în situaţiile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (106);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la cedarea unei participaţii într-o entitate externă care a fost cuprinsă în consolidare (107);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (160, 168, 269, 400, 419, 455, 462, 509) (numai PCCS);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor (soldului) în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 419, 451, 453, 455, 462, 509) (+PCPJFSP);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creanţelor în valută, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (230, 260, 409, 410, 456, 461) (numai PCCS);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor plătite (în valută) (acordate furnizorilor de imobilizări corporale şi necorporale), la decontarea acestora (sau la închiderea exerciţiului financiar) (232, 234, 409) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 230, 409);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creanţelor în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (232, 234, 267, 409, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor şi avansurilor de trezorerie în valută (260, 500, 542) (numai PCCS);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma încasării (lichidării) creanţelor în valută (sau evaluării acestora la cursul de la închiderea exerciţiului financiar) (267, 411, 413, 451, 453, 456, 461, 462) (+PCPJFSP) (pentru PCCS 260, 410, 456, 461);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor, a acreditivelor şi avansurilor de trezorerie în valută (267, 508, 541, 542);

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate din lichidarea datoriilor în valută sau din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar (269) (numai PCPJFSP);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor încasate, la decontarea acestora (419) (+PCCS);

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor şi creanţelor (precum şi la evaluarea la închiderea exerciţiului financiar) în valută privind activităţile fără scop patrimonial (451, 453) (numai PCPJFSP);

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozite pe termen scurt în valută, la închiderea exerciţiului financiar sau lichidarea lor (508) (numai PCPJFSP);

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la cursul de închidere a exerciţiului financiar (509) (numai PCPJFSP);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma achitării datoriilor în valută (512, 531, 541) (pentru PCCS 512, 531);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a disponibilităţilor bancare în valută, a disponibilităţilor în valută existente în casierie, precum şi a depozitelor şi altor valori de trezorerie în valută (512, 531, 541, 542, 267, 508) (+PCPJFSP);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a disponibilităţilor bancare în valută, a disponibilităţilor în valută existente în casierie, precum şi a depozitelor şi altor valori de trezorerie în valută (512, 531, 542, 260, 500) (numai PCCS);

- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută, efectuate în cursul anului, sau disponibilităţilor aflate în conturi la bancă în valută, la închiderea exerciţiului financiar (550) (numai PCPJFSP).


În creditul contului 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului de cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial (1211) (numai PCPJFSP).            La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere (pe credit) (121) - (pentru PCPJFSP - la sfârşitul lunii/ perioadei contul nu prezintă sold).
            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow