Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 4
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 24 k; Imprimare: 2 pag. A4

Contul 410 - Furnizori - debitori
(numai PCCS)
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor şi decontărilor în relaţiile cu clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri etc. vândute, servicii prestate, inclusiv a clienţilor incerţi, rău-platnici, dubioşi sau aflaţi în litigiu, livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru care nu sau întocmit facturi.


            Contul 410 "Clienţi şi conturi asimilate" este un cont de activ.

În debitul contului 410 "Clienţi şi conturi asimilate" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- creanţa reprezentând ratele aferente leasingului financiar (260);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienţilor (419);

- valoarea avansurilor facturate clienţilor (419, 4427);

- venituri înregistrate în avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exerciţiilor financiare următoare (472);

- valoarea la preţ de vânzare a mărfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate şi serviciilor prestate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (700 la 708, 4427);

- valoarea livrărilor de bunuri sau a serviciilor prestate către clienţi, pentru care nu sau întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, precum şi a altor creanţe faţă de aceştia (700 la 708, 4428, 750);

- valoarea creanţelor reactivate (750);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de terţi (750);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);

- dobânda cuvenită locatorului pentru ratele de leasing financiar (766);


- diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).

În creditul contului 410 "Clienţi şi conturi asimilate" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- valoarea garanţiilor reţinute de terţi (260);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienţi (419);

- valoarea cecurilor şi efectelor comerciale acceptate (511);

- sumele încasate de la clienţi (512, 531);

- sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a clienţilor incerţi sau în litigiu (650);

- creanţe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (650);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);

- valoarea sconturilor acordate clienţilor (668);


- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668);

- valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (709).


            Soldul debitor al contului reprezintă
sumele datorate de clienţi.
            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow