Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 4
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 34 k; Imprimare: 3 pag. A4

Contul 461 - Debitori diverşi
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenind din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare debitor.


            Contul 461 "Debitori diverşi" este un cont de activ.

În debitul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- valoarea sumei de încasat din vânzarea acţiunilor proprii răscumpărate (109, 141);

- cu sumele datorate de membrii persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale (116) (numai PCPJFSP);

- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117) (pentru PCPJFSP 1174);

- suma împrumuturilor obţinute prin obligaţiunile emise (161) (pentru PCCS 160) (+PCPJFSP);

- sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (167) (pentru PCCS 160) (+PCPJFSP);

- valoarea veniturilor înregistrate în avans (472) (+PCCS+PCPJFSP);

- valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt şi a acţiunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum şi diferenţa favorabilă dintre preţul de cesiune şi preţul de achiziţie al acestora (501, 506, 508, 764) (pentru PCCS 500, 768) (pentru PCPJFSP 501, 506, 508);

- sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate de către entitate persoanelor fizice, altele decât propriii salariaţi, nedecontate până la data bilanţului (542) (+PCCS);

- sumele datorate de terţi pentru redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (706) (pentru PCCS 708);

- cu dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi (734) (numai PCPJFSP);


- cu dividendele de încasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt
(734) (numai PCPJFSP);

- cu valoarea creanţelor privind activităţile fără scop patrimonial, reactivate (739) (numai PCPJFSP);

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar (739) (numai PCPJFSP);

- cu diferenţele favorabile aferente creanţelor privind activităţile fără scop patrimonial cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia evaluării acestora la închiderea exerciţiului financiar (cont 7399) (739) (numai PCPJFSP);

- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor privind activităţile fără scop patrimonial, datorate de terţi (739) (numai PCPJFSP);

- cu valoarea imobilizărilor financiare achiziţionate din disponibilităţi rezultate din activităţile fără scop patrimonial, cedate (739) (numai PCPJFSP);


- cu diferenţa favorabilă dintre preţul de cesiune şi preţul de achiziţie a investiţiilor pe termen scurt achiziţionate din disponibilităţi rezultate din activităţile fără scop patrimonial, cedate
(739) (numai PCPJFSP);

- valoarea debitelor reactivate (754) (pentru PCCS 750);

- valoarea despăgubirilor şi a penalităţilor datorate de terţi (758) (pentru PCCS 750);

- valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor (758, 4427) (pentru PCCS 750, 4427);

- preţul de vânzare al imobilizărilor corporale şi necorporale cedate (758, 4427) (pentru PCCS 750, 4427;

- dividende de încasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (761, 762) (pentru PCCS 768);

- valoarea imobilizărilor financiare cedate (764) (pentru PCCS 768);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în valută, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765) (numai PCCS);

- dobânzile datorate de către debitorii diverşi (766) (+PCCS);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768);

- diferenţele favorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia evaluării acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768) (numai PCCS).

În creditul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- cu valoarea debitelor membrilor asociaţiilor de proprietari, scăzute din evidenţă prin compensarea cu fondul de rulment al acestora, în situaţia restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale (115) (numai PCPJFSP);

- valoarea debitelor încasate (512, 531) (+PCCS+PCPJFSP);

- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil cu destinaţie specială (550) (numai PCPJFSP);

- sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a debitorilor (654) (pentru PCCS 650) (+PCPJFSP);

- creanţe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658) (pentru PCCS 650);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, înregistrate la decontarea acestora sau la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665) (+PCPJFSP);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, înregistrate la decontarea acestora sau la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665) (numai PCCS);

- valoarea sconturilor acordate debitorilor (667) (pentru PCCS 668) (+PCPJFSP);


- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontării acestora sau la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668) (+PCPJFSP);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontării acestora sau la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668) (numai PCCS).


            Soldul debitor al contului reprezintă sumele datorate entităţii de către debitori.
            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow