Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 4
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 48 k; Imprimare: 3 pag. A4

Contul 442 - Taxa pe valoarea adăugată
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul României. Nu se evidenţiază în acest cont taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state şi taxa pe valoarea adăugată datorată pe teritoriul unui alt stat pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, în conformitate cu prevederile legale.

Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată" este un cont bifuncţional.

Pentru evidenţierea distinctă a taxei pe valoarea adăugată se utilizează următoarele conturi sintetice de gradul II:

4423 "TVA de plată"

4424 "TVA de recuperat"

4426 "TVA deductibilă"

4427 "TVA colectată"

4428 "TVA neexigibilă".


            În contextul funcţiunii acestor conturi, prin perioadă se înţelege perioada fiscală reglementată de legislaţia fiscală în domeniul TVA.


Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de plătit la bugetul statului.


            Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" este un cont de pasiv.

În creditul contului 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- diferenţele rezultate la finele perioadei între taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare (4427) şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă (4426) (+PCCS+PCPJFSP).

În debitul contului 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- plăţile efectuate către bugetul statului, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (512) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele compensate cu taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioada fiscală precedentă (4424) (+PCCS+PCPJFSP);

- sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată, scutite sau anulate, potrivit legii (750) (numai PCCS).


- sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată, scutite sau anulate, potrivit legii (758).


            Soldul creditor al contului reprezintă
taxa pe valoarea adăugată de plată.Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului.


            Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" este un cont de activ.

În debitul contului 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare (4426) şi taxa pe valoarea adăugată colectată (4427) (+PCCS+PCPJFSP).

În creditul contului 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- taxa pe valoarea adăugată încasată de la bugetul statului (512) (+PCCS+PCPJFSP);


- taxa pe valoarea adăugată de recuperat compensată în perioadele următoare cu taxa pe valoarea adăugată de plată (4423) sau cu alte taxe şi impozite, potrivit legii
(+PCCS+PCPJFSP).

            Soldul debitor al contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului.Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată deductibilă, potrivit legii.


            Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" este un cont de activ.

În debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii (401 - pentru PCCS contul 400, 404, 451, 453, 512 sau 4427 în cazul în care se aplică taxare inversă) (+PCPJFSP);

- sumele reprezentând ajustări ale taxei pe valoarea adăugată deductibile aferente bunurilor de capital, în favoarea persoanei impozabile, potrivit legii (+PCCS+PCPJFSP);


- sumele reprezentând ajustări ale taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru achiziţiile de bunuri şi servicii, altele decât bunurile de capital, în favoarea persoanei impozabile, potrivit legii
(+PCCS+PCPJFSP).

În creditul contului 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- sumele compensate la sfârşitul perioadei din taxa pe valoarea adăugată colectată (4427) (+PCCS+PCPJFSP);

- diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare şi taxa pe valoarea adăugată colectată (4424) (+PCCS+PCPJFSP);

- taxa pe valoarea adăugată devenită nedeductibilă prin aplicarea pro-rata (635) (+PCCS+PCPJFSP);

- regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente avansurilor, sau a facturilor parţiale emise, potrivit legii (+PCCS+PCPJFSP);

- ajustarea bazei impozabile la beneficiar şi sumele ce rezultă din corectarea facturilor sau a altor documente care ţin loc de factură, în cazurile prevăzute de lege (+PCCS+PCPJFSP);

- ajustarea taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru achiziţiile de bunuri şi servicii, altele decât bunurile de capital, în favoarea bugetului de stat, potrivit legii (+PCCS+PCPJFSP);


- ajustarea taxei pe valoarea adăugată deductibile aferente bunurilor de capital în favoarea bugetului de stat, potrivit legii
(+PCCS+PCPJFSP).

            La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectată, potrivit legii.


            Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" este un cont de pasiv.

În creditul contului 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii taxabile, avansurilor pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile (411 - pentru PCCS contul 410, 428, 451, 453, 461, 531), precum şi taxa aferentă operaţiunilor pentru care se aplică taxare inversă, potrivit legii (4426) (+PCPJFSP);

- taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor care sunt asimilate livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii, taxabile potrivit legii (428, 461, 635) (+PCCS+PCPJFSP);


- taxa pe valoarea adăugată neexigibilă devenită exigibilă (4428)
(+PCCS+PCPJFSP).

În debitul contului 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- regularizarea taxei aferente avansurilor sau a facturilor parţiale emise (+PCCS+PCPJFSP);

- ajustarea bazei impozabile la furnizor şi sumele ce rezultă din corectarea facturilor sau a altor documente care ţin loc de factură, în cazurile prevăzute de lege (+PCCS+PCPJFSP);

- taxa pe valoarea adăugată deductibilă, compensată la sfârşitul perioadei, potrivit legii (4426) (+PCCS+PCPJFSP);


- taxa pe valoarea adăugată de plată, datorată bugetului statului, stabilită potrivit legii (4423)
(+PCCS+PCPJFSP).

            La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă".

În acest cont se evidenţiază, potrivit legii, taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.

Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" este un cont bifuncţional.


            Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.
            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow