Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI - CLASA 4
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 32 k; Imprimare: 3 pag. A4

Contul 462 - Creditori diverşi
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate terţilor, pe bază de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi provenind din alte operaţii, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare creditor.


            Contul 462 "Creditori diverşi" este un cont de pasiv.

În creditul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistrează (prin debitul conturilor):

- cu sumele reprezentând fondul social neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), retraşi (113) (numai PCPJFSP);

- cu sumele reprezentând ajutor în caz de deces, neridicate de urmaşii legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) (114) (numai PCPJFSP);

- cu sumele reprezentând fondul de rulment neridicat de membrii asociaţiilor de proprietari, în situaţia restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale (115) (numai PCPJFSP);

- cu sumele neutilizate din alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), restituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale (116) (numai PCPJFSP);

- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117) (pentru PCPJFSP 1174);

- cu partea din subvenţia pentru investiţii de restituit (131, 132, 133, 134, 138) (numai PCPJFSP);

- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);


- alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);

- cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201) (pentru PCCS 200);

- cu cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (201) (numai PCPJFSP);

- partea din subvenţii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (4751, 472) (pentru PCCS 475, 472) (pentru PCPJFSP 472);

- cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor, potrivit dispoziţiilor legale (512) (numai PCPJFSP);

- sumele încasate şi necuvenite (512, 531) (+PCCS+PCPJFSP);

- cu sumele încasate în numerar pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor, potrivit dispoziţiilor legale (531) (numai PCPJFSP);

- cu sumele încasate în contul de disponibil cu destinaţie specială, necuvenite (550) (numai PCPJFSP);

- cu cheltuielile reprezentând cotizaţii şi contribuţii datorate, potrivit statutului (655) (numai PCPJFSP);

- cu sumele datorate de unitatea primitoare altor persoane juridice fără scop patrimonial (657) (numai PCPJFSP);

- sumele datorate terţilor reprezentând despăgubiri şi penalităţi (658) (pentru PCCS 650) (+PCPJFSP);

- cu sumele datorate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) reprezentând restituiri de cotizaţii şi contribuţii, potrivit legii (658) (numai PCPJFSP);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665) (+PCPJFSP);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665) (numai PCCS);

- diferenţele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668) (+PCPJFSP);

- diferenţele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668) (numai PCCS).

În debitul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistrează (prin creditul conturilor):

- cu sumele anulate reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, aferente exerciţiilor financiare anterioare (1171) (numai PPJFSP);

- valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare ca plată în natură, potrivit prevederilor contractuale (345) (pentru PCCS 340);

- sume achitate creditorilor (512, 531) (+PCCS+PCPJFSP);

- cu sumele achitate creditorilor din contul de disponibil (550) (numai PCPJFSP);

- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului financiar (739) (numai PCPJFSP);

- cu sumele anulate reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, aferente exerciţiului financiar curent (739) (numai PCPJFSP);

- cu valoarea sconturilor obţinute de la creditori diverşi (739) (numai PCPJFSP);


- cu diferenţele favorabile aferente creditorilor diverşi cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau la închiderea exerciţiului financiar
(739) (numai PCPJFSP);

- sume reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758) (pentru PCCS 750);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către creditori diverşi, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);

- diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către creditori diverşi, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765) (numai PCCS);

- sconturile obţinute de la creditori (767) (pentru PCCS 768);


- diferenţele favorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768);

- diferenţele favorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768) (numai PCCS).


            Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverşi.
            NOTĂ: PCCS = Planul de conturi pentru contabilitatea simplificată. PCPJFSP = Planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

            Bibliografie:

- Legea nr. 82/ 24.12.1991 - Legea contabilităţii (republicată în M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) - actualizată până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1969/ 09.11.2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat în M. Of. nr. 846 din 10 decembrie 2007) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 3055/ 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (publicat în M. Of. nr. 766 din 10 noiembrie 2009) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.
- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 26.Februarie.2012
Powered by Medow