Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Simplificat (O.M.F.P. nr. 2239/ 2011)
Clasa 6 - Conturi de cheltuieli
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 7|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 85 k; Imprimare: 8 pag. A4

Planul de conturi general - financiar - Contabilitate simplificată - O.M.F.P. nr. 2239/ 2011
Clasa 6 - Conturi de cheltuieli
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI".

 

Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi: 60 "Cheltuieli privind stocurile", 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terţi", 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi", 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", 64 "Cheltuieli cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de exploatare", 66 "Cheltuieli financiare", 67 "Cheltuieli extraordinare", 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare" şi 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite".

Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" sunt conturi cu funcţie de activ, cu excepţia contului 609 "Reduceri comerciale primite", care are funcţie de pasiv.

Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" pot fi creditate în cursul perioadei, pentru operaţiile în participaţie, cu sumele transmise pe bază de decont.

La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere (121).

 

GRUPA 60 "CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE".

 

Din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" fac parte:

 

Contul 600 "Cheltuieli cu materii prime, materiale şi ambalaje".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu: materiile prime, materialele, materialele de natura obiectelor de inventar la darea în folosinţă a acestora, materialele nestocate şi ambalajele.

În debitul contului 600 "Cheltuieli cu materii prime, materiale şi ambalaje" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, a materialelor de natura obiectelor de inventar, incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar sau distruse, pierderile din deprecieri ireversibile, precum şi a celor aflate la terţi şi a diferenţelor de preţ nefavorabile, aferente (300, 308, 350);

- valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute, constatate lipsă la inventariere, precum şi a diferenţelor de preţ nefavorabile, aferente (381, 388);

- valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (400);

- valoarea ambalajelor aflate în consignaţie la terţi, pentru care au fost emise documentele de vânzare (350);

- valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar şi ambalajelor aprovizionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (400);

- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, degradate (409);

- sume în curs de clarificare (473).

- valoarea materialelor consumabile şi a materialelor nestocate achitate din avansuri de trezorerie (542).

 

Contul 605 "Cheltuieli privind energia şi apa".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind consumurile de energie şi apă.

În debitul contului 605 "Cheltuieli privind energia şi apa" se înregistrează:

- valoarea consumurilor de energie şi apă (400, 471, 542);

- sume în curs de clarificare (473).

 

Contul 606 "Cheltuieli privind animalele şi păsările".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu animalele şi păsările ieşite din unitate.

În debitul contului 606 "Cheltuieli privind animalele şi păsările" se înregistrează:

- valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor vândute, constatate lipsă la inventariere, precum şi diferenţele de preţ nefavorabile, aferente (361, 368);

- sume în curs de clarificare (473).

 

Contul 607 "Cheltuieli privind mărfurile".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind mărfurile.

În debitul contului 607 "Cheltuieli privind mărfurile" se înregistrează:

- valoarea mărfurilor vândute, constatate lipsă la inventariere, depreciate ireversibil (371);

- valoarea mărfurilor şi a produselor aflate la terţi pentru care au fost emise documentele de livrare sau constatate lipsă la inventar (350);

- valoarea mărfurilor achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent (400);

- sume în curs de clarificare (473).

 

Contul 609 "Reduceri comerciale primite".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reducerilor comerciale primite ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă.

În creditul contului 609 "Reduceri comerciale primite" se înregistrează :

- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării (400).

 

GRUPA 61 "CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI".

 

Din grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terţi" face parte:

 

Contul 610 "Cheltuieli cu serviciile executate de terţi".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile executate de terţi, a cheltuielilor cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile, cheltuielilor cu primele de asigurare şi a cheltuielilor cu studiile şi cercetările.

În debitul contului 610 "Cheltuieli cu serviciile executate de terţi" se înregistrează:

- valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi (400, 471, 512, 542);

- cheltuielile cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile datorate sau plătite (400, 471, 512, 531, 542);

- valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (400, 471, 512, 531, 542);

- valoarea studiilor şi a cercetărilor executate de terţi (400, 471, 512, 542);

- sume în curs de clarificare (473).

 

GRUPA 62 "CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI".

 

Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi" face parte:

 

Contul 620 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu colaboratorii, a cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum şi a altor cheltuieli similare, a cheltuielilor de protocol, reclamă şi publicitate, a cheltuielilor privind transportul de bunuri şi personal, executate de terţi, a cheltuielilor cu deplasările, detaşările şi transferările personalului, a cheltuielilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii, a cheltuielilor cu serviciile bancare şi asimilate, a altor cheltuieli cu serviciile executate de terţi.

În debitul contului 620 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi" se înregistrează:

- sumele datorate colaboratorilor pentru prestaţiile efectuate (400, 471);

- sumele datorate privind comisioanele şi onorariile (400, 471, 512, 531, 542);

- sumele datorate sau achitate care privesc acţiunile de protocol, reclamă şi publicitate (400, 471, 512, 531, 542);

- sumele datorate sau achitate pentru transportul de bunuri, precum şi pentru transportul colectiv de personal (400, 471, 512, 531, 532, 542);

- sumele datorate sau achitate reprezentând cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări (inclusiv transportul) (400, 471, 512, 531, 532, 542);

- valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate sau achitate (400, 471, 512, 531, 532, 542);

- valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite (471, 512);

- sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terţi (400, 471, 512, 531, 542);

- sume în curs de clarificare (473).

 

GRUPA 63 "CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE".

 

Din grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" face parte:

 

Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice.

În debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:

- prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibilă devenită nedeductibilă (4426);

- taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal, predate cu titlu gratuit care depăşesc limitele prevăzute de lege, cea aferentă lipsurilor peste normele legale, precum şi cea aferentă bunurilor şi serviciilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natură (4427);

- decontările cu bugetul statului privind impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, cum sunt: impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum şi alte impozite şi taxe (446);

- datoriile şi vărsămintele de efectuat, către alte organisme publice, potrivit legii (447);

- sume în curs de clarificare (473).

 

GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL".

 

Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" fac parte:

 

Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu salariile personalului, a cheltuielilor cu primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, a cheltuielilor cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii.

În debitul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se înregistrează:

- valoarea salariilor şi a altor drepturi cuvenite personalului (420);

- drepturi de personal pentru care nu s-au întocmit statele de plată, aferente exerciţiului încheiat (428).

- valoarea primelor reprezentând participarea personalului la profit, acordate acestora (420).

- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (106).

 

Contul 642 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu tichetele de masă acordate salariaţilor.

În debitul contului 642 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor" se înregistrează:

- valoarea tichetelor de masă acordate salariaţilor (532).

 

Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială.

În debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială" se înregistrează:

- sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protecţia socială (420);

- contribuţia unităţii la asigurările sociale şi de sănătate (431);

- contribuţia unităţii la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437);

- contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative (438);

- contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (438).

 

GRUPA 65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE".

 

Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" face parte:

 

Contul 650 "Alte cheltuieli de exploatare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare, a pierderilor din creanţe şi a cheltuielilor cu protecţia mediului înconjurător, aferente perioadei.

În debitul contului 650 "Alte cheltuieli de exploatare" se înregistrează:

- cheltuielile efectuate în avans, aferente exerciţiului în curs (471);

- valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor, datorate sau plătite terţilor şi bugetului (400, 448, 462, 512);

- valoarea donaţiilor acordate (300, 340, 371, 381, 512, 531);

- valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale, scoase din activ (200, 210);

- valoarea imobilizărilor în curs, scoase din evidenţă (230);

- sume în curs de clarificare (473);

- sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale în vigoare, reprezentând creanţe faţă de clienţi, debitori diverşi etc. (410, 461 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele prescrise sau anulate);

- sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidenţă a clienţilor incerţi sau a debitorilor (410, 461);

- taxele de mediu achitate (512);

- certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate (400).

 

GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE".

 

Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte:

 

Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind diferenţele de curs valutar.

În debitul contului 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" se înregistrează:

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma încasării creanţelor în valută (260, 410, 456, 461);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor plătite, la decontarea acestora (230, 409);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creanţelor în valută, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (230, 260, 409, 410, 456, 461);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma achitării datoriilor în valută (512, 531);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor încasate, la decontarea acestora (419);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută, la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (160, 168, 269, 400, 419, 455, 462, 509);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a disponibilităţilor bancare în valută, a disponibilităţilor în valută existente în casierie, precum şi a depozitelor şi altor valori de trezorerie în valută (512, 531, 542, 260, 500);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor şi avansurilor de trezorerie în valută (260, 500, 542).

 

Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind dobânzile.

În debitul contului 666 "Cheltuieli privind dobânzile" se înregistrează:

- valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (168);

- dobânda datorată pentru ratele de leasing financiar (400);

- valoarea dobânzilor cuvenite acţionarilor/asociaţilor pentru disponibilităţile lăsate temporar la dispoziţia entităţii (455);

- valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operaţiunile de cumpărare cu plata în rate (471);

- valoarea dobânzilor plătite, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente (512);

- valoarea dobânzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519).

 

Contul 668 "Alte cheltuieli financiare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind sconturile acordate clienţilor, debitorilor sau băncilor, a pierderilor din creanţe imobilizate, a cheltuielilor privind investiţiile financiare cedate şi a altor cheltuieli financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă.

Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" funcţionează similar celorlalte conturi din grupa 66 "Cheltuieli financiare".

În debitul contului 668 "Alte cheltuieli financiare" se înregistrează:

- valoarea sconturilor acordate clienţilor, debitorilor sau reţinute de bănci (410, 461, 511, 512).

- diferenţele nefavorabile aferente furnizorilor şi creditorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (400, 419, 462, 512);

- diferenţele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (160);

- diferenţele nefavorabile aferente clienţilor şi debitorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (410, 409, 461);

- diferenţele nefavorabile aferente creanţelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizări, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (230);

- diferenţe nefavorabile aferente creanţelor imobilizate, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (260);

- valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (260);

- valoarea imobilizărilor financiare scoase din activ (260);

- diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (500);

- pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (500).

 

GRUPA 67 "CHELTUIELI EXTRAORDINARE".

 

Din grupa 67 "Cheltuieli extraordinare" face parte:

 

Contul 671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor extraordinare.

În debitul contului 671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare" se înregistrează:

- valoarea pierderilor din calamităţi, exproprieri de active (210, 230, 300, 340, 350, 361, 371, 381).

 

GRUPA 68 "CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE".

 

Din grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:

 

Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere.

În debitul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" se înregistrează:

- valoarea provizioanelor constituite, inclusiv a celor corespunzătoare primelor ce urmează a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (151);

- amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale şi corporale (280, 281);

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale sau corporale, constituite sau majorate (290, 291, 293);

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie, constituite sau majorate (390);

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor neîncasabile şi a clienţilor dubioşi, rău platnici sau în litigiu, constituite sau majorate (490).

 

Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare cu amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare.

În debitul contului 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare" se înregistrează:

- valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);

- valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor din decontări din cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii, constituite sau majorate (490);

- valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (590).

 

GRUPA 69 "CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE".

 

Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite" fac parte:

 

Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit.

În debitul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" se înregistrează:

- valoarea impozitului pe profit (441).

 

Contul 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus".

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe venit plătit de microîntreprinderi şi a altor impozite, conform reglementărilor emise în acest scop.

În debitul contului 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus" se înregistrează:


- valoarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor (441).
            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 2239/ 30.06.2011 pentru aprobarea planului simplificat de contabilitate (publicat în M. Of. nr. 522 din 25 iulie 2011) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow