Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI AL TREZORERIEI CENTRALE - (O.M.F.P. nr. 1917/ 2005)
Clasa 2 - Conturi de active fixe
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|


Dimensiune fişier: 0,5 k; Imprimare: 5 pag. A4

Planul de conturi general - bugetar - Trezoreria centrală - O.M.F.P. 1917/ 2005
Clasa 1 - Conturi de active fixe
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 2 "CONTURI DE ACTIVE FIXE".

 

Din clasa 2 "Conturi de active fixe" face parte următoarele grupe de conturi:

26 "Active financiare"

29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe"

 

Grupa 26 "Active financiare".

 

Grupa 26 "Împrumuturi şi datorii asimilate" cuprinde conturile:

260 "Titluri de participare"

267 "Creanţe imobilizate"

 

Contul 260 "Titluri de participare".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor de participare reprezentând acţiuni preluate de stat în contul creanţelor bugetare, cum ar fi creanţele fondului de risc şi fondului de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat.

Contul 260 "Titluri de participare" este un cont de activ.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

- 2601 "Titluri de participare cotate"

- 2602 "Titluri de participare necotate"

În debitul contului se înregistrează titlurile preluate în evidenţă.

În creditul contului se înregistrează valoarea titlurilor de participare scăzute din evidenţă.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor de participare deţinute.

În bilanţul contabil întocmit la sfârşitul anului, titlurile de participare deţinute se vor raporta la valoarea justă determinată ca diferenţă între soldul debitor al contului 260 "Titluri de participare" şi soldul creditor al contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare".

Contabilitatea analitică se şine pe persoanele juridice ale căror creanţe au fost convertite în acţiuni.

Contul 260 "Titluri de participare" se debitează prin creditul conturilor:

117 "Rezultatul reportat"

- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia în acţiuni a creanţelor fondului de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului preluate de stat la valoarea stabilită în certificatele de obligaţii bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat, reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din fondul de dezvoltare la dispoziţia Guvernului.

- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia în acţiuni a creanţelor fondului de risc preluate de stat la valoarea stabilită în certificatele de obligaţii bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat.

Contul 260 "Titluri de participare" se creditează prin debitul contului:

664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate"

- cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scăzute din evidenţă.

 

Contul 267 "Creanţe imobilizate".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa împrumuturilor pe termen lung şi a altor creanţe imobilizate, cum ar fi:

- împrumuturile pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului în baza unor hotărâri ale guvernului

- împrumuturile pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru finanţarea deficitului

- plasamentele financiare pe termen lung acordate de trezoreria statului în conformitate cu prevederile legale

- plasamentele financiare efectuate pe termen lung de trezoreria statului din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale

- alte creanţe imobilizate

- dobânzile aferente creanţelor imobilizate.

Contabilitatea analitică se şine pe fiecare pe feluri de creanţe şi scadenţă când e cazul.

Contul 267 Creanţe imobilizate" este un cont de activ.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

2671 "Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului"

2672 "Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului"

2673 "Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare"

2675 "Împrumuturi acordate pe termen lung"

2676 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung"

2678 "Alte creanţe imobilizate"

2679 "Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate"

În debitul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor acordate şi a dobânzilor aferente creanţelor imobilizate.

În creditul contului se înregistrează valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea împrumuturilor acordate şi altor creanţe imobilizate.

Contul 267 "Creanţe imobilizate" se debitează prin creditul conturilor:

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"

- cu sumele datorate bugetului statului conform prevederilor <LLNK 12003    36130 301   0 22>Ordonanţei nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului (sume preluate în urma operaţiunilor de transpunere).

472 "Venituri înregistrate în avans"

- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu împrumuturile acordate pe termen lung din venituri din privatizare.

- la sfârşitul anului, cu împrumuturile acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.

- la sfârşitul anului, cu împrumuturile acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.

- cu alte împrumuturi acordate pe termen lung.

763 "Venituri din creanţe imobilizate"

- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate.

Contul 267 "Creanţe imobilizate" se creditează prin debitul conturilor:

1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat"

- în cursul anului, cu sumele restituite contului curent general al trezoreriei statului din cele acordate pentru pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"

- cu creanţele stinse prin scutire, anulare, prescripţie, conversie în acţiuni şi alte modalităţi prevăzute de lege provenite din creanţele aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele încasate în contul creanţelor imobilizate.

524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"

- cu dobânzile încasate aferente creanţelor imobilizate care se cuvin bugetului trezoreriei statului.

 

Grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe".

 

Grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe" cuprinde contul:

296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare"

 

Contul 296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare (titluri de participare şi creanţe imobilizate), potrivit dispoziţiilor legale.

În vederea respectării principiului prudenţei, activele financiare nu trebuie să fie supraevaluate, iar în bilanţ acestea se prezintă la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă şi valoarea de piaţă în conformitate cu Ordinul nr. 40 din 12 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006

Cu ocazia inventarierii titlurilor de participare, evaluarea acestora se va face la valoarea de inventar, în funcţie de preţul pieţei (acţiunile cotate) sau de activul net pe acţiune (acţiunile necotate).

Evaluarea la data bilanţului anual a titlurilor de participare trebuie prezentate în bilanţ la valoarea contabilă, mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare.

Valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare poate fi accesată pe site-ul Bursei de valori.

Contul 296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare a activelor financiare.

În creditul contului se înregistrează valoarea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.

În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.

Soldul creditor al contului reprezintă ajustările pentru pierderi de valoare a activelor financiare existente la un moment dat.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

2961 "Ajustări pentru pierderi de valoare a acţiunilor"

2962 "Ajustări pentru pierderi de valoare a altor active financiare"

Contabilitatea analitică se şine pe feluri de active financiare supuse deprecierii.

Contul 296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare" se creditează prin debitul contului:

686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare"

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.

În cazul acţiunilor cotate, achiziţionate de pe piaţa reglementată sau dobândite prin conversia creanţelor bugetare în acţiuni şi păstrate pe termen lung, de la o societate comercială/companie naţională listată la bursă, se va avea în vedere valoarea de cotaţie a acestora, astfel:

- dacă valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare a acţiunilor cotate este mai mică decât valoarea de intrare, se vor înregistra ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfârşitul exerciţiului financiar pe seama cheltuielilor;

- dacă valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare a acţiunilor cotate este mai mare decât valoarea de intrare, creşterea de valoare nu se înregistrează în contabilitate.

În cazul acţiunilor necotate, achiziţionate sau dobândite prin conversia creanţelor bugetare în acţiuni şi păstrate pe termen lung, de la o societate comercială/companie naţională nelistată la bursă, valoarea de inventar este egală cu valoarea activului net/acţiune comunicat de societatea comercială/compania naţională respectivă pentru exerciţiul financiar anterior. În acest caz se vor înregistra ajustări pentru pierderea de valoare la sfârşitul exerciţiului financiar, în mod asemănător cu cel aferent acţiunilor cotate.

Contul 296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare" se debitează prin creditul contului:

786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.


            În situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură (respectiv creşterea de valoare a acţiunilor), atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri. Iar în situaţia în care se constată o depreciere suplimentară faţă de cea care a fost reflectată, ajustarea trebuie majorată.            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow