Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI AL TREZORERIEI CENTRALE - (O.M.F.P. nr. 1917/ 2005)
Clasa 6 - Conturi de cheltuieli
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 7|   |Clasa 8|


Dimensiune fişier: 0,13 M; Imprimare: 12 pag. A4

Planul de conturi general - bugetar - Trezoreria centrală - O.M.F.P. 1917/ 2005
Clasa 6 - Conturi de cheltuieli
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI".

Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi:

62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi"

65 "Alte cheltuieli operaţionale"

66 "Cheltuieli financiare"

67 "Alte cheltuieli finanţate din buget"

68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare"

Operaţiunile evidenţiate în creditul conturilor de cheltuieli se pot înregistra în debitul acestor conturi în roşu.

 

Grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi".

 

Grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi" cuprinde următoarele conturi:

627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate"

628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"

629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"

 

Contul 627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor cu servicii bancare şi asimilate.

Contul 627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate" este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu servicii bancare şi asimilate.

În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielile cu servicii bancare şi asimilate efectuate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare pe structura clasificaţiei bugetare.

Contul 627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate" se debitează prin creditul conturilor:

161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"

- cu valoarea comisionului de administrare aferent împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele plătite reprezentând comision de gestiune aplicat la valoarea soldurilor de clearing, barter şi cooperare economică cuvenit instituţiei de credit agreate pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanţelor României şi derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de clearing, barter şi cooperare economică.

- cu alte servicii bancare plătite.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu contravaloarea comisioanelor debitate direct în contul de disponibil pentru toate operaţiunile derulate prin contul curent general al trezoreriei statului şi prin conturile de valută deschise în evidenţele acesteia conform legii.

- cu alte sume plătite din buget pentru servicii bancare şi asimilate.

Contul 627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate" se creditează prin debitul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielillor cu serviciile executate de terţi.

Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate cu servicii executate de terţi.

În creditul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor cu servicii executate de terţi efectuate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare pe structura clasificaţiei bugetare.

Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" se debitează prin creditul contului:

401 "Furnizori"

- cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terţi.

Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" se creditează prin debitul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa altor cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale, cum ar fi cheltuielile efectuate din Fondul de contrapartidă, reprezentând sumele utilizate din Fondul de contrapartidă în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri de guvern, cheltuielile efectuate conform legii din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante, cheltuielile din operaţiunile de clearing, barter şi cooperare economică, cheltuielile din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989 precum şi alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale derulate prin trezoreria centrală.

Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale.

În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial sau asupra fondurilor.

Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale, efectuate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare.

Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" se debitează prin creditul conturilor:

161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"

- cu valoarea obligaţiunilor de stat emise în baza unor legi speciale, preluate în contul datoriei publice.

462 "Creditori"

- cu sumele provenite din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza <LLNK 11994    29 10 201   0 17>Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, cuvenite Fondului Proprietatea conform legii.

- cu sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de clearing, barter şi cooperare economică internaţională, cuvenite Fondului Proprietatea conform legii.

- cu cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori.

- cu sumele utilizate din Fondul de contrapartidă în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.

- cu sumele utilizate din vărsămintele de privatizare şi din valorificarea activelor neperformante pe destinaţiile aprobate prin lege.

- cu alte cheltuieli operaţionale care se efectuează în contul terţilor potrivit dispoziţiilor legale.

471 "Cheltuieli înregistrate în avans"

- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţelor.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale.

Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale" se creditează prin debitul conturilor:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

139 "Alte fonduri"

- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielor efectuate în cursul perioadei din Fondul de contrapartidă, transferate asupra fondului pentru închiderea conturilor de cheltuieli.

- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din sumele din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante, transferate asupra veniturilor pentru închiderea conturilor de cheltuieli.

- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din alte fonduri, transferate asupra acestora pentru închiderea conturilor de cheltuieli.

462 "Creditori"

- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite acestuia în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar.

 

Grupa 65 "Alte cheltuieli operaţionale".

 

Grupa 65 "Alte cheltuieli operaţionale" cuprinde următorul cont:

654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"

 

Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor din creanţe şi debitori diverşi.

În debitul contului se înregistrează cheltuielile din pierderi din creanţe şi debitori diverşi.

În creditul contului, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă cheltuielile înregistrate în cursul perioadei.

La finele perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" se debitează prin creditul conturilor:

461 "Debitori"

- cu pierderile înregistrate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică conform legii

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu cheltuielile cu caracter definitiv în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică conform legii (anulare prin stingere sau alte modalităţi prevăzute de lege)

Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" se creditează prin debitul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Grupa 66 "Cheltuieli financiare".

 

Grupa 66 "Cheltuieli financiare" cuprinde următoarele conturi:

664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate"

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

666 "Cheltuieli privind dobânzile"

 

Contul 664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor din investiţii financiare cedate.

Contul 664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate" este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează cheltuielile din investiţiile financiare cedate.

În creditul contului, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere reprezintă cheltuielile înregistrate în cursul perioadei.

La finele perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contul 664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate" se debitează prin creditul contului:

260 "Titluri de participare"

- cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scăzute din evidenţă.

Contul 664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate" se creditează prin debitul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor din diferenţe de curs valutar.

Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează cheltuielile din diferenţele nefavorabile de curs valutar.

În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial şi a fondului de risc şi a altor fonduri.

Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor din diferenţe de curs valutar, efectuate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare, după caz.

Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" se debitează prin creditul conturilor:

161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate la răscumpărarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.

164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.

165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.

168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele nefavorabile de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valută.

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării datoriilor în valută faţă de buget sau faţă de structuri asimilate.

461 "Debitori"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării debitorilor în valută.

- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor debitorilor exprimate în valută.

462 "Creditori"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor creditorilor exprimate în valută.

468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma rambursării împrumuturilor acordate în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării împrumuturilor în valută.

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de decontări în curs de clarificare în valută.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor conturilor de disponibil în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de clearing, barter şi cooperare economică prin care se derulează contractele de export şi import încheiate în cadrul acordurilor guvernamentale.

518 "Dobânzi"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor de încasat aferente disponibilităţilor în valută.

Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" se creditează prin debitul conturilor:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la finele perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirea rezultatului exerciţiului.

135 "Fondul de risc"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondului de risc rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.

139 "Alte fonduri"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondurilor constituite în valută, pentru închiderea conturilor de cheltuieli.

 

Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor privind dobânzile.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare şi pe structura clasificaţiei bugetare, după caz.

În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind dobânzile.

În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind dobânzile, effectuate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile" se debitează prin creditul conturilor:

168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"

- cu valoarea dobânzilor aferente împrumuturilor, datorate în exerciţiul curent.

471 "Cheltuieli înregistrate în avans"

- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţelor.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu contravaloarea dobânzilor aferente conturilor în valută de clearing, barter şi cooperare economică calculate în favoarea celorlalte ţări participante în cadrul operaţiunilor de export şi import din cadrul acordurilor guvernamentale cu decontare în conturile de clearing, barter şi cooperare economică.

- cu sumele plătite reprezentând dobânzi.

518 "Dobânzi"

- cu dobânzile datorate aferente împrumuturilor pe termen scurt primite şi disponibilităţilor aflate în conturi bancare.

666 "Cheltuieli privind dobânzile" se creditează prin debitul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Grupa 67 "Alte cheltuieli finanţate din buget".

 

Grupa 67 "Alte cheltuieli finanţate din buget" cuprinde următoarele conturi:

670 "Subvenţii"

672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice"

673 "Transferuri interne"

674 "Transferuri în străinătate"

675 "Contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene"

679 "Alte cheltuieli"

 

Contul 670 "Subvenţii".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor reprezentând subvenţii acordate de la buget.

Contul 670 "Subvenţii" este un cont de activ.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.

În debitul contului se înregistrează, în cursul anului, cheltuielile cu subvenţiile acordate de la buget.

În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul debitor reprezintă, înainte de închidere, totalul cheltuielilor cu subvenţiile acordate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contul 670 "Subvenţii" se debitează prin creditul contului:

770 "Finanţarea de la buget"

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând subvenţii acordate de la buget.

Contul 670 "Subvenţii" se creditează prin debitul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Contul 672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor privind transferurile de capital între unităţi ale administraţiei publice.

Contul 672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice" este un cont de activ.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.

În debitul contului se înregistrează, în cursul anului, cheltuielile privind transferurile de capital între unităţi ale administraţiei publice.

În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind transferurile de capital între unităţi ale administraţiei publice, efectuate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contul 672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice" se debitează prin creditul contului:

770 "Finanţarea de la buget"

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice acordate de la buget.

Contul 672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice" se creditează prin debitul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

770 "Finanţarea de la buget"

- sfârşitul anului, cu sumele regularizate cu bugetul statului.

 

Contul 673 "Transferuri interne".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor privind transferurile interne.

Contul 673 "Transferuri interne" este un cont de activ.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.

În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind transferurile interne.

În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind transferurile interne, efectuate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contul 673 "Transferuri interne" se debitează prin creditul contului:

770 "Finanţarea de la buget"

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând transferuri interne.

Contul 673 "Transferuri interne" se creditează prin debitul conturilor:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Contul 674 "Transferuri în străinătate".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor privind transferurile în străinătate.

Contul 674 "Transferuri în străinătate" este un cont de activ.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.

În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind transferurile în străinătate.

În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind transferurile în străinătate, efectuate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contul 674 "Transferuri în străinătate" se debitează prin creditul contului:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu plăţile efectuate la extern reprezentând transferuri în străinătate.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând transferuri în străinătate.

Contul 674 "Transferuri în străinătate" se creditează prin debitul conturilor:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Contul 675 "Contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa cheltuielilor reprezentând contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene.

Contul 675 "Contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene" este un cont de activ.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.

În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind contribuţia României la bugetul Uniunii Europene.

În creditul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind contribuţia României la bugetul Uniunii Europene efectuate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contul 675 "Contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene" se debitează prin creditul contului:

459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene"

- cu sumele datorate bugetului Uniunii Europene reprezentând contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene.

Contul 675 "Contribuţia României la Bugetul Uniunii Europeene" se creditează prin debitul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Contul 679 "Alte cheltuieli".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa altor cheltuieli suportate de la buget.

Contul 679 "Alte cheltuieli" este un cont de activ.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.

În debitul contului se înregistrează alte cheltuieli suportate de la buget.

În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, totalul altor cheltuieli efectuate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contul 679 "Alte cheltuieli" se debitează prin creditul conturilor:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele plătite din contul de disponibil reprezentând alte cheltuieli.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând alte cheltuieli.

Contul 679 "Alte cheltuieli" se creditează prin debitul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere".

 

Grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" cuprinde următoarele conturi:

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"

686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare"

 

Contul 681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere.

Contul 681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" este un cont de activ.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

6812 "Cheltuieli operaţionale privind provizioanele"

6814 "Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante"

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.

În debitul contului se înregistrează, cheltuielile operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările.

În creditul contului se înregistrează, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere a cheltuielilor operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere efectuate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contul 681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" se debitează prin creditul conturilor:

151 "Provizioane"

- cu sumele reprezentând constituirea sau majorarea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere.

496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori"

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor-debitori.

497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare"

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor bugetare.

Contul 681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" se creditează prin debitul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare.

Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare" este un cont de activ.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

6883 "Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderi de valoare a activelor financiare"

6868 "Cheltuieli financiare privind primele de rambursare a obligaţiunilor"

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.

În debitul contului se înregistrează cheltuielile financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare.

În creditul contului, la sfârşitul perioadei, se înregistrează repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operaţiunilor de închidere, cheltuielile financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare efectuate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.

Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare" se debitează prin creditul contului:

296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare"

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.

595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate"

- cu sumele reprezentând constituirea şi suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, potrivit legii.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând cheltuieli privind primele de rambursare a obligaţiunilor.

Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare" se creditează prin debitul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"


- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.


            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow