Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI AL TREZORERIEI CENTRALE - (O.M.F.P. nr. 1917/ 2005)
Clasa 5 - Conturi la trezorerii şi instituţii de credit
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 4|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|


Dimensiune fişier: 0,14 M; Imprimare: 13 pag. A4

Planul de conturi general - bugetar - Trezoreria centrală - O.M.F.P. 1917/ 2005
Clasa 5 - Conturi la trezorerii şi instituţii de credit
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 5 "CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT".

 

Din clasa 5 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" fac parte următoarele grupe de conturi:

50 "Investiţii pe termen scurt"

51 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

52 "Disponibil al bugetelor"

58 "Viramente interne"

59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezererie"

 

Grupa 50 "Investiţii pe termen scurt".

 

Grupa 50 "Investiţii pe termen scurt" cuprinde următoarele conturi:

505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"

509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"

 

Contul 505 "Obligatiuni emise si răscumpărate".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiunilor emise şi răscumpărate.

Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate.

În creditul contului valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, precum şi a celor anulate.

Soldul debitor al contului reprezintă valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, care nu au fost anulate.

Contabilitatea analitică se şine distinct pe categorii şi feluri de titluri de stat emise ce urmează a fi răscumpărate.

Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se debitează prin creditul conturilor:

509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţile pe termen scurt"

- cu sumele datorate pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu răscumpărarea obligaţiunilor emise.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu valoarea diferenţelor de curs aferente titlurilor de stat emise şi răscumpărate achitate din contul de finanţare bugetară.

Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se creditează prin debitul contului:

161 "Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni"

- cu valoarea titlurilor de stat emise şi răscumpărate, anulate.

519 "Împrumuturi pe termen scurt"

- cu valoarea titlurilor de stat emise şi răscumpărate, anulate.

 

Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţile pe termen scurt".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat pentru obligaţiuni emise şi răscumpărate şi investiţii pe termen scurt.

Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţile pe termen scurt" este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează sumele datorate pentru obligaţiuni emise şi investiţii pe termen scurt.

În debitul contului sumele achitate pentru acestea.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru obligaţiuni emise şi investiţii pe termen scurt.

Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţile pe termen scurt" se creditează prin debitul contului:

505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"

- cu sumele datorate pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise.

Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se debitează prin creditul contului:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele plătite din contul de disponibil pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu sumele plătite din contul de finanţare pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise.

 

Grupa 51 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit".

 

Grupa 51 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" cuprinde următoarele conturi:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

518 "Dobânzi"

519 "Împrumuturi pe termen scurt"

 

Contul 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi valută şi a conturilor de clearing, barter şi cooperare economică. Disponibilităţile în lei din contul curent general al trezoreriei statului şi disponibilităţile în valută se utilizează potrivit destinaţiilor aprobate prin legislaţia în vigoare privind constituirea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. În acest sens, conturile în lei şi în valută ale trezoreriei centrale se desfăşoară în conturi analitice în funcţie de utilizarea resurselor derulate prin trezoreria centrală.

Depozitele bancare constituite în condiţiile legii, se evidenţiază distinct în cadrul conturilor sintetice de disponibilităţi. La finele perioadei, diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea depozitelor pe termen scurt în valută, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru această dată, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

Contul 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" este un cont bifuncţional.

Contul se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

5125 "Sume în curs de decontare"

5126 "Disponibilităţi în lei ale trezoreriei centrale"

5127 "Disponibilităţi în valută ale trezoreriei centrale"

5128 "Conturi de clearing, barter şi cooperare economică"

În debitul contului se înregistrează sumele încasate de trezoreria centrală, inclusiv depozitele bancare constituite.

În creditul contului se înregistrează plăţile efectuate, inclusiv sumele transferate, la lichidarea depozitului.

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul în lei şi valută, precum şi depozitele bancare constituie la un moment dat.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea împrumuturilor şi plasamantelor acordate din contul curent general al trezoreriei statului şi nerambursate, precum şi obligaţiile României către alte state rezultate din acorduri guvernamentale de clearing, barter şi cooperare economică.

Cu ajutorul acestui cont se ţine şi evidenţa conturilor de clearing, barter şi cooperare economică. Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi decurgând din derularea contractelor de export şi import prin conturile de clearing, barter şi cooperare economică, se asigură de către Ministerul Finanţelor Publice, prin bănci comerciale agreate ca agenţi ai acestuia. Ministerul Finanţelor Publice asigură finanţarea operaţiunilor de export realizate de operatorii economici în cadrul acordurilor guvernamentale de clearing, barter şi cooperare economică, din contravaloarea în lei a importurilor efectuate în limita disponibilului înregistrat în conturile respective şi, în completare, de la bugetul de stat, pe bază de fundamentări, în limita prevederilor bugetare cu această destinaţie.

Contul 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" se debitează prin creditul conturilor:

117 "Rezultatul reportat"

- cu diminuarea deficitului bugetului de stat din veniturile din privatizare, potrivit prevederilor legale.

- cu diminuarea datoriei publice creată în baza unor legi speciale din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform prevederilor legale.

- cu diminuarea deficitului bugetului de stat din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform prevederilor legale.

- cu disponibilităţile în lei sau în valută rămase necheltuite până la 31 decembrie 2008 şi preluate de la ordonatorii principali de credite/sau operatorii economici aferente împrumuturilor contractate/garantate, în conformitate cu pct. 3. Art. 14.4.4 l) din Norma metodologică de aplicare a prevederilor <LLNK 12007    64180 302  14 27>art. 14 din OUG nr. 64/2007 privind datoria publică din <LLNK 12008   683 20 301   0 15>HG nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12007    64180 302  14 27>art. 14 din OUG nr. 64/2007 privind datoria publică.

135 "Fondul de risc"

- cu sumele încasate de la AVAS din recuperarea creanţelor cesionate;

- cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc.

- cu alte sume încasate conform prevederilor legale.

139 "Alte fonduri"

- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumutului subsidiar şi de garanţie, reprezentând comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 a <LLNK 11996    34130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996.

- cu sumele încasate în lei şi valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante conform legii.

- cu sumele încasate de la beneficiarii altor fonduri derulate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale.

161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"

- cu valoarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni intrate în contul de disponibil.

164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"

- cu valoarea împrumuturilor intrate în contul de disponibil.

165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"

- cu valoarea împrumuturilor intrate în contul de disponibil.

167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"

- cu valoarea împrumuturilor acordate din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale în vederea finanţării deficitului bugetului de stat.

- cu valoarea altor împrumuturi şi datorii asimilate primite în contul de disponibil.

267 "Creanţe imobilizate"

- cu sumele încasate în contul creanţelor imobilizate.

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"

- cu sumele încasate şi datorate bugetului de stat conform prevederilor legale.

461 "Debitori"

- cu sumele achitate aferente garanţiilor de stat şi subîmprumuturilor, în cazul în care subîmprumutaţii sau garantaţii de stat nu dispun la scadenţă de resurse financiare proprii pentru achitarea obligaţiilor de plată.

- cu tragerile din împrumuturi în favoarea beneficiarilor de împrumut.

- cu sumele încasate reprezentând contravaloarea importurilor derulate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică.

- cu sumele încasate de la operatorii economici angajaţi în operaţiunile de clearing, barter şi cooperare economică, reprezentând majorări de întârziere pentru neplata obligaţiilor.

- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute.

- cu alte sume încasate de la debitori.

462 "Creditori"

- cu sumele încasate în contul de disponibil, în avans sau în plus.

- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite Fondului de contrapartidă

- cu contravaloarea exporturilor de decontat evidenţiate în conturile de clearing, barter şi cooperare economică

- cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv sumele primite de la Comisia Europeană care urmează a fi transferate Autorităţii de Certificare şi Plată.

468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"

- cu plasamentele financiare şi împrumuturile pe termen scurt rambursate.

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"

- cu sumele încasate în contul de disponibil, evidenţiate până la codificarea lor de către Direcţia de specialitate din minister, în sume în curs de clarificare.

- cu alte sumele încasate în contul de disponibil care necesită clarificări suplimentare.

481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate"

- cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.

518 "Dobânzi"

- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi bancare.

519 "Împrumuturi pe termen scurt"

- cu sumele încasate din împrumuturi din emisiuni de titluri de stat pe termen scurt destinate, potrivit prevederilor legale, finanţării/refinanţării deficitului bugetului de stat sau finanţării datoriei publice preluată de stat în baza unor legi speciale.

- cu valoarea depozitelor atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi financiare.

- cu alte împrumuturi pe termen scurt primite în contul de disponibil.

581 "Viramente interne"

- cu sumele intrate în contul de disponibil prin schimb valutar din alt cont de trezorerie.

- cu sumele transferate din conturile de disponibil în conturile de depozite constituite în condiţiile legii.

719 "Alte venituri operaţionale"

- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri operaţionale.

764 "Venituri din investiţii cedate"

- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând diferenţele favorabile dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune.

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor conturilor de disponibil în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de clearing, barter şi cooperare economică prin care se derulează contractele de export şi import încheiate în cadrul acordurilor guvernamentale.

766 "Venituri din dobânzi"

- cu dobânzi încasate în lei şi valută corespunzătoare disponibilităţilor.

- cu contravaloarea dobânzilor aferente conturilor în valută de clearing, barter şi cooperare economică calculate în valoarea părţii române

- cu contravalorea comisionului de discrepanţă aferent operaţiunilor de importurilor efectuate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică.

Contul 512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit" se creditează prin debitul conturilor:

135 "Fondul de risc"

- cu sumele virate din disponibilităţile fondului de risc conform legii.

164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"

- cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate.

165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"

- cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate.

167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"

- cu sumele acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru rambursarea împrumuturilor din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale utilizate pentru finanţarea deficitului bugetului de stat.

- cu rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate.

168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"

- cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.

267 "Creanţe imobilizate"

- cu împrumuturile acordate pe termen lung din venituri din privatizare.

- la sfârşitul anului, cu împrumuturile acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.

- la sfârşitul anului, cu împrumuturile acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.

- cu alte împrumuturi acordate pe termen lung.

401 "Furnizori"

- cu sumele plătite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrări executate şi servicii prestate.

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"

- cu disponibilităţile virate la bugetul statului din fondul de risc reprezentând sume regularizate la sfârşitul anului în limita sumelor alocate din acest buget.

- cu alte sume virate bugetului conform prevederilor legale, reprezentând alte datorii faţă de acestea.

461 "Debitori"

- cu sumele achitate aferente garanţiilor de stat şi subîmprumuturilor, în cazul în care subîmprumutaţii sau garantaţii de stat nu dispun la scadenţă de resurse financiare proprii pentru achitarea obligaţiilor de plată.

- cu tragerile din împrumuturile externe guvernamentale în favoarea beneficiarilor de împrumut.

- cu sumele utilizate din venituri din privatizare derulate prin trezoreria centrală în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cum ar fi sumele alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al trezoreriei statului, pentru asigurarea demarării lucrărilor de infrastructură rurală contractate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit cu consiliile locale.

- cu contravaloarea importurilor de decontat evidenţiate în conturile în valută de clearing, barter şi cooperare economică.

462 "Creditori"

- cu sumele virate creditorilor din contul de disponibil.

- cu sumele virate din Fondul de contrapartidă în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri guvernamentale.

- cu sumele utilizate din Fondul special pentru produse petroliere pentru diminuarea datoriei publice interne conform <LLNK 12000   249180 302   4 38>art. 4, pct. a1) din OUG nr. 249/2000 cu privire la constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere.

- cu sumele virate la Fondul Proprietatea a sumelor recuperate din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică pentru importurile evidenţiate în extrasele de cont şi virate în aceeaşi lună în contul Fondului Proprietatea.

- cu sumele plătite reprezentând contravaloarea exporturilor din conturile de disponibil de clearing, barter şi cooperare economică.

- cu sumele plătite operatorilor economici exportatori din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989.

468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"

- cu valoarea împrumuturilor sau plasamentelor acordate pe termen scurt.

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"

- cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite.

481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate"

- cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.

505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"

- cu răscumpărarea obligaţiunilor emise.

509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"

- cu sumele plătite din contul de disponibil pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise.

519 "Împrumuturi pe termen scurt"

- cu rambursarea împrumuturilor şi creanţelor asimilate pe termen scurt.

- cu restituirea depozitelor atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi instituţii financiare.

581 "Viramente interne"

- cu sumele virate din contul de disponibil prin schimb valutar în alt cont de trezorerie

- cu sumele transferate, la lichidarea depozitului.

627 Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate"

- cu sumele plătite reprezentând comision de gestiune aplicat la valoarea soldurilor de clearing, barter şi cooperare economică cuvenit instituţiei de credit agreate pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanţelor României şi derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de clearing, barter şi cooperare economică.

- cu alte servicii bancare plătite.

629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"

- cu alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale.

654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"

- cu cheltuielile cu caracter definitiv în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică conform legii (anulare prin stingere sau alte modalităţi prevăzute de lege)

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor conturilor de disponibil în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de clearing, barter şi cooperare economică prin care se derulează contractele de export şi import încheiate în cadrul acordurilor guvernamentale.

666 "Cheltuieli cu dobânzile"

- cu contravaloarea dobânzilor aferente conturilor în valută de clearing, barter şi cooperare economică calculate în favoarea celorlalte ţări participante în cadrul operaţiunilor de export şi import din cadrul acordurilor guvernamentale cu decontare în conturile de clearing, barter şi cooperare economică.

- cu sumele plătite reprezentând dobânzi.

674 "Transferuri în străinătate"

- cu plăţile efectuate la extern reprezentând transferuri în străinătate.

679 "Alte cheltuieli"

- cu sumele plătite din contul de disponibil reprezentând alte cheltuieli.

 

Contul 518 "Dobânzi".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa dobânzilor de plătit sau de încasat.

Contul 518 "Dobânzi" este un cont de bifuncţional.

Contul se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

5186 "Dobânzi de plătit";

5187 "Dobânzi de încasat".

În debitul contului se înregistrează dobânzile de încasat.

În creditul contului se înregistrează dobânzile de plătit.

Soldul debitor al contului reprezintă dobânzile de încasat.

Soldul creditor reprezintă dobânzile de plătit.

Contul 518 "Dobânzi" se debitează prin creditul conturilor:

135 "Fondul de risc"

- cu sumele datorate de bugetul trezoreriei statului reprezentând dobânzi calculate pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent general al trezoreriei statului.

139 "Alte fonduri"

- cu dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor fondului de contrapartidă păstrate în contul curent general al trezoreriei statului.

- cu dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor altor fonduri.

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor de încasat aferente disponibilităţilor în valută.

766 "Venituri din dobânzi"

- cu dobânzile de încasat aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate şi disponibilităţilor aflate în conturi bancare.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu dobânzile plătite din buget aferente împrumuturilor pe termen scurt primite şi disponibilităţilor aflate în conturi bancare.

Contul 518 "Dobânzi" se creditează prin debitul conturilor:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi bancare.

524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"

- cu dobânzile încasate care se cuvin bugetului trezoreriei statului.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor de încasat aferente disponibilităţilor în valută.

666 "Cheltuielil privind dobânzile"

- cu dobânzile datorate aferente împrumuturilor pe termen scurt primite, depozitelor atrase şi a disponibilităţilor aflate în conturi bancare.

 

Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor pe termen scurt.

Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt" este un cont de pasiv.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

5191 "Împrumuturi pe termen scurt"

5192 "Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenţă"

5193 "Depozite atrase"

5198 " Împrumuturi primite din contul curent general al trezoreriei statului"

În creditul contului se înregistrează sumele primite în contul de disponibil reprezentând împrumuturi pe termen scurt.

În debitul contului se înregistrează împrumuturile pe termen scurt, rambursate.

Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturie pe termen scurt nerambursate.

Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt" se creditează prin debitul conturilor:

468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"

- cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice (deficit şi legi speciale).

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele încasate din împrumuturi din emisiuni de titluri de stat pe termen scurt destinate, potrivit prevederilor legale, finanţării/refinanţării deficitului bugetului de stat sau finanţării datoriei publice preluată de stat în baza unor legi speciale.

- cu valoarea depozitelor atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi financiare

- cu alte împrumuturi pe termen scurt primite în contul de disponibil.

Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt" se debitează prin creditul conturilor:

468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"

- cu rambursarea împrumuturilor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice (deficit şi legi speciale).

505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"

- cu valoarea titlurilor de stat emise şi răscumpărate, anulate.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu rambursarea împrumuturilor şi creanţelor asimilate pe termen scurt.

- cu restituirea depozitelor atrase pe termen scurt de la instituţii de credit şi instituţii financiare.

 

Grupa 52 "Disponibil al bugetelor".

 

Grupa 52 "Disponibil al bugetelor" cuprinde următoarele conturi:

520 "Disponibil al bugetului de stat"

524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"

 

Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa disponibilităţilor bugetului de stat, provenite din rezultatul curent bugetului de stat preluat de la trezoreriile teritoriale şi trezoreria centrală.

Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" este un cont de activ.

Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

5202 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent"

5203 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anii precedenţi"

În debitul contului se înregistrează sumele virate de trezoreriile teritoriale, reprezentând excedentul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea acestora.

În creditul contului se înregistrează sumele preluate de la trezoreriile teritoriale, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea acestora, precum şi soldurile preluate din conturile de finanţare a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat de către ordonatorul de credite Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale.

Soldul contului reprezintă, înainte de închidere, rezultatul bugetului de stat.

Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" se debitează prin creditul conturilor:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul anului, cu sumele virate pe baza extrasului de cont reprezentând excedentul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.

1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat"

- la sfârşitul anului, cu împrumuturile primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.

Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" se creditează prin debitul conturilor:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu sumele preluate la sfârşitul perioadei din contul de finanţare bugetară, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriei centrale.

 

Contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa disponibilităţilor privind operaţiunile în lei şi valută ale bugetului trezoreriei statului.

Contabilitatea analitică se ţine pe structura clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale.

Contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" este un cont de activ.

Contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"

5242 "Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent"

5243 "Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi"

În debitul contului se înregistrează sumele încasate în lei şi valută la bugetul trezoreriei statului.

În creditul contului se înregistrează totalul plăţilor preluate din contul de finanţare al bugetului trezoreriei statului şi sumele preluate la sfârşitul perioadei de la trezoreriile teritoriale reprezentând deficitul curent al bugetului trezoreriei statului.

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile existente în cont.

Contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" se debitează prin creditul conturilor:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul anului, cu sumele virate de trezoreriile teritoriale pe baza extrasului de cont reprezentând excedentele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.

267 "Creanţe imobilizate"

- cu dobânzile încasate aferente creanţelor imobilizate care se cuvin bugetului trezoreriei statului.

461 "Debitori"

- cu sumele încasate reprezentând alte creanţe ale bugetului trezoreriei statului.

466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului"

- cu sumele încasate reprezentând creanţe ale bugetului trezoreriei statului.

467 "Creditori ai bugetelor"

- cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui creditorilor.

469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate"

- cu dobânzile încasate la bugetul trezoreriei statului aferente plasamentelor financiare pe termen scurt la instituţii de credit şi financiare.

- cu dobânzile încasate la bugetul trezoreriei statului aferente împrumuturilor acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului.

518 "Dobânzi"

- cu dobânzile încasate care se cuvin bugetului trezoreriei statului.

581 "Viramente interne"

- cu sumele intrate în contul de disponibil al bugetului trezoreriei statului prin schimb valutar din alt cont de trezorerie.

751 "Venituri din vânzări şi servicii"

- cu sumele încasate reprezentând majorări de întârziere cuvenite bugetului trezoreriei statului.

- cu sumele încasate la bugetul trezoreriei statului, reprezentând diverse venituri.

766 "Venituri din dobânzi"

- cu dobânzile încasate direct în conturile de disponibilităţi în lei şi valută.

Contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" se creditează prin debitul conturilor:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.

770 "Finanţarea de la buget"

- la sfârşitul perioadei, cu totalul plăţilor nete.

 

Grupa 58 "Viramente interne".

 

Grupa 58 "Viramente interne" cuprinde următorul cont:

581 "Viramente interne"

 

Contul 581 "Viramente interne".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa viramentelor între conturile de disponibilităţi.

Contul 581 "Viramente interne" este un cont bifuncţional.

În debitul contului se înregistreaza sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie.

În creditul contului se înregistrează sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.

Contul nu prezintă sold.

Contul 581 "Viramente interne" se debitează prin creditul conturilor:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele virate din contul de disponibil prin schimb valutar în alt cont de trezorerie

- cu sumele transferate, la lichidarea depozitului.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu sumele virate din contul de finanţare bugetară în alte conturi de trezorerie.

Contul 581 "Viramente interne" se creditează prin debitul conturilor:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele intrate în contul de disponibil prin schimb valutar din alt cont de trezorerie.

- cu sumele transferate din conturile de disponibil în conturile de depozite constituite în condiţiile legii.

524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"

- cu sumele intrate în contul de disponibil al bugetului trezoreriei statului prin schimb valutar din alt cont de trezorerie.

 

Grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie".

 

Grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" cuprinde contul:

- 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate".

 

Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, potrivit legii.

Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de obligaţiuni emise şi răscumpărate, supuse ajustării.

Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii obligaţiunilor emise şi răscumpărate.

În creditul contului se înregistrează constituirea şi suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate.

În debitul contului sumele se înregistrează diminuarea sau anularea ajustărilor.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise se înregistrează răscumpărate constituite.

Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate" se creditează prin debitul contului:

686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare"

- cu sumele reprezentând constituirea şi suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, potrivit legii.

Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate" se debitează prin creditul contului:

786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare"


- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise si răscumpărate, potrivit legii.            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow