Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI AL TREZORERIEI CENTRALE - (O.M.F.P. nr. 1917/ 2005)
Clasa 8 - Conturi speciale
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|


Dimensiune fişier: 33 k; Imprimare: 3 pag. A4

Planul de conturi general - bugetar - Trezoreria centrală - O.M.F.P. 1917/ 2005
Clasa 8 - Conturi speciale
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 8 "CONTURI SPECIALE".

 

Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte următoarele grupe de conturi:

80 "Conturi în afara bilanţului"

89 "Bilanţ"

Pentru grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" se foloseşte metoda de înregistrare în partidă simplă.

Conturile din grupa 89 "Bilanţ" funcţionează în partidă dublă, intrând în corespondenţă cu conturile de activ şi de pasiv.

 

GRUPA 80 "CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI".

 

Din grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" fac parte următoarele conturi:

8034 "Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare"

8039 "Alte valori în afara bilanţului"

8060 "Credite bugetare aprobate"

8066 "Angajamente bugetare"

8067 "Angajamente legale"

 

Contul 8034 "Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor insolvabili sau dispăruţi care au fost scoşi din activ, şi care, în conformitate cu dispoziţiile legale, trebuie urmăriţi în continuare până la reactivarea sau împlinirea termenului de prescripţie.

În debitul contului se înregistrează sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispăruţi, scoşi din activ.

În creditul contului se înregistrează sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale căror termene de urmărire s-au prescris.

Soldul contului reprezintă sumele datorate de debitori insolvabili sau dispăruţi scoşi din activ, nereactivate.

 

Contul 8039 "Alte valori în afara bilanţului".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor valori în afara bilanţului (garanţii de stat pentru împrumuturi interne şi externe şi creanţele României în curs de clarificare provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, conform <LLNK 11994    29 10 201   0 17>Legii nr. 29/1994, împrumuturi interne şi externe pentru finanţarea/refinanţarea deficitului bugetului de stat, împrumuturi interne şi externe pentru finanţarea/refinanţarea datoriei publice creată în baza unor legi speciale etc.).

În debitul contului se înregistrează alte valori existente în afara bilanţului.

În creditul contului se înregistrează stingerea obligaţiilor aferente acestor valori.

Soldul contului reprezintă alte valori în afara bilanţului, existente la un moment dat.

 

Contul 8060 "Credite bugetare aprobate".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate pentru efectuarea cheltuielilor.

Contabilitatea analitică a creditelor aprobate se ţine pe titluri, articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

În debitul contului se înregistrează, la începutul exerciţiului bugetar creditele bugetare aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar care majorează creditele bugetare aprobate.

În creditul contului se înregistrează diminuările de credite efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care micşorează creditele bugetare aprobate.

Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat.

 

Contul 8066 "Angajamente bugetare".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor bugetare, respectiv a sumelor rezervate în vederea efectuării unor cheltuieli bugetare, în limita creditelor bugetare aprobate.

Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ţine pe titluri, articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

În debitul contului se înregistrează angajamentele bugetare, precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar care majorează angajamentele bugetare iniţiale, iar în credit, diminuările de angajamente bugetare efectuate în cursul exerciţiului bugetar care micşorează angajamentele bugetare iniţiale.

Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la un moment dat.

 

Contul 8067 "Angajamente legale".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor legale, aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate.

Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ţine pe titluri, articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

În debitul contului se înregistreaza angajamentele legale precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care majorează angajamentele legale iniţiale iar în credit, în cursul anului, diminuările de angajamente legale care micşorează angajamentele legale iniţiale, iar la finele anului totalul plăţilor effectuate în contul angajamentelor legale.

Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale, iar la finele anului totalul angajamentelor legale rămase neachitate.

 

Contul 8067 "Angajamente legale".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor legale, aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate.

Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se ţine pe titluri, articole şi alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

În debitul contului se înregistrează angajamentele legale precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care majorează angajamentele legale iniţiale iar în credit, în cursul anului, diminuările de angajamente legale care micşorează angajamentele legale iniţiale, iar la finele anului totalul plăţilor efectuate în contul angajamentelor legale.

Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale, iar la finele anului totalul angajamentelor legale rămase neachitate.

 

GRUPA 89 "BILANŢ".

 

Din grupa 89 "Bilanţ" fac parte:

- Contul 891 "Bilanţ de deschidere"

Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor.

În debitul contului se înregistrează soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.

- Contul 892 "Bilanţ de închidere"

Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor.


            În debitul contului se înregistrează soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.


            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow