Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI AL TREZORERIEI CENTRALE - (O.M.F.P. nr. 1917/ 2005)
Clasa 7 - Conturi de venituri şi finanţări
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 8|


Dimensiune fişier: 0,12 M; Imprimare: 11 pag. A4

Planul de conturi general - bugetar - Trezoreria centrală - O.M.F.P. 1917/ 2005
Clasa 7 - Conturi de venituri şi finanţări
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI".

 

Din clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări" fac parte următoarele grupe:

grupa 71 "Alte venituri operaţionale"

grupa 75 "Venituri nefiscale"

grupa 76 "Venituri financiare"

grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială"

grupa 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare"

Operaţiunile evidenţiate în debitul conturilor de venituri şi finanţări se pot înregistra în creditul acestor conturi în roşu.

 

Grupa 71 "Alte venituri operaţionale".

 

Grupa 71 "Alte venituri operaţionale" cuprinde următoarele conturi:

714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi"

718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale"

719 "Alte venituri operaţionale"

 

Contul 714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor reactivate

Contul 714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, constând în debite sau creanţe reactivate.

În debitul se înregistrează, la sfârsitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.

Contul 714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" se creditează prin debitul conturilor:

461 "Debitori"

- cu valoarea debitelor reactivate.

Contul 714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" se debitează prin creditul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Contul 718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor venituri operaţionale ce decurg din activitatea trezoreriei centrale.

Contul 718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale" este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează alte venituri operaţionale.

În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.

Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.

Contul 718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale" se creditează prin debitul contului:

461 "Debitori"

- cu sumele datorate de operatorii economici angajaţi în operaţiunile de clearing, barter şi cooperare economică, reprezentând majorări de întârziere pentru neplata obligaţiilor.

- cu sumele de încasat provenite din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989.

- cu sumele datorate din alte operaţiuni derulate prin trezoreria centrală.

Contul 718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale" se debitează prin creditul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Contul 719 "Alte venituri operaţionale".

 

Cu ajutorul acestui cont se evidenţiază alte venituri operaţionale.

Contul 719 "Alte venituri operaţionale" este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează veniturile realizate.

În creditul contului, la sfârşitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.

La sfârsitul perioadei, contul nu prezintă sold.

Contul 719 "Alte venituri operaţionale" se creditează prin debitul conturilor:

462 "Creditori"

- cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri operationale.

Contul 719 "Alte venituri operaţionale" se debitează prin creditul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Grupa 75 "Venituri nefiscale".

 

Grupa 75 "Venituri nefiscale" cuprinde următorul cont:

751 "Venituri din vânzări şi servicii"

 

Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa majorărilor de întârziere pentru venituri neîncasate sau nevărsate la termen cuvenite bugetului, precum şi evidenţa diverselor venituri cuvenite bugetului.

Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" este un cont de pasiv.

Contul se detaliază pe următorul cont sintetic de gradul II:

7513 "Amenzi, penalităţi şi confiscări"

7514 "Diverse venituri"

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.

În creditul contului se înregistrează veniturile realizate.

În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.

Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.

Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" se creditează prin debitul conturilor:

461 "Debitori"

- cu majorări de întârziere pentru neplata creanţelor bugetului trezoreriei statului.

466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului"

- cu majorări de întârziere pentru neplata creanţelor bugetului trezoreriei statului.

- cu sumele datorate bugetului trezoreriei statului, reprezentând diverse venituri.

524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"

- cu sumele încasate reprezentând majorări de întârziere cuvenite bugetului trezoreriei statului.

- cu sumele încasate la bugetul trezoreriei statului, reprezentând diverse venituri.

Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" se debitează prin creditul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Grupa 76 "Venituri financiare".

 

Grupa 76 "Venituri financiare" cuprinde următoarele conturi:

763 "Venituri din creanţe imobilizate"

764 "Venituri din investiţii cedate"

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

766 "Venituri din dobânzi"

 

Contul 763 "Venituri din creanţe imobilizate".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa veniturilor din dobânzi aferente creanţelor imobilizate.

Contul 763 "Venituri din creanţe imobilizate" este un cont de pasiv.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.

În creditul contului se înregistrează veniturile realizate din dobânzi aferente creanţelor imobilizate.

În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.

Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.

Contul 763 "Venituri din dobânzi aferente creanţelor imobilizate" se creditează prin debitul contului:

267 "Creanţe imobilizate"

- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate.

472 "Venituri înregistrate în avans"

- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente.

Contul 763 "Venituri din dobânzi aferente creanţelor imobilizate" se debitează prin creditul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Contul 764 "Venituri din investiţii cedate".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa veniturilor realizate din vânzarea investiţiilor financiare.

Contul 764 "Venituri din investiţii cedate" este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează veniturile realizate din vânzarea investiţiilor financiare.

În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.

Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.

Contul 764 "Venituri din investiţii cedate" se creditează prin debitul contului:

461 "Debitori"

- cu valoarea investiţiilor financiare cedate.

- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând diferenţele favorabile dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune.

Contul 764 "Venituri din investiţii cedate" se debitează prin creditul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa veniturilor din diferenţe de curs valutar favorabile.

Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează veniturile realizate.

În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial şi în conturile de fonduri.

Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.

Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" se creditează prin debitul conturilor:

161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate la răscumpărarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.

164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.

165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.

168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la momentul plăţii dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.

- la sfârşitul perioadei, diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea împrumuturilor şi datoriilor asimilate.

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării datoriilor în valută faţă de buget sau faţă de structuri asimilate.

461 "Debitori"

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma încasării debitorilor în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea debitorilor în valută.

462 "Creditori"

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea soldurilor creditorilor exprimate în valută.

468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma rambursării împrumuturilor acordate în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării împrumuturilor în valută.

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de decontări în curs de clarificare în valută.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor conturilor de disponibil în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de clearing, barter şi cooperare economică prin care se derulează contractele de export şi import încheiate în cadrul acordurilor guvernamentale.

518 "Dobânzi"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor de încasat aferente disponibilităţilor în valută.

Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" se debitează prin debitul conturilor:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

135 "Fondul de risc"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile transferate asupra fondului de risc, rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.

139 "Alte fonduri"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile transferate asupra altor fonduri constituite în valută, pentru închiderea conturilor de venituri.

 

Contul 766 "Venituri din dobânzi".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa veniturilor financiare din dobânzile datorate pentru disponibilităţile din conturile bancare şi pentru împrumuturile acordate.

Contul 766 "Venituri din dobânzi" este un cont de pasiv.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.

În creditul contului se înregistrează veniturile realizate.

În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.

Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei.

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold.

Contul 766 "Venituri din dobânzi" se creditează prin debitul conturilor:

461 "Debitori"

- cu dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi.

469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate"

- cu dobânzile de încasat aferente plasamentelor financiare.

- cu dobânzile de încasat aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate

472 "Venituri înregistrate în avans"

- cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente.

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"

- cu sumele clarificate reprezentând venituri din dobânzi.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu dobânzi încasate în lei şi valută corespunzătoare disponibilităţilor.

- cu contravaloarea dobânzilor aferente conturilor în valută de clearing, barter şi cooperare economică calculate în valoarea părţii române

- cu contravalorea comisionului de discrepanţă aferent operaţiunilor de importurilor efectuate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică.

518 "Dobânzi"

- cu dobânzile de încasat aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate şi disponibilităţilor aflate în conturi bancare.

524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"

- cu dobânzile încasate direct în conturile de disponibilităţi în lei şi valută.

Contul 766 "Venituri din dobânzi" se debitează prin creditul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială".

 

Grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială" cuprinde următorul cont:

770 "Finanţarea de la buget"

 

Contul 770 "Finanţarea de la buget".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa plăţilor efectuate din creditele bugetare deschise şi disponibile pentru realizarea cheltuielilor prevăzute în buget.

Contul 770 "Finanţarea de la buget" este un cont de pasiv.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

7701 "Finanţarea de la bugetul de stat"

7709 "Finanţarea de la bugetul trezoreriei statului"

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare sursă de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare.

În creditul contului se înregistrează sumele plătite din buget.

În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei sumele regularizate cu bugetul şi totalitatea plăţilor nete efectuate pentru închiderea contului prin creditul contului de rezultat patrimonial.

Soldul creditor, înaintea operaţiunii de închidere reprezintă totalul plăţilor efectuate.

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.

Contul 770 "Finanţarea de la buget" se creditează prin debitul conturilor:

117 "Rezultatul reportat"

- cu sumele transferate în conturile bugetare potrivit prevederilor legale reprezentând restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi conform prevederilor legale.

164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"

- cu sumele plătite din buget reprezentând rate şi diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente împrumuturilor.

165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"

- cu sumele plătite din buget reprezentând rate şi diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente împrumuturilor.

168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"

- cu valoarea dobânzilor plătite din buget aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate pe termen lung.

401 "Furnizori"

- cu sumele plătite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrări executate şi servicii prestate.

459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene"

- cu sumele achitate din bugetul de stat reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene.

467 "Creditori ai bugetelor"

- cu sumele plătite creditorilor.

505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"

- cu valoarea diferenţelor de curs aferente titlurilor de stat emise şi răscumpărate achitate din contul de finanţare bugetară.

509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţile pe termen scurt"

- cu sumele plătite din contul de finanţare pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise.

518 "Dobânzi"

- cu dobânzile plătite din buget aferente împrumuturilor pe termen scurt primite şi disponibilităţilor aflate în conturi bancare.

581 "Viramente interne"

- cu sumele virate din contul de finanţare bugetară în alte conturi de trezorerie.

627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate"

- cu contravaloarea comisioanelor debitate direct în contul de disponibil pentru toate operaţiunile derulate prin contul curent general al trezoreriei statului şi prin conturile de valută deschise în evidenţele acesteia conform legii.

- cu alte sume plătite din buget pentru servicii bancare şi asimilate.

670 "Subvenţii"

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând subvenţii acordate de la buget.

672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice"

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice acordate de la buget.

673 "Transferuri interne"

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând transferuri interne acordate de la buget.

674 "Transferuri în străinătate"

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând transferuri în străinătate.

679 "Alte cheltuieli"

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând alte cheltuieli.

686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare"

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând cheltuieli privind primele de rambursare a obligaţiunilor.

Contul 770 "Finanţarea de la buget" se debitează prin creditul conturilor:

117 "Rezultatul reportat"

- cu sumele încasate în conturile bugetare aferente unor plăţi efectuate din bugetele anilor precedenţi care se restituie în anul curent conform prevederilor legale.

520 "Disponibil al bugetului de stat"

- cu sumele preluate la sfârşitul perioadei din contul de finanţare bugetară, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriei centrale.

524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"

- la sfârşitul perioadei, cu totalul plăţilor nete.

672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice"

- sfârşitul perioadei, cu sumele regularizate cu bugetul statului.

 

Grupa 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare".

 

Grupa 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare" cuprinde următoarele conturi:

781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională"

786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare"

 

Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diminuarea sau anularea provizioanelor şi ajustărilor privind creanţele.

Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" este un cont de pasiv.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

7812 "Venituri din provizioane";

7814 "Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante".

În creditul contului se înregistrează veniturile realizate în cursul perioadei.

În debitul contului, la sfârşitul perioadei, totalul veniturilor încorporate în contul de rezultat patrimonial.

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.

Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" se creditează prin debitul conturilor:

151 "Provizioane"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere.

496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - debitori.

497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor bugetare.

Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională" se debitează prin creditul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonia.

 

Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din ajustări pentru pierderi de valoare.

Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare" este un cont de pasiv.

Contul se detaliază pe următorul cont sintetic de gradul II:

7863 "Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare"

În creditul contului se înregistrează veniturile realizate.

În debitul contului, la sfârşitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.

Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare" se creditează prin debitul contului:

296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.

595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise si răscumpărate, potrivit legii.

Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare" se debitează prin creditul contului:

121 "Rezultatul patrimonial"


- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow