Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI AL TREZORERIEI CENTRALE - (O.M.F.P. nr. 1917/ 2005)
Clasa 4 - Conturi de terţi
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|


Dimensiune fişier: 0,16 M; Imprimare: 15 pag. A4

Planul de conturi general - bugetar - Trezoreria centrală - O.M.F.P. 1917/ 2005
Clasa 4 - Conturi de terţi
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 4 "CONTURI DE TERŢI".

 

Din clasa 4 "Conturi de terţi" fac parte următoarele grupe:

40 "Furnizori şi conturi asimilate"

44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul trezoreriei statului şi conturi asimilate"

45 "Decontări cu Comisia europeană privind fondurile nerambursabile"

46 "Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor"

47 "Conturi de regularizare şi asimilate"

48 "Decontări"

49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor"

 

Grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate".

 

Grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate" cuprinde următorul cont:

401 "Furnizori"

 

Contul 401 "Furnizori".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru bunurile achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate, pentru care s-au primit facturi.

Contabilitatea analitică se şine pe fiecare furnizor.

Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează sumele datorate furnizorilor.

În debitul contului se înregistrează sumele plătite furnizorilor.

Soldul creditor reflectă sumele datorate furnizorilor.

Contul 401 "Furnizori" se creditează prin debitul contului:

628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"

- cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terţi.

Contul 401 "Furnizori" se debitează prin creditul contului:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele plătite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrări executate şi servicii prestate.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu sumele plătite din buget furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrări executate şi servicii prestate.

 

Grupa 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul trezoreriei statului şi conturi asimilate".

 

Grupa 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul trezoreriei statului şi conturi asimilate" cuprinde următorul cont:

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"

 

Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul.

Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" este un cont bifuncţional.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

4481 "Alte datorii faţă de buget"

4482 "Alte creanţe privind bugetul"

În creditul contului se înregistrează alte datorii faţă de buget.

În debitul contului se înregistrează alte creanţe faţă de buget.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetui iar soldul debitor reprezintă sumele datorate de buget.

Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" se creditează prin debitul conturilor :

135 "Fondul de risc"

- cu sumele de regularizat cu bugetului de stat la sfârşitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget.

139 "Alte fonduri"

- cu sumele datorate bugetului de stat conform prevederilor <LLNK 12002  1303 20 302   4 45>art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1303/2002 privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă naţională a ajutoarelor economice nerambursabile, acordate Guvernului României de Comisia Europeană.

- cu alte sume virate bugetului de stat conform legii.

267 "Creanţe imobilizate"

- cu sumele datorate bugetului statului conform prevederilor <LLNK 12003    36130 301   0 22>Ordonanţei nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia guvernului (sume preluate în urma operaţiunilor de transpunere).

461 "Debitori"

- cu sumele datorate de diverşi debitori care se cuvin conform prevederilor legale bugetului.

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"

- cu sumele încasate, clarificate, care se cuvin bugetului de stat.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele încasate şi datorate bugetului de stat conform prevederilor legale.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării datoriilor în valută faţă de buget.

Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" se debitează prin creditul conturilor:

267 "Creanţe imobilizate"

- cu creanţele stinse prin scutire, anulare, prescripţie, conversie în acţiuni şi alte modalităţi prevăzute de lege conform legii provenite din creanţele aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului.

461 "Debitori"

- cu creanţele prin scutire, anulare, prescripţie, conversie în acţiuni şi alte modalităţi conform legii provenite din majorări de întârziere aferente împrumuturilor acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului.

- cu alte sume virate de către debitori la buget.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu disponibilităţile virate la bugetul statului din fondul de risc reprezentând sume regularizate la sfârşitul anului în limita sumelor alocate din acest buget.

- cu alte sume virate bugetului conform prevederilor legale, reprezentând alte datorii faţă de acestea.

765 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării datoriilor în valută faţă de buget sau faţă de structuri asimilate.

 

Grupa 45 "Decontări cu Comisia Europeană privind fondurile nerambursabile".

 

Grupa 45 "Decontări cu Comisia Europenă privind fondurile nerambursabile" cuprinde următorul cont:

459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene"

 

Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa contribuţiei României la Bugetul Uniunii Europene.

Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează sumelor datorate Bugetului Uniunii Europene reprezentând contribuţia României la acesta.

În debitul contului se înregistrează sumele achitate de la bugetul de stat reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene.

Soldul creditor reprezintă sumele datorate Bugetului Uniunii Europene reprezentând contribuţia României la acesta.

Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" se crebitează prin debitul contului:

675 "Contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene"

- cu sumele datorate bugetului Uniunii Europene reprezentând contribuţia României la Bugetul Uniunii Europene.

Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" se debitează prin creditul contului:

770 "Finanţarea de la buget"

- cu sumele achitate din bugetul de stat reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene.

 

Grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor".

 

Grupa 46 "Debitori şi creditori diversi, debitori şi creditori ai bugetelor" cuprinde următoarele conturi:

461 "Debitori"

462 "Creditori"

466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului"

467 "Creditori ai bugetelor"

468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"

469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt"

 

Contul 461 "Debitori".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu terţe persoane privind creanţele care provin din operaţiunile derulate prin trezoreria centrală.

Contabilitatea analitică se şine în funcţie de cerinţele specifice fiecărui tip de operaţiune.

Contul 461 "Debitori" este un cont de activ.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

4611 "Debitori sub 1 an"

4612 "Debitori peste 1 an"

În debitul contului se înregistrează drepturile trezoreriei centrale faţă de debitori.

În creditul contului se înregistrează sumele încasate, precum şi cele scăzute în urma insolvabilităţii, stingerii sau prescrierii potrivit dispoziţiilor legale:

Soldul debitor al contului reprezintă sumele neîncasate de la debitori.

Contul 461 "Debitori" se debitează prin creditul conturilor :

135 "Fondul de risc"

- cu sumele datorate de beneficiarii garanţiilor de stat (garantaţi de stat) şi de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutaţi), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutaţi sau garantaţi de stat a comisioanelor la fondul de risc şi, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente finanţării rambursabile;

- cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.

139 "Alte fonduri"

- cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistenţă financiară.

- cu sumele datorate fondului constituit din cota de 1/10 aplicată la dobânda datorată de beneficiarii finali ai împrumutului BIRD 3723/1994 destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier.

- cu sumele datorate altor fonduri derulate prin trezoreria centrală.

164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"

- cu tragerile din împrumuturile contractate de stat în favoarea beneficiarilor de împrumut.

168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"

- cu dobânzile aferente împrumuturilor datorate de beneficiarii de împrumut.

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"

- cu sumele datorate de diverşi debitori care se cuvin conform prevederilor legale bugetului.

462 "Creditori"

- cu datoriile faţă de Fondul Proprietatea privind sumele din recuperarea creantelor externe ale României, sumele din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică etc.

472 "Venituri înregistrate în avans"

- cu sumele datorate reprezentând venituri înregistrate în avans (care nu privesc exerciţiul curent).

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele achitate aferente garanţiilor de stat şi subîmprumuturilor, în cazul în care subîmprumutaţii sau garantaţii de stat nu dispun la scadenţă de resurse financiare proprii pentru achitarea obligaţiilor de plată.

- cu tragerile din împrumuturi în favoarea beneficiarilor de împrumut.

- cu sumele încasate reprezentând contravaloarea importurilor derulate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică.

- cu sumele încasate de la operatorii economici angajaţi în operaţiunile de clearing, barter şi cooperare economică, reprezentând majorări de întârziere pentru neplata obligaţiilor.

- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute.

- cu alte sume încasate de la debitori.

714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi"

- cu valoarea debitelor reactivate.

718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale"

- cu sumele datorate de operatorii economici angajaţi în operaţiunile de clearing, barter şi cooperare economică, reprezentând majorări de întârziere pentru neplata obligaţiilor.

- cu sumele de încasat provenite din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989.

- cu sumele datorate din alte operaţiuni derulate prin trezoreria centrală.

751 "Venituri din vânzări şi servicii"

- cu majorări de întârziere pentru neplata creanţelor bugetului trezoreriei statului.

764 "Venituri din investiţii cedate"

- cu valoarea investiţiilor financiare cedate.

- cu diferenţele favorabile dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare şi preţul de cesiune.

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma îţionalăi debitorilor în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea debitorilor în valută

766 "Venituri din dobânzi"

- cu dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi.

Contul 461 "Debitori" din creanţe externe ale României" se creditează prin debitul conturilor:

135 "Fondul de risc"

- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie, conversie în acţiuni şi alte modalităţi prevăzute de lege conform legii, reprezentând obligaţii ale debitorilor pentru comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc, precum şi pentru rate, dobânzi şi alte costuri aferente garanţiilor de stat şi subîmprumuturilor.

- cu creanţele fondului de risc predate la AVAS conform legii, reprezentând obligaţiile debitorilor pentru comisioane, majorări de întârziere datorate fondului de risc, precum şi pentru rate, dobânzi şi alte costuri în contul garanţiilor de stat executate şi nerecuperate de la debitori.

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"

- cu creanţele prin scutire, anulare, prescripţie, conversie în acţiuni şi alte modalităţi conform legii provenite din majorări de întârziere aferente împrumuturilor acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului.

- cu alte sume virate de către debitori la buget.

462 "Creditori"

- cu sumele rambursate înainte de scadenţă sau sumele plătite în plus.

- cu sumele compensate cu obligaţii ale beneficiarilor, curente sau viitoare, în contul scadenţelor

- cu sumele reţinute în contul Fondului Poprietatea conform prevederilor legale.

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"

- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor, garanţiilor de stat sau ai subîmprumuturilor, codificate de Direcţia de specialitate din minister.

- cu sumele încasate de la alţi debitori în curs de clarificare.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil.

- cu sumele încasate reprezentând contravaloarea importurilor derulate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică.

- cu sumele încasate de la operatorii economici angajaţi în operaţiunile de clearing, barter şi cooperare economică, reprezentând majorări de întârziere pentru neplata obligaţiilor.

- cu sumele încasate reprezentând valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute.

524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"

- cu sumele încasate reprezentând alte creanţe ale bugetului trezoreriei statului.

654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"

- cu pierderile înregistrate în cadrul operaţiunilor de clearing, barter şi cooperare economică conform legii

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării debitorilor îin valută.

- la sfârşitul perioadei cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor debitorilor exprimate în valută.

 

Contul 462 "Creditori".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu terţe persoane privind datoriile care provin din operaţiunile derulate prin trezoreria centrală.

Contul 462 "Creditori" este un cont de pasiv.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

4621 "Creditori sub 1 an"

4622 "Creditori peste 1 an"

În creditul contului se înregistrează obligaţiile trezoreriei centrale faţă de creditori.

În debitul contului se înregistrează sumele plătite acestora.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate creditorilor.

Contul 462 "Creditori" se creditează prin debitul conturilor :

461 "Debitori"

- cu datoriile faţă de Fondul Proprietatea privind sumele din recuperarea creantelor externe ale României, sumele din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică etc.

471 "Cheltuieli înregistrate în avans"

- cu sumele de utilizat din Fondul de contrapartidă în perioadele sau exerciţiile financiare următoare în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.

- cu anularea cheltuielilor înregistrate în avans în cazul nerespectării de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute în convenţile de finanţare privind transferul, utilizarea şi controlul sumelor alocate - înregistrare în roşu

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"

- cu sumele clarificate, încasate în plus de la beneficiarii garanţiilor de stat sau ai subîmprumuturilor.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele încasate în contul de disponibil, în avans sau în plus.

- cu sumele restituite Fondului de contrapartidă, neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă.

- cu contravaloarea exporturilor de decontat evidenţiate în conturile de clearing, barter şi cooperare economică.

- cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv sumele primite de la Comisia Europeană care urmează a fi transferate Autorităţii de Certificare şi Plată.

629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"

- cu sumele provenite din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza <LLNK 11994    29 10 201   0 17>Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, cuvenite Fondului Proprietatea conform legii.

- cu sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de clearing, barter şi cooperare economică internaţională, cuvenite Fondului Proprietatea conform legii.

- cu cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori.

- cu sumele utilizate din Fondul de contrapartidă în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.

- cu sumele utilizate din vărsămintele de privatizare şi din valorificarea activelor neperformante pe destinaţiile aprobate prin lege.

- cu alte cheltuieli operaţionale care se efectuează în contul terţilor potrivit dispoziţiilor legale.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor creditorilor exprimate în valută.

Contul 462 "Creditori" se debitează prin creditul conturilor:

117 "Rezultatul reportat"

- cu sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform legii pentru finanţarea deficitului bugetului de stat, pentru diminuarea datoriei publice interne conform <LLNK 12000   249180 302   4 68>art. 4, pct. a1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 cu privire la constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere sau pentru alte destinaţii prevăzute de lege.

139 "Alte fonduri"

- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite acestora în următoarele exerciţii financiare.

461 "Debitori"

- cu sumele rambursate înainte de scadenţă sau sumele plătite în plus.

- cu sumele compensate cu obligaţii ale beneficiarilor, curente sau viitoare, în contul scadenţelor

- cu sumele reţinute în contul Fondului Poprietatea conform prevederilor legale.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele virate creditorilor din contul de disponibil.

- cu sumele virate din Fondul de contrapartidă în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri guvernamentale.

- cu sumele utilizate din Fondul special pentru produse petroliere pentru diminuarea datoriei publice interne conform <LLNK 12000   249180 302   4 68>art. 4, pct. a1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 cu privire la constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere.

- cu sumele virate la Fondul Proprietatea a sumelor recuperate din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică pentru importurile evidenţiate în extrasele de cont şi virate în aceeaşi lună în contul Fondului Proprietatea.

- cu sumele plătite reprezentând contravaloarea exporturilor din conturile de disponibil de clearing, barter şi cooperare economică.

- cu sumele plătite operatorilor economici exportatori din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989.

629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"

- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar.

719 "Alte venituri operaţionale"

- cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate.

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea soldurilor creditorilor exprimate în valută.

 

Contul 466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa creanţelor bugetului trezoreriei statului.

Contul 466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului" este un cont de activ.

Contul se detaliază pe următorul cont sintetic de gradul II :

4669 "Creanţe ale bugetului trezoreriei statului"

În debitul contului se înregistrează creanţele bugetului trezoreriei statului.

În creditul contului se înregistrează încasarea creanţelor bugetului trezoreriei statului.

Soldul debitor al contului reprezintă creanţe neîncasate ale bugetului trezoreriei statului.

Contul 466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului" se debitează prin creditul conturilor:

117 "Rezultatul reportat"

- cu sumele regularizate în anul curent aferente creanţelor bugetului trezoreriei statului care corespund veniturilor din anii precedenţi (înregistrare în roşu).

467 "Creditori ai bugetelor"

- cu sumele de restituit potrivit dispoziţiilor legale.

751 "Venituri din vânzări şi servicii"

- cu majorări de întârziere pentru neplata creanţelor bugetului trezoreriei statului.

- cu sumele datorate bugetului trezoreriei statului, reprezentând diverse venituri.

Contul 466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului" se creditează prin debitul contului:

    524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"

    - cu sumele încasate reprezentând creanţe ale bugetului trezoreriei statului.

 

Contul 467 "Creditori ai bugetelor".

 

Cu ajutorul acestui cont se şine evidenţa sumelor de rambursat, restituit sau de compensat cu alte creanţe ale bugetului.

Contul 467 "Creditori ai bugetelor" este un cont de pasiv.

Contul se detaliază pe următorul cont sintetic de gradul II:

4679 "Creditori ai bugetului trezoreriei statului"

În creditul contului se înregistrează obligaţiile faţă de creditori ai bugetelor.

În debitul contului se înregistrează se înregistrează sumele plătite acestora.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate creditorilor.

Contul 467 "Creditori ai bugetelor" se creditează prin debitul conturilor:

466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului"

- cu sumele de restituit potrivit dispoziţiilor legale.

524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"

- cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui creditorilor.

Contul 467 "Creditori ai bugetelor" se debitează prin creditul contului:

770 "Finanţarea de la buget"

- cu sumele plătite creditorilor.

 

Contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor pe termen scurt acordate în conformitate cu prevederile legale.

Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare împrumut.

Contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" este un cont de activ.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

4683 "Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent general al trezoreriei statului"

4685 "Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului"

4686 "Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare"

4689 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt"

În debitul contului se înregistrează împrumuturile pe termen scurt acordate în conformitate cu prevederile legale.

În creditul contului se înregistrează împrumuturilor pe termen scurt rambursate.

Soldul debitor al contului reprezintă împrumuturile pe termen scurt nerambursate.

Contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" se debitează prin creditul conturilor:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu valoarea împrumuturilor sau plasamentelor acordate pe termen scurt.

519 "Împrumuturi şi creanţe asimilate pe termen scurt"

- cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice (deficit şi legi speciale).

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma rambursării împrumuturilor acordate în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării împrumuturilor în valută.

Contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" se creditează prin debitul conturilor:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu plasamentele financiare şi împrumuturile pe termen scurt rambursate.

519 "Împrumuturi şi creanţe asimilate pe termen scurt"

- cu rambursarea împrumuturilor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlurilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice (deficit şi legi speciale).

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma rambursării împrumuturilor acordate în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării împrumuturilor în valută.

 

Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa dobânzilor pentru împrumuturile pe termen scurt acordate.

Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate" este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează dobânzile de încasat aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt.

În creditul contului se înregistrează dobânzile încasate aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt.

Soldul debitor al contului reprezintă dobânzile de încasat.

Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate" se debitează prin creditul conturilor:

117 "Rezultatul reportat"

- cu sumele regularizate în anul curent corespunzătoare dobânzilor aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate care provin din anii precedenţi (înregistrare în roşu).

766 "Venituri din dobânzi"

- cu dobânzile de încasat aferente plasamentelor financiare.

- cu dobânzile de încasat aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate.

Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate" se creditează prin debitul contului:

524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"

- cu dobânzile încasate la bugetul trezoreriei statului aferente plasamentelor financiare pe termen scurt acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului.

- cu dobânzile încasate la bugetul trezoreriei statului aferente împrumuturilor acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului.

 

Grupa 47 "Conturi de regularizare şi asimilate".

 

Grupa 47 "Conturi de regularizare şi asimilate" cuprinde următoarele conturi:

471 "Cheltuieli înregistrate în avans"

472 "Venituri înregistrate în avans"

473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"

 

Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor efectuate în avans, care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli în perioadele sau exerciţiile financiare viitoare.

Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" este un cont de activ.

În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate în avans, aferente perioadelor sau exerciţiilor financiare viitoare.

În creditul contului se înregistrează cheltuielile efectuate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs.

Soldul contului reflectă cheltuielile efectuate în avans.

Contabilitatea analitică se şine pe feluri de cheltuieli.

Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se debitează prin creditul conturilor:

168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"

- cu valoarea dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate, datorate în exerciţile viitoare.

462 "Creditori"

- cu sumele de utilizat din Fondul de contrapartidă în perioadele sau exerciţiile financiare următoare în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.

- cu anularea cheltuielilor înregistrate în avans în cazul nerespectării de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute în convenţile de finanţare privind transferul, utilizarea şi controlul sumelor alocate - înregistrare în roşu.

Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se creditează prin debitul contului:

629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"

- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţelor.

666 "Cheltuieli privind dobânzile"

- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţelor.

 

Contul 472 "Venituri înregistrate în avans".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa veniturilor înregistrate în avans, care urmează a se repartiza eşalonat asupra veniturilor din perioadele sau exerciţiile financiare viitoare. Contabilitatea analitică se şine pe feluri de venituri.

Contul este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează care urmează a se repartiza eşalonat asupra veniturilor din perioadele sau exerciţiile financiare viitoare.

În debitul contului se înregistrează veniturile în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs.

Soldul creditor al contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.

Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se creditează prin debitul contului:

267 "Creanţe imobilizate"

- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans.

461 "Debitori"

- cu sumele datorate reprezentând venituri înregistrate în avans (care nu privesc exerciţiul curent).

Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se debitează prin creditul contului:

763 "Venituri din dobânzi aferente creanţelor imobilizate"

- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente.

766 "Venituri din dobânzi"

- cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente.

 

Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare, operaţiuni care nu pot fi înregistrate în mod direct în conturi, fiind necesare cercetări şi lămuriri suplimentare.

Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" este un cont bifuncţional.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

În debitul contului se înregistrează sumele în curs de clarificare şi clarificate.

În creditul contului se înregistrează sumele clarificate şi în curs de clarificare.

Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.

Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se debitează prin creditul conturilor:

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"

- cu sumele încasate, clarificate, care se cuvin bugetului de stat.

461 "Debitori"

- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor, garanţiilor de stat sau ai subîmprumuturilor, codificate de Direcţia de specialitate din minister.

- cu sumele încasate de la alţi debitori în curs de clarificare.

462 "Creditori"

- cu sumele clarificate, încasate în plus de la beneficiarii garanţiilor de stat sau ai subîmprumuturilor.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite.

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de decontări în curs de clarificare în valută.

766 "Venituri din dobânzi"

- cu sumele clarificate reprezentând venituri din dobânzi.

Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se creditează prin debitul conturilor:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele încasate în contul de disponibil, evidenţiate până la codificarea lor de către Direcţia de specialitate din minister, în sume în curs de clarificare.

- cu alte sumele încasate în contul de disponibil care necesită clarificări suplimentare.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de decontări în curs de clarificare în valută.

 

Grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor".

 

Gupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor" cuprinde următoarele conturi:

496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori"

497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare".

 

Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - debitori, potrivit dispoziţiilor legale.

Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori" este un cont de pasiv.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

4961 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor-debitori sub 1 an"

4962 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor-debitori peste 1 an"

În creditul contului se înregistrează constituirea şi suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor - debitori.

În debitul contului se înregistrează diminuarea sau anularea ajustărilor constituite.

Soldul creditor reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - debitori, la un moment dat.

Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori" se creditează prin debitul contului:

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor - debitori.

Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori" se debitează prin creditul contului:

781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor - debitori.

 

Contul 497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare".

 

Cu ajutorul acestui cont se şine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale.

Contul 497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare" este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează constituirea şi suplimentarea ajustărilor pentru creanţe ale bugetelor.

În debitul contului se înregistrează diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor bugetare.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor bugetare.

Contul 497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare" se creditează prin debitul contului:

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"

- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor bugetare.

Contul 497 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare" se debitează prin creditul contului:

781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciee privind activitatea operaţională"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor bugetare.

 

Grupa 48 "Decontări".

 

Grupa 48 "Decontări" cuprinde următorul cont:

481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate"

 

Contul 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate".

 

Cu ajutorul acestui cont se şine evidenţa raporturilor de decontare intervenite între instituţii.

Contul 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" este un cont bifuncţional.

În debitul contului se înregistrează valoarea sumelor transmise (la instituţia care transmite),

În creditul contului se înregistrează valoarea sumelor primite (la instituţia care primeşte).

Soldul poate fi debitor sau creditor. La consolidare soldul contului trebuie sa fie zero.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

4811 "Decontări privind operaţiuni financiare"

4819 "Alte decontări"

Contul 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" se debitează prin creditul contului:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.

Contul 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" se creditează prin debitul conturilor:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"


- cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow