Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI AL TREZORERIEI CENTRALE - (O.M.F.P. nr. 1917/ 2005)
Clasa 1 - Conturi de capitaluri
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 2|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 8|


Dimensiune fişier: 0,15 M; Imprimare: 14 pag. A4

Planul de conturi general - bugetar - Trezoreria centrală - O.M.F.P. 1917/ 2005
Clasa 1 - Conturi de capitaluri
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI.

 

Din clasa 1 "Conturi de capitaluri" fac parte următoarele grupe :

11 "Rezultatul reportat"

12 "Rezultatul patrimonial"

13 "Fonduri cu destinaţie specială"

15 "Provizioane"

16 "Împrumuturi şi datorii asimilate"

 

Grupa 11 "Rezultatul reportat".

 

Grupa 11 "Rezultatul reportat" cuprinde contul 117 "Rezultatul reportat".

 

Contul 117 "Rezultatul reportat".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului reportat care se preia la începutul exerciţiului financiar din rezultatul patrimonial al exerciţiului anterior.

Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifuncţional.

În debitul contului se înregistrează deficitul patrimonial realizat în exerciţiile bugetare şi financiare precedente.

În creditul contului se înregistrează excedentul patrimonial realizat în exerciţiile bugetare şi financiare precedente.

Soldul contului reprezintă rezultatul patrimonial al exerciţiilor bugetare şi financiare precedente; soldul debitor reprezintă deficitul patrimonial al exerciţiilor bugetare şi financiare precedente, iar soldul creditor excedentul patrimonial al exerciţiilor bugetare şi financiare precedente.

Contabilitatea analitică se şine pe surse de finanţare bugetare şi financiare.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

117.03 "Rezultatul reportat - bugetul asigurărilor sociale de stat"

117.09 "Rezultatul reportat - bugetul de stat"

117.11 "Rezultatul reportat - bugetul trezoreriei statului"

117.12 "Rezultatul reportat - trezoreria centrală"

117.13 "Rezultatul reportat - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică"

Contul 117 "Rezultatul reportat" se creditează prin debitul conturilor:

121 "Rezultatul patrimonial"

- cu excedentul patrimonial realizat în exerciţiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la începutul exerciţiului următor.

260 "Titluri de participare"

- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia în acţiuni a creanţelor fondului de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului preluate de stat la valoarea stabilită în certificatele de obligaţii bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat, reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din fondul de dezvoltare la dispoziţia Guvernului.

- cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia în acţiuni a creanţelor fondului de risc preluate de stat la valoarea stabilită în certificatele de obligaţii bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat.

462 "Creditori"

- cu sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform legii pentru finanţarea deficitului bugetului de stat, pentru diminuarea datoriei publice interne conform <LLNK 12000   249180 302   4 68>art. 4, pct. a1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 cu privire la constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere sau pentru alte destinaţii prevăzute de lege.

466 "Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei statului"

- cu sumele regularizate în anul curent aferente creanţelor bugetului trezoreriei statului care corespund veniturilor din anii precedenţi (înregistrare în roşu).

469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate"

- cu sumele regularizate în anul curent corespunzătoare dobânzilor aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate care provin din anii precedenţi (înregistrare în roşu).

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu diminuarea deficitului bugetului de stat din veniturile din privatizare, potrivit prevederilor legale.

- cu diminuarea datoriei publice creată în baza unor legi speciale din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform prevederilor legale.

- cu diminuarea deficitului bugetului de stat din valorificarea activelor neperformante şi din alte surse conform prevederilor legale.

- cu disponibilităţile în lei sau în valută rămase necheltuite până la 31 decembrie 2008 şi preluate de la ordonatorii principali de credite /sau operatorii economici aferente împrumuturilor contractate/garantate, în conformitate cu pct. 3. Art. 14.4.4 l) din Norma metodologică de aplicare a prevederilor <LLNK 12007    64180 302  14 57>art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică din <LLNK 12008   683 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12007    64180 302  14 57>art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu sumele încasate în conturile bugetare aferente unor plăţi efectuate din bugetele anilor precedenţi care se restituie în anul curent conform prevederilor legale.

Contul 117 "Rezultatul reportat" se debitează prin creditul conturilor:

121 "Rezultatul patrimonial"

- cu deficitul patrimonial înregistrat în exerciţiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la începutul exerciţiului următor.

164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"

- cu valoarea obligaţiilor financiare reprezentând împrumuturi interne şi externe contractate de stat preluate în baza protocoalelor de predare-preluare de la ordonatorii principali de credite /sau operatorii economici, după caz, conform <LLNK 12007    64180 302  14 57>art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12008   109 10 201   0 18>Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, înregistrate pe seama rezultatului reportat, analitic distinct (<LLNK 12008   157180 301   0 46>Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 157/2008, art. 16, alin. 3).

165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"

- cu valoarea obligaţiilor financiare reprezentând împrumuturi interne şi externe garantate de stat preluate în baza protocoalelor de predare-preluare de la ordonatorii principali de credite /sau operatorii economici, după caz, conform <LLNK 12007    64180 302  14 57>art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12008   109 10 201   0 18>Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, înregistrate pe seama rezultatului reportat, analitic distinct (<LLNK 12008   157180 301   0 46>Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 157/2008, art. 16, alin. 3).

770 "Finanţarea de la buget"

- cu sumele transferate în conturile bugetare potrivit prevederilor legale reprezentând restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi conform prevederilor legale.

 

Grupa 12 "Rezultatul patrimonial".

 

Grupa 12 "Rezultatul patrimonial "cuprinde contul 121 "Rezultatul patrimonial".

 

Contul 121 "Rezultatul patrimonial".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului patrimonial.

Contul 121 "Rezultatul patrimonial" este un cont bifuncţional.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II :

121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat"

121.11 "Rezultatul patrimonial - bugetul trezoreriei statului"

121.12 "Rezultatul patrimonial - trezoreria centrală"

121.13 "Rezultatul patrimonial - operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică"

În creditul contului se înregistrează veniturile realizate după natura şi sursa lor.

În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate după natura sau destinaţia lor.

Soldul contului reprezintă rezultatul patrimonial; soldul creditor reprezintă excedentul patrimonial iar soldul debitor deficitul patrimonial.

Contabilitatea analitică se şine pe surse de finanţare bugetare şi financiare.

Contul 121 "Rezultatul patrimonial" se creditează prin debitul conturilor:

117 "Rezultatul reportat"

- cu deficitul patrimonial înregistrat în exerciţiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la începutul exerciţiului următor.

520 "Disponibil al bugetului de stat"

- la sfârşitul anului, cu sumele virate pe baza extrasului de cont reprezentând excedentul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.

524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"

- la sfârşitul anului, cu sumele virate de trezoreriile teritoriale pe baza extrasului de cont reprezentând excedentele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.

714 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

719 "Alte venituri operaţionale"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

763 "Venituri din creanţe imobilizate"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

764 "Venituri din investiţii financiare cedate"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

766 "Venituri din dobânzi"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciee privind activitatea operaţională"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

Contul 121 "Rezultatul patrimonial" se debitează prin creditul conturilor:

117 "Rezultatul reportat"

- cu excedentul patrimonial realizat în exerciţiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la începutul exerciţiului următor.

520 "Disponibil al bugetului de stat"

- la sfârşitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.

524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"

- la sfârşitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.

627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

664 "Cheltuieli din investiţii financiare cedate"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

666 "Cheltuieli privind dobânzile"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

670 "Subvenţii"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

672 "Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

673 "Transferuri interne"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

674 "Transferuri în străinătate"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

675 "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

679 "Alte cheltuieli"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderi de valoare"

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.

 

Grupa 13 "Fonduri cu destinaţie specială".

 

Grupa 13 "Fonduri cu destinaţie specială" cuprinde conturile:

135 "Fondul de risc"

139 "Alte fonduri"

 

Contul 135 "Fondul de risc".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa surselor pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali.

Contul 135 "Fondul de risc" este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează sursele de constituire a fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare.

În debitul contului se înregistrează sumele utlizate din fondul de risc conform prevederilor legale.

Soldul creditor al contului reprezintă fondul de risc constituit.

Contul 135 "Fondul de risc" se creditează prin debitul conturilor:

461 "Debitori"

- cu sumele datorate de beneficiarii garanţiilor de stat (garantaţi de stat) şi de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutaţi), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutaţi sau garantaţi de stat a comisioanelor la fondul de risc şi, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente finanţării rambursabile;

- cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele încasate de la AVAS din recuperarea creanţelor cesionate;

- cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc.

- cu alte sume încasate conform prevederilor legale.

518 "Dobânzi"

- cu sumele datorate de bugetul trezoreriei statului reprezentând dobânzi calculate pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent general al trezoreriei statului.

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile transferate asupra fondului de risc, rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.

Contul 135 "Fondul de risc" se debitează prin creditul conturilor:

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"

- cu sumele de regularizat cu bugetului de stat la sfârşitul anului în limita sumelor alocate fondului de risc din acest buget.

461 "Debitori"

- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie, conversie în acţiuni şi alte modalităţi prevăzute de lege conform legii, reprezentând obligaţii ale debitorilor pentru comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc, precum şi pentru rate, dobânzi şi alte costuri aferente garanţiilor de stat şi subîmprumuturilor.

- cu creanţele fondului de risc predate la AVAS conform legii, reprezentând obligaţiile debitorilor pentru comisioane, majorări de întârziere datorate fondului de risc, precum şi pentru rate, dobânzi şi alte costuri în contul garanţiilor de stat executate şi nerecuperate de la debitori.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele virate din disponibilităţile fondului de risc conform legii.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondului de risc rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori.

 

Contul 139 "Alte fonduri".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa:

- Fondului de contrapartidă care se constituie şi se utilizează conform prevederilor <LLNK 11997   794 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul de contrapartidă administrat de Ministerul Finanţelor Publice provine din fonduri financiare constituite din ajutoare externe nerambursabile acordate Guvernului României de către guvernele ţărilor membre ale Grupului celor 24.

Ajutoarele externe nerambursabile se prezintă sub forma unor programe de import şi de asistenţă financiară, convenite pe baza unor acorduri bilaterale.

Programele de import au ca obiect finanţarea importului unor bunuri şi servicii deficitare pe piaţa internă, pentru susţinerea nivelului de trai al populaţiei şi pentru sprijinirea unor sectoare cheie ale economiei naţionale. Guvernul României constituie fondurile de contrapartidă din contravaloarea în moneda naţională a bunurilor şi serviciilor pe care le vinde pe piaţa internă sau unor operatori economici desemnaţi în acest sens.

Programele de asistenţă financiară au ca obiect acordarea unor fonduri valutare pe care Guvernul României le utilizează pentru finanţarea importurilor de bunuri şi servicii ale unor beneficiari din sectoare cheie ale economiei naţionale.

Fondul de contrapartidă este alocat în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.

- sumelor datorate din comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 din <LLNK 11996    34130 301   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern, aprobată prin <LLNK 11997    22 10 201   0 17>Legea nr. 22/1997, aferent Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat Proiectului pentru alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea Jiului.

- evidenţa fondului constituit din cota de 1/10 aplicată la suma dobânzii datorate de beneficiarii finali ai împrumutului BIRD destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier în conformitate cu prevederile Acordului de imprumut. Fondul constituit din cota de 1/10 aplicată la suma dobânzii datorate de beneficiarii finali ai împrumutului BIRD destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier în conformitate cu prevederile Acordului de imprumut este destinat acoperirii costurilor de administrare a împrumutului, a influenţelor nefavorabile rezultate pentru Ministerul Finanţelor Publice din diferenţele între comisioanele de angajament achitate către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform acordului de împrumut, şi cele încasate de la beneficiarii finali ai împrumutului, precum şi pentru acoperirea eventualelor riscuri financiare decurgând din derularea rambursării împrumutului la extern.

- sumelor în lei şi în valută constituite din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante (active bancare, creanţe comerciale şi alte active neperformante), conform prevederilor legale privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante.

- altor sume constituite din alte operaţiunile derulate în contul trezoreriei centrale, cum ar fi: finanţarea obiectivului de investiţii de la Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier Krivoi-Rog - Ucraina, ajutor nerambursabil Olanda etc.

Contul 139 "Alte fonduri" este un cont de pasiv.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

1392 "Fond din comisioane de risc constituite conform <LLNK 11996    34130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996"

1393 "Fond din cota 1/10 din dobânda BIRD 3723/1994"

1394 "Fond din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante"

1396 "Fondul de contrapartidă"

1399 "Alte fonduri"

În creditul contului se înregistrează sumele datorate altor fonduri derulate prin trezoreria centrală.

În debitul contului se înregistrează sumele utilizate din alte fonduri derulate prin trezoreria centrală.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele constituite şi neutilizate

Contul 139 "Alte fonduri" se creditează prin debitul conturilor:

461 "Debitori"

- cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistenţă financiară.

- cu sumele datorate fondului constituit din cota de 1/10 aplicată la dobânda datorată de beneficiarii finali ai împrumutului BIRD 3723/1994 destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier.

- cu sumele datorate altor fonduri derulate prin trezoreria centrală.

462 "Creditori"

- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă şi restituite acestora în următoarele exerciţii financiare.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumutului subsidiar şi de garanţie, reprezentând comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr. 2 a <LLNK 11996    34130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996.

- cu sumele încasate în lei şi valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante conform legii.

- cu sumele încasate de la beneficiarii altor fonduri derulate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale.

518 "Dobânzi"

- cu dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor Fondului de contrapartidă păstrate în contul curent general al trezoreriei statului.

- cu dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor altor fonduri.

765 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile transferate asupra altor fonduri constituite în valută, pentru închiderea conturilor de venituri.

Contul 139 "Alte fonduri" se debitează prin creditul conturilor:

448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul"

- cu sumele datorate bugetului de stat conform prevederilor <LLNK 12002  1303 20 302   4 45>art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1303/2002 privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă naţională a ajutoarelor economice nerambursabile, acordate Guvernului României de Comisia Europeană.

- cu alte sume virate bugetului de stat conform legii.

629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"

- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielor efectuate în cursul perioadei din Fondul de contrapartidă, transferate asupra fondului pentru închiderea conturilor de cheltuieli.

- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din sumele din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante, transferate asupra veniturilor pentru închiderea conturilor de cheltuieli.

- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din alte fonduri, transferate asupra acestora pentru închiderea conturilor de cheltuieli.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondurilor constituite în valută, pentru închiderea conturilor de cheltuieli.

 

Grupa 15 "Provizioane".

 

Grupa 15 "Provizioane" cuprinde contul 151 "Provizioane".

 

Contul 151 "Provizioane".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor.

Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează provizioanele constituite sau majorate.

În debitul contului se înregistrează provizioanele diminuate sau anulate.

Soldul creditor al contului reprezintă provizioanele constituite.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

1511 "Provizioane pentru litigii"

1512 "Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor"

1518 "Alte provizioane"

Contul 151 "Provizioane" se creditează prin debitul contului:

681 "Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"

- cu sumele reprezentând constituirea sau majorarea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere.

Contul 151 "Provizioane" se debitează prin creditul contului:

781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea operaţională"

- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor şi ajustărilor pentru depreciere.

 

Grupa 16 "Împrumuturi si datorii asimilate".

 

Grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" cuprinde conturile:

161 "Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni"

164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat"

165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat"

166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"

167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"

168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"

 

Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni.

Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" este un cont de pasiv.

Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

1611 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiul curent"

1612 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni cu termen de răscumpărare în exerciţiile viitoare"

Contabilitatea analitică se şine pe feluri de împrumuturi, lei şi valută.

În creditul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni.

În debitul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni răscumpărate.

Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni răscumpărate.

Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se creditează prin debitul conturilor:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu valoarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni intrate în contul de disponibil.

627 "Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate"

- cu valoarea comisionului de administrare aferent împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni.

629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale"

- cu valoarea obligaţiunilor de stat emise în baza unor legi speciale, preluate în contul datoriei publice.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate la răscumpărarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.

Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se debitează prin creditul conturilor:

505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"

- cu valoarea titlurilor de stat emise şi răscumpărate, anulate.

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate la răscumpărarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni exprimate în valută.

 

Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor interne şi externe contractate de stat pe termen lung potrivit acordurilor de împrumut. Evidenţierea operaţiunilor în acest cont se face în lei şi valută, după caz, la cursul de schimb valutar de la data operaţiunii.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

1641 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent"

1642 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare"

Contabilitatea analitică se şine pe fiecare împrumut, pe tipuri de monedă, iar în cadrul lor pe destinaţii.

Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează tragerile din împrumuturile contractate de stat.

În debitul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor contractate de stat rambursate potrivit scadenţelor din acordurile de împrumut.

Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile contractate de stat şi nerambursate.

Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" se creditează prin debitul conturilor:

117 "Rezultatul reportat"

- cu valoarea obligaţiilor financiare reprezentând împrumuturi interne şi externe contractate de stat preluate în baza protocoalelor de predare-preluare de la ordonatorii principali de credite/sau operatorii economici, după caz, conform <LLNK 12007    64180 302  14 57>art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12008   109 10 201   0 18>Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, înregistrate pe seama rezultatului reportat, analitic distinct (<LLNK 12008   157180 301   0 46>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008, art. 16, alin. 3).

461 "Debitori"

- cu tragerile din împrumuturile contractate de stat în favoarea beneficiarilor de împrumut.

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu valoarea împrumuturilor intrate în contul de disponibil.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.

Contul 164 "Împrumuturi interne şi externe contractate de stat" se debitează prin creditul conturilor:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate.

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu sumele plătite din buget reprezentând rate şi diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente împrumuturilor.

 

Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor interne şi externe garantate de stat pe termen lung potrivit acordurilor de împrumut. Evidenţierea operaţiunilor în acest cont se face în lei şi valută, după caz, la cursul de schimb valutar de la data operaţiunii.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

1651 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent"

1652 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare"

Contabilitatea analitică se şine pe fiecare împrumut, pe tipuri de monedă, iar în cadrul lor pe destinaţii.

Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează tragerile din împrumuturile garantate de stat.

În debitul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor garantate de stat rambursate potrivit scadenţelor din acordurile de împrumut.

Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile garantate de stat şi nerambursate.

Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" se creditează prin debitul conturilor:

117 "Rezultatul reportat"

- cu valoarea obligaţiilor financiare reprezentând împrumuturi interne şi externe garantate de stat preluate în baza protocoalelor de predare-preluare de la ordonatorii principali de credite /sau operatorii economici, după caz, conform <LLNK 12007    64180 302  14 57>art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12008   109 10 201   0 18>Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, înregistrate pe seama rezultatului reportat, analitic distinct (<LLNK 12008   157180 301   0 46>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008, art. 16, alin. 3).

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu valoarea împrumuturilor intrate în contul de disponibil.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.

Contul 165 "Împrumuturi interne şi externe garantate de stat" se debitează prin creditul conturilor:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate.

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.

770 "Finanţarea de la buget"

- cu sumele plătite din buget reprezentând rate şi diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente împrumuturilor.

 

Contul 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat".

 

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa sumelor primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.

Contul 1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat" este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează la sfârşitul anului sumele utilizate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, iar în debit, sumele restituite contului curent general al trezoreriei statului din cele acordate pentru pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.

Contul 1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat" se creditează prin debitul conturilor:

520 "Disponibil al bugetului de stat"

- la sfârşitul anului, cu împrumuturile primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.

Contul 1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat" se debitează prin creditul conturilor:

267 "Creanţe imobilizate"

- în cursul anului, cu sumele restituite contului curent general al trezoreriei statului din cele acordate pentru pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.

 

Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate pe termen lung.

Contabilitatea analitică se şine pe feluri de împrumuturi şi datorii asimilate.

Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" este un cont de pasiv.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

1671 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiul curent"

1672 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare"

În creditul contului se înregistrează alte împrumuturi şi datorii asimilate.

În debitul contului se înregistrează rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate.

Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile şi datoriile asimilate nerambursate.

Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se creditează prin debitul contului:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu valoarea împrumuturilor acordate din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale în vederea finanţării deficitului bugetului de stat.

- cu valoarea altor împrumuturi şi datorii asimilate primite în contul de disponibil.

Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se debitează prin creditul contului:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu sumele acordate din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru rambursarea împrumuturilor din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale utilizate pentru finanţarea deficitului bugetului de stat.

- cu rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate.

 

Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate".

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, împrumuturilor interne şi externe şi altor împrumuturi şi datorii asimilate.

Contabilitatea analitică se şine pe fiecare împrumut şi tipuri de monedă.

Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

- 1681 "Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni"

- 1684 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat"

- 1685 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat"

- 1687 "Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate"

În creditul contului se înregistrează valoarea dobânzilor.

În debitul contului se înregistrează dobânzile plătite.

Soldul creditor al contului reprezintă dobânzile datorate şi neplătite.

Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se creditează prin debitul conturilor:

461 "Debitori"

- cu dobânzile aferente împrumuturilor datorate de beneficiarii de împrumut.

471 "Cheltuieli în avans"

- cu valoarea dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate, datorate în exerciţile viitoare.

665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele nefavorabile de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor aferente imprumuturilor şi datoriilor asimilate în valută.

666 "Cheltuieli privind dobânzile"

- cu valoarea dobânzilor aferente împrumuturilor, datorate în exerciţiul curent.

Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se debitează prin creditul conturilor:

512 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit"

- cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.

765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"

- cu diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la momentul plăţii dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.

- la sfârşitul perioadei, diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea împrumuturilor şi datoriilor asimilate.

770 "Finanţarea de la buget"


- cu valoarea dobânzilor plătite din buget aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate pe termen lung.            Bibliografie:

- O.M.F.P. nr. 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia (publicat în M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005) - actualizat până la data de 31.12.2011.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow