Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Bancar (R.C. B.N.R. 2011)
Clasa 4 - Active imobilizate
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 9|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 72 k; Imprimare: 7 pag. A4

Planul de conturi general - bancar - R.C. B.N.R. 2011
Clasa 4 - Active imobilizate
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 4 - ACTIVE IMOBILIZATE.

 

Clasa 4 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează creditele subordonate, părţile în cadrul societăţilor comerciale legate, titlurile de participare, titlurile activităţii de portofoliu, dotările pentru unităţile proprii din străinătate, imobilizările necorporale şi corporale, inclusiv amortizările şi ajustările pentru depreciere aferente acestora, precum şi creanţele şi datoriile privind operaţiunile de leasing financiar.

Din CLASA 4 "ACTIVE IMOBILIZATE" fac parte următoarele grupe de conturi:

Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE

Grupa 41 - PĂRŢI ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE LEGATE, TITLURI DE PARTICIPARE ŞI TITLURI ALE ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU

Grupa 42 - DOTĂRI PENTRU UNITĂŢILE PROPRII DIN STRĂINĂTATE

Grupa 43 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI

Grupa 44 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE

Grupa 46 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

Grupa 47 - LEASING FINANCIAR

Grupa 48 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE

Grupa 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR IMOBILIZATE

 

Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE

401 - Credite subordonate la termen

402 - Credite subordonate pe durată nedeterminată

407 - Creanţe ataşate

 

CONŢINUT:

Grupa 40 - creanţe nereprezentate de un titlu, pentru care împrumutătorul acceptă ca drepturile sale să i se restituie numai după satisfacerea celorlalţi creanţieri;

401 - credite subordonate care au fixată, în momentul acordării, o dată de rambursare;

402 - creanţe de natura creditelor subordonate ale căror termene de rambursare nu au fost fixate sau fac obiectul unor condiţii sau preavize menţionate în contracte;

407 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creditelor subordonate.

 

     Nu se înregistrează în conturile:            Se înregistrează în conturile:

 

401 - Titlurile subordonate                       302 "Titluri de tranzacţie"

                                                            303 "Titluri de plasament"

                                                            304 "Titluri de investiţii"

 

Grupa 41 - PĂRŢI ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE LEGATE, TITLURI DE PARTICIPARE ŞI TITLURI ALE ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU

411 - Părţi în societăţile comerciale legate

4111 - Părţi în instituţii de credit

4112 - Părţi în societăţi cu caracter financiar

4113 - Părţi în alte societăţi cu caracter nefinanciar

412 - Titluri de participare

4121 - Titluri de participare la instituţiile de credit

4122 - Titluri de participare la societăţi cu caracter financiar

4123 - Titluri de participare la alte societăţi cu caracter nefinanciar

413 - Titluri ale activităţii de portofoliu

415 - Titluri date cu împrumut

417 - Creanţe ataşate

418 - Vărsăminte de efectuat pentru părţi în societăţi comerciale legate, pentru titluri de participare şi pentru titluri ale activităţii de portofoliu

 

CONŢINUT:

411 - titluri cu venit variabil deţinute în filiale asupra cărora există control, concretizat în autoritatea de a conduce politicile financiare şi operaţionale ale societăţii respective, cu scopul de a obţine beneficii;

412 - titluri cu venit variabil deţinute în societăţi asociate asupra cărora există influenţă semnificativă, concretizată în autoritatea de a participa la luarea deciziilor de politică financiară şi operaţională ale respectivei societăţi, dar nu şi de a controla aceste politici;

413 - în acest cont se înregistrează titlurile cu venit variabil destinate activităţii de portofoliu, altele decât părţile în societăţile comerciale legate şi titlurile de participare. Această activitate constă în investirea unei părţi din active într-un portofoliu de titluri, cu intenţia de a le păstra o perioadă îndelungată. În acest cont se înregistrează şi titlurile de participare deţinute în entităţi controlate în comun, în situaţia în care instituţia are calitatea de asociat al respectivei asocieri în participaţie;

415 - părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu date cu împrumut;

417 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, titlurilor de participare şi titlurilor activităţii de portofoliu date cu împrumut;

418 - vărsăminte rămase de efectuat legate de preţul de cumpărare sau de valoarea de subscriere a părţilor în societăţile comerciale legate, titlurilor de participare şi titlurilor activităţii de portofoliu.

 

    Nu se înregistrează în contul:                                        Se înregistrează în contul:

 

413  - Titluri de plasament                                    303 "Titluri de plasament"

413  - Părţi în societăţi comerciale                          411 "Părţi în societăţile comerciale legate"

     legate

413  - Titluri de participare                                   412 "Titluri de participare"

417  - Dividendele aferente titlurilor                       7053 "Dividende şi venituri asimilate"

     de participare înregistrate în

     conturile grupei 41

 

Grupa 42 - DOTĂRI PENTRU UNITĂŢILE PROPRII DIN STRĂINĂTATE

421 - Dotări pentru unităţile proprii din străinătate

 

CONŢINUT:

421 - fondurile transferate în străinătate, pentru a fi puse, cu titlu permanent la dispoziţia unităţilor proprii din străinătate.

 

Grupa 43 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI

431 - Imobilizări necorporale în curs

432 - Imobilizări corporale în curs

4321 - Amenajări de terenuri şi construcţii

4322 - Instalaţii tehnice şi mijloace de transport

4323 - Alte imobilizări corporale

433 - Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

434 - Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

4341 - Avansuri acordate pentru terenuri şi construcţii

4342 - Avansuri acordate pentru instalaţii tehnice şi maşini

4343 - Avansuri acordate pentru alte imobilizări corporale

 

CONŢINUT:

431 - costul imobilizărilor necorporale în curs de execuţie sau în curs de aprovizionare;

432 - costul imobilizărilor corporale în curs de execuţie sau în curs de aprovizionare;

433 - valoarea avansurilor achitate furnizorilor de imobilizări necorporale;

434 - valoarea avansurilor achitate furnizorilor de imobilizări corporale.

 

Grupa 44 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE

441 - Imobilizări necorporale

4411 - Fondul comercial

44111 - Fond comercial pozitiv

44112 - Fond comercial negativ

4412 - Cheltuieli de constituire

4419 - Alte imobilizări necorporale

 

CONŢINUT:

44111 - valoarea fondului comercial pozitiv achiziţionat, de regulă, într-o combinare de întreprinderi;

44112 - valoarea fondului comercial negativ;

4412 - cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei instituţii (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii instituţiei);

4419 - alte active identificabile, nemonetare, fără suport material şi deţinute pentru utilizare, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri administrative.

 

Grupa 44 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE

442 - Imobilizări corporale

4421 - Terenuri şi amenajări de terenuri

44211 - Terenuri

44212 - Amenajări de terenuri

4422 - Construcţii

4423 - Instalaţii tehnice şi mijloace de transport

44231 - Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)

44232 - Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare

44233 - Mijloace de transport

4424 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (Alte active corporale)

 

CONŢINUT:

4421 - valoarea terenurilor şi a investiţiilor efectuate pentru amenajarea acestora;

4422 - valoarea construcţiilor;

4423 - valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport;

4424 - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale (altor active corporale).

 

Grupa 46 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

461 - Amortizări privind imobilizările necorporale şi corporale

4611 - Amortizarea imobilizărilor necorporale

46111 - Amortizarea fondului comercial

46112 - Amortizarea cheltuielilor de constituire

46119 - Amortizarea altor imobilizări necorporale

4612 - Amortizarea imobilizărilor corporale

46121 - Amortizarea amenajărilor de terenuri

46122 - Amortizarea construcţiilor

46123 - Amortizarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport

46124 - Amortizarea altor active corporale

 

CONŢINUT

4611 - sume rezultate din alocarea sistematică a valorii amortizabile a unei imobilizări necorporale de-a lungul duratei sale de viaţă utilă;

4612 - sume rezultate din alocarea sistematică a valorii amortizabile a unei imobilizări corporale de-a lungul duratei sale de viaţă utilă.

 

Grupa 47 - LEASING FINANCIAR

471 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar

4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale

4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale

4717 - Creanţe ataşate

472 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar

4721 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale

4722 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale

4727 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

4711 - creanţe reprezentând principal aferente bunurilor de natura imobilizărilor necorporale, date în regim de leasing financiar;

4712 - creanţe reprezentând principal aferente bunurilor de natura imobilizărilor corporale, date în regim de leasing financiar;

4717 - creanţe reprezentând dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;

4721 - datorii reprezentând principal aferente bunurilor de natura imobilizărilor necorporale primite în regim de leasing financiar;

4722 - datorii reprezentând principal aferente bunurilor de natura imobilizărilor corporale primite în regim de leasing financiar;

4727 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar.

 

Grupa 48 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE

481 - Creanţe restante

4811 - Creanţe restante

4812 - Dobânzi restante

4817 - Creanţe ataşate

482 - Creanţe îndoielnice

4821 - Creanţe îndoielnice

4822 - Dobânzi îndoielnice

4827 - Creanţe ataşate

 

CONŢINUT:

4811 - creanţe privind activele imobilizate (credite subordonate, creanţe aferente operaţiunilor de leasing financiar etc), nerambursate la scadenţă;

4812 - creanţe din dobânzi neîncasate la scadenţă;

4817 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă aferente creanţelor şi/sau dobânzilor restante;

4821 - creanţe privind activele imobilizate, trecute în litigiu;

4822 - creaţe din dobânzi trecute în litigiu;

4827 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă aferente creanţelor şi/sau dobânzilor îndoielnice.

 

Grupa 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR IMOBILIZATE

491 - Ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu

492 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor

4921 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs

49211 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs

49212 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs

4922 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale

49221 - Ajustări pentru deprecierea fondului comercial

49222 - Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale

4923 - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

49231 - Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri

49232 - Ajustări pentru deprecierea construcţiilor

49233 - Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport

49234 - Ajustări pentru deprecierea altor active corporale

493 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar

499 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate

 

CONŢINUT:

491 - ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu;

492 - ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs, a imobilizărilor necorporale şi a imobilizărilor corporale;

493 - ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;

499 - ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate.

 

        Nu se înregistrează în contul:                       Se înregistrează în contul:

 

499  - ajustări pentru deprecierea creanţelor           493 "Ajustări pentru deprecierea

       restante şi îndoielnice din operaţiuni de          creanţelor aferente operaţiunilor

       leasing financiar                                                       de leasing financiar"            Bibliografie:

- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow