Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Bancar (R.C. B.N.R. 2011)
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 9|


Dimensiune fişier: 0,4 M; Imprimare: 30 pag. A4

Planul de conturi general - bancar - R.C. B.N.R. 2011
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 1 - OPERAŢIUNI DE CASĂ.

 

Grupa 10 - CASA ŞI ALTE VALORI

A 101                - Casa

A 102                - Numerar în ATM-uri şi ASV-uri

A 109                - Alte valori

 

CLASA 2 - OPERAŢIUNI CU CLIENTELA, OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, PRECUM ŞI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII.

 

Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

A 201                - Creanţe comerciale

A 2011              - Creanţe comerciale

A 20111                        - Scont

A 20112                        - Factoring cu recurs

A 20113                        - Forfetare

A 20114                        - Factoring fară recurs

A 20119                        - Alte creanţe comerciale

A 2017              - Creanţe ataşate

A 202                - Credite de trezorerie

A 2021              - Credite de trezorerie

A 20211                        - Utilizări din deschideri de credite permanente

A 20212                        - Credit global de exploatare

A 20213                        - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor

A 20219                        - Alte credite de trezorerie

A 2027              - Creanţe ataşate

A 203                - Credite de consum şi vânzări în rate

A 2031              - Credite de consum

A 20311                        - Credite de consum pentru nevoi personale

A 20312                        - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri

A 2032              - Vânzări în rate

A 2037              - Creanţe ataşate

A 204                - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior

A 2041              - Credite pentru import

A 2042              - Credite pentru export

A 2047              - Creanţe ataşate

A 205                - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente

A 2051              - Credite pentru finanţarea stocurilor

A 2052              - Credite pentru echipamente

A 2057              - Creanţe ataşate

A 206                - Credite pentru investiţii imobiliare

A 2061              - Credite pentru investiţii imobiliare

A 20611                        - Credite ipotecare

A 20619                        - Alte credite pentru investiţii imobiliare

A 2067              - Creanţe ataşate

A 209                - Alte credite acordate clientelei

A 2091              - Alte credite acordate clientelei

A 2097              - Creanţe ataşate

 

Grupa 22 - OPERAŢIUNI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII.

 

Notă: Conturile din grupa 22 "OPERAŢIUNI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII" se utilizează numai de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

 

B 221                - Conturi curente la instituţiile de credit sau la instituţii financiare

B 2211              - Conturi curente la instituţii de credit

B 2212              - Conturi curente la instituţii financiare

B 2217              - Creanţe şi datorii ataşate

A 22171                        - Creanţe ataşate

P 22172                         - Datorii ataşate

P 222                - Împrumuturile primite de la instituţii de credit, societăţi financiare sau alte instituţii

P 2221              - Împrumuturile primite de la instituţii de credit

P 2222              - Împrumuturile primite de la societăţi financiare

P 2223              - Împrumuturile primite de la alte instituţii

P 2227              - Datorii ataşate

A 223                - Depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente financiare ale instituţiilor de credit

A 2231              - Depozite la termen

A 2232              - Certificate de depozit

A 2233              - Alte instrumente financiare

A 2237              - Creanţe ataşate

A 225                - Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii

A 2251              - Valori de recuperat de la instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii

A 2257              - Creanţe ataşate

P 226                - Alte sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare sau altor instituţii

P 2261              - Alte sume datorate instituţiilor de credit, societăţilor financiare sau altor instituţii

P 2267              - Datorii ataşate

 

Grupa 23 - CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUŢIILE FINANCIARE.

A 231                - Credite acordate instituţiilor financiare

A 2311              - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare

A 2312              - Credite la termen acordate instituţiilor financiare

A 2317              - Creanţe ataşate

P 232                - Împrumuturi primite de la instituţiile financiare

P 2321              - Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare

P 2322              - Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare

P 2327              - Datorii ataşate

 

Grupa 24 - VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE.

A 241                - Valori primite în pensiune

A 2411              - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

A 2412              - Valori primite în pensiune la termen

A 2417              - Creanţe ataşate

P 243                - Valori date în pensiune

P 2431              - Valori date în pensiune de pe o zi pe alta

P 2432              - Valori date în pensiune la termen

P 2437              - Datorii ataşate

 

Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI.

B 251                - Conturi de plăţi şi monedă electronică

B 2511              - Conturi de plăţi

P 2512              - Conturi de monedă electronică

B 2517              - Creanţe şi datorii, ataşate

A 25171                        - Creanţe ataşate

P 25172             - Datorii ataşate

P 252                - Conturi de factoring

P 2521              - Conturi de factoring

P 2527              - Datorii ataşate

 

Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ŞI ALTE SUME DATORATE.

A 261                - Valori de recuperat

A 2611              - Valori de recuperat

A 2617              - Creanţe ataşate

P 262                - Alte sume datorate

P 2621              - Alte sume datorate

P 2627              - Datorii ataşate

 

Grupa 27 - OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT.

B 271                - Conturi curente la instituţii de credit

B 2711              - Conturi curente la instituţii de credit

B 2717              - Creanţe şi datorii ataşate

A 27171                        - Creanţe ataşate

P 27172                         - Datorii ataşate

A 272                - Depozite constituite la instituţii de credit

A 2721              - Depozite la vedere la instituţii de credit

A 2722              - Depozite la termen la instituţii de credit

A 2723              - Depozite colaterale la instituţii de credit

A 2727              - Creanţe ataşate

A 273                - Credite acordate instituţiilor de credit

A 2731              - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit

A 2732              - Credite la termen acordate instituţiilor de credit

A 2737              - Creanţe ataşate

P 274                - Împrumuturi primite de la instituţii de credit

P 2741              - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit

P 2742              - Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit

P 2747              - Datorii ataşate

A 275                - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit

A 2751              - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta de la instituţii de credit

A 2752              - Valori primite în pensiune la termen de la instituţii de credit

A 2757              - Creanţe ataşate

P 276                - Valori date în pensiune instituţiilor de credit

P 2761              - Valori date în pensiune de pe o zi pe alta instituţiilor de credit

P 2762              - Valori date în pensiune la termen instituţiilor de credit

P 2767              - Datorii ataşate

A 277                - Valori de recuperat de la instituţii de credit

A 2771              - Valori de recuperat de la instituţii de credit

A 2777              - Creanţe ataşate

P 278                - Alte sume datorate instituţiilor de credit

P 2781              - Alte sume datorate instituţiilor de credit

P 2787              - Datorii ataşate

 

Grupa 28 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE.

A 281                - Creanţe restante

A 2811              - Creanţe restante

A 2812              - Dobânzi restante

A 2817              - Creanţe ataşate

A 282                - Creanţe îndoielnice

A 2821              - Creanţe îndoielnice

A 2822              - Dobânzi îndoielnice

A 2827              - Creanţe ataşate

 

Grupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELA, OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, PRECUM ŞI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT, SOCIETĂŢILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUŢII

P 291                - Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii

P 2911              - Ajustări pentru deprecierea creditelor

P 2912              - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor

 

CLASA 3 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE.

 

Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI.

B 301                - Titluri primite sau date în pensiune livrată

A 3011              - Titluri primite în pensiune livrată

A 30111                        - Titluri primite în pensiune livrată

A 30117                        - Creanţe ataşate

P 3012              - Titluri date în pensiune livrată

P 30121                         - Titluri date în pensiune livrată

P 30127                         - Datorii ataşate

A 302                - Titluri de tranzacţie

A 3021              - Titluri de tranzacţie

A 30211                        - Efecte publice şi valori asimilate

A 30212                        - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

A 30213                        - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil

A 3025              - Titluri date cu împrumut

A 30251                        - Efecte publice şi valori asimilate

A 30252                        - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

A 30253                        - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil

A 30257                        - Creanţe ataşate

A 3026              - Titluri luate cu împrumut

A 30261                        - Efecte publice şi valori asimilate

A 30262                        - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

A 30263                        - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil

P 3027              - Datorii privind titlurile

P 30271                         - Datorii privind titlurile luate cu împrumut

P 30272                         - Alte datorii privind titlurile

P 30277                         - Datorii ataşate

A 303                - Titluri de plasament

A 3031              - Titluri de plasament

A 30311                        - Efecte publice şi valori asimilate

A 30312                        - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

A 30313                        - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil

A 3035              - Titluri date cu împrumut

A 30351                        - Efecte publice şi valori asimilate

A 30352                        - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

A 30353                        - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil

P 3036              - Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament

A 3037              - Creanţe ataşate

A 30371                        - Efecte publice şi valori asimilate

A 30372                        - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

A 30373                        - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil

A 304                - Titluri de investiţii

A 3041              - Titluri de investiţii

A 30411                        - Efecte publice şi valori asimilate

A 30412                        - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

A 3045              - Titluri date cu împrumut

A 30451                        - Efecte publice şi valori asimilate

A 30452                        - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

A 3047              - Creanţe ataşate

A 30471                        - Efecte publice şi valori asimilate

A 30472                        - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

 

Grupa 31 - INSTRUMENTE DERIVATE.

B 311                - Instrumente derivate ferme

B 3111              - Operaţiuni de schimb la termen

B 3112              - Alte instrumente derivate pe cursul de schimb

B 3113              - Instrumente derivate pe rata dobânzii

B 3114              - Instrumente derivate pe acţiuni şi indici bursieri

B 3119              - Alte instrumente derivate

A 312                - Instrumente derivate condiţionale cumpărate

A 3121              - Instrumente derivate pe cursul de schimb

A 3122              - Instrumente derivate pe rata dobânzii

A 3123              - Instrumente derivate pe acţiuni şi indici bursieri

A 3129              - Alte instrumente derivate

P 313                - Instrumente derivate condiţionale vândute

P 3131              - Instrumente derivate pe cursul de schimb

P 3132              - Instrumente derivate pe rata dobânzii

P 3133              - Instrumente derivate pe acţiuni şi indici bursieri

P 3139              - Alte instrumente derivate

B 319                - Alte instrumente derivate

 

Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI.

P 325                - Obligaţiuni

P 3251              - Obligaţiuni

P 3257              - Datorii ataşate

P 326                - Alte datorii constituite prin titluri

P 3261              - Alte datorii constituite prin titluri

P 3267              - Datorii ataşate

 

Grupa 34 - DECONTĂRI ÎNTRE INSTITUŢIE ŞI SUBUNITĂŢI

B 341                - Decontări între instituţie şi subunităţi

 

Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI

B 351                - Personal şi conturi asimilate

P 3511              - Personal - salarii datorate

P 3512              - Personal - ajutoare materiale datorate

P 3513              - Prime reprezentând participarea personalului la profit

A 3514              - Avansuri acordate personalului

P 3515              - Drepturi de personal neridicate

P 3516              - Reţineri din salarii datorate terţilor

B 3519              - Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul

P 35191                         - Alte datorii în legătură cu personalul

A 35192                        - Alte creanţe în legătură cu personalul

B 352                - Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate

B 3521              - Asigurări sociale

B 35211                        - Contribuţia unităţii la asigurările sociale

B 35212                        - Contribuţia personalului la asigurările sociale

B 35213                        - Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate

B 35214                        - Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

B 3522              - Ajutor de şomaj

B 35221                        - Contribuţia unităţii la fondul de şomaj

B 35222                        - Contribuţia personalului la fondul de şomaj

B 3526              - Alte datorii şi creanţe sociale

P 35261                         - Alte datorii sociale

A 35262                        - Alte creanţe sociale

B 353                - Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate

B 3531              - Impozitul pe profit

B 3532              - Taxa pe valoarea adăugată

P 35323                         - TVA de plată

A 35324                        - TVA de recuperat

A 35326                        - TVA deductibila

P 35327                         - TVA colectată

B 35328                        - TVA neexigibilă

P 3533              - Impozitul pe venituri de natura salariilor

A 3534              - Subvenţii

A 35341                        - Subvenţii guvernamentale

A 35342                        - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii

A 35349                        - Alte sume primite cu caracter de subvenţii

B 3536              - Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

B 3538              - Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate

B 3539              - Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului

P 35391                         - Alte datorii faţă de bugetul statului

A 35392                        - Alte creanţe privind bugetul statului

P 354                - Dividende de plată

A 355                - Debitori diverşi

A 3551              - Depozite de garanţii vărsate

A 35511                        - Depozite aferente operaţiunilor pe pieţele organizate de instrumente derivate

A 35512                        - Depozite aferente altor operaţiuni cu instrumente derivate

A 35516                        - Alte depozite

A 3552              - Debitori din avansuri spre decontare

A 3556              - Alţi debitori diverşi

A 3557              - Creanţe ataşate

P 356                - Creditori diverşi

P 3561              - Depozite de garanţii pentru leasing

P 3562              - Alte depozite de garanţii primite

P 3566              - Alţi creditori diverşi

P 3567              - Datorii ataşate

B 357                - Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie

A 3571              - Creanţe din operaţiuni în asocieri în participaţie

P 3572              - Datorii din operaţiuni în asocieri în participaţie

P 358                - Împrumuturi primite de la acţionari şi alte împrumuturi

P 3581              - Împrumuturi primite de la acţionari

P 3582              - Alte împrumuturi

P 3587              - Datorii ataşare

 

Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI.

A 361                - Valori din aur, metale şi pietre preţioase

A 362                - Materiale

A 363                - Materiale de natura obiectelor de inventar

A 365                - Stocuri aflate la terţi

A 367                - Alte stocuri şi asimilate

A 368                - Alte bunuri diverse

 

Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE.

A 371                - Valori primite la încasare

B 372                - Conturi de ajustare

B 3721              - Poziţie de schimb

B 3722              - Contravaloarea poziţiei de schimb

B 3723              - Conturi de ajustare valută

B 3729              - Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului

B 373                - Conturi de diferenţe

B 3731              - Diferenţe privind valuta

B 3732              - Diferenţe privind vânzările de titluri cu posibilitate de răscumpărare

B 3739              - Alte conturi de diferenţe

A 374                - Cheltuieli de repartizat

A 3741              - Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix

A 3742              - Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix

A 3749              - Alte cheltuieli de repartizat

A 375                - Cheltuieli înregistrate în avans

P 376                - Venituri înregistrate în avans

P 377                - Cheltuieli de plătit

A 378                - Venituri de primit

B 379                - Alte conturi de regularizare

B 3791              - Conturi de regularizare privind instrumentele de acoperire

P 3792              - Subvenţii pentru investiţii

P 37921                         - Subvenţii guvernamentale pentru investiţii

P 37922                         - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii

P 37923                         - Donaţii pentru investiţii

P 37924                         - Plusuri de inventar de natura imobilizărilor

P 37929                         - Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii

B 3799              - Alte conturi de regularizare

 

Grupa 38 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE.

A 381                - Creanţe restante

A 3811              - Creanţe restante

A 3812              - Dobânzi restante

A 3817              - Creanţe ataşate

A 382                - Creanţe îndoielnice

A 3821              - Creanţe îndoielnice

A 3822              - Dobânzi îndoielnice

A 3827              - Creanţe ataşate

 

Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE.

P 391                - Ajustări pentru deprecierea titlurilor

P 3911              - Ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament

P 39111                         - Ajustări pentru deprecierea efectelor publice şi a altor valori asimilate

P 39112                         - Ajustări pentru deprecierea obligaţiunilor şi a altor titluri cu venit fix

P 39113                         - Ajustări pentru deprecierea acţiunilor şi a altor titluri cu venit variabil

P 3912              - Ajustări pentru deprecierea titlurilor de investiţii

P 39121                         - Ajustări pentru deprecierea efectelor publice şi a altor valori asimilate

P 39122                         - Ajustări pentru deprecierea obligaţiunilor şi a altor titluri cu venit fix

P 393                - Ajustări pentru deprecierea stocurilor

P 399                - Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse

 

CLASA 4 - ACTIVE IMOBILIZATE.

 

Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE.

A 401                - Credite subordonate la termen

A 402                - Credite subordonate pe durată nedeterminată

A 407                - Creanţe ataşate

 

Grupa 41 - PĂRŢI ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE LEGATE, TITLURI DE PARTICIPARE ŞI TITLURI ALE ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU.

A 411                - Părţi în societăţile comerciale legate

A 4111              - Părţi în instituţii de credit

A 4112              - Părţi în societăţi cu caracter financiar

A 4113              - Părţi în alte societăţi cu caracter nefinanciar

A 412                - Titluri de participare

A 4121              - Titluri de participare la instituţiile de credit

A 4122              - Titluri de participare la societăţi cu caracter financiar

A 4123              - Titluri de participare la alte societăţi cu caracter nefinanciar

A 413                - Titluri ale activităţii de portofoliu

A 415                - Titluri date cu împrumut

A 417                - Creanţe ataşate

P 418                - Vărsăminte de efectuat pentru părţi în societăţi comerciale legate, pentru titluri de participare şi pentru titluri ale activităţii de portofoliu

 

Grupa 42 - DOTĂRI PENTRU UNITĂŢILE PROPRII DIN STRĂINĂTATE.

A 421                - Dotări pentru unităţile proprii din străinătate

 

Grupa 43 - IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI.

A 431                - Imobilizări necorporale în curs

A 432                - Imobilizări corporale în curs

A 4321              - Amenajări de terenuri şi construcţii

A 4322              - Instalaţii tehnice şi mijloace de transport

A 4323              - Alte imobilizări corporale

A 433                - Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

A 434                - Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

A 4341              - Avansuri acordate pentru terenuri şi construcţii

A 4342              - Avansuri acordate pentru instalaţii tehnice şi maşini

A 4343              - Avansuri acordate pentru alte imobilizări corporale

 

Grupa 44 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE.

A 441                - Imobilizări necorporale

B 4411              - Fondul comercial

A 44111                        - Fond comercial pozitiv

P 44112                         - Fond comercial negativ

A 4412              - Cheltuieli de constituire

A 4419              - Alte imobilizări necorporale

A 442                - Imobilizări corporale

A 4421              - Terenuri şi amenajări de terenuri

A 44211                        - Terenuri

A 44212                        - Amenajări de terenuri

A 4422              - Construcţii

A 4423              - Instalaţii tehnice şi mijloace de transport

A 44231                        - Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)

A 44232                        - Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare

A 44233                        - Mijloace de transport

A 4424              - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (Alte active corporale)

 

Grupa 46 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE.

P 461                - Amortizări privind imobilizările necorporale şi corporale

P 4611              - Amortizarea imobilizărilor necorporale

P 46111                         - Amortizarea fondului comercial

P 46112                         - Amortizarea cheltuielilor de constituire

P 46119                         - Amortizarea altor imobilizări necorporale

P 4612              - Amortizarea imobilizărilor corporale

P 46121                         - Amortizarea amenajărilor de terenuri

P 46122                         - Amortizarea construcţiilor

P 46123                         - Amortizarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport

P 46124                         - Amortizarea altor active corporale

 

Grupa 47 - LEASING FINANCIAR.

A 471                - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar

A 4711              - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale

A 4712              - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale

A 4717              - Creanţe ataşate

P 472                - Datorii din operaţiuni de leasing financiar

P 4721              - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale

P 4722              - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale

P 4727              - Datorii ataşate

 

Grupa 48 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE.

A 481                - Creanţe restante

A 4811              - Creanţe restante

A 4812              - Dobânzi restante

A 4817              - Creanţe ataşate

A 482                - Creanţe îndoielnice

A 4821              - Creanţe îndoielnice

A 4822              - Dobânzi îndoielnice

A 4827              - Creanţe ataşate

 

Grupa 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR IMOBILIZATE.

P 491                - Ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu

P 492                - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor

P 4921              - Ajustări pentru deprecierea, imobilizărilor în curs

P 49211                         - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs

P 49212                         - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs

P 4922              - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale

P 49221                         - Ajustări pentru deprecierea fondului comercial

P 49222                         - Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale

P 4923              - Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

P 49231                         - Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri

P 49232                         - Ajustări pentru deprecierea construcţiilor

P 49233                         - Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport

P 49234                         - Ajustări pentru deprecierea altor active corporale

P 493                - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar

P 499                - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate

 

CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE.

 

Grupa 50 – CAPITAL.

P 501                - Capital social

P 5011              - Capital subscris nevărsat

P 5012              - Capital subscris vărsat

P 502                - Elemente asimilate capitalului

A 503                - Acţiuni proprii

B 508                - Acţionari sau asociaţi

 

Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL ŞI REZERVE.

P 511                - Prime de capital

P 5111              - Prime de emisiune

P 5112              - Prime de fuziune

P 5113              - Prime de aport

P 5114              - Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni

P 5119              - Alte prime

P 512                - Rezerve legale

P 5121              - Rezerve legale din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit

P 5122              - Rezerve legale din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit

P 513                - Rezerve statutare sau contractuale

P 516                - Rezerve din reevaluare

P 5161              - Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative

P 5169              - Alte rezerve din reevaluări

B 519                - Alte rezerve

 

Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE.

P 531                - Datorii subordonate la termen

P 5311              - Titluri subordonate la termen

P 5312              - Împrumuturi subordonate la termen

P 532                - Datorii subordonate pe durată nedeterminată

P 5321              - Titluri subordonate pe durată nedeterminată

P 5322              - Împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată

P 537                - Datorii ataşate

 

Grupa 55 – PROVIZIOANE.

P 551                - Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură

P 552                - Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare

P 553                - Provizioane pentru riscuri de ţară

P 554                - Provizioane pentru restructurare

P 555                - Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea

P 556                - Provizioane pentru impozite

P 557                - Provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit

P 559                - Alte provizioane

 

Grupa 56 - FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI DE DESPĂGUBIRE A CREDITORILOR PREJUDICIAŢI

 

Notă: Conturile din grupa 56 "FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI DE DESPĂGUBIRE A CREDITORILOR PREJUDICIAŢI" se utilizează numai de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

 

P 561                - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

P 5611              - Fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit

P 56111                         - Fond constituit din contribuţiile iniţiale

P 56112                         - Fond constituit din contribuţiile anuale, inclusiv contribuţiile majorate

P 56113                         - Fond constituit din contribuţiile speciale

P 5612              - Fond constituit din încasările din recuperarea creanţelor

P 5613              - Fond constituit din alte resurse - donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară

P 5614              - Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile

P 5619              - Fond constituit din alte venituri, stabilite conform legii

P 562                - Fondul de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi

 

Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT.

B 581                - Rezultatul reportat

B 5811              - Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită

B 5814              - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

B 5815              - Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

B 5816              - Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

 

Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR.

B 591                - Profit sau pierdere

A 592                - Repartizarea profitului

 

CLASA 6 – CHELTUIELI.

 

Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE.

A 602                - Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela

A 6021              - Dobânzi la conturile de factoring

A 6022             - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii financiare

A 60221                        - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta

A 60222                        - Dobânzi la împrumuturile la termen

A 6023              - Dobânzi la valorile date în pensiune

A 60231                        - Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta

A 60232                        - Dobânzi la valorile date în pensiune la termen

A 6024              - Dobânzi la conturile de plăţi

A 6027              - Alte cheltuieli cu dobânzile

A 6029              - Comisioane

A 603                - Cheltuieli pentru operaţiunile cu titluri

A 6031              - Dobânzi la titlurile date în pensiune livrată

A 6032              - Pierderi la titlurile de tranzacţie

A 60321                        - Pierderi din reevaluări şi cesiune

A 60322                        - Costuri de tranzacţionare

A 6033              - Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament

A 6034              - Cheltuieli cu titlurile de investiţii

A 60341                        - Cheltuieli cu amortizarea primelor

A 60342                        - Pierderi din cesiune

A 6036              - Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri

A 60363                        - Dobânzi privind obligaţiunile

A 60369                        - Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri

A 6037              - Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri

A 6039              - Comisioane

A 604                - Cheltuieli cu operaţiuni de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare

A 6041              - Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar

A 6042              - Cheltuieli cu operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare

A 6049              - Comisioane

A 605                - Cheltuieli privind datoriile subordonate

A 6051              - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen

A 6052              - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durată nedeterminată

A 6059              - Comisioane

A 606                - Cheltuieli privind operaţiunile de schimb

A 6061              - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută

A 6069              - Comisioane

A 607                - Cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate

A 6071              - Cheltuieli cu angajamentele de creditare

A 60711                        - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la instituţii de credit

A 60712                        - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la clientelă

A 6072              - Cheltuieli cu garanţiile financiare

A 60721                        - Cheltuieli cu garanţiile financiare primite de la instituţii de credit

A 60722                        - Cheltuieli cu garanţiile financiare primite de la clientelă

A 6074              - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate

A 60741                        - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate pe cursul de schimb

A 60742                        - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate pe rata dobânzii

A 60743                        - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate pe acţiuni şi indici bursieri

A 60744                        - Cheltuieli privind operaţiunile cu alte instrumente derivate

A 60747                        - Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate

A 60749                        - Costuri de tranzacţionare

A 6075              - Cheltuieli cu instrumentele de acoperire

A 6077              - Cheltuieli cu alte angajamente primite

A 608                - Cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare

A 6081              - Cheltuieli cu mijloacele de plată

A 6087              - Alte cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare

A 609                - Alte cheltuieli de exploatare

A 6092              - Cota-parte privind activităţile şi activele controlate în comun

A 6093              - Venituri retrocedate privind activităţile şi activele controlate în comun

A 6095              - Cheltuieli din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii

 

Notă: Conturile de gradul III deschise în cadrul contului 6095 "Cheltuieli din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii" se utilizează numai de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

 

A 60951                        - Dobânzi la conturile curente

A 60955                        - Dobânzi privind alte sume datorate

A 60959                        - Comisioane

A 6099              - Cheltuieli diverse de exploatare

 

Grupa 61 - CHELTUIELI CU PERSONALUL.

A 611                - Cheltuieli cu salariile personalului

A 612                - Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

A 6121              - Contribuţia unităţii la asigurările sociale

A 6122              - Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj

A 6123              - Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

A 6127              - Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

A 613                - Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor

A 617                - Alte cheltuieli privind personalul

 

Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE.

A 621                - Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

 

Grupa 63 - CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI.

A 631                - Cheltuieli cu materialele

A 6311              - Cheltuieli cu materialele consumabile

A 6312              - Cheltuieli privind combustibilii

A 6313              - Cheltuieli privind piesele de schimb

A 6317              - Cheltuieli privind alte materiale

A 632                - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

A 633                - Cheltuieli privind alte stocuri

A 634                - Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi

A 6341              - Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii

A 6342              - Cheltuieli privind energia şi apa

A 6343              - Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

A 6344              - Cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere

A 6345              - Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări şi transportul personalului şi bunurilor

A 6347              - Alte cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi

A 63471                        - Cheltuieli cu primele de asigurare

A 63472                        - Cheltuieli cu redevenţele privind concesiunile

A 63479                        - Alte cheltuieli

A 635                - Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate

 

Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE.

A 641                - Cota - parte din cheltuielile sediului social

A 644                - Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale

A 645                - Pierderi din cedarea părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu

A 646                - Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizărilor corporale şi necorporale

A 6461              - Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizărilor corporale

A 6462              - Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale

A 649                - Alte cheltuieli diverse de exploatare

A 6491              - Despăgubiri, amenzi şi penalităţi

A 6492              - Donaţii şi subvenţii acordate

A 6493              - Cheltuieli privind sponsorizările

A 6494              - Pierderi din debitori diverşi

A 6495              - Dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari şi la alte împrumuturi

A 64951                        - Dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari

A 64952                        - Dobânzi la alte împrumuturi primite

A 6497              - Alte cheltuieli diverse de exploatare

 

Grupa 65 - CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE.

A 651                - Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor necorporale

A 652                - Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor corporale

 

Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE.

A 662                - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea, creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţiile şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii

A 6621              - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creditelor

A 6622              - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea dobânzilor

A 663                - Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse

A 6631              - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor

A 66311                        - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament

A 66312                        - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de investiţii

A 6633              - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea stocurilor

A 6637              - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse

A 664                - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate

A 6641              - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu

A 6642              - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor

A 66421                        - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs

A 66422                        - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale

A 66423                        - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

A 6643              - Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar

A 6647              - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate

A 665                - Cheltuieli cu provizioane

A 6651              - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură

A 6652              - Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi obligaţii similare

A 6653              - Cheltuieli cu provizioane pentru risc de ţară

A 6654              - Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare

A 6656              - Cheltuieli cu provizioane pentru impozite

A 6657              - Cheltuieli cu provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit

A 6659              - Cheltuieli cu alte provizioane

A 667                - Pierderi din creanţe acoperite cu ajustări pentru depreciere

A 668                - Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru depreciere

 

Grupa 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE.

A 671                - Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare

 

Grupa 68 - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT.

A 681                - Dobânzi la conturile curente

A 682                - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii de credit

A 6821              - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta

A 6822              - Dobânzi la împrumuturile la termen

A 683                - Dobânzi la valorile date în pensiune instituţiilor de credit

A 6831              - Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe alta

A 6832              - Dobânzi la valorile date în pensiune la termen

A 684                - Dobânzi privind alte sume datorate instituţiilor de credit

A 689                - Comisioane

 

Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE.

A 691                - Cheltuieli cu impozitul pe profit

A 699                - Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus

 

CLASA 7 – VENITURI.

 

Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE.

P 702                - Venituri din operaţiunile cu clientela

P 7021              - Dobânzi de la creanţe comerciale şi credite acordate clientelei

P 70211                         - Dobânzi de la operaţiunile de scont, forfetare şi alte creanţe comerciale

P 70212                         - Dobânzi de la operaţiunile de factoring

P 70213                         - Dobânzi de la creditele de trezorerie

P 70214                         - Dobânzi de la creditele de consum şi vânzări în rate

P 70215                         - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior

P 70216                         - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente

P 70217                         - Dobânzi de la creditele pentru investiţii imobiliare

P 70218                         - Dobânzi de la alte credite acordate clientelei

P 7022              - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor financiare

P 70221                         - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta

P 70222                         - Dobânzi de la creditele la termen

P 7023              - Dobânzi de la valorile primite în pensiune

P 70231                         - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de pe o zi pe alta

P 70232                         - Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen

P 7024              - Dobânzi de la conturile de plăţi debitoare

P 7027              - Alte venituri din dobânzi

P 7028              - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice

P 7029              - Comisioane

P 703                - Venituri din operaţiunile cu titluri

P 7031              - Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată

P 7032              - Venituri din titlurile de tranzacţie

P 7033              - Venituri din titlurile de plasament

P 70331                         - Dobânzi

P 70333                         - Dividende şi venituri asimilate

P 70336                         - Venituri din cesiune

P 7034              - Venituri din titlurile de investiţii

P 70341                         - Dobânzi

P 70342                         - Venituri din prime

P 70343                         - Venituri din cesiune

P 7036              - Venituri din datorii constituite prin titluri

P 7037              - Venituri diverse din operaţiunile cu titluri

P 7038              - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice

P 7039              - Comisioane

P 704                - Venituri din operaţiuni de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare

P 7041              - Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar

P 7042              - Venituri din operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare

P 7048              - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice

P 7049              - Comisioane

P 705                - Venituri din credite subordonate, părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu

P 7051              - Dobânzi de la creditele subordonate la termen

P 7052              - Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată

P 7053              - Dividende şi venituri asimilate

P 7058              - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice

P 7059              - Comisioane

P 706                - Venituri din operaţiunile de schimb

P 7061              - Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută

P 7069              - Comisioane

P 707                - Venituri din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate

P 7071              - Venituri din angajamentele de creditare

P 70711                         - Venituri din angajamentele de creditare în favoarea instituţiilor de credit

P 70712                         - Venituri din angajamentele de creditare în favoarea clientelei

P 7072              - Venituri din garanţiile financiare

P 70721                         - Venituri din garanţiile financiare în favoarea instituţiilor de credit

P 70722                         - Venituri din garanţiile financiare în favoarea clientelei

P 7074              - Venituri privind operaţiunile cu instrumente derivate

P 70741                         - Venituri privind operaţiunile cu instrumente derivate pe cursul de schimb

P 70742                         - Venituri privind operaţiunile cu instrumente derivate pe rata dobânzii

P 70743                         - Venituri, privind operaţiunile cu instrumente derivate pe acţiuni şi indici bursieri

P 70744                         - Venituri privind operaţiunile cu alte instrumente derivate

P 70747                         - Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate

P 70749                         - Comisioane

P 7075              - Venituri din instrumentele de acoperire

P 7077              - Venituri din alte angajamente date

P 708                - Venituri din prestaţiile de servicii financiare

P 7083              - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă

P 70831                         - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane fizice

P 70832                         - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane juridice

P 70839                         - Alte comisioane

P 7085              - Venituri privind mijloacele de plată

P 7087              - Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare

P 709                - Alte venituri din activitatea de exploatare

P 7092              - Cota - parte privind activităţile şi activele controlate în comun

P 7093              - Cheltuieli refacturate privind activităţile şi activele controlate în comun

P 7094              - Transferuri de cheltuieli de exploatare

P 7095              - Venituri din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii

 

Notă: Conturile de gradul III deschise în cadrul contului 7095 "Venituri din operaţiuni între Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii" se utilizează numai de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

 

P 70951                         - Dobânzi de la conturile curente

P 70952                         - Dobânzi de la depozitele la termen

P 70953                         - Dobânzi de la certificatele de depozit

P 70954                         - Dobânzi de la alte instrumente financiare

P 70955                         - Dobânzi privind valorile de recuperat

P 70959                         - Comisioane

P 7099              - Venituri diverse de exploatare

 

Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE.

P 741                - Cota - parte din cheltuielile sediului social

P 744                - Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale

P 745                - Venituri din cedarea părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu

P 746                - Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale şi necorporale

P 7461              - Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale

P 7462              - Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale

P 747                - Venituri accesorii

P 7471              - Venituri din alte activităţi

P 7479              - Alte venituri accesorii

P 74791                         - Venituri din operaţiuni de intermediere în domeniul asigurărilor

P 74799                         - Venituri accesorii diverse

P 749                - Alte venituri diverse din exploatare

P 7492              - Cota - parte din subvenţiile de investiţii trecută la venituri

P 7493              - Venituri din subvenţii de exploatare

P 74931                         - Venituri din subvenţii de exploatare aferente veniturilor din activitatea de exploatare

P 74932                         - Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile

P 74933                         - Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului

P 74934                         - Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţia socială

P 74935                         - Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

P 74936                         - Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

P 7494              - Venituri din producţia de imobilizări

P 7495              - Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor

P 7499              - Alte venituri

P 74991                         - Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi

P 74992                         - Venituri din donaţii

P 74997                         - Alte venituri diverse de exploatare

 

Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERĂRI DE CREANŢE.

P 762                - Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii

P 7621              - Venituri din ajustări pentru deprecierea, creditelor

P 7622              - Venituri din ajustări pentru deprecierea dobânzilor

P 763                - Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse

P 7631              - Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor

P 76311                         - Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament

P 76312                         - Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor de investiţii

P 7633              - Venituri din ajustări pentru deprecierea stocurilor

P 7637              - Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse

P 764                - Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate

P 7641              - Venituri din ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu

P 7642              - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor

P 76421                         - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs

P 76422                         - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale

P 76423                         - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

P 7643              - Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar

P 7647              - Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate

P 765                - Venituri din provizioane

P 7651              - Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură

P 7652              - Venituri din provizioane pentru pensii şi obligaţii similare

P 7653              - Venituri din provizioane pentru risc de ţară

P 7654              - Venituri din provizioane pentru restructurare

P 7655              - Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea

P 7656              - Venituri din provizioane pentru impozite

P 7657              - Venituri din provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit

P 7659              - Venituri din alte provizioane

P 766                - Venituri din fondul comercial negativ

P 767                - Venituri din recuperări de creanţe

 

Grupa 77 - VENITURI EXTRAORDINARE.

P 771                - Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare

 

Grupa 78 - VENITURI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT.

P 781                - Dobânzi de la conturile curente

P 782                - Dobânzi de la depozitele constituite la instituţii de credit

P 7821              - Dobânzi de la depozitele la vedere

P 7822              - Dobânzi de la depozitele la termen

P 7823              - Dobânzi de la depozitele colaterale

P 783                - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit

P 7831              - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta

P 7832              - Dobânzi de la creditele la termen

P 784                - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de la instituţii de credit

P 7841              - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de pe o zi pe alta

P 7842              - Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen

P 785                - Dobânzi privind valorile de recuperat de la instituţii de credit

P 789                - Comisioane

 

CLASA 9 - OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI.

 

Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE CREDITARE.

A 901                - Angajamente în favoarea instituţiilor de credit

P 902                - Angajamente primite de la instituţii de credit

A 903                - Angajamente în favoarea clientelei

P 904                - Angajamente primite de la clientelă

 

Grupa 91 - GARANŢII FINANCIARE.

A 911                - Garanţii date instituţiilor de credit

P 912                - Garanţii primite de la instituţii de credit

A 913                - Garanţii date pentru clientelă

P 914                - Garanţii primite pentru clientela

 

Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE.

A 921                - Titluri de primit

A 9211              - Titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare

A 9219              - Alte titluri de primit

P 922                - Titluri de livrat

P 9221              - Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumpărare

P 9229              - Alte titluri de livrat

 

Grupa 93 - OPERAŢIUNI DE SCHIMB LA VEDERE.

B 931                - Operaţiuni de schimb la vedere

A 9311              - Lei cumpăraţi şi încă neprimiţi

A 9312              - Valută cumpărată şi încă neprimită

P 9313              - Lei vânduţi şi încă nelivraţi

P 9314              - Valută vândută şi încă nelivrată

 

Grupa 94 - CONTURI DE AJUSTARE VALUTĂ ÎN AFARA BILANŢULUI.

B 941                - Poziţie de schimb

B 942                - Contravaloarea poziţiei de schimb

B 943                - Conturi de ajustare valută

 

Grupa 95 - INSTRUMENTE DERIVATE.

B 951                - Operaţiuni ferme de schimb la termen

B 9511              - Operaţiuni ferme de schimb la termen care nu sunt instrumente de acoperire

A 95111                        - Lei de primit contra valută de livrat

P 95112                         - Valută de livrat contra lei de primit

A 95113                        - Valută de primit contra lei de livrat

P 95114                         - Lei de livrat contra valută de primit

A 95115                        - Valută de primit contra valută de livrat

P 95116                         - Valută de livrat contra valută de primit

B 9512              - Operaţiuni ferme de schimb la termen care sunt instrumente de acoperire

A 95121                        - Lei de primitcontra valută de livrat

P 95122                         - Valuta de livrat contra lei de primit

A 95123                        - Valută de primit contra lei de livrat

P 95124                         - Lei de livrat contra valută de primit

A 95125                        - Valută de primit contra valută de livrat

P 95126                         - Valută de livrat contra valută de primit

A 952                - Alte instrumente derivate ferme pe cursul de schimb

A 9521              - Contracte swap financiar de valute care nu sunt instrumente de acoperire

A 95211                        - Lei de primit contra valută de livrat

P 95212                         - Valută de livrat contra lei de primit

A 95213                        - Valută de primit contra lei de livrat

P 95214                         - Lei de livrat contra valută de primit

A 95215                        - Valută de primit contra valută de livrat

P 95216                         - Valută de livrat contra valută de primit

A 9522              - Contracte swap financiar de valute care sunt instrumente de acoperire

A 95221                        - Lei de primit contra valută de livrat

P 95222                         - Valută de livrat contra lei de primit

A 95223                        - Valută de primit contra lei de livrat

P 95224                         - Lei de livrat contra valută de primit

A 95225                        - Valută de primit contra valută de livrat

P 95226                         - Valută de livrat contra valută de primit

A 9523              - Alte instrumente derivate ferme pe cursul de schimb care nu sunt instrumente de acoperire

A 9524              - Alte instrumente derivate ferme pe cursul de schimb care sunt instrumente de acoperire

A 953                - Instrumente derivate condiţionale pe cursul de schimb

A 9531              - Instrumente cumpărate

A 95311                        - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, cumpărate, care nu sunt instrumente de acoperire

A 95312                        - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, cumpărate, care sunt instrumente de acoperire

A 9532              - Instrumente vândute

A 95321                        - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, vândute, care nu sunt instrumente de acoperire

A 95322                        - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, vândute, care sunt instrumente de acoperire

A 954                - Instrumente derivate ferme pe rata dobânzii

A 9541              - Instrumente ferme pe rata dobânzii, care nu sunt instrumente de acoperire

A 9542              - Instrumente ferme pe rata dobânzii, care sunt instrumente de acoperire

A 955                - Instrumente derivate condiţionale pe rata dobânzii

A 9551              - Instrumente cumpărate

A 95511                        - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, cumpărate, care nu sunt instrumente de acoperire

A 95512                        - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, cumpărate, care sunt instrumente de acoperire

A 9552              - Instrumente vândute

A 95521                        - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, vândute, care nu sunt instrumente de acoperire

A 95522                        - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, vândute, care sunt instrumente de acoperire

A 956                - Instrumente derivate ferme pe acţiuni şi indici bursieri

A 9561              - Instrumente ferme pe acţiuni şi indici bursieri, care nu sunt instrumente de acoperire

A 9562              - Instrumente ferme pe acţiuni şi indici bursieri, care sunt instrumente de acoperire

A 957                - Instrumente derivate condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri

A 9571              - Instrumente cumpărate

A 95711                        - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, cumpărate, care nu sunt instrumente de acoperire

A 95712                        - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, cumpărate, care sunt instrumente de acoperire

A 9572              - Instrumente vândute

A 95721                        - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, vândute, care nu sunt instrumente de acoperire

A 95722                        - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, vândute, care sunt instrumente de acoperire

A 959                - Alte instrumente derivate

A 9591              - Instrumente care nu sunt de acoperire

A 9592              - Instrumente de acoperire

 

Grupa 96 - GARANŢII REALE.

P 961                - Garanţii reale primite

P 9611              - Ipoteci imobiliare

P 9612              - Gajuri cu deposedare

P 9613              - Gajuri fără deposedare

P 9619              - Alte garanţii primite

A 962                - Garanţii reale date

A 9621              - Ipoteci imobiliare

A 9622             - Gajuri cu deposedare

A 9623              - Gajuri fără deposedare

A 9629              - Alte garanţii date

 

Grupa 97 - ALTE ANGAJAMENTE.

A 971                - Alte angajamente date

P 972                - Alte angajamente primite

 

Grupa 98 - ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE.

A 981                - Angajamente îndoielnice

A 9811              - Angajamente de creditare

A 9812              - Garanţii financiare

A 9813              - Alte angajamente date

 

Grupa 99 - ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI.

P 991                - Bunuri luate cu chirie

P 992                - Valori primite în păstrare sau custodie

A 994                - Debitori din penalităţi pretinse

P 995                - Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

B 998                - Alte conturi în afara bilanţului

P 9981              - Alte valori primite

A 9982              - Alte valori date

A 9985              - Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă

B 9989              - Alte conturi în afara bilanţului


B 999                - Contrapartida            Bibliografie:

- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow