Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Bancar (R.C. B.N.R. 2011)
Clasa 9 - Operaţiuni în afara bilanţului
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 9|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 69 k; Imprimare: 7 pag. A4

Planul de conturi general - bancar - R.C. B.N.R. 2011
Clasa 9 - Operaţiuni în afara bilanţului
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 9 - OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI.

 

Clasa 9 cuprinde angajamentele din afara bilanţului în funcţie de natura lor.

Din CLASA 9 "OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI" fac parte următoarele grupe de conturi:

Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE FINANŢARE

Grupa 91 - GARANŢII FINANCIARE

Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE

Grupa 93 - OPERAŢIUNI DE SCHIMB LA VEDERE

Grupa 94 - CONTURI DE AJUSTARE DEVIZE ÎN AFARA BILANŢULUI

Grupa 95 - INSTRUMENTE DERIVATE

Grupa 96 - GARANŢII REALE

Grupa 98 - ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE

Grupa 99 - ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

 

Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE FINANŢARE

901 - Angajamente în favoarea instituţiilor de credit

902 - Angajamente primite de la instituţii de credit

903 - Angajamente în favoarea clientelei

904 - Angajamente primite de la clientelă

 

CONŢINUT:

901 - angajamente de creditare irevocabile date de instituţie prin care aceasta se obligă să pună la dispoziţia instituţiilor de credit, fondurile pe care acestea le solicită;

902 - angajamente de creditare irevocabile primite de la instituţii de credit prin care acestea se obligă să pună la dispoziţia instituţiei fondurile solicitate;

903 - angajamente de creditare irevocabile date de instituţii, prin care aceasta se obligă să pună la dispoziţia clientelei, fondurile pe care acestea le solicită.

904 - angajamente de creditare irevocabile primite de la clientelă, prin care aceasta se obligă să pună la dispoziţia instituţiei fondurile solicitate.

 

Grupa 91 - GARANŢII FINANCIARE

911 - Garanţii date instituţiilor de credit

912 - Garanţii primite de la instituţii de credit

913 - Garanţii date pentru clientelă

914 - Garanţii primite de la clientelă

 

CONŢINUT:

911 - garanţii financiare date la solicitarea instituţiilor de credit;

912 - garanţii financiare primite de la instituţii de credit;

913 - garanţii financiare date la solicitarea clientelei;

914 - garanţii financiare primite de la clientelă;

 

Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE

921 - Titluri de primit

9211 - Titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare

9219 - Alte titluri de primit

922 - Titluri de livrat

9221 - Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumpărare

9229 - Alte titluri de livrat

 

CONŢINUT:

9211, 9221 - titluri cu posibilitatea de răscumpărare vândute sau cumpărate, înregistrate la preţul convenit, fără dobânzi sau comisioane;

9219, 9229 - titluri de primit, respectiv de livrat, înregistrate în acest cont de la data tranzacţionării până la data decontării.

 

Grupa 93 - OPERAŢIUNI DE SCHIMB LA VEDERE

931 - Operaţiuni de schimb la vedere

9311 - Lei cumpăraţi şi încă neprimiţi

9312 - Valută cumpărată şi încă neprimită

9313 - Lei vânduţi şi încă nelivraţi

9314 - Valută vândută şi încă nelivrată

 

CONŢINUT:

931 - operaţiunile de cumpărare/vânzare de valută cu decontare în termenul uzual, la cursul de schimb stabilit între părţi (curs SPOT).

 

Grupa 94 - CONTURI DE AJUSTARE DEVIZE ÎN AFARA BILANŢULUI

941 - Poziţie de schimb

942 - Contravaloarea poziţiei de schimb

943 - Conturi de ajustare valută

 

CONŢINUT:

941, 942 - conturi de legătură între contabilitatea în valută şi contabilitatea în lei privind operaţiunile de schimb la vedere şi la termen înregistrate în conturile din afara bilanţului;

943 - diferenţele favorabile sau nefavorabile rezultate din reevaluarea angajamentelor în valută evidenţiate în afara bilanţului pentru operaţiunile de schimb la vedere şi la termen, între data încheierii contractului şi data realizării tranzacţiei.

 

Grupa 95 - INSTRUMENTE DERIVATE

951 - Operaţiuni ferme de schimb la termen

9511 - Operaţiuni ferme de schimb la termen care nu sunt instrumente de acoperire

95111 - Lei de primit contra valută de livrat

95112 - Valută de livrat contra lei de primit

95113 - Valută de primit contra lei de livrat

95114 - Lei de livrat contra valută de primit

95115 - Valută de primit contra valută de livrat

95116 - Valută de livrat contra valută de primit

9512 - Operaţiuni ferme de schimb la termen care sunt instrumente de acoperire

95121 - Lei de primit contra devize de livrat

95122 - Valută de livrat contra lei de primit

95123 - Valută de primit contra lei de livrat

95124 - Lei de livrat contra valută de primit

95125 - Valută de primit contra valută de livrat

95126 - Valută de livrat contra valută de primit

952 - Alte instrumente derivate ferme pe cursul de schimb

9521 - Contracte swap financiar de valute care nu sunt instrumente de acoperire

95211 - Lei de primit contra valută de livrat

95212 - Valută de livrat contra lei de primit

95213 - Valută de primit contra lei de livrat

95214 - Lei de livrat contra valută de primit

95215 - Valută de primit contra valută de livrat

95216 - Valută de livrat contra valută de primit

9522 - Contracte swap financiar de devize care sunt instrumente de acoperire

95221 - Lei de primit contra valută de livrat

95222 - Valută de livrat contra lei de primit

95223 - Valută de primit contra lei de livrat

95224 - Lei de livrat contra valută de primit

95225 - Valută de primit contra valută de livrat

95226 - Valută de livrat contra valută de primit

9523 - Alte instrumente derivate ferme pe cursul de schimb care nu sunt instrumente de acoperire

9524 - Alte instrumente derivate ferme pe cursul de schimb care sunt instrumente de acoperire

953 - Instrumente derivate condiţionale pe cursul de schimb

9531 - Instrumente cumpărate

95311 - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, cumpărate, care nu sunt instrumente de acoperire

95312 - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, cumpărate, care sunt instrumente de acoperire

9532 - Instrumente vândute

95321 - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, vândute, care nu sunt instrumente de acoperire

95322 - Instrumente condiţionale pe cursul de schimb, vândute, care sunt instrumente de acoperire

954 - Instrumente financiare derivate ferme pe rata dobânzii

9541 - Instrumente ferme pe rata dobânzii, care nu sunt instrumente de acoperire

9542 - Instrumente ferme pe rata dobânzii, care sunt instrumente de acoperire

955 - Instrumente financiare derivate condiţionale pe rata dobânzii

9551 - Instrumente cumpărate

95511 - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, cumpărate, care nu sunt instrumente de acoperire

95512 - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, cumpărate, care sunt instrumente de acoperire

9552 - Instrumente vândute

95521 - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, vândute, care nu sunt instrumente de acoperire

95522 - Instrumente condiţionale pe rata dobânzii, vândute, care sunt instrumente de acoperire

956 - Instrumente financiare derivate ferme pe acţiuni şi indici bursieri

9561 - Instrumente ferme pe acţiuni şi indici bursieri, care nu sunt instrumente de acoperire

9562 - Instrumente ferme pe acţiuni şi indici bursieri, care sunt instrumente de acoperire

957 - Instrumente derivate condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri

9571 - Instrumente cumpărate

95711 - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, cumpărate, care nu sunt instrumente de acoperire

95712 - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, cumpărate, care sunt instrumente de acoperire

9572 - Instrumente vândute

95721 - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, vândute, care nu sunt instrumente de acoperire

95722 - Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, vândute, care sunt instrumente de acoperire

959 - Alte instrumente derivate

9591 - Instrumente care nu sunt de acoperire

9592 - Instrumente de acoperire

 

CONŢINUT:

951 - operaţiuni de cumpărare/vânzare de valută cu decontarea după expirarea termenului uzual, la cursul de schimb stabilit între părţi (curs FORWARD);

- operaţiuni de cumpărare şi vânzare simultană a aceleiaşi sume în valută, cu decontare la două date de valută diferite (de regulă SPOT şi FORWARD), la cursurile de schimb stabilite (SPOT şi FORWARD) la data tranzacţiei;

952 - valoarea sumelor ce urmează să fie schimbate la scadenţa contractelor swap financiar de valute;

- valoarea noţională a altor instrumente derivate ferme pe cursul de schimb (ex. contracte futures pe cursul de schimb, contracte de schimb la termen fără livrare - NDF);

953 - valoarea noţională a instrumentelor financiare derivate condiţionale pe cursul de schimb (opţiuni şi alte instrumente similare pe cursul de schimb);

954 - valoarea noţională a instrumentelor derivate ferme pe rata dobânzii (ex. contracte FRA, contracte swap pe rata dobânzii);

955 - valoarea noţională a instrumentelor derivate condiţionale pe rata dobânzii (ex. opţiuni şi alte instrumente similare pe rata dobânzii);

956 - valoarea noţională a instrumentelor derivate ferme pe acţiuni şi indici bursieri;

957 - valoarea noţională a instrumentelor derivate condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri; (ex. opţiuni şi alte instrumente similare pe acţiuni şi indici bursieri);

959 - valoarea noţională a altor instrumente derivate.

 

Grupa 96 - GARANŢII REALE

961 - Garanţii reale primite

9611 - Ipoteci imobiliare

9612 - Gajuri cu deposedare

9613 - Gajuri fără deposedare

9619 - Alte garanţii primite

962 - Garanţii reale date

9621 - Ipoteci imobiliare

9622 - Gajuri cu deposedare

9623 - Gajuri fără deposedare

9629 - Alte garanţii date

 

CONŢINUT:

9611 - bunuri imobiliare ipotecate, luate în garanţie;

9612, 9613 - bunuri mobiliare corporale sau necorporale, luate în garanţie, cu sau fără deposedare;

9619 - alte garanţii reale primite;

962 - bunuri imobiliare ipotecate, date în garanţie;

9622, 9623 - bunuri mobiliare corporale sau necorporale, date în garanţie, cu sau fără deposedare;

9629 - alte garanţii reale date.

 

Grupa 97 - ALTE ANGAJAMENTE

971  - Alte angajamente date

972  - Alte angajamente primite

 

CONŢINUT:

971 - valoarea altor angajamente date;

972 - valoarea altor angajamente primite.

 

Grupa 98 - ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE

981 - Angajamente îndoielnice

9811 - Angajamente de creditare

9812 - Garanţii financiare

9813 - Alte angajamente date

 

CONŢINUT:

981 - angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date de instituţie devenite îndoielnice.

 

Grupa 99 - ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

991 - Bunuri luate cu chirie

992 - Valori primite în păstrare sau custodie

994 - Debitori din penalităţi pretinse

995 - Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

998 - Alte conturi în afara bilanţului

9981 - Alte valori primite

9982 - Alte valori date

9985 - Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă

9989 - Alte conturi în afara bilanţului

999 - Contrapartida

 

CONŢINUT:

991 - bunuri luate cu chirie de la terţi;

992 - valori din aur, metale, pietre preţioase şi alte valori primite temporar spre păstrare sau în custodie;

994 - debite din penalităţi pretinse furnizorilor şi altor contractanţi pentru nerespectarea clauzelor contractuale;

995 - amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe;

998 - alte valori în afara bilanţului decât cele cuprinse în conturile 991 - 995;

9981 - valori primite, înregistrate în afara bilanţului, altele decât cele cuprinse în conturile 991 - 995;

9982 - valori date, înregistrate în afara bilanţului, altele decât cele cuprinse în conturile 991 - 995;

9985 - stocuri de natura obiectelor de inventar trecute pe cheltuieli (date în folosinţă) şi a căror natură necesită urmărirea lor extrabilanţieră;

9989 - valori în afara bilanţului, altele decât cele cuprinse în conturile 9981 - 9982 şi 9985;


999 - cont de contrapartidă pentru debitarea sau creditarea conturilor în afara bilanţului, cu excepţia conturilor 931, 941, 942, 943 şi 951.            Bibliografie:

- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow