Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Bancar (R.C. B.N.R. 2011)
Clasa 3 - Operaţiuni cu titluri şi operaţii diverse
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 7|   |Clasa 9|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 0,18 M; Imprimare: 16 pag. A4

Planul de conturi general - bancar - R.C. B.N.R. 2011
Clasa 3 - Operaţiuni cu titluri şi operaţii diverse
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 3 - OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE.

 

Clasa 3 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează operaţiunile cu titluri, cu instrumente derivate, cele privind debitorii şi creditorii, stocurile, decontări între instituţie şi subunităţi, precum şi conturi de regularizare.

 

Din CLASA 3 "OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE" fac parte următoarele grupe de conturi:

Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI

Grupa 31 - INSTRUMENTE DERIVATE

Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI

Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAŢIUNILE CU TITLURI

Grupa 34 - DECONTĂRI INTRE INSTITUŢIE ŞI SUBUNITĂŢI

Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI

Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI

Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE

Grupa 38 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE

Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE

 

Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI

301 - Titluri primite sau date în pensiune livrată

3011 - Titluri primite în pensiune livrată

30111 - Titluri primite în pensiune livrată

30117 - Creanţe ataşate

3012 - Titluri date în pensiune livrată

30121 - Titluri date în pensiune livrată

30127 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

30111, 30121 - credite acordate, respectiv împrumuturi primite, pe bază de titluri, care întrunesc următoarele condiţii:

- sunt titluri create material care, în momentul punerii în pensiune, sunt livrate efectiv şi fizic cesionarului sau mandatarului acestuia;

- sunt titluri dematerializate sau create material, păstrate la o societate depozitară, dar circulând prin virament din cont în cont şi fac obiectul unei înregistrări în contul deschis pe numele cesionarului la un intermediar abilitat, la o societate depozitară sau, dacă este cazul, la emitent;

- operaţiunile care nu răspund acestor caracteristici sunt contabilizate ca pensiuni simple Clasa 2 - Operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii. De asemenea, sunt considerate pensiuni simple, care nu fac obiectul unei livrări, şi pensiunile având ca obiect alţi suporţi decât titlurile, livrate sau nelivrate.

30117 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creditelor acordate pe baza titlurilor primite în pensiune livrată;

30127 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente împrumuturilor primite pe baza titlurilor date în pensiune livrată.

 

          Nu se înregistrează în conturile:                               Se înregistrează în conturile:

30111  - Pensiuni de titluri nelivrate                                  (în funcţie de agentul contrapartidă)

30121  - Pensiuni privind efecte de                                    2411   "Valori primite în pensiune de pe o

         comerţ livrate                                                         zi pe alta"

                                                                                    2412   "Valori primite în pensiune la

                                                                        termen"

                                                                                    2431   "Valori date în pensiune de pe o zi

                                                                        pe alta"

                                                                                    2432   "Valori date în pensiune la termen"

                                                                                    2751   "Valori primite în pensiune de pe o

                                                                        zi pe alta de la instituţii de

                                                                        credit"

                                                                                    2752   "Valori primite în pensiune la

                                                                        termen de la instituţii de credit"

                                                                                    2761   "Valori date în pensiune de pe o zi

                                                                        pe alta instituţiilor de credit"

                                                                                    2762   "Valori date în pensiune la termen

                                                                        instituţiilor de credit"

 

Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI

302 - Titluri de tranzacţie

3021 - Titluri de tranzacţie

30211 - Efecte publice şi valori asimilate

30212 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

30213 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil

3025 - Titluri date cu împrumut

30251 - Efecte publice şi valori asimilate

30252 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

30253 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil

30257 - Creanţe ataşate

3026 - Titluri luate cu împrumut

30261 - Efecte publice şi valori asimilate

30262 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

30263 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil

3027 - Datorii privind titlurile

30271 - Datorii privind titlurile luate cu împrumut

30272 - Alte datorii privind titlurile

30277 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

302 - titluri achiziţionate, în principal, în scopul vânzării în viitorul apropiat, precum şi cele care fac parte dintr-un portofoliu de instrumente financiare identificate care sunt administrate împreună şi pentru care există dovada unui ritm efectiv recent de a obţine câştiguri pe termen scurt;

30251, 30252, 30253 - titluri de tranzacţie date cu împrumut;

30257 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente titlurilor de tranzacţie date cu împrumut;

3026 - titluri de tranzacţie luate cu împrumut;

30271 - datorii aferente titlurilor de tranzacţie luate cu împrumut;

30272 - în principal, datorii privind titlurile care rezultă din vânzarea fermă a titlurilor primite în pensiune livrată sau din acordarea unui împrumut de titluri primite în pensiune livrată;

30277 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente operaţiunilor cu titluri de tranzacţie.

 

          Nu se înregistrează în conturile:                               Se înregistrează în conturile:

 

3025        - Titluri de plasament date cu împrumut                          3035 "Titluri date cu împrumut"

            - Titluri de investiţii date cu împrumut                   3045 "Titluri date cu împrumut"

3025, 3026, - Creditele acordate şi împrumuturile                           301  "Titluri primite sau date în

3027        primite pe bază de titluri                                    pensiune livrată"

 

Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI

303 - Titluri de plasament

3031 - Titluri de plasament

30311 - Efecte publice şi valori asimilate

30312 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

30313 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil

3035 - Titluri date cu împrumut

30351 - Efecte publice şi valori asimilate

30352 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

30353 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil

3036 - Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament

3037 - Creanţe ataşate

30371 - Efecte publice şi valori asimilate

30372 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

30373 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil

 

CONŢINUT:

3031 - titluri, altele decât cele reprezentând valori imobilizate, care nu pot fi încadrate în categoriile de "titluri de tranzacţie" sau "titluri de investiţii";

3035 - titluri de plasament date cu împrumut;

3036 - vărsăminte rămase de efectuat legate de preţul de cumpărare sau de valoarea de subscriere a titlurilor de plasament;

3037 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente operaţiunilor cu titluri de plasament.

 

          Nu se înregistrează în conturile:                   Se înregistrează în conturile:

 

3035   - Credite acordate şi                                               301  "Titluri primite sau date în

         împrumuturi primite pe bază                                    pensiune livrată"

         de titluri

3035   - Titluri de tranzacţie date cu                      3025 "Titluri date cu împrumut"

         împrumut

3035   - Titluri de investiţii date cu                        3045 "Titluri date cu împrumut"

         împrumut

3036   - Vărsăminte de efectuat                             418  "Vărsăminte de efectuat pentru

         pentru părţi în societăţile                             părţi în societăţile comerciale

         comerciale legate, pentru                             legate, pentru titluri de

         titluri de participare şi                                             participare şi pentru titluri

         pentru titluri ale activităţii                            ale activităţii de portofoliu"

         de portofoliu

 

Grupa 30 - OPERAŢIUNI CU TITLURI

304 - Titluri de investiţii

3041 - Titluri de investiţii

30411 - Efecte publice şi valori asimilate

30412 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

3045 - Titluri date cu împrumut

30451 - Efecte publice şi valori asimilate

30452 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

3047 - Creanţe ataşate

30471 - Efecte publice şi valori asimilate

30472 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix

 

CONŢINUT:

3041 - titluri cu venit fix (cu plăţi fixe sau determinabile şi scadenţă fixată) achiziţionate cu intenţia fermă şi posibilitatea de a le păstra până la scadenţă;

3045 - titluri de investiţii date cu împrumut;

3047 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente operaţiunilor cu titluri de investiţii.

 

    Nu se înregistrează în conturile:            Se înregistrează în conturile:

 

3045  - Credite acordate şi                        301 "Titluri primite sau date în pensiune

      împrumuturi primite pe bază                           livrată"

      de titluri

3045  - Titluri de tranzacţie date cu                       3025 "Titluri date cu împrumut"

      împrumut

3045  - Titluri de plasament date cu                       3035 "Titluri date cu împrumut"

      împrumut

 

Grupa 31 - INSTRUMENTE DERIVATE

311 - Instrumente derivate ferme

3111 - Operaţiuni de schimb la termen

3112 - Alte instrumente derivate pe cursul de schimb

3113 - Instrumente derivate pe rata dobânzii

3114 - Instrumente derivate pe acţiuni şi indici bursieri

3119 - Alte instrumente derivate

312 - Instrumente derivate condiţionale cumpărate

3121 - Instrumente derivate pe cursul de schimb

3122 - Instrumente derivate pe rata dobânzii

3123 - Instrumente derivate pe acţiuni şi indici bursieri

3129 - Alte instrumente derivate

313 - Instrumente derivate condiţionale vândute

3131 - Instrumente derivate pe cursul de schimb

3132 - Instrumente derivate pe rata dobânzii

3133 - Instrumente derivate pe acţiuni şi indici bursieri

3139 - Alte instrumente derivate

319 - Alte instrumente derivate

 

CONŢINUT:

3111 - diferenţele dintre cursul la termen prevăzut de contracte ferme de schimb la termen (contracte de schimb la termen cu livrare, contracte swap de trezorerie) şi cursul la termen rămas de scurs din data reevaluării respectivelor contracte;

3112 - valoarea justă a contractelor ferme la termen a căror valoare se modifică în funcţie de evoluţia cursului de schimb (ex. contracte de schimb la termen fară livrare - NDF, contracte swap financiar de valute, contracte futures pe cursul de schimb);

3113 - valoarea justă a contractelor ferme la termen a căror valoare se modifică în funcţie de evoluţia unei rate a dobânzii (contracte FRA, contracte swap pe rata dobânzii etc);

3114 - valoarea justă a contractelor ferme la termen a căror valoare se modifică în funcţie de evoluţia preţului unor acţiuni sau a unor indici, bursieri;

3119 - valoarea justă a contractelor ferme la termen a căror valoare se modifică în funcţie de evoluţia altor variabile decât cursul de schimb, o rată a dobânzii, preţul unor acţiuni sau un indice bursier;

3121 - valoarea justă a opţiunilor cumpărate, a căror valoare se modifică în funcţie de evoluţia cursului de schimb;

3122 - valoarea justă a opţiunilor cumpărate, a căror valoare se modifică în funcţie de evoluţia unei rate a dobânzii;

3123 - valoarea justă a opţiunilor cumpărate, a căror valoare se modifică în funcţie de evoluţia preţului unor acţiuni sau a unor indici bursieri;

3129 - valoarea justă a opţiunilor cumpărate, a căror valoare se modifică în funcţie de evoluţia altor variabile decât cursul de schimb, o rată a dobânzii, preţul unor acţiuni sau un indice bursier;

3131 - valoarea justă a opţiunilor vândute, a căror valoare se modifică în funcţie de evoluţia cursului de schimb;

3132 - valoarea justă a opţiunilor vândute, a căror valoare se modifică în funcţie de evoluţia unei rate a dobânzii;

3133 - valoarea justă a opţiunilor vândute, a căror valoare se modifică în funcţie de evoluţia preţului unor acţiuni sau a unor indici bursieri;

3139 - valoarea justă a opţiunilor vândute, a căror valoare se modifică în funcţie de evoluţia altor variabile decât cursul de schimb, o rată a dobânzii, preţul unor acţiuni sau un indice bursier;

319 - valoarea justă a altor instrumente derivate.

 

Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI

325 - Obligaţiuni

3251 - Obligaţiuni

3257 - Datorii ataşate

326 - Alte datorii constituite prin titluri

3261 - Alte datorii constituite prin titluri

3267 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

3251 - împrumuturi pe bază de obligaţiuni emise, de regulă pe termen mijlociu şi lung;

3257 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente obligaţiunilor emise;

3261 - alte împrumuturi obţinute pe baza titlurilor emise;

3267 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente altor datorii constituite prin titluri.

 

     Nu se înregistrează în conturile:           Se înregistrează în conturile:

 

Grupa 32  - Prime de emisiune şi de                      3741 "Prime de emisiune privind

          rambursare a obligaţiunilor                         titlurile cu venit fix"

          şi a altor titluri cu venit fix              3742 "Prime de rambursat privind

Grupa 32  - Titluri subordonate                             titlurile cu venit fix"

                                                                        5311 "Titluri subordonate la termen"

                                                                        5321 "Titluri subordonate pe durată

                                                                        nedeterminată"

 

Grupa 34 - DECONTĂRI ÎNTRE INSTITUŢIE ŞI SUBUNITĂŢI

341 - Decontări între instituţie şi subunităţi

 

CONŢINUT:

341 - evidenţiază operaţiunile efectuate între instituţie şi subunităţile sale din ţară, cât şi între subunităţile respective..

 

Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI

351 - Personal şi conturi asimilate

3511 - Personal - salarii datorate

3512 - Personal - ajutoare materiale datorate

3513 - Prime reprezentând participarea personalului la profit

3514 - Avansuri acordate personalului

3515 - Drepturi de personal neridicate

3516 - Reţineri din salarii datorate terţilor

3519 - Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul

35191 - Alte datorii în legătură cu personalul.

35192 - Alte creanţe în legătură cu personalul

 

CONŢINUT:

3511 - decontările cu personalul privind drepturile salariate cuvenite acestuia, inclusiv sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii etc;

3512 - ajutoarele de boală pentru incapacitate temporară de muncă, cele pentru îngrijirea copilului, ajutoarele de deces şi alte ajutoare acordate;

3513 - sume reprezentând prime şi alte sume similare acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale;

3514 - avansurile acordate personalului;

3515 - drepturi de personal neridicate în termenul legal;

3516 - reţineri şi popriri din remuneraţii, datorate terţilor;

3519 - alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul.

 

      Nu se înregistrează în conturile:           Se înregistrează în conturile:

 

3514,  - Creanţele având caracterul                        Grupa 20 "CREDITE ACORDATE

3519   unui credit acordat, precum                       CLIENTELEI"

       şi creditele acordate personalului

 

Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI

352 - Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate

3521 - Asigurări sociale

35211 - Contribuţia unităţii la asigurările sociale

35212 - Contribuţia personalului la asigurările sociale

35213 - Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate

35214 - Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

3522 - Ajutor de şomaj

35221 - Contribuţia unităţii la fondul de şomaj

35222 - Contribuţia personalului la fondul de şomaj

3526 - Alte datorii şi creanţe sociale

35261 - Alte datorii sociale

35262 - Alte creanţe sociale

 

CONŢINUT:

3521 - decontările privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale, precum şi contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate;

3522 - decontările privind ajutorul de şomaj, datorat de angajator, precum şi de personal, potrivit legii;

3526 - datoriile de achitat sau creanţele de încasat în contul asigurărilor sociale aferente exerciţiului în curs, precum şi plata acestora.

 

Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI

353 - Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate

3531 - Impozitul pe profit

3532 - Taxa pe valoarea adăugată

35323 - TVA de plată

35324 - TVA de recuperat

35326 - TVA deductibilă

35327 - TVA colectată

35328 - TVA neexigibilă

3533 - Impozitul pe venituri de natura salariilor

3534 - Subvenţii

35341 - Subvenţii guvernamentale

35342 - împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii

35349 - Alte sume primite cu caracter de subvenţii

3536 - Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

3538 - Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate

3539 - Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului

35391 - Alte datorii faţă de bugetul, statului

35392 - Alte creanţe privind bugetul statului

 

CONŢINUT:

3531 - decontările cu bugetul statului privind impozitul pe profit calculat în conformitate cu legislaţia fiscală privind impozitul pe profit;

35323 - taxa pe valoarea adăugată de plătit bugetului statului;

35324 - taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului;

35326 - taxa pe valoare adăugată deductibilă, potrivit legii;

35327 - taxa pe valoare adăugată colectată, potrivit legii;

35328 - taxa pe valoare adăugată neexigibilă, potrivit legii;

3533 - impozitul pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare, datorat bugetului statului;

3534 - subvenţii de primit aferente activelor (subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca instituţia beneficiară să cumpere sau să construiască active imobilizate) şi subvenţiile aferente veniturilor (toate subvenţiile, altele decât cele pentru active);

3536 - decontările cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe dividende, impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum şi alte impozite şi taxe;

3538 - datoriile şi vărsămintele efectuate către alte organisme publice, potrivit legii;

3539 - alte datorii şi creanţe cu bugetul statului.

 

Grupa 35 - DEBITORI ŞI CREDITORI

354 - Dividende de plată

355 - Debitori diverşi

3551 - Depozite de garanţii vărsate

35511 - Depozite aferente operaţiunilor pe pieţele organizate de instrumente derivate

35512 - Depozite aferente altor operaţiuni cu instrumente derivate

35516 - Alte depozite

3552 - Debitori din avansuri spre decontare

3556 - Alţi debitori diverşi

3557 - Creanţe ataşate

356 - Creditori diverşi

3561 - Depozite de garanţii pentru leasing

3562 - Alte depozite de garanţii primite

3566 - Alţi creditori diverşi

3567 - Datorii ataşate

357 - Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie

3571 - Creanţe din operaţiuni în asocieri în participaţie

3572 - Datorii din operaţiuni în asocieri în participaţie

358 - Împrumuturi primite de la acţionari şi alte împrumuturi

3581 - Împrumuturi primite de la acţionari

3582 - Alte împrumuturi

3587 - Datorii ataşate

 

CONŢINUT:

354 - dividendele datorate acţionarilor sau asociaţilor corespunzător aportului la capital;

3551 - depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni în cont propriu sau în contul clienţilor în cadrul operaţiunilor cu instrumente derivate, precum şi depozite de garanţii şi cauţiuni constituite potrivit convenţiilor încheiate (pentru energie electrică, apă, canal etc);

3552 - avansurile spre decontare, în numerar, acordate de către instituţie personalului;

3556 - creanţe aferente bunurilor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate inclusiv cele provenite din nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele aferente (despăgubiri, penalităţi, etc);

- valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate;

- alte sume de încasat de la debitori diverşi;

- sumele reprezentând contribuţiile iniţiale, anuale, inclusiv contribuţiile majorate şi speciale datorate de instituţiile de credit pentru constituirea şi creşterea resurselor financiare ale Fondului;

- valoarea sumelor puse la dispoziţia băncilor mandatate pentru efectuarea plăţilor compensatorii către deponenţi;

- valoarea sumelor cuvenite Fondului reprezentând plăţi compensatorii efectuate deponenţilor şi alte drepturi cuvenite Fondului, înregistrate în momentul recuperării de la instituţiile de credit în faliment.

3557 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente debitorilor diverşi;

3561 - depozite de garanţii primite în cadrul operaţiunilor de leasing;

3562 - alte depozite de garanţii primite de la terţi (pentru operaţiuni realizate în numele terţilor cu instrumente derivate etc);

3566 - datorii aferente bunurilor achiziţionate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate, inclusiv cele provenite din nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele aferente (despăgubiri, penalităţi, etc);

- sume încasate şi necuvenite, altele decât cele înregistrate în conturile "Alte sume datorate;

- alte sume datorate creditorilor diverşi;

3567 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creditorilor diverşi;

357 - valoarea creanţelor şi datoriilor rezultate din activităţi controlate în comun şi din utilizarea de active controlate în comun, în situaţia în care entitatea are calitatea de asociat al respectivei asocieri în participaţie;

3581 - împrumuturi primite de la acţionari;

3582 - alte împrumuturi primite;

3587 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente împrumuturilor primite de la acţionari şi altor împrumuturi.

 

        Nu se înregistrează în conturile:                                 Se înregistrează în conturile:

 

3582   - Împrumuturile primite de la instituţii          232 "Împrumuturi primite de la

       financiare care nu au calitatea de                    instituţiile financiare"

       acţionari

358    - Împrumuturile subordonate primite            Grupa 53 "Datorii subordonate"

358    - Împrumuturi primite de la instituţii             274 "Împrumuturi primite de la

       de credit                                                     instituţii de credit"

 

Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI

361 - Valori din aur, metale şi pietre preţioase

362 - Materiale

363 - Materiale de natura obiectelor de inventar

365 - Stocuri aflate la terţi

367 - Alte stocuri şi asimilate

368 - Alte bunuri diverse

 

CONŢINUT:

361 - stocuri reprezentând valori din aur, metale şi pietre preţioase;

362 - stocuri sub formă de materiale şi alte consumabile ce urmează a fi utilizate în activitatea proprie;

363 - stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar aflate în gestiune;

365 - stocuri reprezentând valori de aur, metale şi pietre preţioase, materii prime, materiale şi alte consumabile, precum şi alte stocuri, aflate la terţi sau în curs de aprovizionare;

367 - alte stocuri (bonuri valorice, timbre fiscale şi poştale, tichete şi bilete de călătorie, bilete de tratament şi odihnă, bancnote şi monede care nu sunt în circulaţie, suporturi magnetice pentru moneda electronică etc);

368 - bunuri mobile şi imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor, precum şi alte bunuri, destinate vânzării etc.

 

Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE

371 - Valori primite la încasare

 

CONŢINUT:

371 - cecuri şi alte valori primite la încasare pentru care creditarea conturilor clientelei se face imediat.

 

      Nu se înregistrează în conturile;                                   Se înregistrează în conturile:

 

371 - Efecte de comerţ cu credit                                        2011 "Creanţe comerciale"

      imediat

 

Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE

372 - Conturi de ajustare

3721 - Poziţie de schimb

3722 - Contravaloarea poziţiei de schimb

3723 - Conturi de ajustare valută

3729 - Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanţului

 

CONŢINUT:

3721, 3722 - conturi de legătură între contabilitatea în valută şi contabilitatea în lei, utilizate pentru restabilirea echilibrului dintre active, datorii şi capitaluri proprii, prin înregistrarea în contul de rezultate sau în conturi analitice distincte deschise în cadrul conturilor de imobilizări financiare a câştigurilor sau pierderilor aferente evaluării operaţiunilor în valută din bilanţ şi a operaţiunilor ferme de schimb la vedere;

3723 - contrapartida rezultatului provenind din evaluarea angajamentelor privind operaţiunile de schimb la vedere (contul 931);

3729 - contrapartida rezultatului provenit din evaluarea operaţiunilor privind angajamentele cu titlurile (grupa 92).

 

Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE

373 - Conturi de diferenţe

3731 - Diferenţe privind valuta

3732 - Diferenţe privind vânzările de titluri cu posibilitate de răscumpărare

3739 - Alte conturi de diferenţe

 

CONŢINUT:

3731 - diferenţele legate de conversia în lei a operaţiunilor în valută care beneficiază de o garanţie de schimb. Această garanţie de schimb poate fi acordată de către stat, de o societate de asigurări, prin care se garantează riscul de schimb;

3732 - diferenţele din cesiunea titlurilor, în cadrul vânzărilor de titluri cu posibilitate de răscumpărare când există, la data închiderii contabile, o mare probabilitate de exercitare a posibilităţii de răscumpărare;

3739 - alte diferenţe de regularizat.

 

Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE

374 - Cheltuieli de repartizat

3741 - Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix

3742 - Prime de rambursat privind titlurile cu venit fix

3749 - Alte cheltuieli de repartizat

 

CONŢINUT:

3741 - diferenţele dintre valoarea nominală şi valoarea de emisiune a titlurilor cu venit fix emise;

3742 - diferenţele dintre valoarea de rambursare şi valoarea nominală a titlurilor cu venit fix emise;

3749 - alte cheltuieli de repartizat privind titlurile cu venit fix emise.

 

Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE

375 - Cheltuieli înregistrate în avans

376 - Venituri înregistrate în avans

377 - Cheltuieli de plătit

378 - Venituri de primit

379 - Alte conturi de regularizare

3791 - Conturi de regularizare privind instrumentele de acoperire

3792 - Subvenţii pentru investiţii

37921 - Subvenţii guvernamentale pentru investiţii

37922 - Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii

37923 - Donaţii pentru investiţii

37924 - Plusuri de inventar de natura imobilizărilor

37929 - Alte sume primite cu caracter de subvenţii

3799 - Alte conturi de regularizare

 

CONŢINUT:

375 - cheltuieli efectuate în avans care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadenţar, în perioadele sau exerciţiile financiare viitoare (abonamentele, chiriile, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, poliţele de asigurare, dobânzi şi comisioane plătite în avans etc.) şi care nu se regăsesc în conturile de creanţe şi datorii ataşate;

376 - venituri înregistrate în avans aferente perioadelor/exerciţiilor financiare viitoare (scont, agio şi comision de gestiune pentru operaţiuni de factoring, dobânzi, comisioane, sumele facturate sau încasate din chirii, prime de emisiune negative etc.) şi care nu se regăsesc în conturile de creanţe şi datorii ataşate;

377 - datorii aferente cheltuielilor de plătit care nu se regăsesc în conturile de datorii ataşate:

- dobânzi de plătit (sau diferenţa dintre dobânzile de plătit şi dobânzile de primit) aferente contractelor swap;

- telefon, electricitate, comisioane pentru angajamente din afara bilanţului;

- alte datorii reprezentând cheltuieli de plătit;

378 - creanţe din venituri de primit care nu se regăsesc în conturile de creanţe ataşate:

- dobânzi de încasat (sau diferenţa dintre dobânzile de încasat şi dobânzile de plătit) aferente contractelor swap;

- comisioane pentru angajamente din afara bilanţului;

- alte creanţe reprezentând venituri de primit;"

3791 - modificările de valoare justă ale instrumentelor derivate desemnate drept instrumente de acoperire, înregistrate provizoriu în acest cont până în momentul transferării în conturile de venituri sau cheltuieli corespunzătoare;

3792 - sumele alocate reprezentând subvenţii aferente activelor (subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca instituţia beneficiară să construiască sau să achiziţioneze active imobilizate) şi subvenţiile aferente veniturilor (toate subvenţiile, altele decât cele pentru active), valoarea imobilizărilor primite cu titlu gratuit, precum şi valoarea plusurilor de inventar de natura imobilizărilor corporale sau necorporale, nevirate la rezultatul exerciţiului financiar;

3799 - alte operaţiuni de regularizat, care nu se regăsesc în conturile 375 - 378 şi 3791 (de exemplu valoarea obligaţiunilor proprii răscumpărate în vederea anulării).

 

Grupa 38 - CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE

381 - Creanţe restante

3811 - Creanţe restante

3812 - Dobânzi restante

3817 - Creanţe ataşate

382 - Creanţe îndoielnice

3821 - Creanţe îndoielnice

3822 - Dobânzi îndoielnice

3827 - Creanţe ataşate

 

CONŢINUT:

3811 - valoarea creanţelor aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse nerambursate la scadenţă;

3812 - creanţe din dobânzi, precum şi alte venituri de primit, neîncasate la scadenţă;

3817 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creanţelor şi/sau dobânzilor restante;

3821 - valoarea creanţelor aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse trecute în litigiu;

3822 - creanţe din dobânzi, precum şi alte venituri de primit, trecute în litigiu;

3827 - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente creanţelor şi/sau dobânzilor îndoielnice.

 

    Nu se înregistrează în conturile:                         Se înregistrează în conturile:

 

381, 382 - valoarea titlurilor cu venit fix                             302 "Titluri de tranzacţie"

         nerăscumpărate la scadenţă de                                 303 "Titluri de plasament"

         către emitent                                                         304 "Titluri de investiţii"

 

Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE

391 - Ajustări pentru deprecierea titlurilor

3911 - Ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament

39111 - Ajustări pentru deprecierea efectelor publice şi a altor valori asimilate

39112 - Ajustări pentru deprecierea obligaţiunilor şi a altor titluri cu venit fix

39113 - Ajustări pentru deprecierea acţiunilor şi a altor titluri cu venit variabil

3912 - Ajustări pentru deprecierea titlurilor de investiţii

39121 - Ajustări pentru deprecierea efectelor publice şi a altor valori asimilate

39122 - Ajustări pentru deprecierea obligaţiunilor şi a altor titluri cu venit fix

393 - Ajustări pentru deprecierea stocurilor

399 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse

 

CONŢINUT:

391 - ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament şi a titlurilor de investiţii;

393 - ajustări pentru deprecierea stocurilor;

399 - ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse.

 

     Nu se înregistrează în conturile:            Se înregistrează în conturile:

 

3911  - ajustările pentru deprecierea         399 "Ajustări pentru deprecierea

      creanţelor curente, restante şi             creanţelor din operaţiuni cu titluri şi

      îndoielnice din operaţiuni cu               operaţiuni diverse"

      titluri de plasament (ex.

      pensiuni)

3912  - ajustările pentru deprecierea

      creanţelor curente, restante şi

      îndoielnice din operaţiuni cu

      titluri de investiţii (ex.

      pensiuni)

399   - ajustările pentru deprecierea         3911 "Ajustări pentru deprecierea

      titlurilor cu venit fix                                       titlurilor de plasament"

      nerăscumpărate la scadenţă de           3912 "Ajustări pentru deprecierea

      către emitent                                                titlurilor de investiţii"            Bibliografie:

- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow