Oferta de carte Dorin M

PLANUL DE CONTURI GENERAL - Bancar (R.C. B.N.R. 2011)
Clasa 7 - Venituri
Catre pagina principala...Catre paginile de studiu - To Study...Catre paginile de distractie - To Entertain...Catre paginile de lucru - To Work...Catre paginile de afaceri - To Affair Catre meniu Contabilitate...Catre Meniu Planul de conturi.

|Clasa 1|   |Clasa 2|   |Clasa 3|   |Clasa 4|   |Clasa 5|   |Clasa 6|   |Clasa 9|
|Plan de conturi general|


Dimensiune fişier: 0,12 M; Imprimare: 11 pag. A4

Planul de conturi general - bancar - R.C. B.N.R. 2011
Clasa 7 - Venituri
(Completat, modificat şi adnotat până la 31 ianuarie 2012).
.

CLASA 7 – VENITURI.

 

Clasa 7 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se ţine evidenţa veniturilor pe feluri de venituri.

Din CLASA 7 "VENITURI" fac parte următoarele grupe de conturi:

Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE

Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERĂRI DE CREANŢE

Grupa 77 - VENITURI EXTRAORDINARE

Grupa 78 - VENITURI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT

La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit sau pierdere (591), direct sau cu ajutorul contului de decontări între instituţie şi subunităţi (341), după caz.

 

Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

702 - Venituri din operaţiunile cu clientela

7021 - Dobânzi de la creanţe comerciale şi credite acordate clientelei

70211 - Dobânzi de la operaţiunile de scont, forfetare şi alte creanţe comerciale

70212 - Dobânzi de la operaţiunile de factoring

70213 - Dobânzi de la creditele de trezorerie

70214 - Dobânzi de la creditele de consum şi vânzări în rate

70215 - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior

70216 - Dobânzi de la creditele pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente

70217 - Dobânzi de la creditele pentru investiţii imobiliare

70218 - Dobânzi de la alte credite acordate clientelei

7022 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor financiare

70221 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta

70222 - Dobânzi de la creditele la termen

7023 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune

70231 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de pe o zi pe alta

70232 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen

7024 - Dobânzi de la conturile curente debitoare

7027 - Alte venituri din dobânzi

7028 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice

7029 - Comisioane

 

CONŢINUT:

7021 - dobânzi şi vărsăminte asimilate dobânzilor aferente creanţelor comerciale şi creditelor acordate clientelei;

7022 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente creditelor acordate instituţiilor financiare;

7023 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente creditelor acordate pe baza valorilor primite în pensiune;

7024 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente conturilor curente debitoare;

7027 - alte venituri din dobânzi şi vărsăminte asimilate privind operaţiunile cu clientela (dobânzi aferente titlurilor cu posibilitatea de răscumpărare etc.);

7028 - dobânzi aferente creanţelor restante şi îndoielnice din operaţiunile cu clientela;

7029 - comisioane aferente operaţiunilor cu clientela.

 

           Nu se înregistrează în conturile:                 Se înregistrează în conturile:

 

7023 - Dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente                    784  "Dobânzi de la valorile primite în

       operaţiunilor de pensiune cu instituţiile                       pensiune de la instituţii de credit"

       de credit

 

7029 - Comisioane aferente valorilor                       7085 "Venituri privind mijloacele de plată"

       la încasare

 

Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

703 - Venituri din operaţiunile cu titluri

7031 - Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată

7032 - Venituri din titlurile de tranzacţie

7033 - Venituri din titlurile de plasament

70331 - Dobânzi

70333 - Dividende şi venituri asimilate

70336 - Venituri din cesiune

7034 - Venituri din titlurile de investiţii

70341 - Dobânzi

70342 - Venituri din prime

70343 - Venituri din cesiune

7036 - Venituri din datorii constituite prin titluri

7037 - Venituri diverse din operaţiunile cu titluri

7038 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice

7039 - Comisioane

 

CONŢINUT:

7031 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente creditelor acordate pe baza titlurilor primite în pensiune livrată;

7032 - câştiguri (diferenţe favorabile) din reevaluarea la preţul pieţei sau cesiunea titlurilor de tranzacţie, inclusiv din reevaluarea titlurilor date cu împrumut, precum şi alte venituri aferente acestora;

70331 - dobânzi aferente titlurilor de plasament;

70333 - dividende şi venituri asimilate, aferente titlurilor de plasament, recunoscute ca venituri atunci când este stabilit dreptul acţionarilor/asociaţilor de a primi plata;

- valoarea acţiunilor primite cu titlu gratuit ca urmare a majorării capitalului social de către societatea la care se deţin acţiuni, indiferent din ce surse s-a efectuat majorarea;

70336 - câştiguri din cesiunea titlurilor de plasament;

70341 - dobânzi aferente titlurilor de investiţii;

70342 - venituri din prime reprezentând diferenţe favorabile între preţul de achiziţie şi preţul de rambursare a titlurilor de investiţii;

70343 - câştiguri din cesiunea titlurilor de investiţii;

7036 - venituri provenind, în special, din rambursarea anticipată sau din răscumpărarea de titluri emise;

7037 - venituri diverse aferente operaţiunilor cu titluri;

7038 - dobânzi aferente creanţelor restante şi îndoielnice, din operaţiuni cu titluri;

7039 - comisioane aferente operaţiunilor cu titluri.

 

          Nu se înregistrează în conturile:                   Se înregistrează în conturile:

 

7032 - Venituri privind creditele                            7031 "Dobânzi de la titlurile primite în

       acordate pe bază de titluri                              pensiune livrată"

7033 - Anulări sau diminuări de ajustări pentru                  76311 "Venituri din ajustări pentru

       deprecierea titlurilor de plasament                              deprecierea titlurilor de plasament"

7034 - Anulări sau diminuări de ajustări pentru                  76312 "Venituri din ajustări pentru

       deprecierea titlurilor de investiţii                     deprecierea titlurilor de investiţii"

 

Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

704 - Venituri din operaţiuni de leasing, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare

7041 - Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar

7042 - Venituri din operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare

7048 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice

7049 - Comisioane

 

CONŢINUT:

7041 - venituri din dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;

7042 - venituri din operaţiuni de leasing operaţional, chirii, locaţii de gestiune şi alte contracte similare;

7048 - venituri din dobânzi aferente creanţelor restante şi îndoielnice din operaţiunile de leasing;

7049 - venituri din comisioane aferente operaţiunilor de leasing, contractelor de închiriere, locaţiilor de gestiune şi altor contracte similare.

 

Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

705 - Venituri din credite subordonate, părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu

7051 - Dobânzi de la creditele subordonate la termen

7052 - Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată

7053 - Dividende şi venituri asimilate

7058 - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice

7059 - Comisioane

 

CONŢINUT:

7051 - venituri din dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente creditelor subordonate la termen;

7052 - venituri din dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente creditelor subordonate pe durată nedeterminată;

7053 - dividende şi venituri asimilate, aferente părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, titlurilor de participare şi titlurilor activităţii de portofoliu, recunoscute pe venituri atunci când este stabilit dreptul acţionarilor/asociaţilor de a primi plata;

- valoarea acţiunilor primite cu titlu gratuit ca urmare a majorării capitalului social de către societatea la care se deţin acţiuni, indiferent din ce surse s-a efectuat majorarea;

7058 - venituri din dobânzi aferente creanţelor restante şi îndoielnice privind creditele subordonate;

7059 - comisioane privind creditele subordonate.

 

Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

706 - Venituri din operaţiunile de schimb

7061 - Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută

7069 - Comisioane

 

CONŢINUT:

7061 - diferenţe de curs valutar favorabile rezultate din evaluarea periodică a soldului contului 3721, cu excepţia diferenţelor favorabile de curs de schimb aferente imobilizărilor financiare în valută;

- diferenţe de curs valutar favorabile rezultate din operaţiuni de vânzare/cumpărare valută;

7069 - comisioane din operaţiunile de schimb.

 

Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

707 - Venituri din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente financiare derivate

7071 - Venituri din angajamentele de creditare

70711 - Venituri din angajamentele de creditare în favoarea instituţiilor de credit

70712 - Venituri din angajamentele de creditare în favoarea clientelei

7072 - Venituri din garanţiile financiare

70721 - Venituri din garanţiile financiare în favoarea instituţiilor de credit

70722 - Venituri din garanţiile financiare în favoarea clientelei

7074 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente derivate

70741 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente derivate pe cursul de schimb

70742 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente derivate pe rata dobânzii

70743 - Venituri privind operaţiunile cu instrumente derivate pe acţiuni şi indici bursieri

70744 - Venituri privind operaţiunile cu alte instrumente derivate

70747 - Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate

70749 - Comisioane

7075 - Venituri din instrumentele de acoperire

7077 - Venituri din alte angajamente date

 

CONŢINUT:

7071, 7072 - comisioane pentru angajamentele de creditare şi garanţiile financiare date instituţiilor de credit şi clientelei;

70741- 70744 - câştiguri aferente instrumentelor derivate care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire;

70747 - venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate;

70749 - comisioane şi alte încasări similare aferente operaţiunilor cu instrumente financiare derivate;

7075 - câştiguri din modificările de valoare justă aferente instrumentelor de acoperire recunoscute anterior în conturile de regularizare şi înregistrate ca venituri în momentul recunoaşterii în contul de profit şi pierdere a fluxurilor de trezorerie sau a variaţiilor de valoare justă aferente riscului acoperit;

7077 - alte comisioane privind angajamentele date care nu se regăsesc în conturile 7071 şi 7072.

 

Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

708 - Venituri din prestaţiile de servicii financiare

7083 - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă

70831 - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane fizice

70832 - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane juridice

70839 - Alte comisioane

7085 - Venituri privind mijloacele de plată

7087 - Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare

 

CONŢINUT:

7083 - comisioane pentru: asistenţă şi consiliere (tehnici de gestiune de trezorerie), inginerie financiară (gestiune de bilanţ, fuziuni şi achiziţii etc.), pentru alte prestaţii şi servicii financiare care ajută la înfiinţarea şi dezvoltarea societăţilor comerciale etc.;

7085 - comisioane pentru mijloace de plată puse la dispoziţia clienţilor (cecuri, carduri, documente pentru retrageri de numerar şi pentru viramente bancare etc.), comisioane aferente operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate pentru clientelă etc.;

7087 - venituri aferente prestărilor de servicii financiare conexe: obţinerea de informaţii (solvabilitatea sau poziţia financiară a clienţilor şi a instituţiilor de credit), comisioane aferente valorilor remise la încasare venituri din reducerile sau bonificaţiile primite de la terţi şi alte venituri din prestările de servicii financiare.

 

           Nu se înregistrează în conturile:                  Se înregistrează în conturile:

 

7085 - Comisioanele aferente operaţiunilor de                      7029 "Comisioane"

       creditare a clientelei

 

Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

709 - Alte venituri din activitatea de exploatare

7092 - Cota - parte privind activităţile şi activele controlate în comun

7093 - Cheltuieli refacturate privind activităţile şi activele controlate în comun

7094 - Transferuri de cheltuieli de exploatare

7095 - Venituri din operaţiuni între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii

70951 - Dobânzi de la conturile curente

70952 - Dobânzi de la depozitele la termen

70953 - Dobânzi de la certificatele de depozit

70954 - Dobânzi de la alte instrumente financiare

70955 - Dobânzi privind valorile de recuperat

70959 - Comisioane

7099 - Venituri diverse de exploatare

 

CONŢINUT:

7092 - veniturile aferente activităţilor şi activelor controlate în comun în scopul desfăşurării de activităţi de exploatare, în situaţia în care instituţia are calitatea de asociat al respectivei asocieri în participaţie;

7093 - cheltuielile refacturate care privesc activităţile şi activele controlate în comun în scopul desfăşurării de activităţi de exploatare, în situaţia în care instituţia are calitatea de asociat al respectivei asocieri în participaţie;

7094 - acest cont permite transferarea cheltuielilor de exploatare la data închiderii contabile, fie într-un cont de bilanţ, fie într-un alt cont de cheltuieli;

70951 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente soldurilor debitoare ale conturilor curente deschise de Fond la instituţiile de credit sau instituţiile financiare;

70952 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente depozitelor la termen constituite de Fond la instituţii de credit;

70953 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente depozitelor constituite de Fond pe baza certificatelor de depozit ale instituţiilor de credit;

70954 - dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente altor instrumente financiare;

70955 - dobânzi şi vărsăminte privind valorile de recuperat de Fond de la instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii;

70959 - comisioane aferente operaţiunilor dintre Fond şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii;

7099 - venituri din vânzarea valorilor din aur, metale şi pietre preţioase, precum şi alte venituri diverse de exploatare.

 

Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE

741 - Cota - parte din cheltuielile sediului social

744 - Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale

745 - Venituri din cedarea părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu

746 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale şi necorporale

7461 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale

7462 - Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale

747 - Venituri accesorii

7471 - Venituri din alte activităţi

7479 - Alte venituri accesorii

74791 - Venituri din operaţiuni de intermediere în domeniul asigurărilor

74799 - Venituri accesorii diverse

 

CONŢINUT:

741 - acest cont este utilizat de către instituţiile care au în străinătate sucursale sau alte subunităţi, fără personalitate juridică, pentru a înregistra veniturile aferente activităţii desfăşurate de personalul sediului în subunităţile respective.

744 - câştiguri din reevaluarea imobilizărilor corporale reprezentând diferenţe favorabile din reevaluare care compensează descreşterile din reevaluarea aceloraşi active, recunoscute anterior ca şi cheltuieli;

745 - câştiguri obţinute în urma cedării părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu;

746 - câştiguri obţinute în urma cedării şi casării imobilizărilor corporale şi necorporale;

7471 - veniturile provenite, în special din:

- prestările de servicii constând în utilizarea cu titlu accesoriu a mijloacelor principale de exploatare (de exemplu vânzarea de timpi de utilizare a sistemului informatic);

- servicii aduse clientelei care, deşi nu sunt servicii conexe activităţilor realizate cu titlu profesional, reprezintă extinderea acestor activităţi;

7479 - acest cont înregistrează veniturile din operaţiuni de intermediere în domeniul asigurărilor şi alte venituri care nu provin din activităţile realizate cu titlu profesional.

 

Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE

749 - Alte venituri diverse din exploatare

7492 - Cota - parte din subvenţiile de investiţii trecută la venituri

7493 - Venituri din subvenţii de exploatare

74931 - Venituri din subvenţii de exploatare aferente veniturilor din activitatea de exploatare

74932 - Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile

74933 - Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului

74934 - Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţia socială

74935 - Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

74936 - Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

7494 - Venituri din producţia de imobilizări

7495 - Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor

7499 - Alte venituri

74991 - Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi

74992 - Venituri din donaţii

74997 - Alte venituri diverse de exploatare

 

CONŢINUT:

7492 - acest cont este utilizat pentru eşalonarea pe mai multe exerciţii a subvenţiilor primite care se înregistrează în contul de rezultate;

7493 - în acest cont se evidenţiază subvenţiile primite sau de primit pentru acoperirea pierderilor şi alte subvenţii;

7494 - valoarea la cost de producţie a imobilizărilor corporale şi necorporale realizate în regie proprie;

7495 - veniturile din vânzarea bunurilor mobile şi imobile provenite din executarea creanţelor deţinute;

7499 - venituri din despăgubiri, amenzi, penalităţi, venituri din donaţii, venituri din vânzarea materialelor şi a altor stocuri şi bunuri, precum şi alte venituri diverse de exploatare (de exemplu venituri reprezentând tichete de masă restituite de salariaţi).

 

Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERĂRI DE CREANŢE

762 - Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii

7621 - Venituri din ajustări pentru deprecierea creditelor

7622 - Venituri din ajustări pentru deprecierea dobânzilor

 

CONŢINUT:

7621 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecierea creditelor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii;

7622 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecierea dobânzilor din operaţiuni cu clientela, operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit, precum şi între Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi instituţiile de credit, societăţile financiare sau alte instituţii.

 

Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERĂRI DE CREANŢE

763 - Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse

7631 - Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor

76311 - Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament

76312 - Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor de investiţii

7633 - Venituri din ajustări pentru deprecierea stocurilor

7637 - Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse

 

CONŢINUT:

7631 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament, precum şi pentru deprecierea titlurilor de investiţii;

7633 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecierea stocurilor;

7637 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse.

 

Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERĂRI DE CREANŢE

764 - Venituri din ajustări pentru deprecierea valorilor imobilizate

7641 - Venituri din ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu

7642 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor

76421 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs

76422 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale

76423 - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

7643 - Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar

7647 - Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente valorilor imobilizate

 

CONŢINUT:

7641 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu;

7642 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs, a imobilizărilor necorporale şi a imobilizărilor corporale;

7643 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;

7647 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate.

 

Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERĂRI DE CREANŢE

765 - Venituri din provizioane

7651 - Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură

7652 - Venituri din provizioane pentru pensii şi obligaţii similare

7653 - Venituri din provizioane pentru risc de ţară

7654 - Venituri din provizioane pentru restructurare

7655 - Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea

7656 - Venituri din provizioane pentru impozite

7657 - Venituri din provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit

7659 - Venituri din alte provizioane

 

CONŢINUT:

7651 - anulări sau diminuări de provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură;

7652 - anulări sau diminuări de provizioane constituite pentru pensii şi obligaţii similare;

7653 - anulări sau diminuări de provizioane pentru risc de ţară;

7654 - anulări sau diminuări de provizioane pentru restructurare;

7655 - anulări sau diminuări de provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;

7656 - anulări sau diminuări de provizioane pentru impozite;

7657 - anulări sau diminuări de alte provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit

7659 - anulări sau diminuări de alte provizioane

 

Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERĂRI DE CREANŢE

766 - Venituri din fondul comercial negativ

767 - Venituri din recuperări de creanţe

 

CONŢINUT:

766 - venituri corespunzătoare fondului comercial negativ;

767 - venituri reprezentând încasări de creanţe care au fost înregistrate ca pierderi în conturile de cheltuieli 667 şi 668, inclusiv încasările din creanţe cesionate;

- venituri reprezentând valoarea bunurilor preluate urmare a rezilierii contractelor/a executării silite a creanţelor (contracte de credit, contracte de leasing financiar etc.).

 

Grupa 77 - VENITURI EXTRAORDINARE

771 - Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare

 

CONŢINUT:

771 - veniturile de natura subvenţiilor pentru evenimente extraordinare şi altele similare.

 

Grupa 78 - VENITURI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢII ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT

781 - Dobânzi de la conturile curente

782 - Dobânzi de la depozitele constituite la instituţii de credit

7821 - Dobânzi de la depozitele la vedere

7822 - Dobânzi de la depozitele la termen

7823 - Dobânzi de la depozitele colaterale

783 - Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit

7831 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta

7832 - Dobânzi de la creditele la termen

784 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de la instituţii de credit

7841 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune de pe o zi pe alta

7842 - Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen

785 - Dobânzi privind valorile de recuperat de la instituţii de credit

789 - Comisioane

 

CONŢINUT:

781 - dobânzi şi venituri asimilate aferente soldurilor debitoare ale conturilor curente deschise de instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit;

782 - dobânzi şi venituri asimilate aferente depozitelor constituite de instituţii la instituţii de credit;

783 - dobânzi şi venituri asimilate aferente creditelor acordate de instituţii instituţiilor de credit;

784 - dobânzi şi venituri asimilate aferente creditelor acordate de instituţii instituţiilor de credit pe baza valorilor primite în pensiune;

785 - dobânzi şi venituri asimilate privind valorile de recuperat de la instituţii de credit;


789 - comisioane aferente operaţiunilor dintre instituţii şi instituţiile de credit.            Bibliografie:

- Reglementări contabile B.N.R. din 27.12.2011 conforme cu reglementările europene (publicat în M. Of. nr. 930 bis din 28 decembrie 2011) - actualizat până la data de 29.02.2012.

Extras din cartea "Conturile în contabilitatea românească" de Merticaru Dorin Nicolae, Brăila, 2012.
Toate drepturile rezervate.
.
Termeni şi condiţii de utilizare.........Notă realizatori


(2000 - 2012 dorinm.ro) Ultima modificare: 24.Februarie.2012
Powered by Medow